İSTEK TARABYA BÜLTENİ
IB Dünya Okulu
2013/2014 – Şubat
ŞUBAT
2014
İSTEK ÖZEL KEMAL ATATÜRK
OKULLARI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESI
PAZAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
2. Dönemin
Başlangıcı
17
İzmir Uzay Kampı Gezisi
24
25
26
27
28
* 1.Sınıflar
Oyuncak
Müzesi
Gezisi
*4.Sınıflar
Postane
Gezisi
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü Şubat Ayı Çalışmaları
4.sınıflarla birlikte grup görüşmeleri yapılması
İhtiyacı olduğu belirlenen 4.sınıf öğrencileriyle “zaman yönetimi” çalışması ile birlikte bireysel görüşmeler
yapılması
1.2.3.4.sınıflarımızda herhangi bir konuda yoğun desteğe ihtiyaç gösteren ya da sorun yaşayan öğrencilere
yönelik her türlü bireysel ya da grupla danışma yapılması
1.2.3.4.sınıflarımızda öğretmenlerimizin isteğine bağlı olarak farklı derslere girerek sınıf içi gözlemleme
çalışmalarına devam edilmesi ve öğretmenlerle bilgi paylaşımı yapılması
Sınıf öğretmenlerimizle boş oldukları bir ders saatinde yapılan aylık “Rehberlik takip görüşmeleri” ne
devam edilmesi
Herhangi bir konuda görüşme talebinde bulunan velilerle randevu verilerek görüşülmeye devam edilmesi
Değerler Eğitimi kapsamında “Takım Ruhunu Oluşturabilmek” konulu veli bülteninin okul internet
sitesinde yayınlanması
1.2.3.4.sınıflarımızda “Üstün” tanısı almış olan öğrencilerle, haftada 6 saat yaratıcı ve stratejik
düşünmelerini desteklemek amacıyla zenginleştirme çalışmalarını içeren Proje Kulübü faaliyetine devam
edilmesi
1.Sınıflar
TÜRKÇE
Sınıflarımızda farklı tasarımlarda oluşturduğumuz okuma köşeleri ile okumaya duyduğumuz heyecan bir kat daha
arttı. Artık farklı farklı bir sürü kitap okuyoruz. Okuduğumuz kitapların farklı şekillerde köşelere yansıdığını görmek
bizleri mutlu ediyor. Farklı metinleri 5N 1K tekniğiyle anlamlandırıyoruz. Beyin fırtınası yaparak metine farklı sonlar
yazıyoruz. İzlenim ve deneyimlerimize dayanarak yazılar yazıyoruz. Görselleri kullanarak cümleler yazıyoruz.
Kendimizi yazarak ifade edebilmenin heyecanını yaşıyoruz.
MATEMATİK
20’ye kadar olan doğal sayılarla iki doğal sayının toplamı biçiminde oluşturduğumuz toplama işlemleri yaptık.
20’ye kadar olan doğal sayıları iki doğal sayının toplamı biçiminde yazdık. Toplama işlemleri yapıldıktan sonra her
bir işlemdeki toplananların farklı olduğu halde , toplamın aynı olduğunu fark ettik. (9 + 3 = 12, 8 + 4 = 12)
Toplananlar ve toplam arasındaki ilişkiyi fark ettik.
Toplamları 20’yi geçmeyen 2 doğal sayının toplandığı bir işlemde , toplam ile toplananların biri verildiğinde
verilmeyen toplananı bulduk. (13 + …. = 16) Bu işlem için verilen bir toplananın üzerine toplama ulaşıncaya kadar
ileriye doğru birer sayma yöntemi ile toplananı bulduk.
Tüm bu etkinlikler yapılırken keşfederek öğrenme , işbirliğine dayalı öğrenme , iletişim , ilişkilendirme, akıl
yürütme tekniklerini kullandık. Bu kazanımlar ile ilgili zümre tarafından hazırlanan ev çalışmaları, kitap ve defter
çalışmaları ile konuyu pekiştirdik.
