BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2014 / 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT İŞLEMLERİ
Üniversitemizde eğitim görmeye hak kazanan adaylar, kesin kayıt için gerekli belgeleri
hazırlayarak ilan edilen kesin kayıt tarihlerinde bizzat kendisi gelerek kayıtlarını yaptıracaklardır.




KESİN KAYIT ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
09/10/2014 tarihinden itibaren http://ubs.bayburt.edu.tr/ogrenci/ogr0209/Default.aspx adresine giriş
yapılıp; T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi doğru bir şekilde girildiğinde, adayın resminin bulunduğu
giriş sayfası gelecektir.
Bilgilendirme yazısı okunarak “Devam” düğmesine basılacak ve işlemlere devam edilecektir.
Sözleşme metni okunarak, “Kabul Ediyorum” düğmesine basıldığında, internetten ilk kayıtlanma
işlemleri başlamış olacaktır.
Tüm adımlar her sayfada belirtilen kurallar ve uyarılar doğrultusunda eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır.
ÜNİVERSİTEMİZE KESİN KAYIT YAPTIRMAK ÜZERE GELECEK OLAN
ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Kesin kayıt zamanı, adayın bizzat kendisi gelerek kayıt yaptırabilir veya noterden vekâletname getirildiği




takdirde bir başkası adayın yerine de kayıt yaptırabilir.
Yukarıda belirtildiği şekilde kayıt işlemlerinden önce internet sayfamız üzerinden yapılması gereken bilgi
giriş işlemleri yapılmamış veya bilgilerin eksik bırakılmış olması durumunda, adaydan bu işlemleri
tamamlanması istenecektir. Dolayısıyla kesin kayıt günü bu işlemleri yapabilmek için zaman kaybedilecek
ve işlemlerin tamamlanması zaman alacaktır. Bu nedenle mutlaka yukarıda anlatılan özlük bilgi giriş
işlemlerinin kesin kayıt gününden önce tamamlanmasına dikkat edilmelidir. Eksik kayıt belgesiyle yapılan
başvurular kabul edilmeyecek ve kayıt yapılmayacaktır.
Zamanında kayıtlanmayan adayların yerleri boş kontenjan olarak ÖSYM’ye bildirilecektir.
Belgelerin asılları ile kayıt yapılacaktır.
Diploma ve mezuniyet belgelerinin asılları ile işlem yapılacağından dolayı, fotokopileri ve noter onaylı
tasdikleri ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
KESİN KAYIT İÇİN GETİRİLMESİ ZORUNLU BELGELER
 Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı
belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)
 Askerlik Durum Belgesi (29 yaş ve üzeri erkek öğrenci adayları ile askerlik durumunu Muaf olarak
beyan eden öğrenci adayları için)




ÖĞRENİM ÜCRETİ İŞLEMLERİ
Halk Bankasının herhangi bir şubesine kayıt işleminden önce öğrenim ücretlerini yatırmaları
gerekmektedir.
İkinci Öğretimler için Halk Bankası Bayburt Şubesi : 0254 – 06000008
2014-2015 eğitim-öğretim yılı 1.taksiti, “Halk Bankasının Türkiye’ de bulunan herhangi bir şubesine
Öğrenci numaranızla birlikte başvurarak yatırılacaktır.
Her öğrencinin ödeyeceği miktar banka kayıtlarına aktarılmıştır.(Öğrenci Numarasına nereden
ulaşabilirim?)
WEB ŞİFRE
 Öğrenim süresince kullanacağınız web şifrenizi kesin kayıt işleminden sonra;
http://ubs.bayburt.edu.tr/UniFrame/lostpassword/default.aspx adresinde istenilen bilgileri
yazarak şifrenizi alabilirsiniz.
 Öğrenim süresince akademik plan, not ve derse kayıtlanma işlemlerinde öğrenci web şifrenizi
kullanacaksınız
DERSLERE KAYITLANMA
 Üniversitemize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra; birinci yarıyıl derslerine devam edebilmeniz için
derse kayıtlanmanız doğrudan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılacaktır. Derslerin gün ve
saatini okuyacağınız bölümlerden öğrenebilirsiniz.
ZORUNLU YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI
 Yabancı Dil Muafiyet Sınavı 18 EKİM 2014 tarihinde saat: 14:00’de Bayburt Eğitim Fakültesinde
yapılacaktır. Bu sınava girmek isteyen öğrenciler, ön kayıt esnasında belirtmek zorundadır. Bu sınavda
yeterli not ortalaması alanlar öğrenimleri süresince okutulan yabancı dil derslerinden başarılı sayılırlar.
Aldıkları notlar genel akademik not ortalamalarına katılır.
 İlahiyat Bölümü öğrencileri için zorunlu Arapça muafiyet sınavı 17 EKİM 2014 tarihinde saat:
14:00’da İlahiyat Fakültesi’nde yapılacaktır.
KAYIT DONDURMA
 Öğrenimine sağlık, askerlik, ekonomik ve sosyal nedenler vb. (Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve
Lisans Eğitim - Öğretim Yönetmeliği Madde 36) ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, kayıt
dondurmak isteyenler, kesin kaydını yaptırdıktan sonra, gerekçelerini belgelemek suretiyle 13-17
EKİM 2014 tarihine kadar bir dilekçe ile Fakülte/MYO Bölüm Sekreterliğine başvuracaklardır.
MUAFİYET
 Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, ders muafiyeti için 13-17
EKİM 2014 kadar programların bulunduğu Fakülte/MYO Bölüm Sekreterliklerine transkript ve ders
içerikleri ile birlikte başvuracaklardır.
 İlgili fakülte, yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yeni programına eşdeğer sayıldığı dersler tespit
edilerek, başarılı sayılan derslerin kredi toplamına göre öğrenime başlayacağı yeni sınıfı belirlenir.
Başarılı sayılan dersler genel akademik not ortalamalarına katılır.
BİLGİ
 Üniversitemiz 2014-2015 eğitim-öğretim yılına; 22 EYLÜL 2014 tarihinde başlamıştır.
 Akademik takvime ulaşmak için tıklayınız.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
2014/2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KESİN KAYIT TAKVİMİ
Kayıt Tarihi
13-15 EKİM 2014
Kayıt Yeri
Bayburt Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Dede Korkut Kampüsü İdari Bina 1.Kat
Önemli Not: Kesin kayıt işlemlerinden önce http://ubs.bayburt.edu.tr/ogrenci/ogr0209/Default.aspx
internet adresi üzerinden yapılması gereken bilgi giriş işlemlerini tamamladıktan sonra belirtilen tarihler
arasında kesin kayıt işlemlerinizin yapılabilmesi için istenilen evraklarla birlikte kayıt yerlerinde bulunmanız
yeterli olacaktır.
İLETİŞİM:
Telefon : 0 458 2111153/4114-4118
İnternet : http://www.bayburt.edu.tr
Mail: [email protected]
ÖİDB: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Download

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ 2014 / 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI