HAZIRLAYANLAR
KADRİYE MUTLU
ZEYNEP GÜRBÜZ
KADRİYE ÖRER
EDİTÖR
ÜLKÜ UZUN
IŞIKLI GÜNLER
MART, 2014
İÇİNDEKİLER
1. MART AYI KAZANIM ve GÖSTERGELERİ
2. MART AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
3. BRANŞ ETKİNLİKLERİ
– İngilizce
– Montessori Uygulamaları
– Müzik
– Görsel Sanatlar
– Drama
– Fiziki Etkinlik
– Modern Dans
– Satranç
– Yüzme
3. MARTAYI ÖZEL GÜN VE KUTLAMALARI
4. REHBERLİK BİRİMİ
5. DOĞUM GÜNLERİMİZ
FMV I MART 2014 I
Bilişsel Gelişim:
MART AYI KAZANIM ve
GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Nesne/durum olaya dikkatini verir.
Göstergeleri
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 2: Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri
Nesne /durum/olayla ilgili tahminini söyler
Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.
Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile ilgili gerçek durumu karşılaştırır.
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Eksilen veya eklenen nesneyi söyler.
Kazanım 4: Nesneleri sayar
Göstergeleri:
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sıra bildiren sayıyı gösterir.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri
Nesne/varlığın adını söyler.
Nesne/varlığın rengini söyler.
Nesne/ varlığın şeklini söyler.
Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri
Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.
Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları uzunluğuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 7: Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar.
Göstergeleri
 Nesne/varlıkları rengine göre gruplar.
Nesne/varlıkları şekline göre gruplar.
Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.
Nesne/varlıkları uzunluğuna göre gruplar.
Nesne/varlıkları dokusuna göre gruplar.
Kazanım 8: Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.
Göstergeleri
 Nesne/varlıkların şekline ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların rengini ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/ varlıkların miktarını ayırt eder.
Nesne/varlıkların uzunluğunu ayırt eder, karşılaştırır.
Nesne/varlıkların dokusuna ayırt eder, karşılaştırır.
Kazanım9: nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar.
Nesne/varlıkları uzunluğuna göre sıralar.
Nesne/varlıkları miktarına göre sıralar.
FMV I MART 2014 I
MART AYI KAZANIM ve
GÖSTERGELERİ
Kazanım11: Nesneleri ölçer.
Göstergeleri
Ölçme sonucunu tahmin eder.
Standart olmaya birimlerle ölçer.
Ölçme sonucunu söyler.
Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.
Kazanım12: geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
Gösterilen sembolün anlamını söyler.
Kazanım 13: Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Göstergeleri:
Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.
Gösterilen sembolün anlamını söyler.
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.
Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri:
Bir bütünün parçalarını söyler.
Bir bütünü parçalara böler.
Bütün ve yarımı gösterir.
Parçaları birleştirerek bütün elde eder.
Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma
işlemlerini yapar.
Göstergeleri
Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeler
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler.
Bir kısmı verilen öyküyü tamamlar.
Öykünün sonuna bakarak başlangıçta ne olduğunu söyler.
Kazanım19: Problem durumlarına çözüm üretir.
Göstergeleri
Problemi söyler.
Probleme çeşitli çözüm yolları önerir.
Çözüm yollarından birini seçer.
Seçtiği çözüm yolunun gerekçesini söyler.
Seçtiği çözüm yolunu dener.
Çözüme ulaşamadığı zaman yeni bir çözüm yolu seçer.
Probleme yaratıcı çözüm yolları önerir.
FMV I MART 2014 I
Dil Gelişimi:
MART AYI KAZANIM ve
GÖSTERGELERİ
Kazanım2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin şiddetini ayarlar.
Kazanım 3: Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Göstergeleri:
Düz cümle kurar.
Olumsuz cümle kurar.
Soru cümlesi kurar.
Cümlelerinde öğeleri doğru kullanır.
Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır.
Göstergeleri:
Jest ve mimikleri anlar.
Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.
Konuşmayı başlatır.
Konuşmayı sürdürür.
Konuşmayı sonlandırır.
Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.
Sohbete katılır.
Konuşmak için sırasını bekler.
Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin
anlamlarını sorar.
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.
Eş anlamlı sözcükleri kullanır.
Kazanım 7: dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri
Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Dinlediklerini/izledikleri hakkında yorumlar yapar.
Kazanım 8: Dinledikleri /izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
Göstergeleri
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır.
Dinledikleri/izlediklerini resim yoluyla sergiler.
Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.
Dinledikleri/izlediklerini drama yoluyla sergiler.
Dinledikleri/izlediklerini öykü yoluyla sergiler.
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
FMV I MART 2014 I
MART AYI KAZANIM ve
GÖSTERGELERİ
Kazanım 10: Görsel materyalleri okur.
Göstergeleri:
Görsel materyalleri inceler.
Görsel materyalleri açıklar.
Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.
Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi
kompozisyonlar oluşturur.
Kazanım 12: Yazı farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Çevresindeki yazıları gösterir.
Gördüğü yazının ne ile ilgili olduğunu tahminen söyler.
Yazının yönünü gösterir.
Duygu ve düşüncelerini yetişkine yazdırır.
Yazının günlük yaşamdaki önemini açıklar.
Sosyal-Duygusal Gelişim:
Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Telefon numarasını söyler.
Evinin adresini söyler.
Kazanım3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 4. Bir olay veya durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar.
Göstergeleri:
Başkalarının duygularını söyler.
Başkalarının duygularının nedenlerini söyler.
Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.
Kazanım 5. Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun
yollarla gösterir.
Olumlu/olumsuz duygularını sözel ifadeler kullanarak açıklar.
Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir.
Kazanım 6:Kendisinin ve başkalarının haklarını korur.
Göstergeleri:
Haklarını söyler.
Başkalarının hakları olduğunu söyler.
Kazanım 7: Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler.
Göstergeleri:
Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.
Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
FMV I MART 2014 I
MART AYI KAZANIM ve
GÖSTERGELERİ
Kazanım 17: Başkalarıyla sorunlarını çözer.
Göstergeleri:
Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.
Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım
ister.
Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.
Kazanım 12: Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Motor Gelişim:
Göstergeleri:
Kazanım1:Yer değiştirme hareketleri yapar.
Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler. Göstergeler:
Kuralların gerekli olduğunu söyler.
Çift ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.
Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.
Nezaket kurallarına uyar.
Belirlenen mesafede yuvarlanır.
Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.
Kazanım 13: Estetik değerleri korur.
Kayma adımı yaparak belirli mesafede ilerler.
Göstergeleri:
Galop yaparak belirli mesafede ilerler.
Çevresinde gördüğü güzel ve rahatsız edici durumları söyler.
Sekerek belirli mesafede ilerler.
Çevresini farklı biçimlerde düzenler.
Öne yuvarlanır.
Çevredeki güzelliklere değer verir.
Kazanım 10: Sorumluluklarını yerine getirir.
Göstergeleri:
Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
Sorumluluklar yerine getirilmediğinde olası sonuçları söyler.
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder.
Göstergeleri:
Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.
Sanat eserleri ile ilgili duygularını açıklar.
Sanat eserlerinin korunmasına özen gösterir.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler.
Grup önünde kendini ifade eder.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
Atılan topu elleriyle tutar.
Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.
Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
Nesneleri kaldırır.
FMV I MART 2014 I
MART AYI KAZANIM ve
GÖSTERGELERİ
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri takar.
Nesneleri çıkarır.
Nesneleri ipe vb. dizer.
Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Kalemi doğru tutar.
Çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar.
Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Basit dans adımlarını yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.
Öz Bakım Becerileri:
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri
Elini/ yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri
Giysilerini çıkarır.
Ayakkabılarını çıkarır.
Ayakkabılarını giyer.
Düğme açar.
Düğme kapar.
Ayakkabı bağcıklarını çözer.
Ayakkabı bağcıklarını bağlar.
Kazanım 3: Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
Göstergeleri
Ev/okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır.
Ev/okuldaki eşyaları toplar.
Ev/okuldaki eşyaları yerleştirir.
FMV I MART 2014 I
MART AYI KAZANIM ve
GÖSTERGELERİ
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri
 Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye özen gösterir.
