Sayın Velilerimiz,
2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci dönemini geride bırakırken sizleri aşağıdaki bağlantıdan
erişebileceğiniz sorgulama programımız kapsamında (http://www.youblisher.com/p/797817-ISTEKBARIS-2013-2014-PYP-SORGULAMA-PROGRAMI/) sınıf düzeyinde yapılan çalışmalarla ve genel
anlamda uygulamalarımızla ilgili olarak bilgilendirmek istiyorum.
Öğretmenlerimiz, 2013 – 2014 Eğitim ve Öğretim Yılı’na her yıl olduğu gibi kapsamlı bir hizmet içi
eğitim dönemi ile başladılar. ISTEK Barış Anaokulu ve İSTEK Barış İlkokulu öğretmen ve yöneticileri
20 – 21 Ağustos 2013 tarihlerinde Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) eğitmenleri tarafından
gerçekleştirilen “PYP’de Öğretme ve Öğrenme” başlıklı bir PYP (İlk Yıllar Programı) çalıştayına
katıldılar. PYP’nin öğretilen müfredat öğesine odaklanan ve “Nasıl daha iyi öğreniriz?” sorusuna yanıt
bulmamızı hedefleyen çalıştayda öğretmenlerimiz sınıflarında öğrenci gereksinimlerine yönelik
farklılaştırma, etkili ölçme değerlendirme ve sorgulama temelli öğrenmeyi nasıl uygulayabileceklerine
dair pek çok pratik öğretim stratejisi ile mevcut bilgilerini derinleştirme fırsatı buldular.
Hizmet-içi eğitim programımızın bir parçası olarak ilkokul ve anaokulu öğretmenlerimiz ortak
planlama çalışmalarıyla ders alanlarına özgü kapsam sırlama belgelerini Milli Eğitim Müfredatı’ndaki
yenilikleri de göz önünde tutarak geliştirmeye başladılar. Bu çalışma ile ölçme değerlendirme ve
farklılaştırmayı planlama sürecinin merkezine alan öğretmenlerimiz hayat boyu öğrenen bireyler
olduklarını hizmet-içi eğitim sürecindeki tüm çalışmalara etkin katılımlarıyla sergilediler.
Hizmetiçi eğitim çalışmalarımıza yıl boyunca devam edeceğiz. PYP’de Erken Çocukluk, PYP’de Ölçme
Değerlendirme, PYP’de Dilin Rolü, , Eylem, Erken Çocuklukta Ölçme Değerlendirme, Öğrencilerin
Yaratıcılıklarını Destekleme çalıştayları ve PYP Erken Çocukluk ve İlk Yıllar Konferansı bu yıl
katılacağımız eğitimler arasında. Tüm bu eğitimlerin uygulamalarımızı daha da geliştirdiğine
inanıyoruz.
2
Sakin Okul, Sağlıklı Yaşam ve Sürdürülebilir Çevre Bilinci bu yıl yine okul olarak odaklandığımız
temalarımız arasında. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar sonucunda öğrencilerimizin davranış ve
rutinlerinde gelişme gösterdiklerini gözlemliyoruz.
Yeşil Bayrak sahibi bir EKO Okul olarak özenle yürüttüğümüz sürdürülebilir
çevre bilinci çalışmalarımıza devam ediyoruz. EKO Tim’de görev alan
öğrencilerimiz düzenli olarak bir araya gelerek paylaşımda bulunuyorlar ve
aldıkları kararları sınıflarıyla paylaşarak eyleme geçiyorlar. EKO Okul olarak bu
yıl üzerinde durduğumuz temalarımız anaokulunda ”Suyun Bilinçli Kullanımı”;
ilkokulda ise “Enerjinin Bilinçli Tüketimi”.
Bu alandaki çalışmalarımızın
öğrencilerimizin çevreye duyarlı bireyler olmalarında katkıları olduğunu
gözlemliyoruz.
Öğrencilerimizin Matematik ile diğer disiplinler arasında bağlantı kurabilmelerini ve matematiği gerçek
hayatla ilişkilendirmelerini hedefliyoruz. Matematik materyallerinin sınıflarımızda kullanımı ile
matematiksel kavramları somutlaştırıyoruz. Matematik materyallerinin etkili kullanımı için öğretmen
eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin matematiğin hayatın her alanında olduğu gibi diğer derslerle
de bağlantılı olduğunu fark etmelerini sağlamak adına İngilizce, v.b derslerde de matematik çalışmaları
yapıyoruz. Öğrencilerimizin bu yıl da geçen yıl olduğu gibi European Maths Challenge etkinliğine katıldılar.
Bu etkinliğin de öğrencilerimizin matematiğin keyifli yüzünü görmeleri açısından yararlı olduğunu
düşünüyoruz.
Çok önem verdiğimiz konulardan bir diğeri de öğrencilerimizin dönüşümlü düşünmenin önemini fark
etmelerini ve hayatlarına geçirmelerini sağlamaktı. Bu nedenle dönem başında öğrencilerimizin
kendilerine hedef koymalarına, bu hedefleri gerçekleştirmeleri için yöntemler geliştirmelerine ve bunu
3
öğretmen ve velileriyle paylaşmalarına fırsat tanıyan hedef belirleme toplantıları düzenledik. Öğrencilerimiz yıl
içinde hazırladığımız değerlendirme şablonlarıyla hedeflerine ne derece yaklaştıklarını, daha neler yapmaları
gerektiğini değerlendiriyorlar. Yılsonunda düzenleyeceğimiz portfolyo sunumlarında öğrencilerimiz bu
hedeflerine ne derece ulaştıklarını bizlerle paylaşıyor olacaklar.
Anaokulu öğrencilerimizin bu dönemi
öğrendiklerini ve gelişimlerini net olarak sergileme fırsatı buldukları portfolyo sunumları bu dönemki önemli
etkinliklerimiz arasındaydı. Öğrencilerimizin seçtikleri çalışmaları velileri ve öğretmenleri ile paylaşırkenki
özgüvenleri ve hevesleri görülmeye değerdi.
Her sınıf düzeyinde tutulan öğrenme günlüklerini de dönüşümlü düşünme için kullandığımız diğer araçlar
arasında sıralayabiliriz. Öğrencilerimizin planlarını hayata geçirdikten sonra bu deneyimlerine dair dönüşümlü
düşünmeleri ve öğrendiklerini de kullanarak yeni planlar geliştirmeleri onların öz-değerlendirme yapabilen ve
sürekli gelişime açık bireyler olmalarını sağlayacaktır. Gelişim raporlarımız da öğrencilerimizin programın temel
öğelerine yönelik dönüşümlü düşünmeleri için kullandığımız araçlardandır. Anaokulunda her sorgulama
ünitemizin sonunda; ilkokulda ise dönem sonunda sizlere ilettiğimiz gelişim raporlarımızı inceleyerek
öğrencimizin gelişimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. İlkokul gelişim raporunun son sayfasındaki
“Dönüşümlü düşünme – Hedef belirleme” bölümünü öğrencimizle paylaşımda bulunarak birlikte
tamamlamanız öğrencimizin ikinci döneme hedefleri net olarak başlamasına yardımcı olacaktır.
İkinci dönem, devam eden çalışmalarımıza ek olarak, İlkokul 1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz seçilen birer
sorgulama ünitelerini hazırlayacakları Mini Sergiler ile bizlerle ve siz velilerimizle paylaşacaklar. Bu yılın sonunda
İlk Yıllar Programı’nda gördükleri eğitimi tamamlayacak olan 4. sınıf öğrencilerimiz ise başlı başına bir süreç
değerlendirme çalışması olan PYP Sergisi aracılığıyla bu programda öğrendiklerini, geliştirdikleri olumlu
tutumları, becerileri ve kavramsal anlayışları bizlerle paylaşacaklar. Mentor rolü üstlenen öğretmen ve
yöneticilerimiz öğrencilerimize çalışmalarında destek vererek yıl boyunca onlarla iletişim içinde olacaklar.
Düzenli olarak mentorlarıyla görüşmelere katılacak ve nasıl bir çalışma yapacaklarını planlayarak uygulayacak ve
eyleme geçecek olan öğrencilerimizin çalışmalarını görmek için sabırsızlanıyoruz.
Bildiğiniz gibi öğrencilerimizin farklı ders alanları ile ilgili birbirinden bağımsız bilgiler edinmelerinin yerine ders
alanlarının birbirleriyle ilişkisini keşfetmeleri ve hayatlarıyla bağlantılar kurarak öğrendiklerinin ardındaki büyük
resmi görmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Bu bağlamda; ünitelerimizi, alanlar-arası geçişler içeren, okulumuza
ait bir disiplinlerüstü sorgulama programıyla ele alıyoruz. Öğrencilerimizin sadece bilgiye erişmelerini değil;
olumlu tutumlar, kavramsal anlayışlar geliştirmeleri, sosyal, iletişim, araştırma, öz yönetim ve düşünme
becerilerini etkin olarak kullanmaları ve öğrendiklerini hayata geçirmeleri yani eyleme geçmelerini
hedefliyoruz.
Programımızın bu hedeflerini ifade eden görseller hazırladık; bu çalışmalarımızı sizlerle de
paylaşmak istiyoruz. Bültenimizin ilerleyen sayfalarında bu dönem işlenen sorgulama ünitelerinde yapılan
çalışmalarımızla ilgili ayrıntılı bilgiye ve programımızın hedeflerini özetleyen posterlere ulaşabilirsiniz.
Keyifli bir tatil geçirmeniz dileğiyle,
Ceni Alpanda
PYP Koordinatörü
4
ANAOKULU 3 YAŞ
VÜCUDUMU TANIYORUM
Disiplinlerüstü Tema: Kim Olduğumuz
Ana fikir: Bedenimizi keşfetmek kendimizi anlamamıza yardımcı olur.
Ünitenin Uygulama Süreci: 01.10.2013 – 29.11.2013
Anaokulu 3 yaş sınıfı öğrencilerimizin “Bedenimizi keşfetmek kendimizi anlamamıza yardımcı olur.” ana fikri kapsamında fiziksel
özelliklerini, duyu organlarının önemini, bedenin bölümleri ve görevlerini sorgulamalarını hedefledik.