HAYAT BİLGİSİ
Bu ay Hayat Bilgisi’nde evinin adresini ve telefon numarasını söyledik. Canlıların temel ihtiyaçlarından
beslenmenin önemini kavradık. Donma, erime, kaynama, buharlaşma kavramlarını deneyerek görsellerle
anlamlandırdık. Yemek saatinden önce ve sonra yapması gerenkenleri anladık ve uyguladık. Evde kuralların neden
gerekli olduğunu anladık ve kendisine bir kural bulduk. Günlük yaşamda zamanı değerlendirmeyi öğrendik. Kendi
çocukluğu hakkında araştırmalar yaptık. Fiziksel özelliklerini tanıyarak bu özelliklerini sevmeyi öğrendik. Kendi
eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenli kullanmayı kavradık. Ailesindeki bireyleri sınıfta eğlenerek tanıttık.
PYP
“Dünyanın İşleyişi” temasında Katı, Sıvı, Gazlar başlığı altında maddelerin hallerini ve farklı şekillerde
kullanabileceğini farklı derslerde çeşitli şekillerde gördük. Ertelenen Oyuncak Müzesi gezimizi yaptık.
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenmenin önemli olduğunun farkına vardık. Ayrıca bu
etkinlikler esnasında temizliğin önemini fark ettik. Temel derslerle ve pyp ile birleştirilerek oynanan oyunlar
sayesinde disiplinlerarası öğrenme sağlayıp öğrendiklerimizi pekiştirdik.
ENGLISH COURSE OUTLINE FOR GRADE 1
Classroom Language:
Hello / Goodbye / Good morning / Good afternoon
Enjoy your meal!
See you tomorrow.
How are you today? I’m fine thanks, and you?
Can I go to the toilet?
Please share the colour pencils.
Can I drink water?
How do you feel today? I am sad/happy/sleepy/angry
Listen to the lesson carefully.
Have a good lesson!
Have a nice weekend!
Extra Activities & Structures:
Books, songs, games, cartoons, audio CDs, e-books, flashcard games, word cards, story cards,
dialogues, writing alphabet, drawings.
WELCOME UNIT
New Vocabulary: princess, treasure chest, umbrella, glasses.
Recycled Language: blue, green, orange, pink, purple, red, yellow, parrot.
New Structure: It’s time to play!
Stand up! / Jump up! /Sit down! / Turn around!
UNIT 1: MY TOYS
New Vocabulary: ball, bike, boat, car, doll, toy, train, present, box, frog, pen, hen, friend,
maths, sums, equals, minus, plus, 11 – 20.
Recycled Language: Colours, toys, 1-10, numbers.
Structure: What’s this? It’s a (car).
What’s this? It’s red. It’s a (car). It’s a (red) (car).
How many (balls)?
I can see ... – I can see (three) (balls).
Let’s go! – Let’s go ...
Look at my toys!
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Kelime işlem programında daha önceden okuduğumuz hikayeleri yazdık, internetten resim bulup word
programına ekledik. Yazmış olduğumuz hikayeleri yazıcıdan çıkarttık ve sergiledik.
GÖRSEL SANATLAR
Katı nesnelerin, sıvı maddelerin,ve havada ifade edebilecekleri gazların görsel olarak nasıl ifade edileceği
anlatılır ve uygulatılır, drama yolu ile de pekiştirilir.
BEDEN EĞİTİMİ
Oyun ve fiziki etkinlikler öncesi, sırası ve sonrasında dengeli ve düzenli beslenme konusunda bilgi verildi. örneğin,
etkinliğin hemen öncesi yenen yemek nedeniyle karna ağrı girmesi, kahvaltı yapmama nedeniyle kendini halsiz
hissetme konulara beslenmede dikkat edilmesi gereken unsurlara vurgu yapıldı.
Öğrenciye oyun ve fiziki etkinlikler dersi öncesinde, ders sırasında ve ders bitiminde temizliğine (hijyene) dikkat
etmediği takdirde karşılaşacağı sorunlar dile getirildi. Terlemeye neden olan oyun ve fiziki etkinlikler sonrasında
yedek fanila vb. getirmeleri teşvik edilerek etkinlik sonrası değiştirmeleri hatırlatıldı. Çizgi üzerinde yürüme, sekme,
koşma çalışmaları, karşılıklı top atıp tutma, yuvarlanan topu yakalama çalışmaları yapıldı. Yakan top, balık ağı ve
ahtapotlar, kurbağalar ve sinekler, katı sıvı gaz oyunu gibi çeşitli eğitsel oyunlar oynatıldı.
