PYP 1.SINIF 3. Veli Bülteni
Sa yın Veli;
“BULUNDUĞUMUZ YER VE ZAMAN ” disiplinlerüstü teması
adı altında “Her bireyin kim olduğunu etkileyen
benzersiz bir kişisel geçmişi vardır ” ana fikrini içeren
sorgulama ünitesi 04.11.2013- 14.12.2013 tarihleri arasında
işlendi.
Bu ünite boyunca öğrenciler;hayat hikayelerimiz, kendi
geçmişimizin kanıtları, kendi geçmişimizin etkilerini
ile ilgili sorgulama çalışmaları gerçekleştirdi.
Bu sorgulamalar aşağıdaki rehber soruları çerçevesinde yapıldı;
1) Hayat hikayelerimiz nedir? Bu bilgilere nereden
ulaşırım?
22.12.2013
Sayı 3, Bölüm 1
2) Geçmişinizi yansıtan eşyalar nelerdir? Doğumunuzdan
şimdiki yaşınıza kadar olan süreçteki değişimleri görmenin
yolları nelerdir?
Önümüzdeki ünite (17 Aralık - 25 Ocak )boyunca;
3) Geçmişimiz bizi nasıl etkiler?
 1 Ocak 2014 Çarşamba Yılbaşı resmi tatili nedeniyle
Öğrencilerimiz yaptıkları çalışmaları gerçekleştirdiğimiz ünite
sonu sergisinde okul toplumuyla paylaştılar.
Sizler de gönderdiğimiz eylem gözlem formu aracılığıyla
öğrencilerimizin bu ünite boyunca kazandığı öğrenmeler
sonucunda gerçekleştirdikleri ve sizin şahit olduğunuz eylemleri
not edip [email protected] adresine ulaştırırsanız,
öğrencilerimizin portfolyo çalışmalarına katkıda bulunabilirsiniz.
 24 Ocak 2014—10 Şubat 2014 Yarıyıl Tatili
Okul Rutinlerimiz ;
 PYP Parents …………………………...28 Aralık 2013
okulumuz 1 gün arayla tatildir.
İçindekiler:
Veliye Mektup –Misyon- İletişim .......................1
Geçtiğimiz ünitede neler yaptık?.....................2-3
Yeni ünitemizdeki kazanımlar ....... ..................4-5
Duyurular .......................................................5
Ünite sonu sergimizde; öğrencilerimiz tema boyunca
gerçekleştirdikleri öğrenmeleri ve çalışmaları okul topluluğundaki
arkadaşlarıyla paylaşırken, diğer sınıfların yaptıkları çalışmaların
sergilerini gezdiler .
Ekolojik Kahvaltılarımızda, öğrencilerimiz Beykoz
Doğa Koleji öğrencisi olmanın haklı farklılığını
yaşadılar.
Sabah tavuklarımızdan alınmış taze yumurtalarını bakır
sahanda yerken, okulumuzun kendi ürünleri olan
peyniriyle, süzme yoğurduyla, ekmeğiyle ve daha nice
doğal ürünüyle birarada olabilmenin ve daha önemlisi
sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve velileriyle aynı ortamda kahvaltı yapmanın keyfini çıkardılar.
Doğa Kardeşliği yemeğinde;
Öğrencilerimiz doğa kardeşleri
ile birlikte yemek yemek yerken,
hazırladıkları Çocuk Hakları ile
ilgili kartları birbirlerine hediye
ederek kova doldurma projesini
gerçekleştirdiler.
Page 2
PYP 1.SINIF 3. Veli Bülteni
Geçtigimiz ünite boyunca sor gulama çalışmalarında
Kişisel
geçmişimizle
ilgili
yaptığımız
etkinliklerde
öğrencilerden
ailelerinden
öğrendikleri isim hikayelerini paylaşmaları
istendi. Öğrenciler isim hikayelerinde kendi
geçmişleriyle ilgili yansımaları gözlemlediler.
Beyaz yalan etkinliğiyle kendi geçmişleri
hakkında doğru ve yanlış bilgiler içeren
cümleler
kurdular.
Öğrencilerin
kendi
geçmişleriyle ilgili kurdukları doğru ve yanlış
cümleleri
sınıfta
paylaşarak
diğer
arkadaşlarının yanlış bilgi içeren cümleyi
tahmin etmeleri istendi.
Bu sorgulama hattının değerlendirmesinde
öğrencilere kimlik kartı oluşturma çalışması
yaptırıldı. Kimlik kartı üzerinde fotoğraf ve
parmak izi köşesi verildi. Kimlik kartının
oluşturulmasındaki
plan
öğrenci
yaratıcılığına bırakıldı. Öğrenciler aile
bireylerinin isimleri ve doğum yerleri gibi
bilgiler içeren kendi kimlik kartlarını
oluşturdular.
Öğrencilerden, istenen aile fotoğraflarıyla
soy ağacı çalışması yapmaları istendi. Soy
ağacında ilgili kısma fotoğraf yapıştırıldı ve
ya çizildi.
Öğrenciler kendi geçmişlerine ait bir
eşyalarını getirerek nesi var oyunu oynadı,
kendi eşyalarını siyah bir torbanın içinde
arkadaşlarına nesi var cevaplarıyla tasvir
ettiler. Kendi geçmişlerine ait bir eşyayı
tanıtarak kendi geçmişlerindeki farklılıkları
fark ettiler ve ana fikrimiz olan herkesin
benzersiz bir kişisel geçmişi vardır algısını
kavrayıp uyguladılar.
Disiplinlerüstü bağlantıyla matematikte öğrendiğimiz rakamları yazma konusuyla ilişkilendirerek akordiyon çalışması yapıldı.
Bu çalışmada öğrenciler akordiyonu numaralandırarak bir ve beş yaş aralığındaki hallerinin resmini çizdiler. Hangi yaşlarda
neyi yapıp neyi yapamadıklarını fark ettiler. Sonuç etkinliğimizde,kapak sayfasını kendilerinin tasarladığı hayat hikayem
kitapçığını tamamladılar. Kitapçıkta en sevdiğim oyuncağım, ilk arkadaşım, ailem, en mutlu olduğum ve en mutsuz olduğum
an ile okula başladığım ilk günün resmini çizmeleri istendi. Öğrenciler bu resimleri çizerek kitapçıklarını tamamladılar. Bu
çalışmalardan yola çıkarak öğrenciler her bireyin kendine özgü kişisel geçmişi olabileceği anafikrine vardılar.
Sayı 3, Bölüm 1
Page 3
Matematik alanında;
Dil çalışmalarında;
Türkçe’de birinci, ikinci ve üçüncü
periyottaki sesler (E,L,A,T,I,N,O,R,M,
U,K,Y,I,S) tamamlandı. Hece ve
kelime oluşturma çalışmaları yapıldı.
Öğrencilerin okuma yazma ve
anlama çalışmaları desteklendi.
0-20 arasındai rakamları tanıma,
okuma
ve
yazma
çalışmaları
tamamlandı.
Takvim çalışması yapıldı, ana fikirle
ilişkilendirilerek öğrencilerin doğum
günleri
oluşturulan takvim üzerine
yapıştırıldı.
Yüzlük tablo oluşturularak okula
kaçıncı gün geldiğimiz işaretlenerek
her gün sayıldı.
Ritmik sayma çalışmalarında 2’şer,
5’şer ve 10’ar 100’e kadar sayma
çalışmaları yapıldı.
Toplama
çalışmalarında,
kardeş
sayılarla 10’a tamamlamalı toplama
işlemleri
yapıldı.
Yine
toplama
işlemlerinde 20’ ye kadar olan
sayılarla toplama çalışmalarının yanı
sıra 1 ve 2 eklemeli sıralı toplama
işlemleri gerçekleştirildi.
