Özel Beykent Doğa Anadolu Lisesi
Mathep
PISA 2012 Sıralamasında En Başarılı 5 Ülkedeki
Matematik Öğretim Tekniklerinin Uygulanması
Ocak-Haziran 2015
© Bu çalışmanın telif hakkı yalnızca Hayal Köksal’a aittir.
Kaynak göstermeden KESİNLİKLE KULLANILAMAZ.
PROBLEMİN TANIMI
Son yıllarda yapılan araştırmalarda sık sık kullanılan matematik okur
yazarlığı kavramına (matematik dersindeki kavramları günlük hayata
uygulayabilme) teknolojik ve bilimsel gelişmeler ile birlikte günümüzde
okullarda ve sınıflarda daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
Ülkemizde matematik eğitiminde uygulanan müfredat, merkezi
sınavlara yönelik hazırlamakta matematik derslerinde öğrencilerin
matematik okur yazarlıklarını geliştirecek öğretim tekniklerine çok az yer
verilmektedir. Matematik dersleri büyük oranda teorik olarak işlenmekte
öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirecekleri uygulamalar sınırlı kalmaktadır.
PROBLEMİN SAPTANMASI
Ülkemizde üniversiteye girişte uygulanan merkezi sınavların
istatistiklerine göre matematik dersinin genel sınav ortalamasının çok
düşük olduğu görülmektedir. 2014 yılında yapılan Yükseköğretime Geçiş
Sınavı’nda (YGS) 40 matematik sorusunda Türkiye ortalaması 6,1 net,
Lisans Yerleştirme Sınavı’nda (LYS) ise 50 soruda 9,72 nettir.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yürütülen
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmasının en
son 2012 yılında yayınlanan raporunda Türkiye, matematik sıralamasında
65 ülke içerisinde 44. olmuştur.
ALAN TARAMASI
Projemiz kapsamında yaptığımız alan taramasında öncelikle
matematik okur yazarlığı konusundaki bilimsel çalışmalardan
yararlanılmıştır. Prof.Dr.Yaşar Ersoy’un «Okullarda Matematik Eğitimi:
Matematikte Okur Yazarlık» ve «Matematik Okur Yazarlığı-2:
Geliştirilecek Yetiler ve Beceriler» adlı makaleleri okunarak matematik
okur yazarlığı konusunda detaylı bilgiye ulaşılmıştır.
Alan taraması kapsamında «PISA 2012 Ulusal Ön Raporu» ve
PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) detaylı raporları
incelenmiştir. Her ülke için yaptığımız uygulama öncesi, o ülkenin (Çin,
Singapur, Tayvan, Güney Kore, Japonya) eğitim sistemi ve matematik
eğitimi için Milli Eğitim Bakanlığı web siteleri, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından yayınlanan ülke eğitim raporları, genel bilgiler için Türk
Büyükelçiliklerinden telefon, mail yoluyla ve web sitelerinden alınan
bilgilerle araştırma tamamlanmıştır.
MATRİS DİYAGRAMI
Öğretmenden
Kaynaklanan
Eksiklikler
Eğitim
Sisteminden
Kaynaklanan
Eksiklikler
Öğrenciden
Kaynaklanan
Eksiklikler
Aileden
Kaynaklanan
Eksiklikler
Furkan
5
7
6
4
Rümeysa
7
6
5
4
Merve
6
7
4
5
Ceren
5
7
6
4
Doruk
6
7
4
5
Metin
6
7
5
4
Özcan
5
6
7
4
Mehmetcan
7
6
5
4
Hakan
5
7
6
4
Sercan
6
7
4
5
Mustafa
7
6
5
4
TOPLAM PUAN
65
73
57
47
YÜZDE %
27
30
24
19
Matematik dersinde
başarısız olmanın
öncelikli sebepleri
nelerdir?
Araştırmamızın hipotez cümleleri aşağıda yer almaktadır:
-PISA 2012 matematik sıralamalarında en başarılı beş ülkede
diğer ülkelere göre farklı matematik öğretim teknikleri mi
uygulanmaktadır?
-Ülkelerin kendilerine özgü matematik öğretim teknikleri var
mıdır?
-PISA matematik sınavlarında ülkelerin başarısı, eğitim
sistemlerinin başarılı uygulanması ile ilgilidir.
-Matematik öğretiminde başarı, o ülkedeki topluma özgü bir
eğitim modeli geliştirilmesiyle mümkündür.
-Nitelikli matematik eğitimindeki başarı, eğitim sisteminin
başarısı ile doğru orantılıdır.
BEYİN FIRTINASI
12.Uluslararası Bilişimci Martılar Projeleri’ne başvurumuzun
onaylanması sonrasında Yetenek Matematik Kulübü haftalık
toplantımızda beyin fırtınası yaptık. Proje ekibindeki öğrenciler, her bir
proje adımı için ürettiği fikirleri dile getirdi. Proje süreci ve ayrıntıları bu
toplantılarda detaylı bir şekilde ele alındı.
STRATEJİLER
-PISA
2012
matematik
sıralamalarının en başarılı beş ülkesinde
derslerde kullanılan eğitim yöntemlerine dikkat
çekmek
-PISA
2012
matematik
sıralamalarında ülkemizden daha başarılı olan
ülkelerdeki
matematik
eğitimlerini
karşılaştırmak.
-Uzakdoğuda yer alan ülkelerin
eğitim sistemlerini incelemek.
-Nitelikli
matematik
eğitiminde
başarılı olmanın sebeplerini belirlemek.
-Matematik derslerinde kullanılan
farklı eğitim yöntemleri ile alternatif eğitim
metotları oluşturmak
YOL HARİTAMIZ
-Proje amacımıza ve hedefimize uygun logo
ve afiş tasarlamak.
-Uygulama ülkelerinde bulunan Türkiye
Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden bilgi almak, ülkelerin
Milli Eğitim Bakanlığı internet sitelerini inceleyerek
resmi bilgilere ulaşmak.
-Uygulama ülkesine seyahat tecrübesi olan
bir kişiyle iletişime geçerek, o ülke hakkındaki
izlenimlerini, çektiği fotoğrafları paylaşmak.
-Proje sınıfımızı, her ay incelenen ülkedeki
lise sınıfları gibi tasarlamak.
-Proje grubuna uygulama yapmak ve anket
uygulamak
-Okulumuzdaki
diğer
öğrencilere
uygulamamızı kısa sunumlarını yapmak.
-Tanıtım videomuzu ve görselleri, okul
panolarında, internet sitesinde ve sosyal medyada
paylaşmak.
FAALİYET RAPORU
-Yaptığımız faaliyetlerde her ay bir ülkenin uygulamasını
tamamladık. (Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs aylarında sırasıyla Çin,
Singapur, Tayvan, Güney Kore, Japonya uygulamaları)
-Mart ayındaki Türkiye Cumhuriyeti Tayvan Büyükelçiliği ile
iletişim kurulması, mayıs ayındaki Japonya’ya seyahat tecrübesi olan
bir kişi ile iletişim faaliyetlerinin dışında herhangi bir eksik
bulunmamaktadır. Hedeflenen faaliyetlerin yapılma oranı %94’tür.
-Faaliyetlerin ocak, şubat, nisan aylarında 3 hafta, mart ve
mayıs aylarında 4 hafta sürmüştür.
-Faaliyetler proje ekibindeki görev dağılımına göre
yapılmıştır.
ÇİN ARAŞTIRMA RAPORU
-Çin Halk Cumhuriyeti bir Uzakdoğu ülkesidir ve başkenti Pekin'dir.
-Dünyanın alan olarak en büyük dördüncü ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti,
yaklaşık 1.35 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesidir. Dünya
nüfusunun yaklaşık altıda biri Çin Halk Cumhuriyeti'nde yaşamaktadır.
-Çin toprakları Taocu, Budist ve Çin folklorik dinlerine ait tapınaklarla doludur.
