3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ
“KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ”
(16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)
Sayın Velimiz,
Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013 - 24 Ocak
2014 tarihleri arasında işlediğimiz üçüncü temamıza ait bilgiler, bu bültende yer
almaktadır. Disiplinler üstü temamız ile ilişkilendirdiğimiz MEB kazanımlarına da
öğrencilerimizin nasıl ulaştığını örneklerle görebilirsiniz. Çalışmalar sırasında;
öğrencilerimizde hedeflediğimiz IB öğrenen profil özellikleri bülten içinde ayrıca
verilmiştir.
Ana Fikir: Duygu ve düşünceleri ifade etme yolları çeşitlilik gösterir.
KENDİMİZİ İFADE ETME
YOLLARIMIZ
Düşünceleri, duyguları, doğayı, kültürü,
inançları, değerleri keşfetme ve ifade
etme yollarını sorgulama,
yaratıcılığımız hakkında düşünme,
yaratıcılığımızı geliştirme ve
yaratıcılığımızdan zevk duyma yolları,
estetik olanı takdir etmemiz.
SORGULAMA HATLARI
* Duyguları ve düşünceleri
ifade etme yolları,
*Kendimizi ifade etme
biçimimizin tercih nedeni,
*Farklı bakış açıları ve
bunlara saygı.
Sınıfa gelmeden istasyon halinde düzenlenen sıraların üzerinde bulunan duygu
düşünce ifade etme yollarını anlatan malzemeleri gözlemleyerek çıkarımlarımızı
anekdot olarak kaydettik.
Duygu ve düşünceleri ifade etme yollarını, kütüphane ve bilişim teknolojileri
dersimizde araştırarak edindiğimiz öğrenmeleri listeledik.
“Bir Tabak Duygu” etkinliğiyle aynı durum karşısında başkalarından farklı
duygular yaşadığımızı uygulamalı olarak tespit ettik.
Sınıf içerisinde tema ile ilgili çeşitli kitaplar ve araç gereçler kullanarak ayrı bir
köşe oluşturduk. Tema süresince istediğimiz materyali veya kitabı köşeden alarak
inceleme fırsatı bulduk.
ANAHTAR KAVRAMLAR
 İşlev (Nasıl Çalışıyor?)
 Bağlantı (Diğer Şeyler ile Arasında Ne
Bağlantı Var?)
 Bakış Açısı (Değişik Bakış Açıları Neler?)
Okulumuzun
ortaokul
değişim
uzmanıyla
yapılan
söyleşide
de
duygu
ve
düşüncelerimizi ifade etmenin kişilere göre neden farklılık gösterdiğini sorguladık.
Türkçe dersinde; ana fikrimizle bağlantılı olarak işlediğimiz “Nasrettin Hoca”
fıkrası ve “Meraklı Pandora ve Konuşan Sandık” metinlerinin bağlantı, işlev
kavramları ile ilgili paragraflarını tespit ederek arkadaşlarımızla paylaşımlarda
bulunduk. Fabl, anı yazısı, hikâye, masal, biyografi, bilmece gibi yazın türlerini
inceleyerek
bu
türlerin
ana
fikirle
bağlantısını
sorguladık.
Tanımadığımız,
bilmediğimiz ve yaşamadığımız duygularımızı araştırarak öğrenmedeki şevkimizi
fark ettik.
Matematik dersinde; cisimlerin bir yüzünün standart olmayan birimlerle
ölçülüşünü eğlenerek öğrendik. Alan ölçmede kullandığımız birimlerin, örüntü ve
süslemelerle bağlantısını keşfettik.
Üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemlerini tombala oynayarak eğlenceli
şekilde çalıştık.
Örüntü ve süslemeleri çevremizde araştırarak
kendi örüntü süslemelerimizi oluşturduk.
Sonuç etkinliğimizde; seçtiğimiz duygu ve düşünceleri ifade etme yolunu
kullanarak sunumlarımızı gerçekleştirdik.
