1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ
“DÜNYANIN İŞLEYİŞİ”
(10 Şubat 2014 -21 Mart 2014)
Sayın Velimiz,
Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 10 Şubat 2014-21 Mart 2014 tarihleri
arasında işlediğimiz dördüncü temamıza ait bilgiler, bu bültende yer almaktadır. Disiplinler
üstü temamız ile ilişkilendirdiğimiz MEB kazanımlarına da öğrencilerimizin nasıl ulaştığını
örneklerle görebilirsiniz. Çalışmalar sırasında; öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen
profil özellikleri bülten içinde ayrıca verilmiştir.
ANAFİKİR: Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır.
DÜNYANIN İŞLEYİŞİ
Doğa ve doğa kanunları hakkında
sorgulama, doğa ile insan
toplumları arasındaki etkileşim,
insanların bilim ilkelerinden
anladıklarını nasıl kullandıkları,
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin
toplum ve çevre üzerindeki etkisi.
SORGULAMA HATLARI
*Doğal afetler ve etkileri,
*Maddenin hal değişiklikleri,
*Dünyanın hareketleri ve etkileri.
Tetikleyici Nokta olarak mevsimler ve su döngüsü animasyonu izleyerek mevsimler şarkısını
canlandırdık. Doğal afetlerle ilgili kamu spotları izledik. Dünyanın doğal döngüleri ile ilgili sınıfta
paylaşımlarda bulunduk.
Maddenin Hal Değişimi
Öğrenenlerimizle birlikte laboratuvar çalışması ile suyun doğadaki döngüsü ve maddelerin hal değişimi
ile ilgili deneyler yaptık. Erime, donma, buharlaşma olaylarını, mum ve su kullanarak bu maddeler
üzerinde gözlemlemiş olduk.
Dünyada Doğal Afetler
Doğal afetleri araştırarak ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen doğal afetlerin meydana
getirdiği sonuçlarla ilgili video veya sunum izledik. Bunların insanlar ve ülkeler üzerindeki etkilerini
tartıştık. Daha sonra bu afetlerden korunma yolları üzerine beyin fırtınası yaptık. Evlerimizde deprem
hakkında alınmış önlemleri araştırdık. Bunların yanında okulumuzda bir deprem tatbikatı
gerçekleştirerek deprem anında yapılması gerekenleri uyguladık.
Afet Timi
Doğal afetler hakkında araştırma yapmak amacıyla “Afet Timleri” oluşturduk. Timler olarak
yaptığımız araştırmalar sonucunda çevremizi bilinçlendirecek bir afiş hazırladık ve slogan yazdık.
Ayrıca araştırmalarımızı sunarak afetlerden korunma yolları hakkında arkadaşlarımızı bilgilendirdik ve
okul panosu hazırladık.
Mevsim Şeridi
Mevsimler animasyonunu izledikten sonra gruplara ayrılarak bir mevsimi temsil ettik. Mevsimlerin
özelliklerini yansıtan birer resim yaptık ve kendi mevsim şeridimizi oluşturduk. Bu etkinlik ile
mevsimleri, ayları öğrenmenin yanında mevsimlerin canlılar üzerindeki etkisini de görmüş olduk.
Hava Durumu Gözlemi
Sınıfımızda hava durumu takip çizelgesi oluşturarak her gün için bir takvim sorumlusu belirledik.
Sorumlu öğrenci, tıpkı bir spiker gibi hava durumunu ve günün tarihini arkadaşlarımızla paylaştı.
Görsel sanatlar dersi kapsamında; ders başlangıcında “Vivaldi Four Seasons” parçasının bir bölümünü
dinledik. Hangi mevsim olduğunu fark ettik. Üç gruba ayrılarak o mevsim özelliklerine uygun duvar
resimleri yaptık. 4. Sorgulama ünitemiz için: yaratıcılık, merak, tutumlarını geliştirdik.
Rehberlik ve Psikolojik Danışma dersinde; mevsim koşullarına aykırı hareket eden insan resimlerini
inceledik. Bu resimlerle ilgili düşüncelerimizi paylaştık. Mevsim koşullarına bağlı insan davranışları
hakkında konuştuk. Ardından olumlu ve olumsuz durumları resmettik.
Kütüphane dersinde; “Ayı Yavrusunun Uykusu Nereye Kaçtı” metni ile paylaşımcı ve sorgulayıcı okuma
yaptık. Ayı yavrusunun uykusu neden kaçmış olabilir sorusuna cevap arayarak dünyanın doğal
işleyişiyle etkilenen canlılarla (insan-hayvan-bitki) ilgili bilgilerimizi hatırladık. Hikayede geçen olay ve
kahramanların davranışlarını uygun profil, tutum ve becerilerle ilişkilendirmeye çalıştık. “Ayılar ve
Yaşamları, Ekosistemin işleyişi, İnsanın Ekosistemler Üzerine Etkisi’ yle ilgili videolar
izleyerek “Eylemlerimiz, genellikle dünyanın doğal döngüleri ile bağlantılıdır” ana fikrine ulaşmaya
çalıştık.
Beden Eğitimi dersinde; spor salonunda U düzeninde sıraya geçtik. Dünyada yaygınlaşan sporlarla ilgili
paylaşımlarda bulunduk. Kış aylarında yapılan sporlardan kayak sporunu yaparken çığ düşmesi
tehlikesinden; yaz aylarında yapılan su sporları anlatılırken meydana gelen tsunami tehlikelerinden
bahsettik. Değişen dünya ve doğayla birlikte insanların ve toplumların spor yaşamlarında da
değişiklikler olabileceğini fark ettik.
Müzik dersinde; Vivaldi’nin “Dört mevsim” adlı eserini dinledik ve mevsimlere göre neler
değişebileceğinin üzerinde durduk. Mevsimlere göre dinlediğimiz müziklerde de bir farklılık
olup olamayacağı hakkında fikirlerimizi paylaştık.
İngilizce dersinde; mevsimlerin İngilizce karşılıklarını görseller yoluyla hatırladık. Mevsimlerle
ilgili bir video izledik ve ardından gruplara ayrılarak kendi mevsim çarklarımızı oluşturduk.
Oluşturulan çarklarda her mevsimde giyilen kıyafetler, yenen yiyecekler ve hava durumlarını
resimledik. Oluşturulan çarkları sınıf arkadaşlarımıza anlattık ve panomuzda sergiledik.
Önümüzdeki PYP ünitesinde ne yapacağız?
24 Mart 2014 tarihi itibariyle 6 hafta boyunca
disiplinler
üstü
teması
altında
şekillenmesine yardımcı olur.”
“Toplumdaki
“Kendimizi Düzenleme Biçimimiz”
rollerimiz,
davranış
ve
tutumlarımızın
ana fikri üzerinde çalışılacaktır. Tema sonunda yapılan
çalışmalar ile ilgili sizleri tekrar bilgilendiriyor olacağız.
Anahtar Kavramlar:
- Sebep-Sonuç
- Bağlantı
IB ÖĞRENEN PROFİLLERİ
- İletişim kuran
- İlkeli
Download

dünyanın işleyişi