İngilizce dersinde; “About Me”
kitapçığıyla öğrencilerin benzersiz
geçmişleri
ile
ilgili
kavrama
çalışmaları yapıldı. Zaman kapsülü
çalışmasında 4 . sınıfta açmak üzere
oluşturduğumuz zaman kapsüllerimizi
oluşturduk. Kendi tarihimize uygun
materyalleri bir kavanoza doldurup
okulumuzun bahçesine gömdük.
Ekoloji alanında;
Kişisel, toplumsel ve
Bireysel e ğitim
alanında ;
Dengeli öğrenen profili ile ilgili kavrama
ve uygulama çalışmaları gerçekleştirildi.
Öğrenciler fiziksel denge ve dengeli
seçimlerle ilgili çalıştılar.
Arkeoloji alanında;
Farklı kişilerin
geçmişlerine ait
olduğu söylenen takı
eşyalarının kazı
alanında gruplar
halinde aranması ve
biraraya getirilerek
bu kişilerin
tarihleriyle ilgili
tahminlerde bulunma
çalışmaları yapıldı.
Kütüphane alanında; “ Aile
Ağacı” kitabı okuma ve analiz
çalışmalarının ardından kendi
kitap kapaklarını tasarladılar.
ICT Alanında ; Teknolojinin ve
bilgisayarın geçmişiyle ilgili
izlenen videoların ardından
öğrencilerden gelecekte bir
bilgisayarın nasıl olabileceğini
hayal etmeleri istendi.
Tohumun büyüme evreleriyle ilgili
farkındalık çalışmaların ardından,
büyüme evreleriyle tohumun büyüme
arasında karşılaştırma ve bağlantı
çalışmaları yapıldı.
yapılan
insanın
evreleri
kurma
3. Sorgulama Ünitesi
Ünit emizi n ai t ol duğu di si pli nl erüst ü tema:
DÜNY ANI N İŞLEYİ Şİ
Ünitenin uygulanacağı süre: 17 Aralık 2013- 25 Ocak
2013
ANA FİKİR: Güneşin dünya ile ilişkisi, dünyadaki yaşamı
etkiler.
Anahtar Kavramlar:

Değişim: Güneş Dünya’yı nasıl etkiler?

İşlev: Canlılar neden güneşe ihtiyaç duyarlar?

Sebep-sonuç: Dünya’nın Güneş etrafında dönmesinin
sonuçları nelerdir?
Bu ünite boyunca öğrencilerimizin kazanmasını
istediğimiz tutumlar:
Merak: Güneşin dünya ile olan ilişkisinin günlük hayatımız
üzerindeki etkilerini merak ederler.
Değer bilme: Güneşin evrendeki önemini ve etkisini fark
eder ve değerini bilir.
Bu ünite boyunca öğrencilerimizin geliştirmesini
beklediğimiz disiplinlerüstü beceriler:
Araştırma Becerileri: Güneşin dünya ile olan
ilişkisinin sonuçlarını medya tarama ve yapılacak
deneylerle ilgili çalışmalarda araştırma becerilerini
geliştirirler.
Düşünme Becerileri: Günlük hayatımızda güneş ile
dünya arasındaki ilişkinin etkilerini analiz ve sentez
edip değerlendirme yaparlar.
Sayın Veli;
Ünite boyunca yapacağımız okul içi çalışmaları
desteklemek adına;
Güneşin dünya ile ilişkisi konusunda elinizde bulunan
obje, resim,dergi ve kitap gibi materyalleri ünite boyunca kaynak köşemizde sergilenmek üzere gönderebilirsiniz.
Mevsimler, gece ve gündüzün oluşumu, vb. güneşin
etkisi olan sonuçlarla ilgili çocuğunuzla beyin fırtınası
yapabilirsiniz.
Yeni yıl için aile fotoğraflarınızdan oluşan bir yıllık
takvim oluşturabilir, doğum tarihlerinizi bu takvim
üzerinde çocuğunuzla birlikte gösterebilirsiniz.
