1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ
“
“KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ”
(24 Mart 2014 -09 Mayıs 2014)
Sayın Velimiz,
Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 24 Mart 2014 - 09 Mayıs 2014
tarihleri arasında işlediğimiz beşinci temamıza ait bilgiler, bu bültende yer almaktadır.
Disiplinler üstü temamız ile ilişkilendirdiğimiz MEB kazanımlarına da öğrencilerimizin nasıl
ulaştığını örneklerle görebilirsiniz. Çalışmalar sırasında; öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB
öğrenen profil özellikleri bülten içinde ayrıca verilmiştir.
ANAFİKİR: Toplumdaki rollerimiz, davranış ve tutumlarımızın
şekillenmesine yardımcı olur.
KENDİMİZİ DÜZENLEME
BİÇİMİMİZ:
İnsan yapısı sistemler ile
toplulukların birbirleriyle olan
bağlantıları hakkında sorgulama;
örgütlerin yapısı ve işlevi, toplumun
karar alması, ekonomik etkinlikler ve
bunların insanlık, çevre üzerindeki
etkisi.
SORGULAMA HATLARI
* Toplumdaki roller ve yaşama etkisi,
* Topluluk içinde geliştirdiğimiz
davranış ve tutumlar.
Tetikleyici Nokta etkinliğinde; Sınıf Yönderleri olarak telefonda farklı kişilerle konuşarak farklı
rollere büründük ve konuşmalarımızda değişen öğeleri yansıtan bir canlandırma sergiledik.
Öğrenenlerle konuşmalarımızın neden farklılaştığı üzerine sohbet ettik.
Rollerimi Çiziyorum
Bir video izleyerek roller üzerinde konuştuk ve sonra hepimiz kendi rollerimizi resmettik.
Ailem
Ailedeki yardımlaşma, görev dağılımı ve rollerle ilgili ailelerimize sorular sorduk ve sınıfta
grublara ayrılırarak rollere uygun davranan ve davranmayan bireylerin bir arada olduğu
bir aile kurmaya çalıştık. Kendi aramızda senaryo ve rol dağılımlarını yaptık ve
oyunlarımızı oynadık.
Seçtiğim Kişinin Rolleri
Ailemizde veya yakın çevremizde seçtiğimiz birinin işteki davranışları ile evdeki
davranışlarının karşlaştırmasını yaptık. Bu davranışların neye göre farklılık gösterdiğini
tartıştık.
Farklı Rollerimiz
Sınıftaki öğrenci rolümüz, evdeki çocuk rolümüz ve arkadaş rollerimiz ile ilgili farklı
mekan ve durumlara geçiş yaparak canlandırmalar yaptık. Daha sonra durumlara ve
mekanlara göre değişiklik gösteren davranışlarımızla rollerimiz arasında nasıl bir bağlantı
bulunduğu hakkında konuştuk.
Gezi: Farklı meslek grupları ile ilgili roller içeren “KidZania” gezimizi gerçekleştirdik.
Oldukça eğlenerek farklı roller deneyimleme fırsatı bulduk.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma dersinde; okul ve evdeki sorumluluklarımızla ilgili bir metin
okuduk. Metin ile ilgili çıkarımları hep birlikte paylaştık. Rollerin insan davranışlarını
etkileyebileceği üzerine konuştuktan sonra okul ve ev içindeki rollerimizi resmettik. Böylece
farklı ortamlarda farklı davranışlarda bulunulduğu fikrine vardık.
Kütüphane dersinde; etkinliğimize mesleklerle ilgili bilmeceler sorarak başladık. Ardından
“Kuralları sorgulamak” adlı sunumu izledik. “ Dop Dop Ayı Büyüyünce Ne
Olsa, Büyüyünce Ne Olsam” adlı hikayeleri paylaşımlı okuma yöntemiyle
okuduk. Hikaye bitince “Dop dop düşündü düşündü karar veremedi” mesleğini
seçmesinde siz ona yardım etmek ister misiniz? sorusu yönelterek
öğrencilerimizin bildikleri ya da büyüyünce olmak istedikleri meslekleri söylemelerini sağladık.
Günümüzde kaybolan eski mesleklerle ilgili belgesel ve meslekleri tanıtan sunumu izledik.
Beden Eğitimi dersinde; spor salonunda daire şeklinde dizildik. Hangi spor branşı ile
ilgilendiğimizi söyleyerek aynı branşı seçen öğrenciler olarak bir grupta toplandık. Bu branşı
yapanların toplumdaki davranış ve tutumları ile ilgili bildiklerimizi paylaştık. Bu sporcuların
takımlarındaki ve toplumdaki rollerinin davranış ve tutumlarının şekillenmesine nasıl
yardımcı olduğu ana fikrimize ulaşmaya çalıştık.
Müzik dersinde; “Küçük Ayşe-Küçük Asker” isimli çocuk şarkısını hep birlikte söyledik.
Şarkının rollerle ilgili bölümlerinde o role uygun pandomim hareketleri yaparak canlandırma
yaptık.
İngilizce dersinde; toplumdaki roller ve mesleklerle ilgili kelimelerin görseller aracılığıyla
İngilizce anlamlarını öğrendik. Ardından gelecekte olmak istediğimiz mesleği “I want to be
a…” kalıbını kullanarak söyledik.
Önümüzdeki PYP ünitesinde ne yapacağız?
12 Mayıs 2014 tarihi itibariyle 6 hafta boyunca “Gezegeni Paylaşmak” disiplinler üstü
teması altında “Denizler, canlıların yaşamının sürdürebilmesi için önemli bir kaynaktır.”
ana fikri üzerinde çalışılacaktır. Tema sonunda yapılan çalışmalar ile ilgili sizleri tekrar
bilgilendiriyor olacağız.
Anahtar Kavramlar:
-
Sebep- sonuç,
-
Değişim,
- Sorumluluk.
IB ÖĞRENEN PROFİLLERİ
-Dönüşümlü Düşünen,
-Bilgili,
-Duyarlı.
Download

“ “KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ”