İSTEK TARABYA BÜLTENİ
IB Dünya Okulu
2014 – Nisan
NİSAN
2014
İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK
OKULLARI
PAZARTESİ
SALI
1
ÇARŞAMBA
2
PERŞEMBE
3
CUMA
4
CUMARTESI
PAZAR
5
6
1.2.3. Sınıflar
Gelişim Raporlarının
ve 4. sınıfların ara
karnelerinin
verilmesi
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
İlkokul 3. Veli
Toplantısı
21
23
24
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
28
29
30
25
26
27
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Aralık ayı Çalışmaları
1.2.3.4.sınıflarımızda herhangi bir konuda yoğun desteğe ihtiyaç gösteren ya da sorun yaşayan öğrencilere
yönelik her türlü bireysel ya da grupla danışma yapılması
1.2.3.4.sınıflarımızda öğretmenlerimizin isteğine bağlı olarak farklı derslere girerek sınıf içi gözlemleme
çalışmalarına devam edilmesi ve öğretmenlerle bilgi paylaşımı yapılması
Sınıf öğretmenlerimizle boş oldukları bir ders saatinde yapılan aylık “Rehberlik takip görüşmeleri” ne
devam edilmesi
Herhangi bir konuda görüşme talebinde bulunan velilerle randevu verilerek görüşülmeye devam edilmesi
Dönem içinde hiç görüşme yapılmamış 2.sınıf velilerimizle, genel değerlendirme amacıyla randevu
verilerek veli görüşmeleri yapılmaya başlanması
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde öğrencilerimize motivasyon desteği sağlanması
Değerler Eğitimi kapsamında Mart-Nisan aylarının değeri “Fedakarlık” konulu sınıf etkinliklerinin sınıf
öğretmenleriyle paylaşılması ve uygulamalarla ilgili raporların toplanması
3 Nisan 2014 tarihinde Beden Eğitimi ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümlerinin işbirliğiyle, 3. Sınıflar
için yaptığımız Oryantiring(Orienteering) yarışması gerçekleştirildi. Öğrencilerimizin takım çalışması ve
birlikte hareket edebilme, doğru karar verebilme, problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve grup
içindeki iletişim becerilerini geliştirerek, sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedeflenmiştir. Özel
olarak kurgulanan oyunlar için 3. Sınıf öğrencilerimiz, farklı sınıflardan oluşturulan 10-11 kişilik 5 takıma
ayrılmıştır. Ellerine verilen krokilerle, kampüs sınırları içinde belirlenmiş 10 noktayı(Bahçede ve bina
içinde) bulmaları, bu noktalardaki soruları cevaplandırarak ve oyunları takım halinde oynayarak, şifre
kelimeleri toplamaları istenmiştir. Oyunları en kısa sürede, doğru cümleyi oluşturarak bitiren, sorulara en
fazla doğru cevabı veren takım, yarışmayı önde tamamlamıştır. Her noktada oyunu yöneten bir öğretmen
bulunurken, her grubun başında grupla birlikte hareket eden yarı aktif olan başka bir öğretmen de
görevlendirilmiştir. Yarışmanın sloganı: “Eğlenirken Öğreniyorum, Ararken Eğleniyorum.”
1.2.3.4.sınıflarımızda “Üstün” tanısı almış olan öğrencilerle, haftada 6 saat yaratıcı ve stratejik
düşünmelerini desteklemek amacıyla zenginleştirme çalışmalarını içeren Proje Kulübü faaliyetine devam
edilmesi
1.Sınıflar
TÜRKÇE
Farklı metinleri 5N 1K tekniğiyle incelemeye devam ediyoruz. Konuşmalarımızda da 5N 1K tekniğini kullanıyoruz.
Yazı yazarken yazım ve noktalama işaretlerinin önemini anlıyoruz. Cümle tamamlama çalışmaları yapıyoruz.
Görselleri kullanarak cümleler ve metinler yazıyoruz. Hikaye kitaplarımızda ne anlatıldığını defterlerimize yazmaya
başladık. Sınıflarımızda okuma köşelerimiz okudukça renklenmeye devam ediyor.
MATEMATİK
Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulmaya başladık. İşlemlerimizi yaparken keşfederek
öğrenme, soru – cevap, işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerini uyguluyoruz. Konu ile ilgili kitabımızdaki tüm
etkinlikler ve tarafımızdan hazırlanan ev çalışmaları ile konunun içselleşmesi sağlandı.