MÜZİK
Müzik Serüveni Yolculuğa hazırlık kitabı orff çalgıları bölümüyle desteklenen orff eğitimine devam ettik
öğrencilerin ritim kulağı gelişimini destekleyip, farklı enstrümanlarla farklı şarkılara ritim eşlikleri yapabilme
çalışmaları yaptık.
Okuma bayramı hazırlıkları kapsamında farklı dillerde şarkılar öğrendik.
2.Sınıflar
PYP
2. sınıflar Aralık ayında, “Dünyanın İşleyişi” isimli üçüncü sorgulama temasının sonuç aktivitesini yaptılar. “İşte
Benim Binam” isimli çalışma ile ünite süresince öğrendiklerini kullanarak, depreme dayanıklı, çevrenin genel
özelliklerini taşıyan, kullanılan malzemelerin de çevre koşullarına göre tasarlandığı çalışmalarını yapıp, birbirlerine
sundular. Daha sonra, “Kendimizi Düzenleme Biçimimiz” isimli dördüncü sorgulama ünitesine başladılar. Kurum ve
kuruluşları meslekler üzerinden tespit edip, sivil toplum kuruluşlarını da tanıdılar. Böylece “gönüllülük” kavramına
da ulaşmış oldular.
TÜRKÇE
“Oyun ve Spor” teması kapsamında şiir ve hikaye türü metinler okuyup, metinlerle ilgili okuma anlama çalışmaları
ve metin üzerinden dilbilgisi çalışmaları yaptılar. Eş sesli, eş anlamlı ve zıt anlamlı kelimeleri okudukları metnin
içinde bulma ve bu kelimelerle cümle kurma çalışmaları yapıp; okuma, dinleme, anlatım, paylaşarak okuma, drama
canlandırma ve grupla anlatma tekniklerini kullarak çalıştılar. “İsmin halleri” konusuna yönelik etkinlikler yaparak,
okudukları metinde geçen hal eki almış isimleri tespit ettiler. Her cuma günü, dikte çalışması yaparak
performanslarını aileleri ile paylaştılar.
MATEMATİK
Eldeli ve eldesiz toplama işlemleri, problem kurma ve çözme, en yakın onluğa yuvarlama, toplamları 100’e kadar
olan sayıların toplamları tahmin etme ve tahmin sonuçlarını karşılaştırma konularını çalıştılar. Ders uygulamaları,
anlatım, soru-cevap, gösterip yaptırma, problem kurma/çözme teknikleri ile yapıldı.
HAYAT BİLGİSİ
Zamanı etkili kullanıp günlük ve haftalık plan yapma, aile bireylerinin çocukluklarını araştırma, yakın çevrelerindeki
kişilerin iş yaşamındaki rollerini araştırıp mesleklerin hayatımızı kolaylaştırmadaki yerini fark etme, her mesleğin
saygın olduğunu anlama, topluma örnek olan kişilerin çocuklarını araştırma ve aile içinde alınan kararlarda kendi
fikirlerini ifade etme konuları çalışıldı. Ders uygulamaları örnek olay anlatma, kendi hayatından örnekler verme,
drama, soru-cevap, araştırma ve sunum teknikleri kullanılarak yapıldı.
OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER
Çeşitli oyunlarla fiziksel etkinlik boyutunu ilişkilendirme, derse katılırken sağlığını korumak için neler yapması gerektiğini
fark etme, ders içinde güvenlik riski oluşturan durumları tespit etme çalışmaları yapıldı. Uygulamalar anlatım, gösterme
teknikleri, bakarak yapma ve anlatma şeklinde çalışıldı.
ENGLISH COURSE OUTLINE FOR GRADE 2
WELCOME UNIT
Vocabulary:, film studio, jungle, film star, make a film, shark, cool,
Get up, have breakfast, g oto school, have dinner, g oto bed,
Morning, afternoon, evening, night, months, 50-100
Structure: (in the) morning, afternoon, evening, (at) night.