Öğretmenlerimiz ünitenin başında öğrencilerimizin ne bildiklerini öğrenmek için sorular sordular ve gözlemlerini kayıt altına aldılar.
Öğrencilerimiz ayna karşısına geçerek kendilerini inceldiler; ardından sınıflarına dönerek kendilerine verilen materyallerle kendilerini
anlatan kız – erkek modelleri oluşturdular. Modellerini kullanarak kendilerini arkadaşlarına tanıtırlar. Öğrencilerimiz sınıflarında sergilenen
kız- erkek modellerini inceleyerek benzerlik ve farklılıklarını bulmaya çalıştılar. Duyu organlarını tek tek odaklanarak araştıran
öğrencilerimiz sınıflarında bu beş duyu için köşeler oluşturdular ve bu duyu orgranları ile neler yaptıklarını resmederek ve dergilerden
resimler keserek ilgili köşede grupladılar. Öğrencilerimiz duyu organları ile ilgili pek çok deney de yaptılar.
Vücudun bölümlerini ve temel organları da öğrenen öğrencilerimiz gerçek boyutta bir insan modeli oluşturdular ve öğrendikleri organları,
duyu organlarını ve bedenin bölümlerini bu model üzerinde gösterdiler. Laboratuvara giderek iskelet üzerinde lise öğrencilerinin de
katılımıyla çalışmalar yaptılar. Farklı materyallerden yararlanarak kendi iskeletlerini oluşturdular ve vücudumuz yapbozunu tamamladılar.
Bu ünitede odaklandığımız tutumlardan saygı ile ilgili mesaj veren pek çok hikaye dinlediler ve saygının önemini fark ettiler. Kendilerine
verilen durumlarda nasıl saygılı davranmaları gerektiğini düşünerek paylaştılar.
Okulumuzda yıl boyu vurgulanan sağlıklı yaşam temasını da bu ünitemize dahil ettik. Öğrencilerimiz sağlıklı yaşam kavramından ne
anladıklarını sorguladılar. Sağlıklı yiyeceklerin neler olabileceğini düşünerek, hangi yiyecekleri az tüketmeleri gerektiğini bulmaya çalıştılar.
Güne sabah sporu yaparak başladılar, spor yapmanın yararlarını öğrendiler ve dengeli bireyler olmanın önemini fark ettiler. İngilizce
derslerinde vücudumuzun bölümlerini; Müzik derslerinde ise vücudumuzla ilgili şarkılar öğrendiler.
Öğrencilerimiz sonuç değerlendirme çalışmalarında
ünite süresince hazırladıkları ve öğrendikleri duyu organları, organ ve bedenin
bölümlerini üzerine ekleyerek geliştirdikleri modelleri kullanarak kendilerini arkadaşlarına tanıttılar. Öğrencilerimizin bu ünite boyunca
yapılan çalışmalarla kendilerini daha iyi tanıdıklarını gözlemledik.
5
ANAOKULU 3 YAŞ
NESNELERE NELER OLUYOR?
Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Ana fikir: Çocuklar çevrelerindeki materyallerle oyun kurarak duygularını ifade ederler.
Ünitenin Uygulama Süreci: 01.12.2013 – 24.01.2014
“Nesnelere Ne Oluyor?” öğrencilerimizin bu dönemki ikinci sorgulama üniteleriydi. Öğrencilerimiz, bu ünite kapsamında çevrelerindeki
nesnelerin gerçek işlevlerini, bu materyallerin hayal gücüyle kullanımlarını ve duygularımızı farklı materyaller kullanarak ifade etmeyi
sorguladılar.
Öğrencilerimiz ünitelerine duyguları sorgulayarak başladılar. Duygularımızın yüz ifadelerimize nasıl yansıdığını gözlemlediler ve sünger
adamlar tasarladılar; bu adamların nasıl hissettiklerini ve neden böyle hissettiklerini açıkladılar.
Öğrencilerimiz kendilerine verilen farklı obje resimlerini, kullanım alanlarını düşünerek, sınıf duvarlarına asılan çeşitli mekanlara ait resimlerin
altında grupladılar. Kelime Avı etkinlikleri, bu ünite kapsamında öğrencilerin pek çok yeni kelime öğrenmelerine yardım eden keyifli
çalışmalardı. Öğrencilerimiz bu çalışmalarda nesnelerin gerçek işlevlerini sorgulama fırsatı buldular.
Nesnelerin gerçek işlevlerini işlerken öğrencilerimizden bu nesneleri hayal gücümüzü kullanarak nasıl kullanabileceklerini düşünmelerini de
istedik. Öğrencilerimiz, nesneleri, asıl işlevlerinin dışında değerlendirmek için pek çok fikir ürettiler. Kendilerine sunulan farklı atık
materyallerden değişik objeler yarattılar. Boş kutulardan robot, çanta, pet şişeden bebek, v.b öğrencilerimizin yaratıcılıklarının ürünleriydi.
Bu ürünler sınıflarımızda sergilendi ve öğrenciler kurdukları oyunlarda bu ürünlerini de oyuncak olarak kullandılar. İngilizce derslerinde
duygularla ilgili yeni kelimler ve kalıplar öğrenen öğrencilerimiz duygularını tasarladıkları objelerle nasıl ifade edebileceklerini düşündüler.
İşbirliği yaparak müzik aletleri tasarladılar ve öğrendikleri şarkılarda bu aletleri kullanarak ritim tuttular.
Sonuç değerlendirme çalışması için öğrencilerimizin kendi yarattıkları objelerle oyun oynarken resimlerini çektik ve onlardan bu objeyi
kullanarak nasıl bir oyun oynadığını, bu objenin gerçek işlevini ve hayal gücü ile nasıl bir işlev kazandığını açıklamasını istedik.
Öğrencilerimizin ünitemizden büyük keyif aldıklarını ve yaratıcılıklarını sergileme fırsatı bulduklarını gözlemledik.
6
ANAOKULU 4 YAŞ
DUYGULARIMI KEŞFEDİYORUM
Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Ana fikir: Duygularımızın farkında olmak ve uygun şekilde ifade etmek çevremizdekilerle ilişkilerimizi etkiler.
Ünitenin Uygulama Süreci: 01.10.2013 – 23.11.2013
Anaokulu 4 yaş grubu öğrencilerimiz birinci sorgulama ünitelerinde “Duyguların farkında olmak ve uygun şekilde ifade etmek ilişkileri
etkiler.” ana fikri kapsamında duyguları, duyguları konuşarak ve beden diliyle ifade etmenin önemini, bireylerin farklı ve benzer durumlarda
nasıl hissettiklerini sorguladılar.
Öğrencilerimiz üniteye disiplinlerüstü temamızla bağlantılı olarak kendilerini nasıl ifade ettiklerini düşünerek başladılar. Öğrencilerimiz bu
ünite kapsamında duyguları tanıma ile ilgili etkinliklere katıldılar. Yüz ifadelerinin duygularını nasıl yansıttığını düşündüler ve duygu
ifadelerini sergileyen kendi resimlerinden oluşan bir film şeridi oluşturdular. Kendilerine gösterilen resimlerdeki durumlarda resimdeki
kişilerin nasıl hissedeceklerini tahmin etmeye çalıştılar. Okunan hikayelerdeki kahramanların yerine kendilerini koymaya çalıştılar.
Öğrencilerimiz böylelikle insanların farklı bakış açılarının olabileceğini ve insanların benzer durumlarda farklı duygular hissedebileceklerini
fark ettiler. Duyarlı ve iletişim kuran öğrenen profili özelliklerine odaklanan öğrencilerimiz günlük hayatlarında duygularını nasıl ifade
etmeleri gerektiğini ve nasıl duyarlı yaklaşımlar sergileyebileceklerini canlandırma çalışmalarında gösterdiler.
İngilizce derslerinde duygularla ilgili yeni kelime ve basit kalıplar öğrendiler. Müzik derslerinde dinledikleri şarkıların kendilerine ne
hissettirdiğini hem çizerek hem de sözel olarak ifade ettiler. Bilişim Teknolojileri derslerinde mouse hakimiyeti ve Paint programını
kullanarak duygularla ilgili ürünler oluşturma çalışmaları yaptılar.
Önceleri duygularını konuşarak ifade eden öğrencilerimiz, resimlerini, mimiklerini ve beden dillerini kullanarak da duygularını ifade
edebileceklerini kavradılar. Problem çözme becerilerine yönelik planlanan etkinliklerle öğrencilerimiz düşünen bireyler olma yönünde
gelişme gösterdiler. Öğrencilerimizin kendilerini arkadaşlarının yerine koyarak gün içinde ortaya çıkan durumlarda daha duyarlı yaklaşımlar
sergilediklerini gözlemledik.
7
ANAOKULU 4 YAŞ
BİTKİLER
Disiplinlerüstü Tema: Gezegeni Paylaşmak
Ana fikir: Bitkiler canlılar için temel yaşam kaynaklarındandır.
Ünitenin Uygulama Süreci: 25.11.2013 – 24.01.2014
Öğrencilerimiz, ikinci sorgulama üniteleri “Bitkiler” kapsamında bitkilerin oluşumu ve gelişimini, hayvanların ve insanların bitkilerden nasıl
yararlandıklarını sorguladılar. Öncelikle canlı ve cansız varlıklarla ilgili bildiklerini paylaşan öğrencilerimiz kendilerine verilen resimleri canlı – cansız
şeklinde gruplara ayırdılar.
Gezegeni Paylaşmak disiplinlerüstü temasından anladıklarını resmederek anlatan öğrencilerimiz hangi gezegende yaşadığımızı öğrendiler. Dünyamızı
hangi canlılarla paylaştığımızı düşünerek işbirliği ile bir Dünya modeli oluşturdular ve canlıların resimlerini model üstüne yapıştırdılar. Bazı
öğrencilerimiz bitkiler ve hayvanlarla ilgili kitap ve resimler araştırarak sınıflarındaki kaynak köşesinde ünite boyunca sergilenmek üzere okula
getirdiler. Bu köşede sergilenen kitapları ünite boyunca yapılan çalışmalar ve araştırmalarda kullandılar.
