2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ
KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, gerekli belgeleri
hazırlayarak ilan edilen kesin kayıt tarihlerinde Ege Üniversitesi Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı’na gelerek kayıtlarını yaptırabilirler.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Asil Kayıtlar
4 Şubat 2014 Salı
: Fen, Mühendislik ve Bilg. ve Öğr.Tek. Eğt. ABD
5 Şubat 2014 Çarşamba : Ziraat, Su Ürünleri ve Çok Disiplinli ABD
Yedek kayıtlar
7 Şubat 2014 Cuma
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Asil Kayıtlar
10 Şubat 2014 -11 Şubat 2014
Yedek Kayıtlar
12 Şubat 2014
KESİN KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELER
1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (aslı görülmek suretiyle)
Yabancı uyruklu öğrenciler için pasaport fotokopisi (aslı görülmek
suretiyle)
Öğrenim vizesi/öğrenim amaçlı geçerli tarihli ikamet tezkeresi fotokopisi
2- 4 adet fotoğraf
3- Taahhütname
Türk Uyruklu Öğrenciler İçin
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin
4- Askerlik durum belgesi
 Terhis olanlar için terhis belgesi
 Muaf olanlar için muafiyet belgesi
 Tehir edilecekler için
o Dilekçe
o Tecil durumunu gösterir durum belgesi
5- Öğrenim harcı dekontu ( Sadece yabancı uyruklular ile ikinci öğretim
tezsiz yüksek lisans programları için)
- Yabancı Uyruklu Öğrenciler (Türk asıllılar da dahil) 3 katı
öğrenim harcı yatıracaktır.
Halk Bankası TR 7500 0120 0971 4000 0600 0069 iban no.lu hesaba
129*3=387 TL
(Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya ve Kimya Mühendisliği Anabilim
Dalları için 387*2=774 TL)
- İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programları İçin Öğrenim
Ücretleri:
 Fen Bilimleri Enstitüsü İçin;
Uluslararası Bilgisayar II.Öğretim Tezsiz Bilgi Teknolojileri ve
İnternet Güvenliği YL Programı Öğrenim kredi/saat ücreti 300 TL
olmak üzere bir dönemde 9 kredi için 300*9=2700 TL’nin yatırılacağı
hesap numarası;
Halk Bankası TR 8900 0120 0971 4000 0600 0108
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü İçin;
İkinci öğretim dönemlik ücreti olan 2000 TL’nin yatırılacağı hesap
numarası;
Halk Bankası TR 6500 0120 0971 4000 0600 0152
KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN
ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Tüm adayların bizzat veya noterden vekaletname verecekleri kişiler
aracılığı ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Posta yoluyla kayıt yapılması mümkün değildir.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adayların daha sonraki
bir tarihte kayıt yaptırmaları olanaklı değildir.
Download

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