İDV ÖZEL BİLKENT İLKOKULU
3. SINIFLAR “ANLATIMLA YOLCULUK” SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ
Tema: Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Ünite: Anlatımla Yolculuk
Ana Fikir:
Sorgulama Maddeleri:
Zaman içinde gelişen anlatım türleri ifade
 Anlatım türleri
gücümüzü zenginleştirir.
 Anlatım türlerinin uygulama metotları
 Anlatım türlerinin ifade gücümüze etkisi
Tarih:10 Şubat – 21 Mart 2014
Üçüncü sınıflar “Anlatımla Yolculuk” sorgulama ünitesi kapsamında öncelikli olarak ön
yükleme niteliğinde sergilenen çeşitli yazı türlerini incelediler. Anlatım türleri ile ilgili edindikleri
izlenimleri zihin haritası ile gösterdiler. Sınıfça yapılan sorgulamalarla, anlatım türlerini
birbirlerinden ayıran belli başlı noktaları farkettiler.
Ünite boyunca üçüncü sınıflarımız yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri etkinlikleri büyük bir
şevk ile yaptılar.
Hikaye ile masal arasındaki farklılık ve benzerlikleri sorgularken metnin bölümlerini ve
unsurlarını keşfettiler. Oluşturdukları hikaye haritaları ile, planlama yaparak yazmayı
içselleştirdiler. Anlatımı zenginleştiren yolları keşfederken, sıfatları, atasözlerini ve deyimleri
yerinde kullanmayı öğrendiler. Atasözü ve deyim kartları hazırladılar ve sınıf kütüphanesinde
sergilediler. Fabl türü ile tanıştılar ve dünyaca ünlü fabl yazarlarının hayatlarını araştırıp posterler
hazırladılar. Okuduklarını anlamlandırma becerileri hızla gelişti. Metinde verilen ana düşünceyi
rahatlıkla ayırdeder oldular.
Metni anlama konusunda edindikleri beceri sayesinde matematik derslerinde, problem
çözme etkinliklerinde daha başarılı oldular. Kendi problemlerini oluştururken gereksiz bilgi
olmamasına, açık ve anlaşılır olmasına özen gösterdiler.
“Bremen Mızıkacıları” adlı eserin anlatıldığı üç farklı anlatım türünü (tiyatro, film, kitap)
deneyimleyerek, türler arasında karşılaştırma yaptılar. Karakterleri, mekanı, zamanı ve olayı
anlatılış şekli bakımından incelediler.
Şiir türünü incelerken “İstiklal Marşımızı” daha yakından anlama fırsatı buldular.
Bilmedikleri, yabancı oldukları sözcüklerin anlamlarını sorgulayarak marşımızı yorumladılar. Bu
çalışmalar sırasında, öğrencilerimizin sözlük kullanma becerileri gelişti. Mehmet Akif Ersoy ve milli
marşımızın yazılış süreciyle ilgili araştırmalar, araştırma sonucunda elde ettikleri bulgularla da
canlandırmalar yaptılar.
Öğrencilerimiz, okulumuzun 20. Kuruluş Yılı nedeniyle basılacak olan dergiye verilmek
üzere, sınıfça seçtikleri bir anlatım türü ile “Bilkentli Olmak” konulu yazılı ürünler ortaya çıkardılar.
Kültürümüzün temel taşlarından olan Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat ile birlikte fıkra
türüyle tanıştılar. Kültürel bağlarımızla ilişki kurarak “Nasreddin Hoca”, “Keloğlan” ve “Hacivat ile
Karagöz” karakterlerini incelediler. Onlarla ilgili çeşitli yazılar okudular. Kültürümüze ait anlatılan
durumları konuştular. Kültürel kimliğin önemini tartıştılar. Kültürel kimliğimizin neler olduğunu
sorguladılar. Daha sonra, evrensel kültür ögelerini konuştular. Evrensel kimliğin aslında sahip
olmalarını istediğimiz tutum ve profiller olduğunu fark ettiler.