Sağlığı olumsuz etkileyen yiyecekleri ve içecekleri
yemekten/içmekten kaçınır.
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri:
Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için
yapılması gerekenleri söyler.
Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.
Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.
Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç
gereçleri kullanır.
Göstergeleri:
Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır.
Beden temizliği ile ilgili malzemeleri kullanır.
Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.
Kazanım 8: Sağlığı ile ilgili önlemler alır.
Göstergeleri:
Sağlığını korumak için yapması gerekenleri söyler.
Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar.
Sağlığını korumak için gerekenleri yapar.
Kazanım 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.
Göstergeleri:
Tehlikeli olan durumları söyler.
Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.
Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.
FMV I MART 2014 I
MART AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
KAVRAMLAR
Renk: Ana ve ara renler, renk
karışımları
Geometrik Şekiller: Elips, kenar,
köşe
Miktar: Yarım- Tam / eşit ,tekçift,parça-bütün
Yön/Mekanda konum: alt-üstorta,altında-ortasındaüstünde,arasında-yanında
Sayı sayma; 1-20 arası sayılar, sıfır,
önceki- sonraki, ilk-orta-son, sıra
sayısı
Duyu; parlak-mat, kokulu-kokusuz,
kaygan-pütürlü
Zıt; canlı-cansız, hızlı-yavaş
OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI
•Rakam tanıma ve yazma
çalışmaları
•Eksik görselleri tamamlama
•Mandala
•Ses farkındalığı çalışmaları
•Görsel hafıza oyunları
•Örüntü çalışmaları
FMV I MART 2014 I
MART AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
DİL ETKİNLİKLERİ
FEN VE MATEMATİK
• Yapraklarla örüntü çalışması
• Metre nedir?
• Saklı rakamı bul
• Arttırma ve eksiltme çalışmaları
• Çimlendirme deneyi
• Fidan dikimi
•Su neden önemlidir?
•Ormanlar olmasaydı… beyin fırtınası
•Mevsim değişiklikleri
•Kendi hikayemi oluşturuyorum
•Eş ve zıt anlamlı sözcükler
•“İlkbaharda bir gün” hikayesi
•Afiş tasarımı
YAŞAYAN DEĞERLER
İşbirliği ne demek?
Sınıf ortamında işbirliği örnekleri
• Duyu çalışmaları
• Koku eşleştirme
• Parlak-mat keşif çalışması
•
•
•
•
•
EĞİTİM PLANIMIZDAKİ
RUTİNLERİMİZ
Takvim çalışması
Duygularım panosu
Oyuncak, göster anlat ve kitap
günleri
Hava durumu
Sınıf sorumluluklarım
FMV I MART 2014 I
MART AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
AYIN MÜZİSYENİ
Pyotr İlyiç ÇAYKOVSKİ
AYIN RESSAMI
Pablo PİCASSO
FMV I MART 2014 I
BRANŞ ETKİNLİKLERİMİZ
FMV I MART 2014 I
During the month of March the children will
concentrate on:
• Occupations (teacher, police, postman, fire fighter, doctor, nurse,
hair dresser and chef).
• Health Conditions (headache, toothache, cold/flu, tummy ache).
FMV I MART 2014 I
This month the children will learn the following song:
Occupations Song – People Work
http://www.youtube.com/watch?v=ORGLQudvMWE
FMV I MART 2014 I
This month the children will enjoy reading the following stories:
FMV I MART 2014 I
This month the children will learn the letter ‘h’ song
Letter ‘h’ song
http://www.youtube.com/watch?v=C8EtaVKk8Fg
FMV I MART 2014 I
We will learn lots of new vocabulary:
Occupations
Job/s
Teacher
Doctor
Nurse
Postman
Police
Fire fighter
Hair dresser
Chef
Health Conditions
Head ache
Tummy ache
Tooth ache
Cold/Flu
I am itchy.
I have a temperature.