-Çin’de tek çocuk politikası yürütülüyor. İkinci çocuk için çeşitli yaptırımlar
uygulanıyor. Para birimi Yuan’dır.
-Çin’de eğitim sistemi ve matematik araştırmamızda Shanghai Community
International School’da biyoloji öğretmeni olarak görev yapan Selime
Çimen’den «Çinde üniversiteye girmek bizim üniversiteye giriş sınavından
daha acımasız bir yarış. Şangaydaki çoğu aile, tek çocuklarını bir proje haline
getirip özel ders yükleme yapıyorlar ve buda pahalıya mal oluyor onlara.
Matematik dersi öğretiminde tamamen geleneksel metodlar kullanılıyor ve tek
yönlü, konular erken yaşlarda ağırlaştırılmış oluyor. Ayrıca okullarda katı
disiplin kuralları var. Okulların büyük bölümünde sınıflar halılarla kaplı.»
bilgilerini aldık.
-Çin’de öğretilen çarpma metoduna da uygulamamızda yer verdik.
-Çin’de lisede okuyan yaklaşık 30 milyon öğrenci dünyanın en zor sınavı
olarak bilinen üniversite sınavında başarılı olmak için yarışıyorlar.
-Sınıf tasarımımızda kullanmak için Gezgin Dergisi yazarı Fatih Sınar, Çin
seyahati görsellerini bizlerle paylaştı.
SİNGAPUR ARAŞTIRMA RAPORU
-Başkenti yine Singapur olan ülkede resmî dil İngilizce ve Malezce’dir.
-Yüzölçümü 710 km² (İstanbul’da Beylikdüzü ilçesinin yaklaşık iki katı) ve
nüfusu 5.469.724 ‘dür.
-Para birimi Singapur Doları’dır.
-Nüfusun % 74'ünü Çin asıllılar, % 13'ünü Malaylar ve % 9’unu Hintler,
gerisini de diğer azınlıklar oluşturur.
-Singapur, Endonezya ve Malezya toprakları arasına sıkışmış küçücük bir
ada devletidir.
-Singapur eğitim sisteminin temelinde yaşayarak öğrenme, görsel ve şekilli
konu anlatımları yer alıyor. Matematik derslerinde konular kolaydan zora
doğru sıralanmıştır. Müfredat fasiküllerden takip edilmekte başarılı olan
öğrencilere liseyi erken bitirme fırsatı verilmektedir.
-Lise sınıfları son teknoloji donanımına sahiptir.
-Sınıf tasarımında, geçtiğimiz şubat tatilinde Singapur’a giden okulumuz
öğrencilerinden Yener Burak Ünal çektiği fotoğraflar ile izlenimlerini
paylaştı. Özellikle, ülkedeki metro ağından, doğaya olan bağlılığından ve
toplumdaki insanların birbirlerine saygısından bahsetti.
TAYVAN ARAŞTIRMA RAPORU
-Tayvan Doğu Asya'da Çin'in ve Japonya'nın güneyinde, Filipinler’in
kuzeyinde bir adadır.
-Başkent ve en büyük kenti Taipei’dir Yüzölçümü 35 980 km²’dir.
-Tayvan'ın bugün 23 milyonu bulan nüfusunun %98'lik bölümü Çinlilerden
oluşmaktadır. Nüfusu 22.858.872 ve para birimi Yeni Tayvan Dolarıdır
-Okur yazarlık oranı % 94’tür. Günümüz itibariyle aşağıdaki 23 ülke
tanımaktadır ve resmî diplomatik ilişkilerde bulunmaktadır.
-Tayvan’da matematik eğitiminde okur yazar becerisinin gelişmesine
önem verilmektedir.
-Matematik ders kitapları müfredata göre büyük oranda derse giren
öğretmenler tarafından hazırlanmaktadır.
-Lise sınıflarında matematik derslerinde klasik eğitim yapılmaktadır.
-Tayvan’da öğretmen merkezli bir eğitim yapılmaktadır.
-Ülkedeki nüfusa göre üniversite sayısı çok fazladır. Eğitimle kalkınmayı
başarmış ve bunu geliştiren hedefleyen bir ülkedir.