I get up in the morning.
I go to bed at night.
UNIT 1: Free Time
Vocabulary:playing football, skiing, cooking, watching TV,
Playing computer games/the guitar, riding my/your bike/scooter,
skipping, skateboarding, sleeping, lying, help, find, actually, detective,
lighthouse, climbing the stairs, unusual, design, castle, stadium, slide,
snowboarding, knitting, rock climbing, pottery, juggling.
Structure: I/You like/ don’t like (sleeping.)
He likes/doesn’t like playing football.
Does he like reading?
Do you like playing the guitar?
I’m from Canada.
Projects: - My Free Time Activities
Values: sharing time with friends and family.
Social Science: texts about children who live in unusual houses.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
PYP konusu olan Kuruluşlar teması kapsamında internetten AKUT ile ilgili yazıları araştırdık. Daha sonraedinilen
bilgiler doğrultusunda AKUT broşürü hazırladık. Klavyedeki tuşların kullanımını pekiştirdik. Ayrıca word program ile
yazılarımızı biçimlendirmeyide öğrendik.
GÖRSEL SANATLAR
Sanat atölyeleri ile ilgili bilgi verilir ardından hayallerindeki sanat atölyesi tasarlatılıp resmettirilir, ve farklı
kurumların kuruluş amaçları üzerine beyin fırtınası yapılır.
BEDEN EĞİTİMİ
Oyun ve fiziki etkinlikler öncesi, sırası ve sonrasında dengeli ve düzenli beslenme konusunda bilgi verildi. örneğin,
etkinliğin hemen öncesi yenen yemek nedeniyle karna ağrı girmesi, kahvaltı yapmama nedeniyle kendini halsiz
hissetme konulara beslenmede dikkat edilmesi gereken unsurlara vurgu yapıldı.
Öğrenciye oyun ve fiziki etkinlikler dersi öncesinde, ders sırasında ve ders bitiminde temizliğine (hijyene) dikkat
etmediği takdirde karşılaşacağı sorunlar dile getirildi. Terlemeye neden olan oyun ve fiziki etkinlikler sonrasında
yedek fanila vb. getirmeleri teşvik edilerek etkinlik sonrası değiştirmeleri hatırlatıldı. Çizgi üzerinde yürüme, sekme,
koşma çalışmaları, karşılıklı top atıp tutma, yuvarlanan topu yakalama çalışmaları yapıldı. Yakan top, balık ağı ve
ahtapotlar, kurbağalar ve sinekler oyunu gibi çeşitli eğitsel oyunlar oynatıldı. Pyp konusu ile bağlantılı olarak,
Öğrencilere spor kulüpleri örnekleri soruldu. Daha sonra bu kulüplerin hangi amaçla kuruldukları anlatıldı. Spor
kulüplerinin ekonomik gelirleri anlatılıdı.( bilet satışları, forma satışları, transfer ücretleri vb)
MÜZİK
Müzik alfabesi kitabıyla desteklenen nota değerleri çalışmaları ve nota okumaya başlangıç hazırlıkları yaptık.
Müzik gecesi hazırlıklarına başladık, bu doğrultuda sahnede söyleyeceğimiz şarkıları dinledik.
3. Siniflar
TÜRKÇE
1.Türkçe dersi kapsamında aşağıdaki metinler işlenmiştir:
SAĞLIK VE ÇEVRE TEMASI;
1.
2.
3.
KAR TANESİNİN MACERASI
KÜÇÜK KÖPEK PEPE
EYLÜL VE DİŞ DOSTLARI
*Metinlerle ilgili 5 N 1 K ,yazım ve noktalama işaretleri, yazma becerilerini geliştirme çalışmaları yapıldı.
*Değerlendirmeler yapılıp öğrencilere çalışmaları ile ilgili olarak dönütler verildi.
2. Dil bilgisi çalışmaları olarak aşağıdaki kazanımlara ve etkniliklere yer verilmiştir:
-Kompozisyon yazma çalışmaları doğrultusunda kompozisyon kuralları öğretilip uygulamalar yapıldı.
