Minik
Kaşifler
ŞUBAT-MART
Okum
a Yaz
Hazır
lık Ça maya
lışmal
arı
Kavram
lar
• Sivri-küt
• Derin-sığ
• Aydınlık-karanlık
• Sabah-öğle-akşam
• Kenar-köşe
• Ters-düz
Fen-Doğa Çalışmaları
• Sıcak-soğuk
• Dışında-içinde
• Hızlı-yavaş
• Yüksek-alçak
• Sol-sağ
Kavramlarını öğrendik
• Doğamızda neler
var?) Hava, su, toprak,
taş,kayalar, bitkiler,
hayvanlar)
• Su damlasının yolculuğu
ile yağmur kar ve dolu
olaylarını öğrendik.
• Rüzgar nasıl hareket
Renk Kavramı
•Pembe
•Gri
•Ana ve ara
renklerle ilgili
çalışmalar
• Daire,kare,üçgen,
dikdörtgen şekillerine
benzeyen nesneleri
bulma çalışmaları,
• Büyük, küçük şekiller,
(büyük daire, küçük
daire v.s.)
• Noktalarla şekilleri
oluşturma,
• Şekillere uygun
renklere boyama
çalışmaları yaptık.
Çizgi Çalışmaları
• Kavisli ve helezonik çizgi çalışmaları,
• Dairesel çizgi çalışmaları ve
• Verilen hedefe çizerek ulaştırma çalışmaları yaptık.
Dikkat Çalışmaları
• Farklı olanı bulma,
• Sıralama çalışmaları,
• İki resim arasındaki farkları bulma,
• Gizli olan nesneleri bulma,
• İlişkili olanı bulma,
• Benzerini bulma,
• Eksik olanı bulma,
• Resimdeki yanlışları bulma çalışmaları yaptık.
2
eder?
Şekiller
• Mevsim nedir?
Mevsimlerdeki değişimler
nelerdir? (yiyecek ve
giyecekler)
• Sis nedir?
• Sel, Çığ,
deprem,fırtına,toprak
kayması gibi doğal
afetlerin olduğunu
öğrendik.
•Gökyüzü, uzay,
astronot,gezegen gibi
kavramları öğrendik.
Matematik Çalışmaları
• 8 rakamını tanıma ve yazma çalışmaları,
• 9 rakamını tanıma ve yazma çalışmaları,
• 10 rakamını tanıma ve yazma çalışmaları
• 0 rakamını tanıma ve yazma çalışmaları
• Nesne-sayı eşleştirme çalışmaları,
Genel
Çalışm
alar
• İlkba
har
Türkçe Dil Etkinlikleri
Hikaye,tekerleme şiir ve parmak
oyunları:
-Küçük Tırtıl
-Telefon
-Orman
-Ceviz Adam
-Aç Tırtıl hikayesi ile günler ve sayıları,
-Tavşan ve Kaplumbağa hikayesi ile
böbürlenmenin ne kadar yanlış bir
davranış olduğunu öğrendik.
mevsim
özellik
inin ge
lerini,
nel
• İlkba
har me
vsimind
yetişen
e
meyve
ve seb
öğrend
zeleri
ik.
• Yeşil
ay ned
ir? Öğ
• Orma
rendik
nı tanıd
.
ık içer
neler o
i
sinde
lduğun
u
,
o
r
manın
bizim i
çin öne
m
ini öğr
• Kütüp
endik.
hane n
e
d
i
r
?
Kütüph
aneler
haftas
kütüph
ında
anede
n
a
s
ıl
davran
mamız
gerekt
öğrend
iğini
ik.
• İletiş
im ned
ir?
İletişim
araçlar
ını öğr
endik.