Paralarımızı tanıdık. Parayı günlük hayatımızda hangi durumlarda kullandığımız, paranın bir değişim aracı olduğu
drama ile fark ettik. “Türk lirasının ” ve “Kr” olarak kısaltılmasının nasıl olduğunu gördük. Kağıt paralarımızdan 5,
10, 20, 50 , 1, 5, 10, 25, 50 Kr tanıdık. Paralarla ilgili günlük hayata dair çıkarma – toplama işlemlerini gerektiren
problemleri çözdük. Öğrenciler tarafından kurulan problemleri de sınıflarımızda çözdük. Öğrencilerin problem
çözme becerilerinin geliştirilebilmesi için, problemi iyi algılamaları ve zihinlerinde canlandırmaları gerektiği
vurgulandı.
Toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problem örnekleri sınıfta şekillerle ve şemalarla çözüldü. Çözmeye devam
ediyoruz. Problemlerimizi çözerken keşfederek öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme
tekniklerini kullandık.
HAYAT BİLGİSİ
Hayat Bilgisi’nde bu ay evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini kavradık. Aile bütçesi
hazırlama çalışmaları yaptık ve dramayla eğlenerek öğrendik. Evindeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde
kullanmak için sorular sorarak kavradık. Güvenlik kurallarına uyulmadığı takdirde doğabilecek sonuçlarla ilgili
çıkarımlarda bulunduk. Doğal afetler karşısında yapması gerekenleri belirleyerek yapması gerekenleri tespit ettik.
“Neler Öğrendik?” ile beraber temada geçen kavramları yerinde ve doğru biçimde kullanmayı pekiştirdik.
PYP
“Kendimizi Düzenleme Biçimimiz” temasında Çalışma Alanları başlığı altında toplumun ihtiyaçlarının
karşılanmasında her mesleğin bir rolünün olduğunu fark ederken kendimizi olmak istediğimiz mesleği yaparken
hayal ettik ve bunu resimledik. Uluslararası hafta kapsamında afiş hazırladık.
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
Oyun ve fiziki etkinliklerde PYP temamıza dönük olarak mesleklerle ilgili oyunlar oynamaya devam ettik.
Geleneksel oyunlarımızı oynamaya devam ediyoruz. Oyun ve fiziki etkinliklerde beceri ve güçlerin farklı
olabileceğini fark ettik. Oyun ve fiziki etkinliklerde beslenmenin önemini fark ettik.
ENGLISH COURSE OUTLINE FOR GRADE 1
Classroom Language:
Hello / Goodbye / Good morning / Good afternoon
Have a good lesson.
Enjoy your meal!
See you tomorrow.
How are you today? I’m fine thanks, and you?
What is the weather like today?
It’s sunny/windy/rainy/snowy.
Can I go to the bathroom?
Can I drink water?
How do you feel today? I am sad/happy/sleepy/angry
Have a nice weekend!
UNIT 4: MY FACE
New Vocabulary: long, short, sunglasses, clothes, shapes, play, maths, circle, rectangle, square, triangle
Recycled Language: small, big, eyes, ears, hair, mouth, nose, face, baby, old, young, short, blue, red
New Structure: I’ve got (big) (eyes).
He’s / She’s got (small) (ears). Who is it?
I’ve got a (triangle). It’s a (nose).
Touch your ... / Point to a ...
UNIT 5: MY ANIMALS
New Vocabulary: hen, cow, duck, goat, horse, sheep, fat, thin, crown,
torch, awake, bat, day, fox, night, owl.
Recycled Language: animals, black, grey, white, cat, dog, bad, wings,
parrot
Structure: It’s a (duck). / It’s got (two) (legs). / Is it a ...?
It’s awake in the day. / It’s awake at night.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Kelime işlem programında yazılar yazdık, internetten resim bulup word programına ekledik. Klavye ile daha
hızlı yazma çalışmaları yapıldı.
GÖRSEL SANATLAR
Hamurlardan seçtiklere mesleklere ait ,o mesleğe has materyalleri üç boyutlu olarak şekillendirerek
yorumlarlar.Aynı zamanda geçmiş ve gelecekteki meslekler konuşularak beyin fırtınası yapılır ve resimlemeleri
istenir.