-Ülkede doktorasını tamamlamış insan sayısı çok fazladır.
-Sınıf tasarımında, geçtiğimiz yıllarda Tayvan’a giden okulumuz
öğrencilerinden Efe Alphan İbiş, izlenimlerini paylaştı. Özellikle toplumun
doğa sevgisinden bahsetti.
GÜNEY KORE ARAŞTIRMA RAPORU
-Güney Kore, resmî adıyla Kore Cumhuriyeti bazen sırf Kore, Doğu
Asya'da Kore Yarımadası'nın güneyinde kalan bir devlettir. Ülkenin
başkenti Seul'dur.
-Güney Kore sınırları 100,210 km²'lik bir alanı kaplar ve ortalama 50
milyon gibi bir nüfusa sahiptir.
-Ayrıca ülke Doğu Asya'da bölgesel güç konumundadır.
-Dünyada etnik ve dil açısından en fazla homojen bir yapıya sahip
ülke Güney Kore'dir. Azınlık olarak sadece küçük bir Çin topluluğu
vardır.
-Para birimi wonu’dur.(1 Türk Lirası =415 Güney Kore Wonu)
-Ülkedeki üniversite sayısı çok fazladır. Lise zorunlu olmamasına
rağmen mezun sayısı çok fazladır.
-Dünyada interneti en hızlı olan ülkedir.
-Lisede matematik derslerinde kara tahtada klasik eğitim
yapılmaktadır. Ev ödevleri internet üzerinden verilmektedir.
-Lisede dersler 50 dakikadır.
-Sınıf tasarımında, önceki yıllarda Güney Kore’de iki yıl geçirmiş,
okulumuz öğrencilerinden Bengisu Acıoğlu izlenimlerini paylaştı.
Özellikle toplumun birbirine olan saygısından, internet hızından ve
okullardaki klasik eğitimden bahsetti.
JAPONYA ARAŞTIRMA RAPORU
-Japonya Doğu Asya'da bir ada ülkesidir.
-Japonca adını oluşturan kanji karakterler "güneş" ve "köken" anlamına gelir.
-Japonya coğrafî yapısı bakımından 6.852 adadan oluşan bir takımadadır. --Japonya 127 milyonluk nüfusuyla dünyanın nüfus açısından onuncu en
kalabalık ülkesidir.
-Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya göre Japonya Amerika Birleşik Devletleri'nden
sonra dünyada ikinci sıradadır.
-Dünyanın en büyük dördüncü ihracatçısı ve en büyük dördüncü
ithalatçısıdır.
-Japonya’da bir yılda 1,500 deprem yaşanır.
-Japonya’da 100 yaşını geçmiş 50 binden fazla kişi vardır.
-Japonya’da okuma oranı %100’dür.
-Lise eğitimi tam zamanlı, yarı zamanlı ve mektuplu (okula gidemeyenler
için) şeklinde üçe ayrılmaktadır.
-Okul öncesi eğitime büyük önem verilmektedir.
-Lise her yıl üç dönem halinde okutulmaktadır.
-Lise eğitiminde Japonca, teknoloji ve matematik dersine çok büyük önem
verilmektedir. Sınıflarda kara tahtada klasik eğitim verilmektedir.
-Lisede matematik eğitimi öğrenci merkezlidir.
-Japonya toplumu zaman kavramına çok dikkat ettiği için, lise sınıflarında
saatler tahtanın hemen üzerinde yer almaktadır.
Başarı, aslında her basamağında
başarıya ulaşılan bir merdivendir. Dr.
Hayal Köksal’ın öğretici ve pozitif
yönlendirmeleri ile tamamladığımız bu
projenin her adımında farklı başarılara
ulaştık. Bazen bu başarının ismi «imece»
oldu bazen de «yenilikçi».
Öncelikli hedefimiz olan projeyi
«zamanında tamamlamak ve teslim
etmek» hedefimize ulaştık. Bu bizim için
büyük bir başarı. Artık yeni hedefimiz
değerlendirme sürecine dahil olmak ve
sonundaki büyük başarılara ulaşmak.