Yazmanın temel alındığı sorgulama ünitemiz boyunca öğrencilerimiz güzel yazı
çalışmalarına da büyük bir özen gösterdiler. Yazım ve noktalama kurallarını doğru olarak
uygulamaya dikkat ettiler.
Kendi alfabelerini oluşturdular. Alfabenin ortak olmaması durumunda neler yaşanabileceğini
sorguladılar. Resmi dil ile anadilin farkını anlamaya çalıştılar.
Sözlü anlatım türlerini konusuna geçmeden önce konuşma kurallarını araştırdılar.
Konuşurken görgü kurallarına uymanın bir grup içerisinde önemli olduğunu anladılar.
Çeşitli karikatürler hazırladılar ve sınıfta kitapçıklar oluşturdular.
Sunum yaparken dikkat edilmesi gereken kuralları beyin fırtınası yöntemiyle ortaya
çıkardılar.
“Masal İçinde Masal” kitabı haftada iki kez okundu. Burada, dinleme kurallarını tekrar ettiler.
Dinleme yaparken neye dikkat edileceğini konuştular. Dinleme sırasında çeşitli sorulara yanıt
verdiler. Masalların sonunu tahmin ettiler, kendi sonları ile kitabın oluşturduğu farklı sonları
karşılaştırdılar. Karakterlerin sahip olduğu tutum ve davranışları analiz ettiler.
“Pafin Gezici Kitabevi”nden çeşitli kitaplar aldılar. Kitap seçerken neye dikkat edilmesi
gerektiği konuşuldu. Kitaplarını seçtikten sonra aynı mekanda okuma etkinliği gerçekleştirdiler.
Öğrencilerimiz Anlatımla Yolculuk ünitemizle bağlantılı olarak; Sayın Isabelle Millon’un
(Philosophe-Praticienne-Formatrice) “Nasreddin Hoca ile Düşünmeyi Öğrenmek” adlı kitabı
hakkında sohbete katıldılar. Nasreddin Hoca’nın fıkralarında anlatılan olaylar hakkında
düşündürücü sorulara yanıt verdiler ve farklı fikirler ürettiler.
“
Okulumuzun öğrencilerin kullanımı için oluşturduğu “Moodle” sisteminde düzenli olarak
matematik çalışmaları yapmayı sürdürmekte ve eğlenerek öğrenmekteler.
Bunun dışında, bu ünitemizde her öğrenci, Moodle ortamında, sınıf hikayelerinin
yazılmasına katkıda bulundu ve oluşturulan metinler zaman zaman okundu, yorumlandı.
Öğrendikleri anlatım türlerini; hikaye, masal, şiir, fabl, makale, biyografi, otobiyografi, fıkra
gibi yazılı anlatım yollarını yakından inceleyerek uygulama fırsatı buldular. Yazılı anlatım türleri
hakkında araştırmalar yaparak, grupça hazırladıkları çalışmaları kütüphanede sundular.
Öğrenciler bireysel olarak 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ile ilgili görsel sunu
hazırladları ve bunu sınıf arkadaşlarına sundular.
Atasözü ve deyim kartları ile çalışmalar yapan öğrencilerimiz, daha sonra kendi kartlarını da
oluşturdular.
3.
Sınıf
toplantımızda
da
öğrencilerimiz, Müdürümüz Sn. Oya
Kerman tarafından dağıtılan ve ünite
konusuna uygun “Bir Başarı Öyküsü”
adlı metinle ilgili sorulara yanıt
verdiler, yorum yaptılar ve öyküyü
tamamladılar.
Romen rakamları ile çeşitli çalışmalar yaptılar. Eski Romalıların kullandıkları bu rakamların
ülkemizde ve diğer ülkelerde nasıl ve nerede kullandıklarını araştırdılar. Romen rakamlarını
pipetler kullanarak gösterdiler. Bu konuda birçok alıştırma yaptılar, bireysel veya grup olarak
posterler hazırladılar.
Bölme işleminin terimlerini çalışmak için
eğlenceli bir çalışma yapan öğrencilerimiz; yuvarlak
kekleri kestiler ve “bölünen, bölen, bölüm ve kalan”
terimlerini anlamlandırdılar.