BEDEN EĞİTİMİ
Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenlik riski oluşturmayan davranışlar hususunda çeşitli hatırlatmalar yapıldı.
Kültürümüze ait basit ritimli dans adımlarından damat halayı oyunu gösterildi ve uygulandı. Eşli ve küçük gruplarla
geleneksel çocuk oyunlarımızdan aç kapıyı bezirgân başı, yakan top, yağ satarım bal satarım ve mendil kapmaca
oyunları oynatıldı.
MÜZİK
Müzik Serüveni Yolculuğa hazırlık kitabı orff çalgıları bölümüyle desteklenen orff eğitimine devam ettik öğrencilerin
ritim kulağı gelişimini destekleyip, farklı enstrümanlarla farklı şarkılara ritim eşlikleri yapabilme çalışmaları
yaptık. 23 Nisan Çocuk bayramı etkinliği için şarkılar öğrendik, koro performansı sergiledik
2.Sınıflar
TÜRKÇE
“Değerlerimiz” teması içinde, dinlediklerimizi anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanmayı
öğrendik. Metinler arası anlam kurma çalışmaları yaparken, metin içi anlam kurmaya da özen gösterdik.
Bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını araştırdık. Sorgulayıcı okumlar yaptık. Bazen ise metinin türünü dikkate alarak
okuduk. Duygu, düşünce ve hayallerimizi sözlü olarak ifade ettik. Topluluk önünde bu düşüncelerimizi anlattık.
Okuduğumuz şiirin ana duygusunu belirledik. Konuşmalarımızı görsel sunularla desteklemeyi öğrendik.
İzlenimlerimize ve deneyimlerimize dayalı yazılar yazarken noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullandık.
Düşünce ve fikirlerimizi mantıksal bir bütünlük içinde, anlamlı ve kurallı cümleler oluşturarak yazdık. Ayrıca imla
kurallarını uyguladık. Eksik bırakılan bir metni tamamlamak da çok ilginçti. Yazılarımızdaki duygu, düşünce, bilgi ve
izlenimlerimizi resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirdik.
MATEMATİK
‘’Ondalık Kesirler’’ konusunda, ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirttik. İki
ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterdik. Alıştırmalar yaparak
konuyu pekiştirdik
’’Uzunlukları Ölçme’’konusunda, standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım
alanlarını belirttik. Ölçmenin hayatımızdaki yerini kavradık. Standart ölçme birimleri olmasaydı yaşanabilecek
sorunları tartışarak gerekliliğini anladık. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki
ilişkileri açıkladık. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade ettik. Uzunlukları birbirlerine
dönüşümlerini alıştırmalar yaparak pekiştirdik. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin
gerekliliğini nedenleriyle açıkladık. Yeniliklerin önemini fark ettik. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı
problemleri kurduk ve çözdük. Prolem kurarken yaratıcılığımız ön plana çıkarken, matematik becerimizi geliştirdik.
Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin ettik ve tahminini ölçme yaparak kontrol ettik.
‘’Çevre’’ konusunda düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirledik. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile
kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi anladık. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturduk.
Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözdük ve kurduk. Alıştırmaları çoğaltarak
uygulama becerimizi geliştirdik
FEN VE TEKNOLOJİ
Öğrenme alanı “Dünya ve Evren” olan “Gezegenimiz Dünya” ünitesinde katmanları öğrenmek çeşitli
etkinliklere ilgi çekiciydi. Oyun hamurundan veya kendi yaratıcı çalışmalarımızla dünya katmanlarını
sembolleştirdik. Yanardağ patlamalarının bir benzerini sirke ve karbonat kullanarak deneyimledik.
Ünite
sonunda A’dan Z’ye Gezegenimiz Dünya temasına şiir yazmak çok güzeldi. Teras katına çıkıp, öğretmenimizin
hazırladığı tüm soruları doğru yanıtlamaya yönelik oynadığımız zarlı oyundan da büyük zevk aldık.
“Canlılar ve Hayat” öğrenme alanındaki ünitemiz “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım”’da, dörder kişilik
gruplara ayrıldık. Her grup, yakın ve uzak çevresinde bildikleri varlıkların adlarını yazarak bu varlıkları canlı, cansız
olarak gruplandırdık. Bu gruplandırmaları yaparken nesnel ve nicel özellikleri dikkate alarak tartışmaların
sonuçlarına göre doğru listeleme yapmaya çalıştık. Canlıların ortak özelliklerini bir oyun oynayarak daha iyi anladık.