Bilmeceler
Şarkılar
CEVİZ ADAM
-Ceviz Adam
-Küçük Fidan
-Telefonun Delikleri
-Postacı
-Köpek Uçmak İstemiş
Ceviz adam şip şap şop
Burnu uzun lü lü lü
Saçı rüzgar vu vu vu
Kaşı keman gıy gıy gıy
Karnı davul güm güm güm
Bize güler hah hah ha
Ceviz adam gitti vah vah
vah
(SÜMEYRA ÖZKAN)
• Hayvanların yuvası, ağaç doludur orası. (Orman)
• İki çubuk, bir makas; hokkabaz mı hokkabaz. (Leylek)
• Ben beslerim, o süsler. (Çiçek)
• Uçan bir çiçek, Aslında bir böcek. (Kelebek)
• Hem ısıtır, hem yakarım. Tüm canlılara bakarım (Güneş)
Deneyler
• Çürük yumurta deneyi
• Parmak izi deneyi
• Islanmayan peçete
deneyi
• Fasulye çimlendirme
deneyi
(HÜMEYRA YALNIZ
MERAL ALBAYRAK)
3
DAVRANIŞ EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
*Anne ve babamızı memnun etmenin
önemini ve‛‛Anne babasını memnun eden
Allah‛ı memnun etmiş olur ‘‛ hadis-i şerifini
bir hikaye ile,
*Yardımlaşmanın önemini bir çizgi film ile,
*Doğru sözlü olmanın önemini ve şaka da
olsa yalan söylemeyiniz hadis-i şerifini bir
hikaye ile,
*‛‛İyiliklere anahtar,kötülüklere kilit ol‛‛
hadis-i şerifini bir oyun ile,
*İyiliksever olmak nasıl olur?Bir hikaye ile,
*Besmelenin anlamını ve önemini bir hikaye
ile,
*İslamın şartını bir şarkı ile,
*‛‛Allah yardım isteyenin yardımına
koşulmasını sever‛‛ hadis-i şerifini bir
drama ile öğrendim.
• Adi adım, ritimli, belirli bir yöne doğru
ayak parmakları üzerinde, topuklar
üzerinde, engeller arasında ve dengeli
yürüyüş yaptık.
• Hafif koşu, belli bir yöne doğru koşu,
engeller arasında koşu, engeller üzerinde
koşu yaptık.
• İki ayak üzerinde atlama, çift ayak
üzerinde atlama çalışması yaptık.
• Çift elle aşağıdan atma,
• Çift elle başın üzerinden atma, tutma,
sürünme,
• Tek elle omuzun üzerinden atma, tutma,
tırmanma,
• İki elle vücudun önünden atma, iki elle
aşağıda tutma çalışmaları yaptık.
(ERKAN ALTIPARMAK)
(RABİA KARAGÖZ)
SANAT ÇALIŞMALARI
Kağıt İşleri ile;
-mektup
-tavşan
kelebek
-tırtıl
-konuşan kitap
yaptık.
-fare
-misket boyama
-sigaranın
akciğerlerimize
zararlarını
resmettik.
-denizaltı ve
kazıyarak resimler
-ev
4
-kuş
Artık Materyaller
ile;
-kamyon
-aslan maskesi
-yılan
-telefon
-çiçek buketi
-orman
Boyama çalışmaları
ile;
-gökkuşağı
-kaplumbağa
-aç tırtıl ve
balıklar
-pastel boya ile
oluşturduk.
5
DRAMA
DERSİ
• Kaynaştırma aktivitesi yaptık, ismini söyle topu at oyunu ve gözü kapalı arkadaşını
tanıma oyunu oynadık.
• Dramatizasyon çalışması yaptık, Kayıp Balık Nemo hikayesiyle çalışma yaptık.
• Hayvan sevgisini öğrendik ve bil bakalım ben kimim oyunu oynadık.
• Bitkiler alemi ve yeşil sevgisi hakkında konuştuk ve orman ne güzel şarkısını öğrendik.
• Farkındalık kavramıyla sıcak-soğuk oyunu öğrendik.
(İBRAHİM KURUŞ)
İNGİLİZCE
DERSİ
RESİM DERSİ
• Minigon‛da 4.ve 5.üniteyi yaptık.
• Mini Magic ‘te 4.ve 5. Üniteyi yaptık.
• Ayrıca çocukları Cambridge sınavlarına
hazırlama çalışmaları devam ediyor.
• Yılsonu gösterilerimiz için
çalışmalarımız devam ediyor.
(STACEY KAYA-ZAREENA BHANA)
• En sevdiğim canlı çünkü….!
• Koleksiyon yapıyorum,
• Benim eserim,
• Evcilik oyunumuzu resimle
anlatıyoruz.
(SULTAN ÇALIŞ)
SOSYAL ETKİNLİKLER VE GEZİLER
• Babaluya gidip bütün enerjimizi attık.
• Mavi renk partisi ile denizaltı oluşturduk.
• Ekmekçiye gittik ve ekmeğin yapılış aşamalarını izledik.
• Bilim adamı olduk, mikrop deneyi yaptık ve çiçek diktik.