UYGULADIĞIMIZ ANKET
ÇİN ANKETİ RAPORU
Proje
grubumuzdaki
22
öğrenciye uyguladığımız Çin anketini
analiz sonuçlarımız şu şekildedir:
-Çin ile ilgili en çok öğrencileri
etkileyen bilgi, üniversite sınavı günü
yaşananlardır.
-Ülkemizde uygulanması en
çok istenen matematik yöntemi
öğrenci-öğretmen iletişimidir.
-En
çok
dikkat
çeken
matematik
uygulaması
çarpma
yöntemidir.
-Ülkemizde
uygulanması
istenmeyen yöntem ezberci eğitimdir.
-Çin’e matematik gözlemi
yapmayı isteyen öğrenci oranı yüzde
45’tir.
SİNGAPUR ANKETİ RAPORU
Proje
grubumuzdaki
22
öğrenciye
uyguladığımız
Singapur
anketini
analiz
sonuçlarımız
şu
şekildedir:
-En çok öğrencileri etkileyen bilgi,
Singapur’un yüzölçümünün Beylikdüzü
ilçesi kadar olması ve eğitim sistemidir.
-Ülkemizde uygulanması en çok
istenen matematik yöntemi yaşayarak
öğrenmedir.
-En çok dikkat çeken matematik
uygulaması görsel ve şekilli anlatımdır.
-Ülkemizde
uygulanması
istenmeyen yöntem yoktur.
-Singapur’da matematik gözlemi
yapmayı isteyen öğrenci oranı yüzde
91’tir.
TAYVAN ANKETİ RAPORU
Proje
grubumuzdaki
22
öğrenciye uyguladığımız Tayvan anketini
analiz sonuçlarımız şu şekildedir:
-En çok öğrencileri etkileyen bilgi,
doğaya duyarlılıktır.
-Ülkemizde uygulanması en çok
istenen
matematik
uygulaması
matematik okur yazar eğitimidir.
-En çok dikkat çeken matematik
uygulaması öğretmen odaklı eğitimdir.
-Ülkemizde
uygulanması
istenmeyen
matematik
yöntemi
öğretmen merkezli eğitim ve ders
kitaplarıdır.
-Tayvan’da matematik gözlemi
yapmayı isteyen öğrenci oranı yüzde
64’tir.
GÜNEY KORE ANKETİ RAPORU
Proje
grubumuzdaki
22
öğrenciye uyguladığımız Güney Kore
anketini
analiz
sonuçlarımız
şu
şekildedir:
-En çok öğrencileri etkileyen bilgi,
lisenin zorunlu olmaması rağmen mezun
sayısının fazlalığıdır.
-Ülkemizde uygulanması en çok
istenen
matematik
uygulaması
uygulamalı matematiktir.
-En çok dikkat çeken matematik
uygulaması kara tahta kullanımıdır.
-Ülkemizde
uygulanması
istenmeyen matematik yöntemi derslerin
50 dakika olmasıdır.
-Güney
Kore’de
matematik
gözlemi yapmayı isteyen öğrenci oranı
yüzde 82’tir.
JAPONYA ANKETİ RAPORU
Proje
grubumuzdaki
22
öğrenciye
uyguladığımız
Japonya
anketini
analiz
sonuçlarımız
şu
şekildedir:
-En çok öğrencileri etkileyen bilgi
okuma oranının çok yüksek olmasıdır.
-Ülkemizde uygulanması en çok
istenen matematik uygulaması ders
kitaplarının derse giren öğretmenler
tarafından hazırlanmasıdır.
-En çok dikkat çeken matematik
uygulaması teknolojidir.
-Ülkemizde
uygulanması
istenmeyen matematik yöntemi yoktur.
-Japonya’da matematik gözlemi
yapmayı isteyen öğrenci oranı yüzde
90’tir.
