1.SINIF II. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ
DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA:
Bulunduğumuz Mekan ve Zaman
SÜRE: 16 Kasım-31 Aralık 2015
ANA FİKİR: Geçmiş nesilleri
araştırmak şimdiki zamanı ve
değişimi anlamamıza yarar.
SORGULAMA HATLARI
1)Geçmişle ilgili bir şeyler
öğrenmenin yolları
KAVRAMLAR
TUTUMLAR
BECERİLER
KAVRAMLAR
Dönüşümlü Düşünme:Geçmişle ilgili bir şeyler öğrenmek
için hangi kaynakları kullanabiliriz?
Bağlantı: Geçmiş ile günümüz arasında nasıl bir bağlantı
vardır?
Değişim: Nesiller arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?
2)Geçmişin günümüze etkisi
TUTUMLAR
3)Nesiller arasındaki
benzerlik ve farklılıklar
Merak: Kişisel tarihlerinden merak et%klerini sorgulama
döngüsünü takip ederek, araştırma yapar.
ÖĞRENEN PROFİLİ
ÖZELLİKLERİ
Değer Bilme: Geçmişe ait nesnelerin kişisel tarih için
önemini fark ederek, değerini bilir.
BECERİLER
Dönüşümlü Düşünen: Kendi
öğrenme sürecinin güçlü
yönlerini ve sınırlılıklarını
değerlendirebilir.
Araştıran-Sorgulayan:Merak
eder, sorgulama ve
araştırma yapmak için
gerekli becerileri sergiler.
Araştırma Becerileri: Zaman içerisindeki değişimi anlamak
için sorular sorar, farklı kaynakları kullanarak bilgi toplar ve
bilgileri yorumlar.
İle%şim Becerileri: Kişisel tarihi ile ilgili araştırma yaparken
ile%şim becerilerini kullanır.
1
Download

1.Sınıf II. PYP Sorgulama Ünitesi Veli Bülteni