-Öğrencilerde yaratıcı yazmayı geliştirme amacıyla oyunlar,etkinlikler,eğlenceli ve yaratıcı yazı çalışmaları
gerçekleştirildi.
MATEMATİK
* Çarpma ve Bölme işlemi öğrenme alanı kapsamında;
1.100 içinde altışar, yedişer, sekizer ve dokuzar ileriye doğru sayma çalışmaları ve sınıf oyunları,
2. Çarpım tablosu oluşturuldu ve sınıfta sergilendi.
3. Eldeli çarpma işlemini yapılıp eldenin ne anlama geldiğini ile ilgili etkinlikler hazırlanıp uygulandı.
4. İki basamaklı doğal sayıları bir basamaklı doğal sayılara bölme alıştırmaları yapıldı.
HAYAT BİLGİSİ
1.Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapıldı,
2.Evdeki eşyalar, yapıldıkları maddelere göre sınıflandırıldı.
3.Kaynakları bilinçli olarak tüketmenin aile bütçesine katkısını açıklayan yazılı, sözlü ya da görsel etkinlikler
düzenlendi.
PYP
Bu ay gerçekleştirdiğimiz PYP temamız Kendimizi Düzenleme Biçimimizdir.Tema kapsamındaki unite başlığımız ise
‘’Yaptığımız seçimler yerel ve uluslararası ticareti etkiler ‘’ idi.
Yratıcı drama çalışmaları ile
-Tarihte ticaretin nasıl geliştiği
- Günlük yaşamımızı devam ettirebilmek için nelere ihtiyaç duyarız?
-Temel ihtiyaçlarımızı hangi yollarla karşılarız ve bu işlevi nasıl adlandırırız?
Sınıflarımıza davet ettiğimiz konuklar ile,
-İç ticaret nedir?
-Dış ticaret nedir?
-Ticaretin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
Öğrencilere verilen araştırma çalışmaları ile,
-Farklı ülkelerin ticaret tarihleri ile ilgili neler biliyorsunuz?
-Disiplinlerüstü temanın içinde geçen sözcüklerin anlamları (arz-talep) üzerine çalışmalar yaptırılmıştır.
ENGLISH COURSE OUTLINE FOR GRADE 3
Revision:
Present Simple Tense, how much is … ?/ how much are …? , There are some/ There aren’t any …. .
UNIT 3: FREE TIME
Vocabulary: diving, throwing, kicking, catching, hitting, climbing, throwing, riding,
swimming, skateboarding, playing the drums, drawing, rollerblading, acting,
trampolining, playing
chess, iceskating, fishing
Structure: Love/ Loves ; Like/ Don’t like ; Likes/ Doesn’t like ; am/ is/ are good at… ;
are you good at ….?
I love skateboarding.
She loves rollerblading.
I like drawing.
I don’t like watching TV.
I am good at kicking.
I am not good at hitting.
She likes diving.
She doesn’t like acting.
He is good at catching.
He isn’t good at trampolining.
Are you good at swimming?
Yes, I am / No, I am not.
Talking about: Funny sports, advertisement, camp activities.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Excel programı ile formul yazmayı öğrendik. Matematiksel işlemler yaptık, ve
bunların grafiklerini çizip biçimlendirdik.
Word programında sütün, tablo, başlangıcı büyüt, sayfa
numaralandırma şeklinde biçimlendirmeler yaptık.
GÖRSEL SANATLAR
Her öğrenci kendi ürününü tasarlayarak maketini yapıp pazarlama koşullarını oluşturup okul
içinde satışa çıkarırlar.
BEDEN EĞİTİMİ
Koşularda Koşular ile ilgili koordinasyonu geliştirme
30 metre koşu yarışması yapma.Eşit aralıklarla yerleştirilmiş cisimlerin arasından veya üzerinden atlayarak
grup yarışmaları yapıldı.
Tırmanmalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirme;
Tırmanma yarışması, Grupla, sürünme, yuvarlanma ve tırmanma bağlantılı yarışma yapıldı.
Grupla, sekme, sıçrama, yuvarlanma, tırmanma ve atlama yarışmaları yapıldı.