Meğer bitkiler de kökleri ile suya, yaprakları ile güneşe doğru yönelirlermiş. Uyku halindeki canlıları öğreniyoruz.
Evden getirdiğimiz tohumları çimlendirmek için heyecanla bekliyoruz.
SOSYAL BİLGİLER
“İnsanlar ve Yönetim” Yerel Yönetimler konusunda gün geçtikçe daha çok bilgiye sahip olduk. Muhtar,
belediye ve il özel idaresi bizler için pek çok hizmetleri nasıl da düzenli bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Bizler
şimdiden yönetime atılmak için aramızdan en iyi liderleri seçmeye başladık bile. Şimdi oy kullanamıyoruz ancak
okul içi seçimlerde daha bilinçli vatandaşlar olabilmek için yetiştiriliyoruz. Belediye başkanımıza mektup yazdık.
Gazete haberlerini toplayıp kamuyu ilgilendiren konuları tespit ettik. Sonuçlar çıkardık, tartışmalar yaptık. Tüm
bunları birbirimizin düşüncelerine saygı göstererek gerçekleştirdik. Yakın çevremizdeki bir sorunu ve çözüm
önerilerini oluşturduk. Bir dünya sorunu ve çözüm önerilerini de üretip ürün haline getirmeye başladık. Aile içi
sorumluluklarımızı düşünerek başladığımız ünitemizde aslında tüm dünyanın büyük ve geniş bir aile olduğunu
duyarlı olmamız gerektiğini ve fedakârlık yaparsak daha güzel bir dünyamızın olacağını anladık.
.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
‘’Sevgi dostluk kardeşlik ‘’konusunda sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark ettik.
Sevginin
yaratılmışların hayatlarını sürdürmedeki önemini açıkladık. Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet
olduğunu kavradık. Sevgi ifadesi olan davranışları örneklerle ifade ettik. Allah’ın yarattıklarını sevdiğine dair
örnekler verdik. Sevginin, dostluk ve kardeşlik bakımından önemini açıkladık.
TRAFİK GÜVENLİĞİ
‘’Yolcu ‘’temasında yolculuk sırasında oluşabilecek trafik kazalarında yapılan yanlış ilk yardım uygulamalarının
sebep olacağı tehlikelerin farkına vardık. Araçlarda bulunan ilk yardım çantasındaki malzemeleri tanıdık.
‘’Sürücü’’ temasında taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında, bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken
güvenlik tedbirlerini almanın gerekliliğini anladık.
PYP
Kendimizi Düzenleme Biçimimiz isimli disiplinler üstü sorgulama temasında , ‘‘Devlet sistemleri insanların
yaşayışında etkilidir.‘‘ ana fikri ile devlet sistemlerini insan yaşamındaki etkilerini araştırmalar yaparak
değerlendirdik. Değerlendirmelerimizi arkadaşlarımızla paylaşarak sosyal,araştırma ve iletişim becerilerimizi
geliştirdik. Farklı ülkeleri ve devlet sistemlerini sorgularken uluslar arası bakış açısı kazandık.
Ayrıca bir taraftanda 4. Sınıf Sergi hazırlıklarımıza hız kattık. Mentör öğretmenlerimizle çalışmalarımız sınıf
öğretmenlerimiz rehberliğinde devam ediyor.
ENGLISH COURSE OUTLINE FOR GRADE 2
UNIT 4: My week Vocabulary: go skateboarding/ swimming, do karate/gymnastics, have
Music/balet/singing lessons, far busy, work, feed, road, radio, internet, plane, snowmobile, survey
Structure: He has Music lesson at 4 o’clock. / What time do you / does he (do karate)? Does he go by(bike)? He
goes to school by (bus). He walks to school.What does Fifi do on Saturdays?
Does he walk to school? Is it very far?
Projects: My Week
Values: making sacrifices to study and valuing the importance of education.
UNIT 5: Jobs
Vocabulary: doctor, builder, farmer, teacher, balet dancer, basketball player, a lot of,
difficult, champion, win, medals, go running, shopping, football player, score, goal, actor,
hero.
Structure: What do you want to be? I want / don’t want to be a (farmer). He/She wants to be a (teacher).
