Yüksek ve düşük bağlam kültürleri: farklılıklar
Kültürler birbirlerinden birçok alanda farklılaşabilirler. Amerikan antropolojist Hall
kültürler arasında yüksek ve düşük bağlam kültürleri adı altında nir ayrım yapmıştır.
Yüksek bağlam kültüründe, kişiler birbirleriyle dolaylı ve imalı konuşurlar. Nu genellikle
çok fazla arka plan bilgisini içerir. Öbür taraftan, düşük bağlam kültüründe, kişiler
birbirleriyle doğrudan ve açık iletişim kurarlar. Eğer bu farklılıklar hakkında daha fazla
bilgiye sahipseniz, başka bir kültürel arkanplandan gelen kişiyi tanımlamak, farklılıkları
ortaya çıkarmak ve birbirlerine baplamak çok daha kolay olur.
Yüksek bağlam kültürleri, Asya, güney Avrupa,Orta Doğu, Latin Amerika, Afrika ve
Akdeniz çevresindeki ülkelerde bulunur. Bu kültürlerde, yanlış anlaşılmanın neredeyse
olasılıksız olduğu varsayılır. Genellikle, bunlar grup kültürüdür ve bir kelime birbirini
anlamak için yeterlidir. Yüksek bağlam kültüründen birine soru sorduğunuzda, açık ve net
bir cevap alamayacaksınızdır. Altta yatan anlamı araştırmanız gerekmektedir. Bu yüzden,
"evet" kelimesi "evet" de olabilir ama aynı zamanda "evet" ve "hayır" da.
Düşük bağlam kültürleri Kuzey Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Avusturalya ve Yeni
Zelanda'da bulunabilir. Her şey, yanlış anlaşılmalardan kaçınmak için, olabildiğince açık
bir şekilde ifade edilir. Arka plan bilgisi sadece tartışma için önemli ise ilave edilir. Burada,
gündem, toplantı notları, kontratlar vb. göz önünde bulundurulmalıdır.
Farklılıklar
Yüksek bağlam
Düşük bağlam
İletişim:
İlletişim:
-
Dolaylı/imalı iletişim
-
Doğrudan/açık iletişim
-
Sözlü iletişim tercihi
-
Yazılı iletişim tercihi
Akılcı/Rasyonel:
İçerikle ilişkili:
-
Tavır/davranışa vurgu
-
İçeriğe vurgu
-
Toplumca istenen yanıtlar
-
Dürüst yanıtlar
-
Yazılı kelime önemli değil
-
Yazılı kelime önemli
-
Sözlü anlaşmalar bağlayıcı
-
Sözlü anlaşmalar bağlayıcı değil
-
Çok fazla sözsüz iletişim
-
çok az sözsüz iletişim
Çoklu zaman algısı
Tek zaman algısı
Pratik Örnek:
Bir şirkette dört kadın bir odayı paylaşmaktadır ve bir tanesi yüksek bağlam kültürü gemişine
sahiptir. Çalışırken kadın cep telefonunu mesaj için ve aile ve arkadaşlarla konuşmak için alır.
Diğer üç kadın her seferinde daha da fazla rahatsız olarak işlerine odaklanmaktadırlar.
Arkadaşlarının çalışma tarzını verimli bulmazlar, ama kadın da sorunu anlamamaktadır.
Arkadaşların ve ailen için her zaman ulaşılabilir olmak doğrudur.
Bu nasıl açıklanabilir? 'Rahatsız eden' çalışan bu durum içinde problemden haberdar değildir,
çünkü yüksek bağlam kültüründe çalışma hayatı ve özel konular iç içedir. Özel konular
genellşkle iş meselelerinden daha önemlidir. Diğer kadınlar rahatsız olmuştur çünkü, düşük
bağlam kültüründe iş hayatı ve özel hayat ayrıdır.
Açık ve dolaylı iletişimi:
Yüksek bağlam kültüründen bir kişi size evinizi tarif etmenizi ister. Siz de üç katlı teraslı ve
güneye bakan küçük bir bahçesi olduğunu anlatırsınız. Diğeri bunu anlamaz çünkü bağlam
eksiktir. Karşınızdaki kişi bu evin nerde olduğunu merak eder, şehir merkezinde yoğun bir sokak
üzerinde mi yoksa şehrin dışında mı. Eğer karşınızdaki kişi evini anlatsaydı, tarihsel arka planı,
atmosferi, çevresi gibi birçok alanı daha kapsamış olacaktı. Bu durumda, siz neden bu genel
bilginin verildiğini merak edecektiniz. Evi anlatmasını bekleyecektiniz.
Bu durum her zaman o kadar da siyah ve beyaz değildir. Yüksek bağlam kültüründen kişiler
uzun süre düşük bağlam kültüründen bir ülkede yaşarlarsa, açık iletişime alışanilirler. Ayrıca,
düşük bağlam kültüründen bir kişinin de her zaman açık konuştuğunu da söyleyemeyiz.
Bu farklılığı göz önünde bulundurmanız gerekebilir, mesela, geribildirim verirken. Bir örnek
verelim:yüksek bağlam kültüründen bir öğrenci/stajyer ile konuşuyorsunuz. Bunu oldukça
doğrudan yollarla yapıyorsunuz ve özellikle de öğrencinin çok geç kalması sizi rahatsız eder.
Öğrenci kendini tehdit altında hisseder ve davranışını değiştirmek yerine neden geç kaldığını
açıklayan birçok meseleyle gelir. Siz bu konuyu ve çözümünü düşünüyorsunuzdur. Öğrenci ile
oturursunuz , neden rahatsız olduğunuzu ve zaman planlaması arasındaki farkları anlatırsınız.
Zaman algısı konusu?
Biriyle randevunuz olduğunu düşünün, bu kişi yarım saat gecikir ve bunu sorun bile etmez. Siz
bunu iyi karşılamazsınız, çünkü bir randevu bir randevudur. Bu durum, sizin tekli, karşınızdakinin
ise çoklu zaman algısına sahip olduğunu gösterir. Düşük bağlam kültürüne özgü olan tekli
zaman algısı, o anda sizin tamamen yoğunlaştığınız bir tek işinizin olduğunu, başkalarını
rahatdız etmeden bu işe kanalize olduğunuzu gösterir. Çoklu zaman algısına sahip kültürler,
bunun verimsiz ve esnek olmadığını düşünürler. Yüksek bağlam kültürüne ait çoklu zaman algısı,
aynı anda birçok işi yaptığınızı, herhangi bir ara müdahaleden rahatsızlık duymadığınızı ve
zamanı tek bir şekilde yönetmediğinizi gösterir. Tekli zaman algısına sahip kültürler bunu kaotik
ve kaba bulur. Kültürlerarsı olabilmek için bu farkın bilincinde olarak hareket etmek gerekir.
Düşünce şekli:
Tekli ve çoklu zaman algısı arasındaki fark, düşünce şekillerine de yansımıştır. Resmi olmayan
düşünceye sahip kişiler çoklu algıdan, resmi kişiler ise tekli zaman algısından yola çıkarak
düşünür. Bütün kültürlerde bütün düşünce şekilleri oluşur. Fakat, düşük bağlam kültürlerinde
zamanında yetişmek önemlidir ve takvimler halinde çalışma sistemi yaygındır. Resmi olmayan
düşüncedekiler de bu şekle uyum gösterirler. Yüksek bağlam kültüründe, bu durum genellikle
ilişkilerin dışında tutulmuştur ve verimlilikle ilgisi yoktur. Bu durum ise, resmi düşünen insanları
uyum iiçin daha çok çabalamaya zorlar.
Referanslar:
Nunez, C., Nunez, R. en Popma, L. (2010). Interculturele communicatie: van ontkenning tot wederzijdse integratie, Assen: Van
Gorcum.
Claes, Marie-Therese (2007). Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief, Bussum: Uitgeverij Coutinho.
Download

Yüksek ve düşük bağlam kültürleri: farklılıklar