ALPER DURU ANAOKULU
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DEĞERLER EĞİTİMİ PROJESİ
OCAK AYI DEĞER KONUSU
“YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ”
Ocak ayı değerimiz Yardımlaşma ve İşbirliği idi. Yardımlaşma ve işbirliği
konusunda okulumuzda birçok faaliyet gerçekleştirildi. Yardımlaşma ve işbirliği ile
ilgili çalışmalarımızda bütün öğretmen ve öğrencilerimiz aynı zamanda velilerimiz
görev aldı.
YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ DEĞERİNİ İŞLERKEN AMACIMIZ
Çocuklara;
1. Yardımlaşma kavramı ile ilgili temel bilgileri öğrenme
2. Yardım kuruluşlarının işlevlerini öğrenme
3. Okulda, evde ve sosyal çevresinde yardımlaşmasına uygun davranışlar gösterme
YARDIMLAŞMA VE İŞBİRLİĞİ PANOSUNUN HAZIRLANMASI
Değerler Eğitimi panomuzda Yardımlaşma ve işbirliği ile ilgili yazılar, resimler
paylaşıldı.
VELİ MEKTUBU
BANA YARDIM EDERMİSİN?” notu ailelere gönderildi. Bu ayki değerle ilgili
veliler bilgilendirildi.‟ İnsanın gücü sınırlıdır. Bunun için büyük işlerin üstesinden
tek başına gelemez. Bu tür işleri başarabilmek için başkalarıyla işbirliğine,
dayanışmaya girer. Güçleri birleştirerek zor işlerin altından böylelikle kalkar.
İyilikte yardımlaşmak kadar kötülükten alıkoymaya çalışmak da insanların
görevleri arasındadır. Şeklinde yazılar paylaşıldı.
“EV GÖREVİ:
Sizlerden beklediğimiz, Çocuğunuzun sizlerden destek alarak bu ayın Değer
konusu yardımlaşma ve işbirliği ile ilgili haber ve olayların görüntü ve yazılarını
gazete ve dergilerden kesip, bir fon kartonuna yapıştırıp bu sunumu okula
göndermeniz. Çocuğunuz bu sunumu sınıfta arkadaşlarına anlatarak, özgüven
gelişimini sağlamaya çalışacaktır. Teşekkür ederiz.” Notu gönderilerek afiş
çalışmasını bizlerle paylaşması sağlandı.
TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ
İşbirliği ve Yardımlaşma” ile ilgili sohbet edilerek çocukların farkındalıkları
ölçüldü. Doğal yaşam içerisinde hayvanların işbirliği ile yaptığı örneklemler
verildi. Karıncalar yuvalarına yemek götürürken yardımlaşırlar ve işbirliği
yaparlar, arılar balı üretirken kendi içlerinde işbölümü ve işbirliği yapmışlardır.
Onlar içgüdüsel bir paylaşım gerçekleştirirler. İnsanlar ise bir hedef belirleyerek
kendi istekleri ile işbirliği yaparlar.. Çocuklara her yaşın başarabileceği işlerden ve
bazı işlerin yardım alarak gerçekleştirilmesi gerektiğinden bahsedildi. Çocuklarla
birlikte örnekler verilerek konu tartışıldı. Çocukların Yardımlaşma ve işbirliği
teması hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Sınıfta beyin fırtınası, drama ve
oyun etkinlikleri ile toplumda yardımlaşma Kızılay, polis, itfaiye ve acil servisin
numaraları ve görevleri hakkında bilgi verilmiş ve farkındalık yaratılmıştır.
Barınak yapıyoruz oyunu ile işbirliği ile daha büyük bir güç elde edebileceğimizi
kavradık. Yardımlaşma ve işbirliği konulu “Mumi Yardımlaşıyor” adlı slayt ve
Karıncalar ” slayttı izletildi.
SANAT ETKİNLİĞİ
 Sınıfta, öğrenciler tarafından 2 kişi belirlendi, bu iki kişinin resimleri çizildi,
daha sonra kabaca resmi çizilen arkadaşlarının, çocuklar tarafından
boyanması ve işbirliği ile artık materyal kullanarak tamamlaması istendi.
 “İşbirliği posteri yapalım”
Büyük fon kartonu ve boya kalemleri kullanılarak resim tamamlama yolu ile
sınıf posteri yapıldı. Posterler sınıfın bir duvarında sergilendi.
 Yardımlaşarak proje çalışmaları yapıldı.
 Verilen boyama sayfaları ile konunun öğrenciler tarafından
pekiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.
.
AİLE KATILIMI
„Çocuğunuza yardımlaşmanın ve işbirliğinin anlamından bahsedin, yaptığınız
yardımlara kimi zaman tanık olmasını sağlayın. Çocuğunuzun basit yardımlarla
bunu denemesine olanak verin ve yaptığı yardımların 5 tanesini listeleyerek bize
paylaşmamız için gönderin.” Yazısı velilere gönderildi. Velilerden gelen yazılar
sınıfta paylaşıldı.
Download

Rapor