GENEL ANKET RAPORU
Proje grubumuzdaki 22 öğrenciye uyguladığımız anketlerin genel
analiz sonuçları şu şekildedir:
-En çok öğrencileri etkileyen bilgi %55 oranıyla Japonya’ya aittir
-Ülkemizde uygulanması en çok istenen matematik uygulaması
%68 oranıyla Güney Kore’dedir.
-En çok dikkat çeken matematik uygulaması %64 oranıyla
Çin’dedir.
-Ülkemizde uygulanması istenmeyen matematik yöntemi %100
oranıyla Japonya’dadır.
-Öğrencilerin matematik gözlemi yapmak için en çok gitmek
istedikleri ülke %91 ile Singapur’dur.
UYGULAMALARIMIZ
-Sadece projemiz için tahsis edilen sınıfta proje grubumuz
olan 10/A sınıfındaki 22 öğrenciye her ay bir ülkenin uygulamasını
yaptık ve her uygulama sonunda anket uyguladık.
-Projemizin uygulamasının kısa sunumunu okulumuzdaki
112’si ortaokul ve 213’ü lise öğrencisi olan toplam 325 öğrenciye
yaptık.
-Projemizin tanıtımı için beş ay boyunca lise katında yer
alan 2, okul girişindeki 1 pano olmak üzere toplam 3 panoda
görsellerimize yer verdik.
-Projemizin ilk uygulamasının ardından hazırladığımız
tanıtım videosunu okulumuzun internet sitesinde*, facebook, twitter ve
linkedin hesaplarında paylaştık.
UYGULAMALARIMIZ
-Proje tanıtım videomuz Doğa TV’de** yayınlandı ve 2035
izlenme ile nisan, mayıs ve haziran aylarında en çok izlenen video oldu.
-Okulumuzda 14 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen Bahar
Şenliği programındaki, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun da katıldığı etkinliğimizde lise katındaki beş sınıfı
projemizde yer alan beş ülkedeki lise sınıfları gibi tasarladık.
*http://www.dogakoleji.com/kampusetkinlikleri/beykent-dogakoleji/nitelikli-matematik-egitimi-projesi/120518
http://www.dogakoleji.com/kampusetkinlikleri/beykent-dogakoleji/nitelikli-matematik-egitimi-projemizin-uygulamasinitamamladik/131331
**http://www.dogatv.com/?multimedia=beykent-doga-koleji-yetenekmatematik-kulubu-ogrencilerinden-buyuk-bir-proje
UYGULAMA SONUÇLARI
Uygulamalar sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
-PISA matematik sıralamasında başarılı olan ülkelerin eğitim
sistemleri incelendiğinde topluma ve gelişmişlik düzeylerine göre
şekillendiği ve uzun yıllar aynı sistem üzerinde yenilemeler yapıldığı
tespit edilmiştir.
-Matematik dersinde başarıyı etkileyen faktörlerden biri olan
eğitim sistemi ülkeden ülkeye farklılık gösterse de yakın coğrafyalarda
büyük oranda benzerlik gösterdiği görülmüştür.
-PISA matematik sıralamalarında Türkiye’ye göre daha
başarılı olan ülkelerde uygulanan matematik öğretim yöntemlerinin
büyük oranda öğrenci merkezlidir.
-Matematik okur yazarlığı becerisini ölçen PISA sınavlarına
yönelik çalışmalara uyumlu müfredatı olan ülkelerin matematik dersinde
daha başarılı olduğu görülmektedir.
-Ülkemizde üniversiteye girişte sorulan genel ortalamaları
düşük olan matematik dersinde kullanılan yöntemlere alternatif teknikler
geliştirebilir.
KONTROL ÇİZELGELERİ
ÖNERİLER
-Okulumuz Beykent Doğa Koleji lise yönetimi, mathep proje
sınıfı olarak kullandığımız sınıfta, 2015-16 eğitim-öğretim yılında
12.Uluslararası Bilişimci Martılar Projeleri kapsamında hazırladığımız
çalışmaların sergilenmesine imkan vererek proje ile birlikte PISA,
Nitelikli Matematik Eğitimi, Uzakdoğu’da Matematik alanlarında oluşan
farkındalığı devam ettirmeyi hedeflemektedir.