Fasülye yetiştiren öğrencilerimiz günlük gözlemlerini resmettiler ve bitkilerin büyümeleri için nelere ihtiyaç duyduklarını yaşayarak öğrendiler. Bu
deneyimin öğrencilerin sorumluluk bilincini de geliştirdiğini gözlemledik.
Öğrencilerimiz bitkilerin insanlar ve hayvanların hayatlarındaki rolünü araştırdılar. Ormanların hayvanların ve insanların hayatındaki yerini sorguladılar
ve ormanlar olmasa ne olacağnı düşündüler ve resimlediler. İşbirliği tutumunu da bu ünite kapsamında çeşitli hikaye ve etkinliklerle işledik. Tombul
turp hikayesi ile hem işbirliğinin önemini hem de yer altında büyüyen sebzeleri öğrendiler ve hikayeyi keyifle canlandırdılar. Bitkileri ağaçta, toprak
üstünde ve toprak altında büyüyen şeklinde grupladılar. Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası kapsamında bilinçlü tüketici olma ve ülkemizde
nerelerde hangi ürünlerin yetiştiği ile ilgili çalışmalar yaptılar. Öğrencilerimiz bitkilere karşı sorumluluklarını da tartıştılar ve bu konuda bilinçlendiler.
İngilizce derslerinde sebzeleri, meyveleri ve hayvanları öğrendiler. Görsel Sanatlar derslerinde bitkilerle ilgili kolaj çalışması yaptılar ve atık
materyallarden çiçekler tasarladılar. Beden Eğitimi derslerinde bitkilerle insanların sağlıklı büyümeleri için ortak ihtiyaçları olduğunu fark ettiler. İşbirliği
gerektiren spor oyunları oynadılar; ardından da işbirliğinin rolünü tartıştılar.
Sonuç değelendirme çalışmasında öğrencilerimiz bitkilerle ilgili tüm öğrendiklerini bireysel kavram haritaları hazırlayarak ifade ettiler. Öğrencilerimiz
ünite boyunca yapılan pek çok etkinlikle bitkilerin hem bizlerin hem de hayvanların hayatlarındaki önemini kavradılar. Aynı gezegeni paylaşan tüm
canlıların bazı rolleri ve sorumlulukları olduğunu fark ettiler. Bitkilerin büyümesinde kendi sorumluluklarını anladılar ve bu konuda daha duyarlı
davranmaya başladılar.
8
ANAOKULU HAZIRLIK
İHTİYAÇLARIMIZ VE SORUMLULUKLARIMIZ
Disiplinlerüstü Tema: Kim Olduğumuz
Ana fikir: Aile bireylerinin ihtiyaçları bireylerin sorumluluklarını belirler.
Ünitenin Uygulama Süreci: 16.09.2013 – 01.11.2013
Hazırlık sınıfı öğrencilerimiz “Aile bireylerinin ihtiyaçları bireylerin sorumluluklarını belirler.” ana fikri kapsamında temel aile
ihtiyaçlarını, aile bireylerinin birbirlerine nasıl yardımcı olduklarını, ailedeki sorumlulukların yerine getirilmesinin önemini ve ihtiyaç
ile sorumluluk arasındaki bağlantıyı sorguladılar.
Üniteye başlarken öğretmenlerimiz aile, ihtiyaçlar ve sorumluklarla ilgili sorularını öğrencilerimize yönelterek mevcut bilgilerini
öğrenme fırsatı buldular. İhtiyaç kavramı üzerinde yapılan çalışmalarla öğrencilerimiz öncelikle kendi ihtiyaçlarını fark ettiler. Aile
bireylerinin nelere ihtiyacı olduğunu düşündüler. Öğrencilerimiz aile bireylerinin ihtiyaçlarıyla ilgili kolaj çalışmasının ardından bu
ihtiyaçların kimlerin sorumluluğu olduğunu tartıştılar ve ihtiyaçları sorumluluklarla eşleştirecekleri bir sorumluluklar tablosu
hazırladılar. Aile bireylerine düşen pek çok sorumluluk olduğunu gördüler. Aile bireyleriyle nasıl işbirliği yapabileceklerini düşünerek
kendilerine hedefler koydular.
Öğrenen profili özelliklerinden duyarlı ile ilgili yapılan çalışmalarda ise öğrencilerimiz duyarlı bireylerin evde ve okulda nasıl
davranmaları gerektiğini düşündüler ve kendi hayatlarından örnekler verdiler. İngilizce derslerinde aile bireylerini, ev işlerini
öğrendiler ve bir aile kitapçığı hazırladılar.
Öğrencilerimiz, yapılan tüm çalışmalar neticesinde aile içindeki görevlerini fark ettiler. Her bireyin bazı sorumluluklarının olduğunu
ve bu sorumlulukların yerine getirilmemesinin diğer bireyleri de olumsuz yönde etkileyeceğini kavradılar. Öğrenciler
sorumluluklarını yerine getirerek başkalarının haklarına saygılı olduklarını da anladılar.
9
ANAOKULU HAZIRLIK
MESLEKLER
Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi Düzenleme Biçimimiz
Ana fikir: Toplumların ve bireylerin ihtiyaçları faklı meslekleri ortaya çıkarır.
Ünitenin Uygulama Süreci: 04.11.2013 – 06.12.2013
Öğrencilermiz, bu dönemin ikinici ünitesi olan Meslekler ünitelerinde toplumların ve bireylerin ihtiyaçlarını, aile bireylerinin uğraştıkları meslekleri,
mesleklerin ortaya çıkışını ve seçimini etkileyen faktörleri sorguladılar.
“Büyüyünce Ben Ne Olacağım?” hikayesi ile öğrencilerimizin üniteye ilgilerini çekmek istedik. Öğrencilerimiz büyüyünce ne olacaklarını düşündüler
ve resmettiler. Bunun ardından da “Büyüyünce …… olmak istiyorum çünkü …….. .” cümlesini tamamladılar. Bu çalışmayla öğrencilerimizin ilgi
alanlarını da görme şansımız oldu.
Bu çalışmanın ardından insanların neden çalışıyor olabileceklerini tartıştılar. Toplum ve birey kavramlarından ne anladıklarını beyin fırtınası yaparak
paylaşan öğrencilerimiz aile bireylerinin hangi mesleklerle uğraştıklarını aile bireyleri ile sohbetler gerçekleştirerek öğrendiler ve sınıf arkadaşları ile
paylaşımda bulundular. Velilerimizin sınıflarımıza gelerek gerçekleştirdikleri meslek tanıtımlarının öğrencilerimizin mesleklerle ilgili bilgi sahibi
olmalarında çok etkili olduğunu gözlemledik. Öğrencilerimiz velilerimize meslekleriyle ilgili merak ettikleri soruları yönelttiler. Önceki ünitede
üstünde durdukları ihtiyaç kavramına ait ön bilgilerini bu üniteye de yansıtan öğrencilerimiz insanların ihtiyaçlarını bir kavram haritası oluşturarak
gösterdiler ve bu ihtiyaçları hangi mesleklerin karşılıyor olabileceğini düşündüler. Öğrencilerimiz kendi ihtiyaçlarını düşünerek nasıl bir mesleğe
ihtiyaç duyduklarını veya gelecekte duyabileceklerini düşündüler ve bir meslek dalı yaratarak arkadaşlarına sundular. İleride hangi mesleği seçmeyi
istediklerini düşünen öğrencilerimiz bireysel olarak bu mesleği seçme nedenlerini ve bunun topluma nasıl bir katkısı olacağını düşündüler. Hedef
belirlemenin önemini ve hedeflerine ulaşabilmek için kendilerine düşen sorumluluklar olduğunu fark ettiler. Diş Hekimliği Haftası’nda
tuz
seramiğinden diş maketi, atık materyallerden diş fırçası tasarladılar. Mühendislik mesleğini araştıran öğrencilerimiz işbirliği ile hamur, sünger, kürdan
gibi materyaller kullanarak sağlam temelli bir ev oluşturmaya çalıştılar ve seçimlerinin nedenlerini paylaştılar. Öğrencilerimiz drama çalışmalarında
meslek grupları arasındaki işbirliğini düşündüler ve grup çalışması yaparak canlandırdılar. İngilizce derslerinde meslekleri ve farklı mesleklerle
uğraşan kişilerin çalıştıkları yerleri öğrendiler. Bu konuları şarkılar ve canlandırma çalışmalarıyla pekiştirdiler.
Ünitemiz boyunca yapılan tüm etkinliklerle meslek gruplarının ortaya çıkma nedenlerini düşünen ve yorumlayan öğrencilerimiz bu meslek grupları
olmadan hayatlarının nasıl olacağını sorguladılar. Sadece tek bir meslek olsa hayatın nasıl olabileceğini hayal ettiler ve ne gibi zorluklar olabileceğini
nedenleriyle açıkladılar. Meslek gruplarının ortaya çıkmasında ihtiyaçların rolünü kavradılar. Açık görüşlü öğrenen profili özelliğinin vurgulandığı
ünitemizde öğrencilerimiz mesleği ne olursa olsun herkese saygı duymaları gerektiğini anladılar. Her meslek grubunun karşıladığı bir ihtiyaç olduğunu
fark ettiler. Öğrencilerimiz tuttukları günlükler aracılığıyla dönüşümlü düşündüler. Öğrenme günlüklerindeki paylaşımları öğrencilerimizin ünite
süresindeki gelişimlerini açık olarak göstermekteydi.
10
ANAOKULU HAZIRLIK
SANATLA ANLATIYORUM
Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Ana fikir: Sanat kendimizi ifade etmenin bir yoludur.