Öğrencilerimiz, kendi problemlerini yazmak için de kendi hazırladıkları menü ve minik kıyafet
modellerinden de yararlandılar, güzel çalışmalar ortaya çıkardılar.
Ünite boyunca her yazı türünden ürünler ortaya çıkardılar ve panolarımızda sergilediler.
Eğlenceli bir çalışma olan “İp Hikayeleri” (kağıda atılan ipin şekline uygun resim yapma ve
onu öyküleme) özenli çalışma konusunda ilerleme kaydettiler hatta bazı öğrencilerimizin yazmaya
olan ilgileri önemli düzeyde arttı. Sadece okuma, yazma değil aynı zamanda görsel sunu
konusunda bilgilendiler. Çeşitli uygulamalar yaptılar.
3. Sınıflarımız, İngilizce derslerinde, çevremizde gördüğümüz tabelaların neler olduğu ve ne
amaçla kullanıldıkları konusunda bir sunum izlediler.
Sunumun ardından, okul içinde kullanılan İngilizce ifadelerin neler olduğunu araştırıp, bu
ifadelerin ne amaçla kullanıldıklarını listelediler.
Çeşitli yazım türleri metin örneklerini
gruplarında tartışarak sınıflandırmaya çalıştılar.
Şiir (poem), tekerleme (rhyme), mektup (letter), günlük (diary), hikaye (story), otobiyografi
(autobiography) gibi yazım türleri sunumundan sonra “Çeşitli Yazım Türleri” – “Different Genres”
posteri yaptılar.
İngilizce kafiyeli sözcük çalışmalarının ardından seçme çocuk şiirlerinin bulunduğu şiir
kitaplarından (Book of Poems) çeşitli şiirleri okuyup, kafiyeli sözcükleri (rhyming words) bularak,
şiir ve tekerlemeleri canlandırdılar.
Kendi kitapçıklarında bulunan şiirlerin yardımıyla, kendi şiir ve tekerlemelerini yazdılar.
3. Sınıf öğrencilerimiz Görsel Sanatlar dersinde "Türk Sanatçılarına Saygı" projesi ile
entegreli olarak tanımaya başladıkları Türk Resim sanatının öncü ressamlarından Nuri Abaç'ı çok
yönlü olarak incelediler. Sanatçının seçilen eserlerinden yola çıktığımız etkinliğimizde üç boyutlu
renkli, sevimli ve bir o kadar da yaratıcı karakterler oluşturdular. “Nuri Abaç'ın Renkli Yolcuları”
başlıklı çalışmamız (Otoportre Çalışmalarımız) ile bir resmin bizlere neler anlatabileceği, resmin
duygu ve düşüncelerimize verdiği şekil, bizi nasıl etkileyebileceği ve ifade çeşitliliğimiz ile ilgili
yaptıkları çalışmalarına devam ettiler ve Nuri Abaç’ın eserlerinden yola çıkarak otoportre
çalışmalarını birbirinden farklı örneklerle ortaya koydular. Yaptığımız tüm uygulamaları 19 Mayıs’ta
açılacak Geleneksel sergimizde izleyebilirsiniz.
Öğrencilerimiz Müzik derslerinde tartım ve solfej çalışmaları yaptılar.
Müzikli oyunlar oynadılar.
"Gel Seninle", "Bakkal Tekerlemesi", "Bir Dünya Bırakın", "Orman" şarkılarına
devam ettiler. "7 Cüce" ve “İpli Kukla” şarkılarını öğrendiler.
Anlatılan hikayeyi kendi yaratıcılıklarını kullanarak canlandırma yaptılar.
Batı Müziği Çalgılarından yaylı çalgılar, üflemeli (nefesli) çalgılar ve vurmalı çalgıları
öğrendiler ve bu çalgılarla ilgili video izlediler. Çalgıların seslerini duydular.
Çıkartmalı aktiviteleri olan “Yolculuğa Hazırlık” kitabımızdan notaların uzunlukları ve
suslardan oluşan etkinlikleri yaptılar.
Download

Anlatımla Yolculuk