2.Ünitemizde sorgulayacağımız
maddeler;
1.
Dünya’nın Güneş ile ilişkisi
2.
Güneş’in canlılar üzerindeki etkisi
3.
Mevsimler
Bu ünite boyunca öğrencilerimizde
desteklemek istediğimiz öğrenen
profili öğeleri;
Araştıran Sorgulayan : Öğrenciler ünite
boyunca doğal dünyamızda güneş ve dünya
arasındaki ilişkiyle ilgili doğal meraklarını
geliştirirler.
Bilgili: Sorgulama ünitesiyle ilgili olarak
yerel ve küresel önemi olan kavramları,
fikirleri ve sorunları araştırırlar.
Sayfa 5
PYP 1.SINIF 3. Veli Bülteni
Üni te boyunca öğrencile ri mi z ;
Dil Alanında; sınıf etkinliklerinde, konuşmalarda ve yaratıcı oyun sırasında
iletişim kurmak için sözlü dil kullanma,dinlediği olayın nasıl gelişeceğini ve
sonucunu tahmin etme, seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden
cümleler oluşturarak okuma kazanımları ile ilgili,
Hayat Bilgisi
Alanında;dünya ve
güneş arasındaki ilişkiyi anlamak için bilgi
toplama ve kaydetmek için duyularını
kullanarak gözlem becerilerini geliştirme,
mevsimlerin oluşumuyla dünyanın güneş
etrafındaki hareketi arasındaki ilişkiyi
açıklama, günlük hayatta dünya ve güneş
arasındaki ilişkinin sonuçları hakkında,
İngilizce Alanında;mevsimler, gece ve
gündüz yapılan eylemler, aylar, günler, gibi
kavramların İngilizce karşılıkları hakkında ,
Kütüphane Alanında; farklı
türlerin özellikleri,
adı,resimleyen,kitap
ilgili,
bilgi
yazar adı, eser
adı kavramlarıyla
Matematik Alanında; takvimlerin
tarih belirtmek ve haftanın günleri ile
bir yıl içindeki ayları belirtip sıralamak
için kullanılabildiğini anlama, miktarı
10 ile 20 arasında olan bir grup
nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak
gösterme çalışmalarıyla,bu nesnelere
karşılık gelen sayıyı rakamlarla
yazma ve okuma,
Grupların bir veya daha fazla özelliğine göre sınıflandırılabildiğini anlama üzerine,
Görsel Sanatlar Alanında; .
Doğayı, doğal yaşamı sevmenin,
ona saygı duymanın önemini ifade
etme çalışmaları üzerine,
Kişisel, Toplumsal, Bireysel Eğitim
Alanında; birçok
değişik aktivitede basit hareket kabiliyetlerini (kaba ve ince motor)
kullanıma ve adapte etme çalışmaları ve değer bilme tutumu
hakkında;
Müzik Alanında; sanat yaratımında,
insanların etraflarındaki dünya ile ilgili anlam
oluşturma için seçimler yapması,
deneyimlerimiz ve hayal gücümüzün bize
yaratmak için ilham vermesiyle ilgili çalışırlar.
Du yurular
28 Aralık 2013 Cumartesi günü okulumuzda 09.30-12.30 saatleri arasında PYP Veli Atölyesi ( PYP
Parents ) gerçekleşecektir. Bu atölye çalışması, daha önce PYP Parents atölyesine hiç katılmamış
velilerimiz için gerçekleştirilecektir. Daha önce bu çalışmaya katılmış velilerimiz için 2. dönemde
başka bir PYP veli atölyesi organize edilecektir.
Yeni sorgulama ünitemize destek olabileceğini düşündüğünüz gezi, ziyaret vb. etkinliklerle ilgili sınıf
öğretmenlerimizle iletişime geçebilirsiniz.
Gösterdiğiniz ilgi ve destek için çok teşekkür ederiz.
Download

PYP 1.SINIF 3. Veli Bülteni