FMV I MART 2014 I
The games we have been playing in the classroom are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mystery Box
Hopscotch using flashacards
Run to the corners
Hot Potato
TPR Games using a ball
Bean bag games
Interative Games on the smartbaord
Online games
Musical Chairs
Sleeping Tiger
Dance and freeze
FMV I MART 2014 I
GÖRSEL SANATLAR
•Ebru çalışması
•Heykel
•Serbest resim çalışma
MÜZİK
Tanıtılan enstrümanların ve
ritim çalışmalarının
hatırlatılması, şarkıların
tekrarı yapılacaktır. 23 Nisan
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’na hazırlık
yapılacaktır.
DRAMA
Bireysel iletişim
Grup önünde ifade
Çılgın yemekler
Gerçek yemekler
FMV I MART 2014 I
FİZİKİ ETKİNLİK
•
•
•
•
Cimnastik duruşları (Kartal,
planör, bank vb.)
Öne takla, geri takla,
çember
Çocuk yogası duruşları
Spor branşlarını tanıyorum
(Badminton)
MODERN DANS
• 23 Nisan gösteri
çalışmalarına yönelik pratik
ve teknik çalışma.
• Mevsimlerin dans diliyle
anlatımına yönelik teknik,
doğaçlama çalışmaları.
FMV I MART 2014 I
YÜZME
•Suda nefes çalışması alıştırmaları
(Baloncuk yapma, Çorba kaynatma ,havuz
dibine basarak )
•Su üstünde duruş pozisyonları (yüzüstü ve
sırtüstü pozisyonda yıldız hareketi)
•Nefes kontrolü çalışmaları( su altına
dalarak nefes tutma)
•Ayak tahtası ile serbest ve sırt üstü
vücut pozisyonunda ayak vuruma
çalışmaları
•Akış çizgisi( streamline) pozisyonunda
nefes kontrollü ayak vuruşu alıştırmaları
•Sırtüstü duruş pozisyonunda ayak vuruşu
alıştırmaları
•Yan vücut pozisyonunda ayak vuruşu
çalışmaları
•Yandan nefes alıştırmaları
•Kol-Ayak-Nefes koordinasyonu çalışmaları
SATRANÇ
Piyonun dönüşüm karesine
ulaşması.
• Öğrenilen tüm kuralların
örneklerle pekiştirilmesi.
• Rokun tanımı, yapılışı,
türleri.
•
FMV I MART 2014 I
MONTESSORİ UYGULAMASI
Gunluk yasam materyalleri
* Fasulye avuçlama
* Kaşıklama 1 ( mercimek taşıma )
* Kaşıklama 2 ( bilye taşıma )
* Boşaltma 1 ( pirinç boşaltma )
* Huni ile boşaltma ( katı )
* Mandal dizme
* Nohut dizme
* İğne dizme
Matematik materyalleri
* Sayı oluşturma ve okuma
* 100 zincir – 1000 zincir
* Tek ve çift sayılar
* Banka oyun toplama
* Altın boncuk toplama
Kültür materyalleri
* Kara - su küresi
* Kıtalar küresi
* Dünya puzzle haritası
* Güney Amerika Kıtası puzzle haritası
* Güney Amerika kıtasında yaşam , insanlar ,
binalar, önemli yerler, geleneksel giysiler ,
yiyecekler konusunda resim kartları incelenir.
Duyusal materyaller
* Geometri dolabı
* Geometrik cisimler
* Yaratıcı üçgenler
* Binomik küp, trinomik küp
FMV I MART 2014 I
AYIN GEZİLERİ
BAHÇEŞEHİR BOTANİK GEZİSİ
FMV I MART 2014 I
MART AYI ÖZEL GÜN ve
KUTLAMALARI
22 MART DÜNYA SU GÜNÜ
Suyun Önemi nedir?Suya neden ihtiyacımız var?
Dünya’daki su kaynakları neler?
Canlılar için suyun önemi nedir?
Gibi sorulara öğrencilerimizle cevap arayacak ve suyun hayatımızdaki
önemini; kitaplar okuyarak eğitici kısa filmler izleyerek öğreneceğiz.
FMV I MART 2014 I
MART AYI ÖZEL GÜN ve
KUTLAMALARI
21-26 MART ORMAN HAFTASI
•
•
•
•
Orman nasıl bir yer? Türkçe etkinliği,
Ormanda neler vardır? Akıl haritası,
Orman kimlerin evi? Resim çalışması,
Ormanları korumak ve çoğaltmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Kitaplardan ve internetten araştırmalar yapacağız.