Asılma ve sallanmalarda kas kuvveti ve esnekliği ile eklem hareketliliğini geliştirme; Tırmanma duvarına çıkma,
sallanma, esnetme ve asılma çalışmaları yapıldı. Balık ağı, kurt kuzu, kurbağalar sinekler, yakan top vb. gibi eğitsel
oyunlar oynatıldı. Pyp konusu ile bağlantılı olarak Spor kulüplerinin uluslar arası sporcu transferlerinin ekonomik ve
sosyal gelişime katkıları basit bir anlatımla ifde edildi. Olimpiyat ve dünya şampiyonalarının ülkelere katkısı
anlatıldı.
MÜZİK
Nota değerleri, do-sol arası notaları tanıma ve solfej çalışmaları yapıldı Bilgisayar üzerinden nota öğrenme oyunları
oynandı.
Notaları okuyarak metalefonda çalmayı öğreniyor ve orff çalgılarından en önemli
olanı matalefon da notaya bakarak istenen tüm şarkıları çalma kabiliyetini
geliştiriyoruz.
Rumca şarkı öğrendik, telafuzlarına çalıştık ve piyano eşliğinde şarkıyı söyledik.
4. Siniflar
TÜRKÇE
“Sağlık ve Çevre” teması içinde dinleme ve dinlediğini anlama etkinlikleri olarak 5N1K çalışmalarında kelimeleri
doğru telaffuz etmeyi geliştirdik. Yaptığımız çalışmaları arkadaşlarımıza sunma heyecanını yaşıyoruz. Sesli okumada
vurgu ve tonlamalara dikkat ediyoruz. Yeni kelimeler türetmek ve anlama tekniklerimizi geliştiriyoruz. Kelimeler,
cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakmak ve görsel, olarak kendimizi iletişim sektöründe bir çalışan
olarak düşünüp sorgulayıcı yazılar yazdık. Sınıf içi deney ve postane gezimiz gibi gözlemlerimizin raporlarını yazarak
çevremizde gerçekleşen olayları açıkladık. Araştırmalarımızda en az iki kaynaktan edindiğimiz bilgileri kullanarak
yeniden anlamlar kurduk. Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri metinler arası anlam kurarak, ileri sürdüğümüz
düşünce ile ilgili kabul edilir gerçekleri açıklayıcı konuşmalar yaptık. Beden dilini yorumlayıcı çalışmalar yaptık.
Duygu, düşünce ve izlenimlerimizi drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunduk. “Sihirli Kalem” adlı
kitabımızı da okuyup bitirdik. Şimdiki kitabımız “Çevreci Olmak Zorunda Mıyım?”…
MATEMATİK
‘’Doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemi’’ konusunda, doğal sayıları en yakın onluğa veya yüzlüğe
yuvarlayarak işlem becerimiz gelişti. En çok üç basamaklı iki doğal sayının farkını tahmin ederek, tahminimizi işlem
sonucu ile karşılaştırdık. Eksilen ve çıkan sayıları, en yakın onluğa yuvarlayarak, sonuca en yakın tahmini yaptık ve
gerçek sonuçla tahminimizi karşılaştırdık. Zihinden toplama ve çıkarma işlemleri yaparak işlemlerimize hız kattık.
‘’Olasılık’’ konusunda olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullandık. İlgili alıştırmaları yaparken çok
eğlendik.
‘’Kesirler’’konusunda , payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde
ederek isimlendirdik. Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterdik.Kesirleri
modelledik. Kesir modelleri ile sayı doğrusu ilişkilendirdik. Kesirleri karşılaştırdık.Tüm bunları yaparken kesirlerin
renkli dünyasını ve matematikteki yerini keşfettik.
FEN VE TEKNOLOJİ
‘’ Işık ve Ses’’ ünitesinde ışığın hayatımızdaki yeri ve önemi ile ilgili deneyler ve gözlemler yaptık. Varlıkları
karanlıkta net olarak göremeyeceğimizi ve görmek için ışığın gerekli olduğunu fark ettik. Sınıfımızda karanlık ortam
yaratıp, aydınlatılmış cisimleri gözlemledik. İstasyon etkinliğinde şiir, hikaye, resim çalışması yapıp, aydınlatma
teknolojileri insan ve toplum yaşamında önemli etkilerini şapkalarla düşündük. Işığın bir enerji türü olduğunu
anladık. Geçmişten günümüze çeşitli tekniklerle geliştirilen aydınlatma araçlarını öğrenip, örnekler verdik ve
günümüzle karşılaştırdık. Aydınlatma teknolojilerinin gelişimine emek harcayan insanları tanıdık ve minnet duyduk.