Kütüphane dersinde; “Genç Bakış - Kendini İfade Etmekte Zorlanmak” ve “Yalan
Dünya” dizisinden bir bölüm izledik. Ardından “Duygu, düşünce”
sunumunu
izledik. Kütüphanede bulunan şiir, hikaye ve romanları araştırarak örnekler
üzerinden beyin fırtınası yaptık. “Duygu ve düşünceleri ifade etme yolları çeşitlilik
gösterir.” ana fikrine ulaştık.
İngilizce dersinde; duygu - durum sıfatlarını öğrendikten sonra “ How do you feel
today?” sorusunun cevabını her gün sınıf içinde paylaştık. Daha sonra duygu
durumları ile ilgili bir video izleyerek hakkında konuştuk. Ardından seçtiğimiz
duygu durumu ile ilgili bir maske yaptık. Duygu durumu maskelerini boyadıktan
sonra neden o duygu durumunu seçtiğimiz hakkında sınıf içinde tartıştık ve en
çok maskesini yaptığımız duygu durumunun hangisi olduğunu bulduk ve onun
hakkındaki fikirlerimizi sınıf içinde paylaştık. Maskeleri yaparken oldukça keyifli
vakit geçirdik. Yaptığımız maskeleri sınıf içinde sergiledik.
Görsel Sanatlar dersinde; Aralık ve Ocak ayında “Naturmord”, “Yeni yıl
çalışmaları”,
“Kıtalarda
Yaşam”
çalışmaları
yaptık.
Renkli
çalışmaları,
kompozisyon bilgisi ile pekiştirdik.
Anafikrimizden yola çıkarak çeşitli röprodüksiyonlar, katalog örnekleri, kitaplar
inceledik ve konu ile ilgili sorular sorduk. Düşüncelerimizi birbirimizle paylaştık.
Seçtiğimiz bir sanatçının eserinin espri kopyasını yaptık. “Ben bu resmi ……………
düşünerek/hissederek tamamladım” cümlesi ile değerlendirme yaptık.
Espri
kopyası yorumlarımızı okulumuzda sergiledik. Farklı kültürlerde ve zamanlarda
yaşamış olan sanatçıların hayal güçlerini resim sanatında nasıl ifade ettiklerinin
farkına vardık.
Beden Eğitimi dersinde; spor salonunda slalom koşusu, çemberlerin içerisinde çift
ayak sıçrama, şınav ve mekik istasyon çalışmalarını tamamladık. İstasyon
çalışmalarının kendimizde hangi duyguları yarattığını ifade ettik.
Çalışmamızı,
“Öz Değerlendirme Formu” ile değerlendirdik.
Müzik
dersinde;
Haydn’ın
iki
eserini
dinledik.
Her
eser
için
ayrı
ayrı
hissettiklerimizi yazdık. Daha sonra Haydn’ın bu eserleri ne düşünerek yazdığını
öğrendik ve kendi hislerimizle karşılaştırma yaparak keyifli bir ders geçirdik.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik dersinde; içerisinde duygu ve düşüncelere yer
verilen kısa bir hikâye okuduk. Hikâye ile ilgili çıkarımlarımızı küçük kâğıtlara
yazarak paylaştık. Sonrasında “Duygu ve düşüncelerimle varım” adlı çalışma
kâğıdını tamamladık. Duygu ve düşünce arasındaki fark üzerinde durup keyifli
sohbetler ettik.
Önümüzdeki PYP ünitesinde ne yapacağız?
10 Şubat 2014 tarihi itibariyle 6 hafta boyunca
“Dünyanın İşleyişi” disiplinler
üstü teması altında “Güneş sistemi, birbirine bağlı ve birbirini etkileyen gök
cisimlerini içerir.” ana fikri üzerinde çalışılacaktır.
Tema sonunda yapılan çalışmalar ile ilgili sizleri tekrar bilgilendireceğiz.
ANAHTAR KAVRAMLAR
- İşlev
- Bağlantı
- Şekil
IB ÖĞRENEN PROFİLi
- Araştıran - Sorgulayan
- Bilgili
Download

kendimizi ifade etme yollarımız