BLOG ADRESİ
http://www.mathep.com
KAYNAKÇA
«İmece Halkaları Eğitimi» by Hayal Köksal (2003)
«PISA Raporları» (2013)
http://www.oecd.org/pisa/
«PISA 2012 Türkiye Ulusal Ön Raporu» (2013)
http://pisa.meb.gov.tr/wp-content/uploads/2013/12/pisa2012-ulusal-onraporu.pdf
«Okullarda Matematik Eğitimi: Matematikte Okur Yazarlık» by Yaşar
Ersoy (1997)
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/hunefd/article/viewFile/5000049067/5000
046387
«Matematik Okur Yazarlığı-2: Geliştirilecek Yetiler ve Beceriler» by
Yaşar Ersoy (2003)
http://www.matder.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&i
d=65:matematik-okur-yazarligi-iihedefler-gelistirilecek-yetiler-vebeceriler-&catid=8:matematik-kosesi-makaleleri&Itemid=172
«Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) YGS-LYS
İstatistikleri» (2014)
http://www.osym.gov.tr/ana-sayfa/1-0/20150603.html
«Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği İnternet Adresi» (2015)
http://pekin.be.mfa.gov.tr/
«Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçiliği İnternet Adresi» (2015)
http://singapur.be.mfa.gov.tr/
«Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği İnternet Adresi» (2015)
http://www.seul.be.mfa.gov.tr/
«Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği İnternet Adresi» (2015)
http://tokyo.be.mfa.gov.tr/
«Çin Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi» (2015)
http://www.moe.edu.cn/
«Singapur Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi» (2015)
http://www.moe.gov.sg/
«Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi» (2015)
http://english.moe.gov.tw/
«Güney Kore Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi» (2015)
http://english.moe.go.kr/
«Japonya Milli Eğitim Bakanlığı İnternet Sitesi» (2015)
http://www.mext.go.jp/english/
«Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Çin Eğitim Sistemi Raporu»
http://tkb.meb.gov.tr/yayinlar/%C3%87in%20E%C4%9Fitim%20Sistemi.pdf
«Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Singapur Eğitim Sistemi Raporu»
http://urn.meb.gov.tr/ulkelerpdf/S%C4%B0NGAPUR.pdf
«Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Japonya Eğitim Sistemi Raporu»
http://urn.meb.gov.tr/ulkelerpdf/JAPONYA.pdf
«Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Güney Kore Eğitim Sistemi
Raporu»
http://urn.meb.gov.tr/ulkelerpdf/KORE.pdf
«Ülkelerin Coğrafi Bilgileri»
https://tr.wikipedia.org
Projemizi bilimsel ve profesyonel bir şekilde hayata geçirmemize imkan
veren, öğretici ve pozitif yaklaşımları için 12.Uluslararası Bilişimci Martılar
Tasarım ve Genel Koordinatörü Dr.Hayal Köksal’a,
projemizin tanıtımına olan desteklerinden dolayı Doğa Koleji Lise
Koordinatörü Ömer Suat Gündoğdu ve Lise Bölüm Başkanı Sadullah Kurum’a,
projemize bütün aşamalarında destek veren Beykent Doğa Koleji Lise okul
müdürü Ebru Erdoğan’a, müdür yardımcıları, öğretmenleri, öğrencileri ve
velilerine,
bahar şenliği programındaki etkinliğimize katılan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na,
ülke araştırmalarında bizi bilgilendiren Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik
yetkililerine,
Çin araştırmamıza desteği için Shanghai Community International
School’da biyoloji öğretmeni olarak görev yapan Selime Çimen’e, Çin seyahati
görsellerini bizle paylaşan Gezgin Dergisi yazarı Fatih Sınar’a, Singapur, Güney
Kore ve Tayvan seyahati izlenimlerini bizle paylaşan okulumuz öğrencilerinden
Yener Burak Ünal, Bengisu Acıoğlu ve Efe Alphan İbiş’e teşekkür ederiz.
Mathep Proje Ekibi
Download

güney kore anketi raporu