Ünitenin Uygulama Süreci: 09.12.2013 – 24.01.2014
Öğrencilerimiz “Sanatla Anlatıyorum” ünitelerinde sanat dallarını ve duyguların sanat yoluyla nasıl ifade edildiğini sorguladılar. “Kendimizi nasıl
ifade ederiz?” sorusuyla ilgili beyin fırtınası çalışmasının ardından olumlu ve olumsuz duyguları nasıl ifade etmeleri gerektiğini düşünen
öğrencilerimiz farklı gazete ve dergilerden duygularla ilgili resimler seçerek bir kitapçık oluşturdular. Bu kitapçıkları oluşturan resimlerin ve
seçim nedenlerinin arasındaki farklılıklara dikkatlerini çekerek bakış açısı kavramıüzerinde çalışmalar yaptık.
Bildikleri sanat dallarını ve sanat kavramından anladıklarını paylaşan öğrencilerimiz sonrasında bu ünitede ne öğrenmek istediklerini çizerek
anlattılar. Öğrencilerin merak ettikleri konuları belirleyen öğretmenlerimiz bunlarla ilgili etkinlikler planladılar. Öğrenciler evlerinden
getirdikleri sanatla ilgili objeleri ve kitapları sınıftalarındaki bir köşede sergilerler ve ünite boyunca bu köşedeki kaynaklardan yararlandılar.
Görsel Sanatlar, Müzik, Bale, Drama öğretmenlerimiz kendi branşları ile ilgili öğrencilerimize bilgi verdiler. Öğrenciler, müzik eşliğinde resim
çizdier ve dinledikleri müziğe uygun dans ettiler. Ünlü şairlere ait şiirler dinleyen öğrencilerimiz kendi şiirlerini oluşturdular. Öğretmenlerimiz
bu şiirleri kayıt altına aldılar. Bu çalışmanın ardından öğrencilerimiz şiirlerini resimlediler
Nasreddin Hoca fıkralarından birinin başını dinleyen öğrencilerimiz sonunun nasıl olabileceğini düşündüler. Heykeltraşların duygularını nasıl
ifade ettiklerini anlamaya çalıştılar. Aşık Veysel’in hayatı ile ilgili bilgi sahibi oldular ve eserlerinin kendilerine neler hissettirdiğini paylaştılar.
Resim, müzik, heykel, dans, tiyatro gibi sanat dallarını, bu dallardaki önemli eserleri ve bu eserlerin kendilerine hissettirdiklerini paylaştıkları
ünitemizde öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştirmeyi ve bakış açılarını genişletmeyi hedefledik. Ünlü ressamların eserlerini yorumlama ve
empati kurarak onların bakış açılarıyla resimleme çalışmaları öğrencilerimizin yaratıcılıklarını sergilemelerine olanak tanıyan çalışmalardandı.
Sonuç değerlendirme çalışmalarında öğrencilerimizden duygularını seçtikleri bir sanat dalıyla ifade etmelerini istedik. Öğrencilerimiz drama,
dans, heykel, resim, müzik, şiir gibi dallardan seçtikleri birinde duygularını ifade ettiler. Arkadaşlarının çalışmalarını da izleyen öğrencilerimiz,
ne anlatmak istemiş olabileceklerini tahmin etmeye çalıştılar. Bu aşamanın ardından öğrencilerimiz neden bu sanat dalı seçtiklerini ve
ürünlerinde ne anlatmak istediklerini sözel olarak da arkadaşlarıyla paylaştılar. Bu çalışma ile öğrencilerimizin ana fikri anlamış olduklarını net
olarak görme fırsatı bulduk.
11
1. SINIF
SORUMLULUK VE İŞBİRLİĞİ
Disiplinlerüstü Tema: Kim Olduğumuz
Ana fikir: Bireylerin kendi ve etrafındakilerin hak ve sorumluluklarının farkında olmaları ve işbirliği yapmaları ilişkilerini
etkiler.
Ünitenin Uygulama Süreci: 16.09.2013 – 1.11.2013
Öğrencilerimiz “Hak ve sorumlulukların farkında olmak ve işbirliği yapmak ilişkileri etkiler.” ana fikri kapsamında hak ve sorumluluklarımızı,
toplumsal yaşamın gerekliliklerini ve işbirliğinin ilişkilerimize etkisini sorguladılar. Hakları ve sorumlulukları ile ilgili ne bildiklerini paylaştılar ve
sınıflarında nelere hakları olduğunu düşünerek resimlediler. Oluşturdukları haklarımız tablosuna bakarak bu hakların beraberinde ne gibi
sorumluluklar getirdiğini tartıştılar ve haklarla sorumluluklarını eşleştirerek arasındaki bağlantıyı somut olarak fark ettiler. “Ev – Bahçe – Kütüphane
– Yemekhane, Koridor ve Merdivenler” başlıklarıyla oluşturulan dört istasyonu grupları ile gezerek bu mekanlardaki hak ve sorumluluklarıyla ilgili
paylaşımda bulundular. Bu mekanlardaki sorumluluklarını resimleyerek mesaj veren posterler hazırladılar ve okuldaki ilgili mekanlara astılar.
“Duyarlı” öğrenen profili özelliğinden ne anladıklarını ifade eden kavram haritaları oluşturdular. Ünite boyunca kendi davranışlarının ve
arkadaşlarının davranışlarının ne derece duyarlı olduğunu gözlemlediler ve sınıflarındaki “Duyarlı” köşesine gözlemlerini eklediler. İşbirliğinin
hayatımızı nasıl etkilediğini; desen çalışması, Venn Şeması, hikaye oluşturma gibi etkinliklerle deneyimleyerek fark ettiler.
Bilişim Teknolojileri derslerinde “Okula Başlarken” bilgisayar destekli eğitim programı ile sınıfta yaşam, koşma, yüksek sesle konuşma, ilişkilerimiz
v.b. konulu çizgi filmler izlediler ve düşüncelerini paylaştılar. İngilizce derslerinde; öğrencilerimizi okuldaki sorumluluklarından bahsettiler ve bir
kurallar tablosu oluşturdular. Öğrencilerimiz, “okulumuz” konusunda çalışırken aslında okulla ilgili ve sınıf içinde iletişim kurmada yardımcı olacak
pek çok yeni kelime ve ifadeyi de öğrenmiş oldular.
Değerlendirme çalışmasında öğrencilerimize problem içeren durum resimleri verdik ve içlerinden birini seçmelerini istedik. Öğrencilerimiz,
seçtikleri durumdaki hak – sorumluluk – işbirliği ile ilgili problemi buldular, resimde sergilenen davranışın ilişkileri nasıl etkilediğini ve kendilerinin
bu durumda nasıl davranacaklarını düşündüler ve çizerek ifade ettiler. Öğrencilerimiz ünitelerinin sonunda sorumlulukları yerine getirmenin ve
işbirliği yapmanın ilişkilere etkisi ve bunu hayatlarına ne derece geçirdikleriyle ilgili dönüşümlü düşündüler. Ünitenin sonunda yaptığımız ünite
değerlendirme toplantısında öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin çoğunun sorumluluklar yerine getirilmediğinde ve bu yönde işbirliği yapılmadığında
ilişkilerin ve ortamın olumsuz etkilendiğinin farkına vardığını belirtti. Öğrencilerimiz hak ve sorumluluklarının kim olduklarına göre ortaya çıktığını
ve farklı rollerin farklı sorumlulukları olduğunu da anladılar.
13
1. SINIF
ÇÖZÜM ODAKLIYIM
Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Ana fikir: Kendimizi ifade ederken çözüm odaklı olma huzurlu bir ortam yaratmamıza yardımcı olur.
Ünitenin Uygulama Süreci: 04.11.2013 – 13.12.2013
“Çözüm Odaklıyım” öğrencilerimizin bu dönem işledikleri ikinci sorgulama üniteleriydi. Bu ünitede öğrencilerimizin; kendimizi ifade etmek için
kullandığımız yöntemleri, duyguların - durumların ortaya çıkmasındaki nedenleri ve çözüm odaklı olmanın etkilerini sorgulayarak “Kendimizi ifade
ederken çözüm odaklı olma huzurlu bir ortam yaratmamıza yardımcı olur.” ana fikrine ulaşmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimiz ünitenin başında ön
değerlendirme sorularımızı yanıtladılar ve sınıflarındaki “Ne Biliyorum?” köşesine eklediler. Disiplinlerüstü temamız olan “Kendimizi İfade Etme
Yollarımız” ile ilgili bir kavram haritası oluşturarak kendilerini ifade ederken kullandıkları yöntemleri listelediler. “Kendimi ifade ederken hangi
konularda sorun yaşıyorum? Neleri geliştirmem gerek?” sorularıyla kendilerini değerlendiren öğrencilerimiz önce eşleriyle sonra da sınıfla
düşüncelerini paylaştılar. Bu paylaşım sonrasında kendilerini ifadede problem yaşadıkları duyguları listeleyen öğrencilerimiz öfke, heyecan, mutluluk,
korku, üzüntü, endişe duygularını ifadede sorun yaşayabildiklerini dile getirdiler. Öğrencilerimiz bu ünite boyunca bu duyguların ifadesine odaklanan
pek çok hikaye dinlediler ve hikayelerdeki karakterlerle empati kurarak karakterlerin nasıl hissettiklerini ve neden böyle hissetmiş olabileceklerini
tartıştılar. Yapılan paylaşımlarda aynı duyguları farklı şekilde ifade ettiklerini de fark ettiler. Bu duyguların ifadesinde çözüm odaklı bir yaklaşımın
kendilerini, çevrelerindekileri ve bulundukları ortamı nasıl etkileyeceğini düşündüler.
İngilizce derslerinde duygularımızı ifade etme ile ilgili etkinlikler yapan öğrencilerimiz; Bilişim Teknolojileri derslerinde Paint programını kullanmaya
başladılar. Duygularımızı anlatan yüz ifadelerini bu programda çizerek araç çubuklarını kullanmayı öğrendiler.