Does he want to be a farmer? Yes, he does. No, he doesn’t. I am an
astronaut. I love dancing.
Projects: - I want to be…..
Values: The importance of discipline to achive aims in life.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Power point program ile sunum hazırlama başladık.
GÖRSEL SANATLAR
Çeşitli kutlama tarzları ile ilgili fikirler sunulur ve beyin fırtınası yapılır ardından her öğrencinin seçtiği bir kutlama
çeşidinin maskotu, tebrik kartı, yada süslemesi yapılır, amacına değinilir.
BEDEN EĞİTİMİ
Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenlik riski oluşturmayan davranışlar hususunda çeşitli hatırlatmalar yapıldı.
Kültürümüze ait basit ritimli dans adımlarından damat halayı oyunu gösterildi ve uygulandı. Eşli ve küçük gruplarla
geleneksel çocuk oyunlarımızdan aç kapıyı bezirgan başı, yakan top, yağ satarım bal satarım ve mendil kapmaca
oyunları oynatıldı.
MÜZİK
Müzik alfabesi kitabıyla desteklenen nota değerleri çalışmaları ve nota okumaya başlangıç hazırlıkları yaptık. Müzik
gecesi hazırlıklarına başladık, bu doğrultuda sahnede söyleyeceğimiz şarkıları öğreniyoruz.
3. Siniflar
TÜRKÇE
1.Türkçe dersi kapsamında aşağıdaki metinler işlenmiştir:
DÜNYA’MIZ VE UZAY TEMASI;
1.
2.
3.
4.
12 AY
Ay DEDE (Dinleme Metni)
AY’LA GÜNEŞ’İN OYUNU
UZAYDA YAŞAM
*Metinlerle ilgili 5 N 1 K ,yazım ve noktalama işaretleri, yazma becerilerini geliştirme çalışmaları yapıldı.
* ’’-ki ’’ bağlacının yazımı ile ilgili çalışmalar yapıldı.
SÖZ VARLIĞINI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI OLARAK;
*Gerçek, Abartı ve Hayal Ürünü Tümceler
*Sebep ve Sonuç bildiren cümleler
*Destekleyici ve Açıklayıcı sözcükler ile ilgili çalışmalar yapıldı.
-Öğrencilerde yaratıcı yazmayı geliştirme amacıyla oyunlar,etkinlikler,eğlenceli ve yaratıcı yazı çalışmaları
gerçekleştirildi.(Balık tutan insan,Benim dünyam vb.)
MATEMATİK
Çevre uzunluklarını ölçme konusu kapsamında;
1. Nesnelerin çevrelerini belirler.
2.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu hesaplar.
3. Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar
Etkinlikler:
* İzometrik kâğıt üzerinde oluşturulan düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları bulduruldu.
*Çevre uzunlukları ile ilgili problemler çözüldü
*Çevre uzunluklarını hesaplama yöntemlerini gösteren modeller oluşturuldu.
HAYAT BİLGİSİ
1. Önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan
bu değişimin nedenlerini açıklar.
2. Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da
yazılı olarak sunar.
3. Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulundurması gereken noktalar hakkında sorular sorar.
4. Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar.
5. Atatürk’ün hayatı ile ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder.
6. Bayram kutlamalarına katılarak, millî bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihî olaylar arasında bağ kurar
PYP TEMAMIZ
Bu ay gerçekleştirdiğimiz PYP temamız Gezegeni Paylaşmaktır.Tema kapsamındaki unite başlığımız ise
‘Ekosistemler ‘’ idi.
Ekosistemin parçaları ;
1.’’Arılar’’ çizgi filmi sınıf içinde izletildi.
2.Tema kapsamında ekosistemle ilgili olarak tüm okul, sinema gününde LORAX’ı izledi.
3.Habitatlar tanıtıldı ve pano çalışmaları yapıldı.
4.Besin pramidi oluşturuldu.
5.Bahçeköy Atatürk Arboretum’gezi düzenlendi.
6.’’Benim Dünyam’’ adlı öğrencilerimizin kendi düşledikleri dünyaları yazılı ve görsel olarak ifade etmeleri
sağlandı.
7.Değerlendirme çalışmaları olarak kavram haritaları oluşturuldu.
ENGLISH COURSE OUTLINE FOR GRADE 3

Comparative Adjectives
The elephant is bigger than the lion.