Çeşitli etkinlikler yoluyla öğrencilerimizin doğa bilinci geliştirmelerini
amaçlamaktayız.
FMV I Şubat 2014 I
MART AYI ÖZEL GÜN ve
KUTLAMALARI
KÜTÜPHANELER HAFTASI
•Kitaplar olmasaydı? ne olurdu? sorusuna cevap
arıyoruz.
•Kitap kapağı tasarlıyoruz.
•Kendi kitabımızı oluşturuyoruz.
•Kütüphaneden ödünç kitap nasıl alınır?
Öğrenmek için kısa film izliyoruz.
• Okulumuzun kütüphanesini geziyoruz.
•Kütüphanemizden ödünç kitaplarımızı alıyoruz.
FMV I MART 2014 I
MART AYI ÖZEL GÜN ve
KUTLAMALARI
14 MART GÜNÜ “DENİZ PAPAĞANI PAFİN” GEZİCİ KİTAPEVİ
OKULUMUZDA!
Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri kapsamında “Deniz Papağanı PAFİN” gezici
kitapevi okulumuza gelecektir.
Öğrencilerimize kitap sevgisini kazandırmayı amaçladığımız etkinliklerden birini
de kitapevinden kendi karar verdiğimiz kitapları satın alarak
gerçekleştireceğiz.
NOT: 14 Mart Günü çocuğunuzla (kitap satın alması için) en az 20 TL
göndermeyi unutmamanızı rica ederiz.
FMV I MART 2014 I
FMV
Özel Ispartakule Işık Anaokulu
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Begüm BABACAN
[email protected]
648 09 75-4404
FMV I MART 2014 I
KARDEŞ KISKANÇLIĞI
Kıskançlık, bireyi mutsuz kılan, huzursuz eden bir duygudur. En yaygın kıskançlık
türü, kardeşler arasında görülen kıskançlıktır. Birden fazla çocuğun bulunduğu ailelerde,
kardeş kıskançlığına çok sık rastlanır, rastlanması da doğaldır. Aşırı düzeyde olmamak
şartıyla, kardeşlerin arasında kıskançlık olması hiç de yadırganacak bir durum değildir.
Genellikle en çok görülen kıskançlık türü, büyük çocuğun kendisinden sonra gelen
kardeş veya kardeşleri kıskanmasıdır. Bilindiği gibi, ilk çocuk, anne ve babanın göz bebeğidir,
ailenin ilgi ve dikkat merkezidir. Çoğunlukla bir kardeşin gelişi ile ilk çocuğun saltanatı sona
erer, çocuk, ailesinin sevgi ve ilgisini kardeşiyle paylaşmak zorunda kalır, bunu da
kabullenmekte güçlük çeker. Özellikle annesinin kendisinden sonra gelen kardeşle
ilgilendiğini gören büyük çocuk, zaman zaman sevilmediğini, ihmal edildiğini düşünür, bundan
da acı çeker, hüzünlenir.
Ailelerin çoğunda ilk çocuk, anne ile babanın, çocuk yetiştirme konusunda en
tecrübesiz olduğu döneme rastlar, tecrübesiz olan anne-baba, çocuğunun eğitiminde çok
titiz olur, ürkek ve çekingen davranır, çocuğunun üzerine titrer. Bütün okuyup öğrendiklerini
çocuğuna uygulamak ister, çocuk doktorunun bütün söylediklerini harfi harfine yerine
getirmeye çalışır. Bu arada hiçbir şeyin aksamamasına özen gösterir. Çocuk da böylece,
annesi ile babasının tüm sevgi ve ilgisini üzerinde toplamış olur. Bu nedenle, kendisinden
sonra gelen bir veya birkaç kardeşle, bu sevgi ve ilgiyi paylaşmak ona zor gelir.