Sonuç değerlendirme çalışmasında ise öğretmenlerimiz öğrencilerimize bir hikayenin başını okudular ve onlardan bu hikayenin devamında ne
olduğunu çizerek anlatmalarını istediler. Öğrencilerimiz hikayelerin devamını resimledikten sonra hikayedeki problemi, hikayedeki kahramanın
yerinde olsalar sorunu nasıl çözeceklerini ve bundan çevrelerindeki kişilerin ve ortamın nasıl etkileneceğini nedenleriyle ifade ettiler. Öğretmenler
öğrencilerin cevaplarını not ettiler ve bu çalışma için hazırlanan kontrol çizelgesindeki kriterlere göre değerlendirdiler. Çalışmaların sunumundan
sonra seçilen ifade yollarını değerlendirdiler ve bu seçimin çözüm odaklı olup olmadığını tartıştılar.
Bu ünite süresince iletişim kuran, açık görüşlü, düşünen bireyler olma yolunda gelişme göstermelerini hedeflediğimiz öğrencilerimiz; çözüm odaklı
iletişim kurma yöntemlerinin önemini ve başkalarının duygularına ve fikirlerine hoşgörü ve saygı ile yaklaşmaları gerektiğini fark ettiler; problem
çözme becerilerini bu yönde yaklaşımlar sergilemek için kullandılar. Öğrencilerimizi bu ünite sonrasında da sizlerin de işbirliği ile çözüm odaklı olarak
hareket etmeye ve şikayet ederek problemlerini çözmekten kaçınmaya teşvik etmemizin bu yaklaşımın içselleştirilmesinde yararlı olacağını
düşünüyoruz.
14
1. SINIF
DENEYİMLERİMİZ
Disiplinlerüstü Tema: Bulunduğumuz Mekan ve Zaman
Ana fikir: Deneyimlerimizin büyüklerin yaşadıklarıyla benzerlikleri ve farklılıkları vardır.
Ünitenin Uygulama Süreci: 16.12.2013 – 24.01.2014
“Bulunduğumuz Mekan ve Zaman” disiplinlerüstü teması altındaki bu üniteye başlarken öğrencilerimizin öncelikle yaşadıkları yeri tanımalarını
hedefledik. Öğrencilerimize açık bir sorgulama ortamı yaratmak için sınıflarımıza yerküreleri getirdik ve öğrencilerin bunu neden getirmiş
olabileceğimizi tahmin etmelerini istedik. Öğrencilerimiz yerkürede Türkiye’yi bulmaya çalıştılar. Kıta – ülke – il kavramlarını somutlaştırmak için
büyükten küçüğe doğru ilerleyerek, önce Türkiye’yi yerkürede sonra İstanbul’u Türkiye haritasında bulduk. İstanbul denince akıllarına nelerin
geldiğini paylaşan öğrencilerimizin yaşadıkları yerle ilgili merak ettikleri soruları “Ne Biliyorum?” panosuna eklemelerini istedik.
Ünite boyunca oyuncakları, evleri, okulları, müzikleri, kıyafetleri
ve bunlardaki zaman içindeki değişimi sorgulayan öğrencilerimiz oyun ve
oyuncaklarla ilgili çalışmalarla başladılar. Öğrencilerimiz geçmişte oynanan oyunları araştırdılar ve günümüzde oynadıkları oyunlarla karşılaştırdılar.
En sevdikleri oyuncakların resmlerini çizdiler ve bu oyuncakları neden tercih ettiklerini anlattılar. Aile fertlerinin geçmişte oynadıkları oyuncakları ve
kullandıkları eşyaları sınıfa getirerek arkadaşlarıyla paylaşan öğrencilerimiz oldu. Bazı öğrencilerimiz, ailelerinden öğrendikleri oyunları sınıflarında
tanıttılar. Beden Eğitimi derslerinde geleneksel çocuk oyunlarnı öğrendiler ve bu oyunları günümüzdeki oyunlarla karşılaştırdılar. Tüm bu oyunların
yaşamlarını nasıl etkilediğini, geçmişte ve günümüzde çocuk olmanın bu anlamda benzerlik ve farklılıklarını düşündüler. Geçmişle günümüz arasında
pek çok fark olsa da her dönemde oyunların çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladığını fark ettiler. Oyuncak Müzesi gezisinin öğrencilerimizin
ilgisini çektiğini ve sorular üretmelerine yardımcı olduğunu gözlemledik.
Öğrencilerimiz, kıyafetlerin zaman içindeki değişimi ile ilgili çalışmaları sırasında ise çeşitli dergilerden resimler incelediler ve Kıyafet İnkılabı’ndan bu
yana kıyafetlerdeki değişimi sorguladılar. Öğrencilerimiz sınıf öğretmenlerimiz ve Görsel Sanatlar öğretmenimizin ortak çalışmasıyla seçimleri
doğrultusunda geçmişi günümüzü veya geleceği anlatan bir moda dergisi hazırladılar. İngilizce derslerinde oyuncaklar, kıyafetler ile ilgili çalışma
yapan öğrencilerimiz, Bilişim Teknolojileri derslerinde araştıran sorgulayan bireyler olmanın günümüzde ne anlam taşıdığını ve geçmişle ne gibi
farklılıklarının olabileceğini düşündüler.
Öğrencilerimiz sonuç değerlendirme çalışması olarak aile büyükleriyle, sınıfta belirledikleri sorulardan oluşan röportajlar gerçekleştirdiler.
Röportajları video ile kayıt altına alan öğrencilerimiz kendi deneyimleri ile röportaj yaptıkları kişilerin deneyimleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları
arkadaşlarıyla paylaştılar. Öğretmenlerimiz, bu çalışma için tasarladıkları kontrol çizelgeleriyle öğrencilerin ana fikre dair anlayışlarını
değerlendirdiler. Öğrencilerimiz ünitemiz sonunda öğrendiklerini sınıflarındaki “Ne Öğrendim? panolarına aktardılar.
15
2. SINIF
PAYLAŞMAK DUYARLILIKTIR
Disiplinlerüstü Tema: Kim Olduğumuz
Ana fikir: Paylaşmak bireylerin çevreleriyle olan ilişkilerini etkiler.
Ünitenin Uygulama Süreci: 16.09.2013 – 01.11.2013
2. sınıf öğrencilerimiz; “Paylaşmak bireylerin çevreleriyle olan ilişkilerini etkiler.” ana fikri kapsamında paylaşmanın ilişkilere etkisini, toplumda
paylaşım bilincinin önemini ve zaman - mekan paylaşımı ile ilgili sorumlulukları sorguladılar. Paylaştıkları ve paylaşamadıklarıyla ilgili beyin fırtınası
yapan öğrencilerimiz evde ve okulda paylaşımla ilgili gözlem yaparak notlar aldılar. Bu paylaşımın olmaması durumunda ne olacağını düşündüler.
Türkçe derslerinde okudukları hikayelerde paylaşımın karakterlerin ilişkilerini nasıl etkilediğini tartıştılar. Kendilerine ilk paragrafı verilen bir
hikayenin sonunu paylaşımla ilgili bir mesaj verecek şekilde tamamladılar. Zaman – mekan paylaşımıyla ilgili akıllarına gelen durum ve yerleri grup
çalışması ile sıralayarak bir kavram haritası oluşturdular. Bu zaman ve mekanlardaki sorumluluklarımızın neler olacağını da listeleyen öğrencilerimiz;
koridor-merdiven ve yemekhanede bu sorumlulukların yerine getirilmesi ve getirilmemesi durumlarında ne olacağını balık kılçığı görsel
düzenleyicisini kullanarak sıraladılar. İyi arkadaş olma kriterlerini grup çalışması yaparak belirlediler. Paylaşmak istediklerinde veya istemediklerinde
nasıl iletişim kurmaları gerektiğiyle ilgili çalışmalar yapan öğrencilerimiz paylaşmanın gönüllü olması gerektiğini fark ettiler.
Görsel Sanatlar derslerinde kukla yapımında paylaşım ve işbirliğinin üstünde durdular. .Öğrenciler paylaşarak ve paylaşmadan çalışmanın
tamamlanmasıyla ilgili dönüşümlü düşündüler. Beden Eğitimi derslerinde işbirliği, paylaşma ve duyarlı olmanın derslerinde nasıl görünür hale
getirilebileceğini düşündüler. Öğrencilerimiz her ders sonunda bunlara yönelik öz değerlendirme yaptılar. Müzik derslerinde müzik aletlerini
tanıdılar ve nasıl paylaşım yapacaklarını öğrendiler. İngilizce derslerinde evde, okulda, bahçede ve sınıfta neleri paylaştıkları ile ilgili projeler
hazırladılar, kısa filmler izlediler ve ‘Sharing is Caring’ isimli bir hikaye okuyarak tartıştılar. Öğrencilerimiz ünitelerini paylaşmanın ilişkilere etkisiyle
ilgili mesaj veren bir hikaye yazma sonuç değerlendirme çalışması ile tamamladılar.
Öğretmenlerimiz ünite değerlendirme toplantımızda öğrencilerimizin ana fikri anladıklarını belirttiler. Öğrencilerimiz paylaşmanın olumlu;
paylaşmamanın olumsuz etkileri olduğunu gördüler ama paylaşmanın da gönüllülük esasıyla yapılması gerektiğini ve paylaşırken ve paylaşma
isteğinde bulunurken ilkeli olmaları gerektiği yorumunu yaptılar. Paylaşmak istediklerinde ve istemediklerinde nasıl ifadeler kullanmaları gerektiğini
düşündüler. Fikir paylaşımı yapılan çalışmalarda iletişim kuran bireyler olmanın; dinlemenin, söz almanın ne kadar önemli olduğunu gördüler.
Birbirlerinin nasıl iletişim kurduklarını değerlendirdiler ve uyarılarda bulundular. Paylaşılan alanlarında duyarlı ve ilkeli olmanın ne anlama geldiğini
düşündüler. Sınıflarında bu özellikleri sergileyen arkadaşlarının davranışlarıyla ilgili örnekler verdiler. Paylaşım kavramının davranışa dönüşmesi
zaman alacağından bu kavramın önemini yıl boyunca çalışmalarımızda vurgulayacağız.
17
2. SINIF
BİTKİLERİN DÜNYASI
Disiplinlerüstü Tema: Dünyanın İşleyişi
Ana fikir: Bitkilerin büyümeleri ve sağlıklı kalmaları için bazı gereksinimleri vardır.