ÇOCUKLARIMIZIN KARDEŞ İLİŞKİLERİ
Ailede egemen olan sosyal ortam aileye
katılan yeni üyenin varlığı ile değişikliğe
uğrar. Aileyi en çok etkileyen ise ilişki ve
sorumluluklardaki değişmedir. Ebeveynler
bu dönemde en çok kardeş ilişkilerini sağlıklı
bir zemine oturtma yönünde çaba harcarlar.
Anne babaların en çok istedikleri birbirlerine
dayanak olabilecek, hayatı birbirlerine kolay
kılacak, güvenilir bir ortam oluşturmaktır. Bu
güzel niyetler ebeveynlerde pek çok kaygı ve
telaşa sebep olur.
Anne babalar değişen ortamla birlikte
çocukların sağlıklı bir ilişki kurmaları için
gerekli duyarlılığı gösterdikleri halde işlerin
yolunda gitmediği de olur. Çocuklardan biri
diğerine karşı farklı tutum ve davranışlar
sergileyebilir. İnsanın sahip olduklarını
paylaşamama hissiyle yaşanan, kişinin en çok
gizlediği ve utandığı duygulardan biri olan
kıskançlık aslında doğal bir duygudur.
Çocuklarda sıkça karşılaşılan ve
ebeveynleri çaresiz bırakan kardeş
kıskançlığında anne babanın liderliği çok
önemlidir. Kardeşler arasındaki kıskançlık
iyi yönetildiğinde çocuklar adil paylaşımı ve
iletişim tekniklerini öğrenirler. Kardeşler
birbirlerine hem sosyal etkileşimlerinin
gerçekleşmesi hem de sevgi, güven ve
sevecenlik duygularının paylaşımı için uygun
bir ortam sağlar.
Anne babalar yaşanan bu yeni süreçte
nasıl bir tutum sergilemelidir ki kardeşler
arasında yaşanan bu duygular onlar için
bir kazanç haline gelebilsin? Öncelikle
ebeveynler çocuğun bu yöndeki davranışını
fark ettiklerinde onu anlamaya çalışmalıdırlar.
Çocuğunu iyi tanıyan, gelişimsel özelliklerini
iyi bilen anne babalar çocuklarını anlamada
ve uygun müdahaleyi yapmada gecikmezler.
Olumsuz tutum ve davranış içine giren çocuğa
kızmak yerine ona anlaşıldığını hissettirmek
en önemli adım olacaktır.
Çocuğun nelerden etkilendiğini konuşmak,
nelerin, neden değiştiğini anlatmak olayın
anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. Bütün bunları
anlatırken çocuğun hizasına inip göz teması
kurmak çok daha etkili olacaktır. “Kardeşinin
elleri yeterince gelişmediği için kendi başına
yiyemiyor, konuşamadığı için tuvaletini
söyleyemiyor. Bunları kendisi yapabilecek hale
gelene kadar ihtiyaçlarıyla bizim ilgilenmemiz
gerekiyor” şeklinde bir açıklama yapmak
çocuk için anlaşılır olacaktır. Abla yada
ağabey kendisine açıklama yapıldığı için değer
verildiğini düşünecek rahatlayacak, kardeşiyle
6
ilgili olumsuz duygularını zarar verme gibi
yollarla ifade etme ihtiyacı hissetmeyecek
ve mevcut hali kabul etmesi kolaylaşacaktır.
Çocuğu kardeşinin bakımıyla ilgili işlere
dahil etmek de kıskançlığı yenmede çözüm
olabilir. Anne babanın yaptığı bakım işlerini
büyük çocuğun dahil olması hem sorumluluk
duygularının gelişimine hem de paylaşmayı
öğrenmesine vesile olacaktır.
Ebeveynlerin dikkat etmesi gereken
önemli bir konuda çocuklar arasındaki ilişkiyi
“kardeşlik temeline oturtmaktır. Daha
kardeşin doğumu gerçekleşmeden, büyük
çocuğa” abi ya da abla olacaksın” ifadelerini
kullanmamak yerinde olacaktır. Doğduktan
sonra da “sen büyüksün şekline dönüşen bu
yaklaşım büyük çocukta farklı sıkıntılara
yol açabilir. Bunun yerine “kardeşin olacak
şeklinde kendisinin sahiplenebileceği, çocuk
içinde bir zenginlik olacak hale getirmek
isabetli olacaktır. Zira çocuk abi yada abla
olmakla kendisine de anne ve baba gibi büyük
sorumluluklar ve zorluklar yükleneceğini
düşünebilir. Bu düşünce ile sıkıntılı davranışlar
sergileyebilir. Bunlar arasında bebekleşme
şeklinde gerileme davranışları da görülebilir.