The cat is slower than the horse.
A car is more expensive than a computer.
 Superlative Adjectives
I am the tallest student in the class.
Cheetah is the fastest animal.
I think, mathematics is the most difficult subject at school.
 Talking about past using ‘Was – Were’
Yestrday I was ill. So I was at home. My mum was at home, too.
My dad and my brother weren’t at home. They were at the park because
it was sunny and nice.
 In cooperation with the class teachers we have studied PYP theme “Ecosystems”.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-mail adresleri oluşturup, mail ile dosya yolladık. E-mail hesaplarımızın gizliliği ve tanımadığımız kişilere mail
atmak yada iletişim kurmanın zararlarından bahsettik.
GÖRSEL SANATLAR
Ekosistemler ile ilgili bilgiler pekiştikten sonra üç boyutlu görseller hazırlarlar.
BEDEN EĞİTİMİ
Top alıştırmaları ile ilgili koordinasyonu geliştirme: Çift elle, belli bir uzaklıktan topu karşıya atma ve yakalama,
belli bir uzaklıktan topu yerde sektirerek karşıya atma ve yakalama, koşarken, eşli olarak, havadan paslaşma
çalışmaları yapıldı. Ekosistemler konusu ile eşgüdümlü olarak üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar oyunu oynatıldı.
Sıralanma, yürüme ve sıçramalar ile ilgili koordinasyonu geliştirme çalışmaları yapıldı.
Koşularda Koşular ile ilgili koordinasyonu geliştirme: 30 metre koşu yarışması, eşit aralıklarla yerleştirilmiş
cisimlerin arasından veya üzerinden atlayarak grup yarışması yapıldı
Koşma, kasaya çıkma, atlama çalışmaları yapıldı. Kazanan kişi veya grubun alkışlanması konusunda öğrencilerimize
hatırlatmalarda bulunuldu.
MÜZİK
Nota değerleri, do-sol arası notaları tanıma ve solfej çalışmaları yapıldı Bilgisayar üzerinden nota öğrenme oyunları
oynandı. Notaları okuyarak metalefonda çalmayı öğreniyor ve orff çalgılarından en önemli olanı matalefon da
notaya bakarak istenen tüm şarkıları çalma kabiliyetini geliştiriyoruz. 23 Nisan Çocuk bayramı şarkılarını
tamamladık, provalar yaparak sahneleme çalışmalarını yaptık.
4. Siniflar
TÜRKÇE
“Değerlerimiz” teması içinde, dinlediklerimizi anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanmayı
öğrendik. Metinler arası anlam kurma çalışmaları yaparken, metin içi anlam kurmaya da özen gösterdik.
Bilmediğimiz kelimelerin anlamlarını araştırdık. Sorgulayıcı okumlar yaptık. Bazen ise metinin türünü dikkate alarak
okuduk. Duygu, düşünce ve hayallerimizi sözlü olarak ifade ettik. Topluluk önünde bu düşüncelerimizi anlattık.
Okuduğumuz şiirin ana duygusunu belirledik. Konuşmalarımızı görsel sunularla desteklemeyi öğrendik.
İzlenimlerimize ve deneyimlerimize dayalı yazılar yazarken noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullandık.
Düşünce ve fikirlerimizi mantıksal bir bütünlük içinde, anlamlı ve kurallı cümleler oluşturarak yazdık. Ayrıca imla
kurallarını uyguladık. Eksik bırakılan bir metni tamamlamak da çok ilginçti. Yazılarımızdaki duygu, düşünce, bilgi ve
izlenimlerimizi resim, şekil ve sembol kullanarak görselleştirdik.
MATEMATİK
‘’Ondalık Kesirler’’ konusunda, ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirttik. İki
ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterdik. Alıştırmalar yaparak
konuyu pekiştirdik
’’Uzunlukları Ölçme’’konusunda, standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım
alanlarını belirttik. Ölçmenin hayatımızdaki yerini kavradık. Standart ölçme birimleri olmasaydı yaşanabilecek
sorunları tartışarak gerekliliğini anladık. Milimetre-santimetre, santimetre-metre ve metre-kilometre arasındaki
ilişkileri açıkladık. Belirli uzunlukları farklı uzunluk ölçme birimleriyle ifade ettik. Uzunlukları birbirlerine
dönüşümlerini alıştırmalar yaparak pekiştirdik. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin
gerekliliğini nedenleriyle açıkladık. Yeniliklerin önemini fark ettik. Uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı
problemleri kurduk ve çözdük. Prolem kurarken yaratıcılığımız ön plana çıkarken, matematik becerimizi geliştirdik.