Ünitenin Uygulama Süreci: 04.11.2013 – 13.12.2013
2. sınıf öğrencilerimiz ”Bitkilerin Dünyası” adlı yeni sorgulama ünitelerine başladılar. Işık, su ve büyüme arasındaki ilişki, bir bitkinin sağlıklı ve
büyüyor olduğunu anlama, bitkilerin kullanım alanları ve bitkilerin bakımıyla ilgili sorumluluklarımızı sorgulayan öğrencilerimizin “Bitkilerin
büyümeleri ve sağlıklı kalmaları için bazı gereksinimleri vardır.” ana fikrine ulaşmalarını hedefledik.
Ünitelerine ön değerlendirme sorularını yanıtlayarak başlayan öğrencilerimiz bitkilerle ilgili neler bildiklerini paylaştılar ve öğretmenlerimiz bu
doğrultuda planlarını revize ettiler. Ünitemizin başında gerçekleşen Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi gezisi öğrencilerimizin dikkatlerini
çekmemiz ve sorular üretmelerini sağlamamızda çok etkili oldu. Büyüme kavramı ile ilgili grup çalışmalarının ardından bitkilerin büyümeleri için
ihtiyaçlarını sorgulayan öğrencilerimiz bu ünite kapsamında pek çok deney yaptılar ve bitki yetiştirmeyi deneyimlediler.
İngilizce derslerinde bitkinin bölümlerini ve ihtiyaçlarını sorgulayan öğrencilerimiz ‘From Seedling to a Tree’ ve ’The Fantastic Pumpkin ’isimli
hikayeleri okudular. Bilişim Teknolojileri derslerinde Word programında yazı çalışmaları yapan öğrencilerimiz bitkilerle ilgili projelerini yazarak,
font, font size, bold, italic, underline v.b. araç çubuğu özelliklerini de kullanmayı öğrendiler. Beden Eğitimi derslerinde ise öğrencilerimiz büyüme
kavramı üzerinde durdular. İnsanlar ile bitkilerin arasıda bağlantı kurarak sağlıklı büyüyebilmek için neler yapmamız gerektiğini tartıştılar.
Bitkilerin havaya ve suya ihtiyaç duyduklarını; insanların da bunlara ek olarak sağlıklı besinlere uykuya ve spora ihtiyaç duyduklarını fark ettiler.
Sonuç değerlendirme çalışmalarında öğrencilerimiz bireysel çalışarak ünite boyunca öğrendiklerini sergileme fırsatı buldular. Seçtikleri bir bitkiyle
ilgili araştırma yaptılar. Bu bitkinin nasıl özellikleri olduğunu, gereksinimlerini ve bizim sorumluluklarımızı kapsayan bir proje hazırlayarak
arkadaşlarına sundular. Öğrencilerimiz projeleri için seçtikleri bitkiyle ilgili uzman bir kişiyle röportaj da yaparak projelerini geliştirdiler. Sunumları
ile ilgili kendilerine arkadaşları tarafından yöneltilen sorulara da yanıt veren öğrencilerimiz sunumları ilgiyle izlediler ve birbirlerinden pek çok şey
öğrendiler.
Ünite boyunca yapılan çalışmalar sonunda öğrencilerimiz bitkilere ve doğaya karşı daha duyarlı davranmaya başladılar. Yetiştirdikleri bitkileri
hafta sonu sınıfta bırakırken endişelendiler. Yapılan tüm çalışmalar ve deneyler sonucunda bitkilerle ilgili çok geniş bilgi sahibi oldular. Yeni
bilgilerini aile bireyleri ve arkadaşlarıyla paylaştılar. Eko sistemin kendi içinde bir dengesinin olduğunu ve her şeyin birbirine bağlı olduğunu fark
ettiler; bitkilerin değerini anladılar.
18
2. SINIF
MASALLARLA BÜYÜYORUM
Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Ana fikir: Masallar, çocukların kendilerini ifade etmek ve hayatlarıyla bağlantı kurmak için kullandıkları araçlardandır.
Ünitenin Uygulama Süreci: 16.12.2013 – 24.01.2014
2. sınıf öğrencilerimiz bu dönemin son ünitesi olan “Masallarla Büyüyoruz” kapsamında masalların hayal gücümüzü nasıl geliştirdiğini,
masallarla gerçek hayat arasındaki bağlantıyı ve masal kahramanlarının bakış açılarını sorguladılar.
Üniteye kendilerini ifade etme yollarını düşünerek başlayan öğrencilerimiz; farklı yollarla kendilerini ifade etmeyi tercih ettiklerini
gördüler. Masallarla ilgili ne bildiklerini “Ne Biliyorum?” panosuna yazarak aktaran öğrencilerimiz; üniteleri süresince merak ettikleri
konuları “Ne Öğrenmek İstiyorum?” panosuna ekleyerek öğretmenlerimizin planlarına yön verdiler.
Bildikleri masaları listeleyen öğrencilerimiz; bu masalları düşünerek masalların ortak özelliklerini belirlemeye çalıştılar. “İyi karakter, kötü
karakter, olağanüstü olaylar, problemli durum, mesaj verme, mutlu son” gibi ortak özellikleri seçtikleri bir masalda analiz ederek
göstermeye çalıştılar.
Farklı bakış açılarını fark etmeleri ve empati kurmaları için bilinen bir öyküyü başka bir karakterin bakış açısıyla anlatma, bir karakterin
neden böyle davranmış olabileceğini ifade etme gibi çalışmalar yaptılar. İngilizce derslerinde pek çok masal okuyan ve masal karakterlerini
analiz etmeyi öğrenen öğrencilerimiz; en sevdikleri masal kahramanlarını tanıttılar, masal mekanları yarattılar. Bu çalışmalarda masallarla
ilgili pek çok yeni kelime öğrendiler ve kıyafetler, evin bölümleri, vücudumuzla ilgili öğrendiklerini de pekiştirme fırsatı buldular. Görsel
Sanatlar derslerinde “Bir kahraman olsaydım…” çalışması ile bakış açısı kavramı üzerinde durdular. Beden Eğitimi derslerinde ise bu ünite
için hedeflenen doğruluk ve empati tutumlarının takım oyunlarındaki önemini sorguladılar. Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilerimiz
eşleri ile çalışarak Word programında masal tamamladılar. Hayal güçleri ile masallara yön verirken öğrendikleri tüm araç çubuklarını
kullandılar ve internetten seçtikleri resimlerle masallarını renklendirdiler. Öğrencilerimiz ünitemizin sonunda bu ünitenin kendilerine ne
kattığını ve neler öğrendiklerini düşündüler ve yazarak sınıflarındaki “Ne Öğrendim?” köşesine eklediler.
Öğrencilerimiz ünitemizde masal planının nasıl yapılacağını öğrendiler ve bu planı kullanarak masallar yazdılar. Bu ünitenin öğrencilerimizin
yaratıcılıklarını ve yazılı ifadelerini geliştirdiğini gözlemledik.
19
3. SINIF
SEÇİMLERİMLE YAŞIYORUM
Disiplinlerüstü Tema: Kim Olduğumuz
Ana fikir: Günlük hayatta yapılan seçimler bireylerin değerlerini yansıtır ve nasıl biri olacaklarını etkiler.
Ünitenin Uygulama Süreci: 16.09.2013 - 01.11.2013
3. sınıf öğrencilerimiz “Günlük hayatta yapılan seçimler, bireylerin değerlerini yansıtır ve nasıl biri olacaklarını etkiler.” ana fikri kapsamında
günlük hayatımızda yaptığımız seçimleri, seçimlerimizin nelerden etkilendiğini, seçimlerimizin kimleri nasıl etkilediğini ve bireylerin
seçimlerinin farklılıklarını sorguladılar. Öğrencilerimiz seçimlerle ilgili ne bildiklerini sınıflarındaki “Ne Biliyorum?” köşesinde paylaştılar. Sınıf
başkanı, serbest etkinlik seçimleri öncesinde seçimlerini nelerin etkilediğini ve seçim yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini tartıştılar.
Seçimleri matematik derslerine de entegre ederek aktivite seçimlerini ve Beden Eğitimi öğretmenlerimizin düzenlediği Ekrem Koçak Atletizm
Pisti gezisi sonrasındaki branş seçimlerini grafikler hazırlayarak gösterdiler.
Seçimlerle değerlerin arasındaki bağlantıyı görmeleri için öğrencilerimizden seçim yapmadan önce kendilerine hangi soruları sormaları
gerektiğini düşünmelerini istedik. Bu soruların hangi öğrenen profili özelliğiyle ilişkili olduğunu düşündüler ve tartıştılar. Böylelikle değerlerin
karar sürecindeki yerini fark ettiler. “İlkeli” bu ünitede odaklandığımız öğrenen profili özelliklerindendi. Bu nedenle öğrencilerimize ikilemde
kalabilecekleri durumlar sunduk ve onlardan nasıl bir seçim yapacaklarını nedenleriyle paylaşmalarını istedik. Bu çalışmayla seçimlerin etik
yönünün üstünde duran öğrencilerimiz; seçimleri arasındaki farklılıkları da gördüler. Bakış açısı kavramı ile ilgili “Fil ve Kör Adamlar”
hikayesini keyifle okudular, tartıştılar ve canlandırdılar. Okudukları hikayelerde seçimlere örnekler gösterdiler ve bu seçimlerin
kahramanların hayatlarını nasıl etkilediğini değerlendirdiler.
Seçimlerle ilgili bir anket hazırlayarak seçtikleri aile bireylerine uygulayan öğrencilerimiz, anketlerinin sonuçlarını değerlendirdiler ve
yorumladılar. Seçimlerin bireylerin değerlerini nasıl yansıttığını ve ileride nasıl biri olacaklarını nasıl etkileyeceğini ve bundan sonraki
seçimlerinde bu ünitede öğrendiklerini nasıl kullanacaklarını yazarak ifade ettiler.