Emekleme, bebeksi konuşma biberonla
beslenme gibi isteklerde bulunabilir. Çocuk
bunları kaybettiği ilgiyi tekrar kazanma
düşüncesiyle yapabilir.
Önemli olan anne ve babanın çocuğa
“kardeşin oldu fakat seninle ilgili değişen
bir şey yok, sana olan sevgimizde bir azalma
yok, kardeşinin olmasıyla bu sevgi daha da
arttı” gerçeğini yaşatmasıdır. Bunları sözle
ifade ederken eylemede yansıtmak gerekir.
Anne ve baba çocuğuyla iletişime girer, ona
özel zaman ayırır, ortak faaliyetler yaparsa
zamanla çocuk statü kaybına uğramadığını
fark edip değerini kaybetmediği hissini
yaşayacaktır. Bu süreç içinde büyük çocukla
ilgili video kayıtlarını, fotoğrafları ve
bebeklik kıyafetlerini gözden geçirmek,
onun bebekliğiyle ilgili sohbetler çocuk için
rahatlatıcı olacaktır.
İlerleyen yıllarda çocukların arasında sıkı
bir bağ olmasını, kardeş kardeş yaşamalarını
isteyen ebeveynler pek çok şeyi eşit
paylaştırdıkları gibi sevgilerini, ilgilerini de
eşit şekilde paylaştırmalıdırlar ki çocukların
kıskançlık duygularını beslemesinler ve
onlara paylaşmayı öğretsinler. Kardeşleriyle
paylaşmayı öğrenen çocuklar kendi eşlerine,
çocuklarına, topluma karşıda paylaşımcı
olacaklardır.
7
ÇOCUKLAR NE DEDİ?
Öğrencilerimize bu ay;
“Dünya içinde herhangi bir şeyi değiştirmek senin elinde olsaydı neyi
değiştirirdin? Neden?” diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar;
Emre ÖDÜK: Oyuncakları. Çünkü ben oyuncakları çok seviyorum.
Yasemin Nur DOĞAN: Dünyayı. Çünkü heryerde winx olsun isterdim.
Abdullah SÜTCÜ:
M.Erdem ALYÜZ: Evimi değiştirirdim. Neden, evim çok pis biraz toplu bir
evim olsun temiz olsun isterdim.
E.Ebrar METE: Renkleri. Çünkü yeni renkleri oluştururdum.
Gülru ERTEKİN:Yumurtayı değiştirirdim az olsun hepsini yiyeyim diye çünkü
çok seviyorum yumurtayı.
Muhammed YOLCU: Dünyayı değiştirirdim çünkü renkli olmasını isterdim.
Dünya 2 renk ben her rengi katardım.
H.Berra MURADOĞLU: Balıkları değiştirirdim. Çünkü onların ölmesini
istemiyorum.
Berkay DOĞAN:Hiçbir şeyi değiştirmezdim. Çünkü her şey böyle çok güzel.
Nisa Nur SALMAN: Dünyayı değiştirirdim. Çünkü dünyada bir tek ben olmak
isterdim.
B.Elif GÖZÜKARA: Masaları. Çünkü masalar değişince çok güzel oluyor.
Affan M. GÜMÜŞBURUN: Evi değiştirirdim. Eve çimen koyardım.
O.Taner TEMURTAŞ: Geceyi değiştirirdim. Çünkü gündüzü çok seviyorum, hiç
uyumuyorum.
Reyhan YAŞAR: Güneşi değiştirirdim. Güneş gözüme gelince zarar veriyor.
damla danlatmak zorunda kalıyorum.
Ömer Faruk ÇOHANTİMUR: Denizleri çok sevmiyorum çünkü içi soğuk. Sıcak
olmasını isterdim.
Ensar N. ALBAYRAK:Çayı değiştirirdim. Çok çay olsun isterdim.
Berat ERCAN: Güneşi çünkü güneş hep olsun isterdim.
Feyza C. ÖZİÇ: Çiçekleri değiştirirdim çünkü onların daha parlak olmasını isterdim.
Hasan Efe KARA: Çok yaşamak sterdim.
Download

Minik Kaşifler