Bir uzunluğu en uygun uzunluk ölçme birimiyle tahmin ettik ve tahminini ölçme yaparak kontrol ettik.
‘’Çevre’’ konusunda düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını belirledik. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile
kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi anladık. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller oluşturduk.
Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını hesaplamayla ilgili problemleri çözdük ve kurduk. Alıştırmaları çoğaltarak
uygulama becerimizi geliştirdik
FEN VE TEKNOLOJİ
Öğrenme alanı “Dünya ve Evren” olan “Gezegenimiz Dünya” ünitesinde katmanları öğrenmek çeşitli
etkinliklere ilgi çekiciydi. Oyun hamurundan veya kendi yaratıcı çalışmalarımızla dünya katmanlarını
sembolleştirdik. Yanardağ patlamalarının bir benzerini sirke ve karbonat kullanarak deneyimledik.
Ünite
sonunda A’dan Z’ye Gezegenimiz Dünya temasına şiir yazmak çok güzeldi. Teras katına çıkıp, öğretmenimizin
hazırladığı tüm soruları doğru yanıtlamaya yönelik oynadığımız zarlı oyundan da büyük zevk aldık.
“Canlılar ve Hayat” öğrenme alanındaki ünitemiz “Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım”’da, dörder kişilik
gruplara ayrıldık. Her grup, yakın ve uzak çevresinde bildikleri varlıkların adlarını yazarak bu varlıkları canlı, cansız
olarak gruplandırdık. Bu gruplandırmaları yaparken nesnel ve nicel özellikleri dikkate alarak tartışmaların
sonuçlarına göre doğru listeleme yapmaya çalıştık. Canlıların ortak özelliklerini bir oyun oynayarak daha iyi anladık.
Meğer bitkiler de kökleri ile suya, yaprakları ile güneşe doğru yönelirlermiş. Uyku halindeki canlıları öğreniyoruz.
Evden getirdiğimiz tohumları çimlendirmek için heyecanla bekliyoruz.
SOSYAL BİLGİLER
“İnsanlar ve Yönetim” Yerel Yönetimler konusunda gün geçtikçe daha çok bilgiye sahip olduk. Muhtar,
belediye ve il özel idaresi bizler için pek çok hizmetleri nasıl da düzenli bir şekilde gerçekleştirmektedirler. Bizler
şimdiden yönetime atılmak için aramızdan en iyi liderleri seçmeye başladık bile. Şimdi oy kullanamıyoruz ancak
okul içi seçimlerde daha bilinçli vatandaşlar olabilmek için yetiştiriliyoruz. Belediye başkanımıza mektup yazdık.
Gazete haberlerini toplayıp kamuyu ilgilendiren konuları tespit ettik. Sonuçlar çıkardık, tartışmalar yaptık. Tüm
bunları birbirimizin düşüncelerine saygı göstererek gerçekleştirdik. Yakın çevremizdeki bir sorunu ve çözüm
önerilerini oluşturduk. Bir dünya sorunu ve çözüm önerilerini de üretip ürün haline getirmeye başladık. Aile içi
sorumluluklarımızı düşünerek başladığımız ünitemizde aslında tüm dünyanın büyük ve geniş bir aile olduğunu
duyarlı olmamız gerektiğini ve fedakârlık yaparsak daha güzel bir dünyamızın olacağını anladık.
.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
‘’Sevgi dostluk kardeşlik ‘’konusunda sevmenin ve sevilmenin bir ihtiyaç olduğunu fark ettik. Sevginin
yaratılmışların hayatlarını sürdürmedeki önemini açıkladık. Sevginin Allah tarafından insanlara verilen bir nimet
olduğunu kavradık. Sevgi ifadesi olan davranışları örneklerle ifade ettik. Allah’ın yarattıklarını sevdiğine dair
örnekler verdik. Sevginin, dostluk ve kardeşlik bakımından önemini açıkladık.