FMV I MART 2014 I
Bazı anneler ilk çocuklarının kardeş sahibi oldukları ilk günlerde hiçbir kıskançlık belirtisi
göstermediklerini, ancak aradan birkaç ay geçtikten sonra kıskançlıklarını dışa vurduklarını
söylerler. Gerçekten de bazı çocuklar, başlangıçta kıskançlık belirtisi göstermezler, kardeşleri
beşikte olduğu sürece, onu kendilerine rakip olarak görmezler. Ancak kardeşleri ayaklanmaya, evin
içinde dolaşmaya başladığında, onun varlığından rahatsız olmaya başlarlar. Hele kardeşleri yarım
yarım konuşmaya, cilve yapmaya başlayınca, bu rahatsızlıkları daha da artar. Çünkü küçük kardeşin
yalnız anne ve babanın değil, yakın çevrenin de ilgisini çekmeye başladığını fark ederler, bu durum
da, o ana kadar gizli kalmış olan kıskançlık duygusunun su yüzüne çıkmasına neden olur.
Küçük kardeşin rahat gelişen, kolay büyüyen, güler yüzlü, cilveli ve güzel olduğu hallerde, abla veya
ağabeyin kıskançlığı daha belirgin bir hal alır. Bazen annenin tüm çabalarına rağmen, büyüğün
kardeşine vurduğu, ona zarar verdiği, uyurken uyandırdığı, yemeğini ve oyuncağını elinden aldığı,
kısaca huzurunu bozduğu görülür. Büyük çocuk, kardeşini rahatsız ederek, azar işiteceği durumlar
yaratarak, kaybettiğini zannettiği anne ilgisini tekrar üzerinde toplamaya çalışır.
Bazı çocuklar kıskançlıklarını bu tür hareketlerle dışa vurmazlar. Bunlar kardeşlerini seviyormuş
gibi davranırlar, ancak yemekten içmekten kesilirler, içlerine kapanır, dış dünyaya küserler, evin
bir köşesine çekilir, parmak emerler veya saçları ile oynarlar. Bazıları da, kardeşlerine hiçbir
zarar vermeden tekrar bebekliğe geri dönüş yaparlar. her şeyden önce bebek gibi konuşmaya
başlarlar, katı yiyeceklerin yerine sulu yiyecekleri tercih ederler, biberon veya emzik isterler.
Hatta tuvalet alışkanlığını kazanmış oldukları halde, kardeşin gelişinden sonra atlarını ıslatmaya
veya kirletmeye başlarlar. Bu şekilde bebekleşerek, eskiden kendilerine gösterilen sevgi ve ilgiye
kavuşacaklarını zannederler.
FMV I MART 2014 I
Bu davranışların altında yatan kıskançlığı sezemeyen anne-babalar, çocuklarını azarlarlar,
cezaya koyarlar. Bu tepkileri ile de, çocuktaki kıskançlık duygusunu arttırmış olurlar. Bu annebabalar yanlış tutum ve davranışları ile çocuktaki kıskançlığı körüklerler. Ancak anne-babanın iyi
niyetine ve olumlu davranışlarına rağmen kardeşler arasında kıskançlık görülebileceği
unutulmamalıdır. Kardeşler arası kıskançlık, kardeşler arası rekabet çok doğaldır. Bu duyguların
dışa vurulması, gizli kalmasından iyidir. Ancak kıskançlık duygusunun çok şiddetli olması, çocuğun
bunu her fırsatta göstermesi, saldırganlık şekline dönüşmesi doğal değildir. Yine bu kıskançlığın
çok uzun sürmesi, anne ve babanın olumlu yaklaşımlarına rağmen azalmaması doğal değildir.