Öğrencilerimiz, geçmişteki seçimleri ve sonuçları ile ilgili dönüşümlü düşünme fırsatı da buldukları bu üniteleriyle kişisel tercihlerinin; kendi
yaşamlarına ve çevrelerine nasıl yansıdığını fark ettiler. Davranış seçimleri konusunda daha özenli davranmaya ve arkadaşlarıyla iletişim
kurarken daha ılımlı bir dil kullanmaya başladılar. Seçimlerinin kim olduklarına, nasıl biri olacaklarına ve çevrelerinde nasıl algılandıklarına
doğrudan etkisi olduğunu kavradılar.
21
3. SINIF
YAZARAK ANLATIYORUM
Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Ana fikir: İnsanlar, amaçlarına yönelik yazım türleri ile kendilerini ifade ederler.
Ünitenin Uygulama Süreci: 04.11.2013 - 13.12.2013
3. sınıfın; öğrencilerin okuma - yazma becerilerinin geliştirilmesi için önemli bir dönem olduğu çeşitli araştırmalarda konu alındığından
öğrencilerimizin yazma becerilerini geliştirmek, amaca uygun yazı yazmalarını sağlamak, kendilerini farklı ortamlarda yazarak etkili bir şekilde
ifade edebilmelerini ve yazmaktan zevk almalarını sağlamak adına “Yazarak Anlatıyorum” adlı sorgulama ünitemize programımızda yer
verdik. Ünitemize yazının ne olduğunu ve gerekliliğini sorgulayarak başlayan öğrencilerimiz, kendilerini hangi amaçlarla yazarak ifade
ettiklerini düşündüler. Yazı olmadan hayatın nasıl olabileceğini değerlendirdiler ve sözlü ifade ile yazılı ifadeyi karşılaştırdılar. Öğrencilerimiz
bu ünitede yazı yazma süreci ve aşamaları üzerinde durarak giriş, gelişme ve sonuç paragraflarında nelerden bahsedebileceklerini öğrendiler
ve ünite süresince kendilerini öykü, şiir, akrostiş, günlük, tebrik kartı, davetiye, mektup, e-posta gibi pek çok farklı türde yazı yazarak ifade
etme fırsatı buldular.
İletişim kuran, düşünen, bilgili bireyler olmanın vurgulandığı bu ünitede öğrencilerimiz özellikle grup çalışmaları sırasında iletişim becerilerini
etkili olarak kullandılar. Metni olay sırasına göre dizme, öykü yazma ve matematik derslerinde problem kurma çalışmalarında problem
çözme becerilerini kullandılar. Bilgili bireyler olmak için neler yapabileceklerini paylaştılar ve farklı yöntemler geliştirdiler. Öykü ve şiir yazma
çalışmaları öğrencilerimizin yaratıcılıklarını geliştiren, şevkle katıldıkları çalışmalardı. Öğrencilerimiz bağımsız hareket ederek İngilizce ve
Türkçe yapılan yazı çalışmalarından önce planlama yaptılar ve kendilerini yazılı olarak gittikçe daha düzenli ve açık bir şekilde ifade etmeye
başladılar. Beden Eğitim dersi performans görevi olarak öğrencilerimiz seçtikleri bir spor dalıyla ilgili araştırma yaptılar ve uygun bir yazı
türünü seçerek bir proje hazırladılar ve sundular.
Sonuç değerlendirme çalışmasında enerjinin bilinçli kullanımı, çevreyi koruma, sağlıklı yaşam ve sakin okul başlıklarından seçtikleri biriyle ilgili
bir öykü yazarak mesaj verdiler. Eylem geribildirim formlarında sizlerin de bizler gibi öğrencilerimizin yazılı ifadelerindeki gelişimin farkına
vardığınızı yoğun olarak belirtmiş olmanız ünitemizin olumlu yansımalarının olduğunu gösterdi.
22
3. SINIF
ATIKLARIN YOLCULUĞU
Disiplinlerüstü Tema: Gezegeni Paylaşmak
Ana fikir: Atıkların ortadan kaldırılmasında toplulukların işbirliği yapmaları sürdürülebilirliği etkiler.
Ünitenin Uygulama Süreci: 16.12.2013 - 24.01.2014
Öğrencilerimizin bu dönemin son sorgulama ünitesi kapsamında atık çeşitlerini, atıklardan kurtulma yollarının benzerlik ve farklılıklarını ve
atıkların yönetiminde işbirliğinin etkilerini sorgulamalarını hedefledik. Öğrencilerimiz evde ve okuldaki atıklarla ilgili bir haftalık gözlem
çalışması ile üniteye başladılar. Atıklarla ilgili ne bildiklerini ve ne öğrenmek istediklerini belirleyerek sınıflarındaki köşeye eklediler. Atıkları
grupladılar ve atıkların nasıl değerlendirilebileceğini araştırdılar.
Çevreyi korumak için neler yapabileceklerini düşünen öğrencilerimiz, kullanımı azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşümün atıkları en aza
indirgemek için kullanılacak etkili yöntemler olduğunu anladılar. Gezegenimizi paylaşırken neden duyarlı ve ilkeli olmamız gerektiğini
düşündüler ve grup çalışması yaparak kavram haritaları oluşturdular. Atıkları bertaraf etmek için kullanılan yöntemlerden kompost, yakma ve
depolamayı öğrendiler. Bali’deki Green School ve ilk olarak Tayvan’da kurulan Eco Pavilion hakkında öğrendikleriyle yeniden kullanmanın da
geridönüşüm kadar etkili bir yöntem olduğunu anladılar. Atıkların yolculuğu ile ilgili çeşitli videolar izleyen öğrencilerimiz süreçle ilgili daha
somut bilgi sahibi olmak üzere Göztepe Atık Dönüşüm Merkezi’ne gittiler. Buradaki yetkili ile merkezi gezen öğrencilerimiz, merak ettikleri
noktalarla ilgili önceden hazırladıkları soruları yetkiliye yönelterek bilgi sahibi oldular.
Görsel Sanatlar derslerinde atık materyallerden üç boyutlu tasarımlar yaptılar. Beden Eğitimi derslerinde, bu ünitede vurgulamayı
hedeflediğimiz öğrenen profili özelliklerinden olan ilkeli ve duyarlı olmanın takım çalışmalarındaki önemini irdelediler. İngilizce derslerinde
atık türlerinin ve geridönüşüm - kullanımı azaltma - yeniden kullanma döngüsünün üzerinde duran öğrencilerimiz mesaj veren karikatürler
hazırladılar.
Evde ve okulda geri dönüşüm konusunda neler yapabileceklerini düşündüler ve fikirler geliştirdiler. Reduce (kullanımı azaltma), - Reuse
(yeniden kullanma) – Recycle (geridönüşüm) döngüsünü hayata geçirmeye karar verdiler. Sürdürülebilir çevre bilinci sergilemek için
kendilerine düşen sorumlulukları sorguladılar ve dönüşümlü düşünerek kendi hareketlerini değerlendirdiler. Bireylerin ve toplumların bu
konuda işbirliği içinde çalışmalarının sürdürülebilirliği etkilediğini fark ettiler Öğrencilerimiz işbirliğinin sakin okul v.b uygulamalarımızın
sürdürülebilirliği için de önemli olduğunu gördüler. Öğrencilerimizin duyarlılıklarının arttığını ve eyleme geçtiklerini görmek bizleri çok
memnun etti.
23
4. SINIF
BENİM VÜCUDUM, BENİM SEÇİMLERİM
Disiplinlerüstü Tema: Kim Olduğumuz
Ana fikir: Seçtiğimiz yaşam tarzı vücut sistemlerimizin çalışmasını etkiler.
Ünitenin Uygulama Süreci: 16.09.2013 – 08.11.2013
4. sınıf öğrencilerimiz ise “Seçtiğimiz yaşam tarzı vücut sistemlerimizin çalışmasını etkiler.” ana fikri kapsamında vücut sistemlerinin görevlerini ve
birbirleriyle olan bağlantılarını, yaşam tarzımızın vücudumuza etkisini ve vücudumuzu koruma yollarını sorguladılar. “Kayıp Kemiklerin Peşinde”
kitabını keyifle okuyan öğrencilerimizin üniteye ilgilerinin arttığını gözlemledik. Üniteye ne bildiklerini paylaşarak başlayan öğrencilerimiz; merak
ettikleri konularla ilgili sorularını sınıflarındaki “Ne Öğrenmek İstiyorum?” köşesine eklediler. Öğretmenlerimiz bu sorulara yönelik etkinlikleri de
ünite planlarına dahil ettiler. Hareket, solunum ve dolaşım sistemleriyle ilgili yapılan çalışmalar sırasında öğrencilerimiz sık sık fen laboratuarında
deneyler yaptılar. Yaşam tarzımızın sağlığımıza etkisini de irdeleyerek sağlıksız kabul edebileceğimiz neler yaptığımızı gösteren bir kavram haritası
oluşturdular. Burada listelenen maddelerin vücut sistemlerimizden hangilerini ve neden etkileyeceğini düşündüler. Öğrencilerimiz, vücudumuzu
korumak için yapmamız ve yapmamamız gerekenleri düşündüler.
Okul çapında yıl boyu işlediğimiz “Sağlıklı Yaşam” temamızla da örtüştürülerek işlenen bu ünitede öğrencilerimiz sağlıklı kalmak için sorumlulukları
konusunda bilinçlendiler. Dönem başında Vücut Kitle Endeksleri hesaplanan öğrencilerimiz bunun ne anlama geldiğini öğrendiler. Bu ölçümler
neticesinde öğrencilerimiz dengeli beslenmenin ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin büyümelerinde ne kadar etkili olduğunu somut olarak
görme fırsatı buldular ve bu doğrultuda eyleme geçmeleri gerektiğini fark ettiler. Dönüşümlü düşünerek kendi yaşam tarzlarını (uyku, beslenme,
spor, v.b) değerlendirdiler ve yeni kararlar aldılar. Beden Eğitimi öğretmenlerimizle spor yapmanın önemini ve hangi egzersizlerin hangi kas
sistemini çalıştırdığını uygulayarak öğrendikleri çalışmalar yaptılar. İngilizce derslerinde sağlıklı beslenme üzerinde durdular ve sağlıklı menüler
hazırladılar. Bilişim Teknolojileri derslerinde ise bilgisayarın işleyişini insan vücudunun işleyişine benzeterek, hafıza, CPU, işletim sistemi,
kapasiteler, kontrol paneli v.b. konuların üzerinde çalışmalar yaptılar.