TRAFİK GÜVENLİĞİ
‘’Yolcu ‘’temasında yolculuk sırasında oluşabilecek trafik kazalarında yapılan yanlış ilk yardım uygulamalarının
sebep olacağı tehlikelerin farkına vardık. Araçlarda bulunan ilk yardım çantasındaki malzemeleri tanıdık.
‘’Sürücü’’ temasında taşıt trafiğine kapalı oyun alanlarında, bisiklet, kaykay, paten, kızak vb. araçları kullanırken
güvenlik tedbirlerini almanın gerekliliğini anladık.
PYP
Kendimizi Düzenleme Biçimimiz isimli disiplinler üstü sorgulama temasında , ‘‘Devlet sistemleri insanların
yaşayışında etkilidir.‘‘ ana fikri ile devlet sistemlerini insan yaşamındaki etkilerini araştırmalar yaparak
değerlendirdik. Değerlendirmelerimizi arkadaşlarımızla paylaşarak sosyal,araştırma ve iletişim becerilerimizi
geliştirdik. Farklı ülkeleri ve devlet sistemlerini sorgularken uluslar arası bakış açısı kazandık.
Ayrıca bir taraftanda 4. Sınıf Sergi hazırlıklarımıza hız kattık. Mentör öğretmenlerimizle çalışmalarımız sınıf
öğretmenlerimiz rehberliğinde devam ediyor.
COURSE OUTLINE FOR GRADE 4
 Past Simple – Be ( was / were )
The food was delicious last night.
Mary wasn’t at school yesterday.
Were you at the shopping center last Sunday?
Tim and Kate weren’t at home ten minutes ago.
 Past Simple ( Regular verbs )
I studied English at the weekend.
Did Jane finish her homework on time?
David helped his dad in the garden last weekend.
We didn’t like the food yesterday.
 Past Simple ( Irregular verbs )
I bought some fruit yesterday afternoon.
Susan went to Paris last week.
Henry wore his new trousers for the party last weekend.
We didn’t have pizza for dinner last night.
 Adjectives
We use adjectives to describe nouns. We can use them before a noun or after the verb be.
There is a beautiful house near the beach.
The house near the house is beautiful.
 Vocabulary
( Holiday & Travel words page 85- 86 - 87)
seat – suitcase – suncream – rucksack – tent – sand – desert – passenger – flight – port – airport – ship –
bus – plane- station – platform …
 In cooperation with the class teachers we are studying PYP theme
“ How we organize ourselves ”.
2. YABANCI DİLLER ALMANCA / FRANSIZCA
Vücudun bölümleri
Kendisini ve başkasını tarif edebilme
Oyun ve boyama çalışmaları ile öğrenilen konuların pekiştirilmesi
GÖRSEL SANATLAR
Öğrenciler gruplara ayrılarak seçtikleri ülkelerin değişim süreçlerine göre o ülkelerin kıyafetlerini kıyaslarlar ve
çizerler, aynı zamanda kendi kıyafet tasarımları yapmaları istenir.
BEDEN EĞİTİMİ
Mini hentbol maç uygulaması yapıldı.
Futbol oyun kurallarını öğreniyorum’: Futbol oyununun tanımı, futbol saha ve kale ölçüleri, bir takımdaki as
oyuncu ve yedek oyuncu sayısı, oyuncu değiştirme hakkını, maçı yöneten hakem sayısını, oyun süresi ile devre
arası, vb. kurallar anlatıldı.
Futbol temel vuruşlar, futbol pas çeşitleri, top sürme ve şut çekme öğrencilere gösterildi ve etkinliklerle öğrencilere
yaptırıldı.
Futbolda, müsabaka formatında öğrenciler, iki takıma ayrıldı, takımlardan birisi hücum oyunlarını yaparken diğer
takım savunma oyunlarını uyguladı.
MÜZİK
Nota değerleri, do-sol arası notaları tanıma ve solfej çalışmaları yapıldı Bilgisayar üzerinden nota öğrenme oyunları
oynandı. Notaları okuyarak metalefonda çalmayı öğreniyor ve orff çalgılarından en önemli olanı matalefon da
notaya bakarak istenen tüm şarkıları çalma kabiliyetini geliştiriyoruz. 23 Nisan Çocuk bayramı şarkılarını
tamamladık, provalar yaparak sahneleme çalışmalarını yaptık.
Download

İSTEK KEMAL ATATÜRK İLKOKULU BÜLTENİ