Pek çok anne-baba önsezilerine dayanarak kıskançlığı azaltmanın yolunu ararlar. İkinci
çocuk dünyaya gelmeden, annenin hamileliği belirginleşmeye başlayınca, çocuğu bu konuda
hazırlarlar. Kendisine abla veya ağabey olmanın büyük bir mutluluk olduğunu anlatırlar. Bebeğin
beşiğinin veya eşyalarının hazırlanmasında ondan yardım isterler. İkinci çocuk doğduktan sonra da
davranışlarını ayarlamayı başarırlar. Kardeşler arasında haksızlık yapmamaya, iki çocuğa eşit
davranmaya özen gösterirler. Kardeşinin gelişine rağmen sevildiğini gören, istendiğini hisseden
çocuk, kardeşini daha az kıskanır, ama yine kıskanır, zamanla da bu kıskançlığın üstesinden gelir,
zaman zaman kıskansa da kardeşini kabullenmeyi öğrenir. Kıskançlık yalnız en büyük çocukta
görülen bir duygu değildir. Kardeş kıskançlığında doğum sırası önemli bir faktördür. En büyük
çocuğun, yaşamının belli bir süresinde tek çocuk olduğu ve bütün ilgiyi üzerinde topladığı için
kardeşini kıskandığı bir gerçektir. Ancak bazı hallerde küçük kardeşin büyüğü kıskandığı görülür.
Abla veya ağabeyin bazı imtiyazlara sahip olduğunu görmek, küçüğü kıskandırır. Büyüğün evde söz
hakkına sahip olması, küçük kardeş üzerinde hak iddia etmesi, küçüğe baskı yapması onu rahatsız
eder. Büyüğün harçlığının çok olması, bazı isteklerini yerine getirmesine izin verilmesi, küçükte
kıskançlık yaratan durumlardır. İkiden fazla çocuğun bulunduğu ailelerde, ortanca çocukta da
kıskançlık belirtileri gözlenebilir. Ortanca çocuk, bir süre özel ilgi ile büyümüş olan en büyük
çocuk ile uzun süre ilgi merkezi olan en küçük kardeş arasında sıkışmış kalmış olan çocuktur. Ne
büyük gibi hakları vardır, ne de küçük gibi imtiyazlı bir durumu. Bu nedenle ortanca çocuk ilgi ve
dikkat çekme çabası içindedir, kendisini göstermek için her yola başvurabilir. Anne ve babanın bu
davranışları anlayışla karşılaması, bu davranışların altında yatan nedeni keşfetmeye çalışması
şarttır.
FMV I MART 2014 I
O halde kardeş kıskançlığı yaratmamak için anne ve babalara pek çok görev düşer.
Kardeş kıskançlığını engellemek veya yok etmek için formül yoksa da, bu duyguyu hafifletmek
için pek çok yol vardır. Çocuklarına eşit davranan, onları birbirleriyle kıyaslamadan eğiten,
çocuklardan birinin tarafını tutmayan ve bütün çocuklarına eşit sevgi ve ilgi gösteren annebabalar, bu konuda başarılı sayılabilirler. Çocuklara eşit davranmak demek, hepsine aynı
hediyeyi almak, hepsini aynı anda öpmek demek değildir. Eşit davranmak demek, her çocuğa
ailede özel bir yeri olduğunu hissettirmek, her çocuğun bir değeri olduğunu kendisine
göstermektir. Haksızlık yapmamak da, her çocuğa uygun olanı, ihtiyaç duyduğu zaman almaktır.
Taraf tutmamak ise, kardeş kavgalarında sürekli aynı çocuğu haklı çıkarmamaktır.
Her çocuğa yaşına, cinsiyetine ve becerilerine göre, ailede görev ve sorumluluklar
verilmeli, haklarına da saygı gösterilmelidir. Kardeşler arasında işbölümü ve dayanışma teşvik
edilmeli, paylaşma duygusu cesaretlendirilmeli, sevgi ve güven duyguları pekiştirilmelidir.
Ancak bu yöntemlerle, kıskançlık duygusunun zamanla azaldığı ve kaybolmaya yüz tuttuğu
görülebilir. Kardeş kıskançlığı çok aşırı dozda olmamak şartıyla doğal karşılanması gereken bir
duygudur. Ancak çok aşırı düzeyde olması halinde ele alınması, incelenmesi, nedenlerinin
keşfedilmesi ve ortadan kaldırılması gereken bir duygudur.
KAYNAKÇA: Prof. Dr. Norma Razon
FMV I MART 2014 I
MART AYINDA DOĞANLAR
E SINIFI: CEREN GÜZELER
DERİN AVCIOĞLU
F SINIFI: DEFNE DEVELLİOĞLU
FMV I MART 2014 I
Download

Bülteni İndir