Öğrencilerimiz, sonuç değerlendirme çalışmalarında grup arkadaşlarıyla seçtikleri vücut sisteminin işlevini, yaşam tarzının bu sistemin çalışmasını
nasıl etkilediğini ve bireylerin sağlıklı kalmak için yapmaları gerekenleri araştırdılar ve öykü, drama, şiir, şarkı, karikatür, v.b seçtikleri bir yöntemle
sundular.
Öğretmenlerimiz ünitemizin değerlendirme toplantısında öğrencilerimizin fiziksel anlamda kendilerini ve bedenlerini daha iyi tanıdıklarını, yanlış
alışkanlıklarının farkına vararak daha dengeli bireyler olma yolunda gelişme gösterdiklerini, uyku düzenlerine dikkat etmeye, daha sağlıklı
beslenmeye ve spor yapmaya başladıklarına dair gözlemlerini dile getirdiler.
25
4. SINIF
SANATSAL MİRASIMIZ
Disiplinlerüstü Tema: Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Ana fikir: Kültürel zenginliğimiz sanat yolu ile korunur ve yansıtılır.
Ünitenin Uygulama Süreci: 11.11.2013 – 13.12.2013
Sanatsal Mirasımız bu dönemin ikinci sorgulama ünitesiydi. Öğrencilerimiz ünitemizin başında ön-değerlendirme sorularını yanıtlayarak
üniteyle ilgili ne bildiklerini paylaştılar. Sadberk Hanım Müzesi gezisi öncesinde hazırladıkları sorulara gezi süresinde cevaplar aradılar ve
sınıflarına döndüklerinde gözlemlerini arkadaşlarıyla paylaştılar. Öğrencilerin dikkatlerini üniteye çekmekte çok yararlı olan bu gezi
sonrasında kültürümüze özgü sanat dalları ile ilgili beyin fırtınası yaptılar. Atatürk’ün sanata verdiği önem ve duyduğu saygının nedenlerinin
neler olabileceğini sınıfta tartıştılar.
Öğrencilerimiz çalışmalarına sınıf öğretmenlerimizle kültürümüze ait geleneksel el sanatlarıyla, İngilizce öğretmenlerimizle ise diğer kültürlere
ait sanat ve kültür öğeleri üzerinde durarak devam ettiler. İngilizce derslerinde öğrencilerimiz her kıtadan bir ülkeyi oylama yaparak
belirlediler. Seçilen ülkelerde sanatın kültürü nasıl yansıttığını ve ülkelerin geleneklerini videolar, kitaplar, v.b ile keyifle öğrendiler. Beden
Eğitimi derslerinde geleneksel spor dallarının kültürleri nasıl yansıttığını araştırdılar, performans görevlerini hazırladılar ve sundular.
Öğrencilerimiz sonuç değerlendirme çalışmalarında gruplar oluşturarak bir ülke seçtiler. Seçtikleri ülke ve ülkemizden kültür öğelerini
yansıtan sanat dallarına (mimari, el sanatları, müzik / dans, resim, v.b) örnekler araştırarak projelerini hazırlayan öğrencilerimizin sunumları 26
özenli ve ilgi çekiciydi. Grup çalışamları sırasında yaşadıkları çatışmaları çözme, çeşitli görevler üstlenme, karar alma, sorumluluğunu yerine
getirme, işbirliği yapma gibi becerilerini geliştirme fırsatı buldular. Öğrencilerimiz izledikleri sunumlardan hem kendi ülkelerindeki farklı
gelenekler hem de farklı ülkelerdeki geleneklerle ilgili pek çok yeni şey öğrendiler.
Öğrencilerimiz, ünitelerinin sonunda öğrendiklerini düşündüler ve sınıflarındaki “Ne Öğrendim?” panosuna ekleyerek öğrendiklerini görünür
hale getirdiler. Öğrencilerin özellikle sonuç değerlendirme çalışmaları ile kültürel öğelerin içinde şekillendikleri topluma özgü olduklarının ve
onun özelliklerini yansıttıklarının farkında olduklarını gözlemledik. Sanatın da kendimizi ifade etme yollarımızdan biri olduğunun bilincinde
olan öğrencilerimiz geçmişten günümüze geleneklerin büyük bölümünün sanat yoluyla günümüze taşındığını ve sanat dallarının farklı
kültürleri tanımamıza imkan verdiğini kavradılar.
4. SINIF
DOĞANIN VE İNSANLARIN YARATICILIĞI
Disiplinlerüstü Tema: Bulunduğumuz Mekan ve Zaman
Ana fikir: Doğal ve beşeri unsurlar toplumların ihtiyaçlarına hizmet eder.
Ünitenin Uygulama Süreci: 16.12.2013 – 24.01.2014
4. sınıf öğrencilerimizin bu dönem işledikleri son sorgulama ünitelerinde, insan eliyle yapılan (beşeri) unsurları, doğal unsurları, bu
unsurların işlevlerini ve bunlara karşı sorumluluklarını sorguladılar. Ünitemize “Bulunduğumuz Mekan ve Zaman” disiplinlerüstü
temasından anladıklarını paylaşarak başladılar. Sonrasında doğal ve beşeri unsurların neler olabileceğini düşündüler, örnekler bulmaya
çalıştılar ve bu unsurların taşıdıkları özellikleri karşılaştırdılar. Öğretmenlerimiz, bazı resimler göstererek bu unsurların neden doğal veya
beşeri olduklarını öğrencilerimizin düşünmelerini ve açıklamalarını istediler.
Yurdumuzdaki en yüksek dağ, en uzun nehir, v.b coğrafi bilgiler ünitemize dahil ettik. İngilizce ve Sınıf öğretmenlerimiz, Dünyanın 7
Harikası başlığı altında pek çok etkinlik yaparak öğrencilerimizin hem dil becerilerini hem de genel kültürlerini geliştirmeyi hedeflediler.
Öğrenciler, 7 gruba ayrılarak Dünya’nın 7 Harikası’ndan biriyle ilgili bir araştırma yaptılar ve araştırma bulgularını düzenleyerek
arkadaşlarıyla paylaştılar. Öğrencilerimiz, bu ünite kapsamında dünyadaki ve ülkelerindeki önemli doğal ve beşeri unsurları tanıma imkanı
buldular. Bu çalışma sonrasında “Türkiye’nin 7 Harikasını seçseniz nereleri seçerdiniz? Neden?” sorularına yine gruplarıyla yanıt aradılar.
İngilizce öğretmenlerinin rehberliğinde bir ülke yaratırlar ve bu yarattıkları ülkede yaşayan insanların ihtiyaçlarına uygun olarak mekanlar
tasarladılar. Dolmabahçe Sarayı gezisi öncesinde merak ettikleri konularla ilgili sorularını belirlediler ve gezi sırasında yanıtlarını bulmaya
çalıştılar. Gezi sonrasında ise gözlemlerini arkadaşlarıyla paylaştılar. Beden Eğitimi derslerinde spor dallarına özgü mekanlar ve bu
mekanların ihtiyaçlara nasıl hizmet ettiği üzerinde durdular.
Doğal unsurları korumak için ne gibi sorumlulukları olduğunu araştırarak öğrenen ve bu konuda bilinçlenen öğrencilerimiz, ünitelerinin
sonunda grup çalışması yaparak bir turistik gezi broşürü / posteri hazırladılar. Seçtikleri iki beşeri ve iki doğal unsurlardan oluşan bir turu,
arkadaşlarına rehber rolünü üstlenerek ve görsellerden de yararlanarak sundular. Özellikle araştırma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen
bu çalışmayı başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, arkadaşlarının sunumlarını dikkatle dinleyerek dünyanın çeşitli yerleri hakkında bilgi
sahibi olma fırsatı da buldular. Grup çalışmaları sırasında özellikle sosyal ve iletişim becerilerini geliştirme fırsatı buldular.
Öğrencilerimizin grup çalışmalarında artık daha az çatışma yaşadıklarını ve daha çözüm odaklı yaklaşımlar sergilediklerini gözlemliyoruz.
27
EYLEM GERİBİLDİRİM FORMLARINDAN ÖRNEKLER
Aşağıda birinci dönem işlediğimiz ünitelerimize dair sizlerden gelen eylem geribildirim formu
örneklerini paylaşmak istedik. Ünitelerimiz sonunda sizlere ilettiğimiz formlarımızı bizlere
ileterek gözlemlerinizi paylaşmaya devam etmeniz programımızı geliştirmemiz adına çok
önemlidir.
29
30
13
31
32
33
13
34
13
35
13
İSTEK OKULLARI
MİSYON BİLDİRGESİ
İSTEK Okulları olarak misyonumuz; öğrencilerimize Atatürk ilke ve inkılâpları ışığında bir
eğitim sunarak, onların Türkiye’nin geleceğinde ve Dünya genelinde olumlu etkileri olacak,
bilimsel sorgulamaya ve evrensel değerlere bağlı başarılı bireyler olmalarını sağlamaktır.
ULUSLARARASI BAKALORYA (IBO) MİSYON BİLDİRGESİ
Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir
dünya yaratmaya yardımcı olan sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. Bu
amaçla, organizasyon, zorlu uluslararası eğitim ve titiz ölçme-değerlendirme programları
geliştirmek için okullarla, hükümetlerle ve uluslararası kuruluşlarla çalışır. Bu programlar,
dünyadaki tüm öğrencileri, farklılıkları ile birlikte başkalarının da haklı olabileceğini anlayan
etkin, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.
İSTEK Özel Semiha Şakir Okulları
İSTEK Özel Barış Anaokulu
İSTEK Özel Barış İlkokulu
Caddebostan Mah., Bağdat Cad. No:238
Kadıköy, İstanbul
0 216 360 12 18
www.istek.k12.tr
[email protected]
www.ibo.org/school/004478/
Download

anaokulu 4 yaş bitkiler