İnsanların daima sorunlarla karşılaştıklarını, bunları çözmek veya yaşam kalitesini artırmak için düşünerek, araçlar,
teknikler icat ettiklerini ve geliştirdikleri fikrini edindik. Göz sağlığımız için uygun aydınlatma araçlarını seçebilecek
yeterliliğe eriştik. Işık kirliliğinin ne olduğunu ve doğal hayata etkilerini tartıştık. Bu konularla ilgili problemlere
çözüm önerileri bulmaya çalıştık.
SOSYAL BİLGİLER
‘’İyi Ki Var ‘’ünitemizde teknolojik araçları kullanım alanlarına göre sınıflandırıp biz de geleceğin dünyasına
teknolojik ürünler tasarladık. Meğer hepimiz birer mucitmişiz! “Zamanı Ölçüyorum” etkinliğinde ise hepimiz kendi
özel takvimlerimizi tasarladık. Çevremizle röportaj yapıp insanların teknolojik ürünleri kullanmadaki amaçlarının
kendi ihtiyaçları ile ilgili olduğu fikrine eriştik. Bir zaman tüneli oluşturup geçmişten günümüze teknoloji ile gelen
değişimi ve karşılaştırmasını yaptık. Hayat hızlanıyor derken ne dendiğini daha iyi anladık. Milli mücadele yıllarında
telgrafın rolü sayesinde savaşın nasıl yön değiştirdiğini ve önemini öğrendik.Afiş çalışmaları yapıp derste
arkadaşlarımızla paylaştık.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Kur’an-ı’n, Allah tarafından insanlara gönderilen son ve evrensel bir kitap olduğu ve Kur’an’ın Hz. Muhammed’e
indiriliş süreci hakkında bilgilendik.
TRAFİK GÜVENLİĞİ
‘’Yolcu ‘’ temasında emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın önemini tekrarladık.Günlük
yaşantımızdan örnekler verdik.
Yolculuk sırasında yapılan yanlış davranışların bizim ve başkalarının hayatını tehlikeye atacağının farkına
vardık. Görsellerden yararlanarak nasıl davranmamız gerektiğini ifade ettik.
PYP
Medyanın hayatımız üzerindeki etkilerini sorguluyoruz. Dördüncü sınıf gazetemizi çıkardık. Günlük gazette takibi
yaptık ve devam edeceğiz. Medya kurumunun herhangi bir sektöründe çalışan görevli olarak sunum hazırladık.
Ferahevler Postanesi’ne gezi yaptık. Tema ile ilgili sessiz sinema oynadık.
COURSE OUTLINE FOR GRADE 4
 How much…? / How many…?
How much water do you want?
How much cheese have we got?
How many apples are there in your bag?
How many biscuits has Sam got?

A Little / A few / A lot of ( Lots of)
There is a little orange juice in the jug.
There are a few bananas on the plate.
Are there a lot of students in the garden?
There are lots of flowers in the vase.

Present Continuous Tense
Tom is playing basketball with his friends now.
I’m doing my homework at the moment.
Is Henry watching TV in his room?
Are the children making a sandcastle now?
 Vocabulary
Food & Drink words (Student’s book pages: 57 - 58 -59)
Bill – dessert – drink – fast food – menu – plate – snack – waiter – banana – cup –
juice – knife – lunch …
Sports words
(Student’s book page: 67- 68)
Cycling – running – sailing – diving – climbing – riding – cross – drop – enter – leave –
push – train – kick – practise …
 In cooperation with the class teachers we are studying PYP theme
“ How we express ourselves ”.
GÖRSEL SANATLAR
Yüzyıl sonra dünyamız ve ülkemizde medya ve iletişimi resimle ve hayal güçleri ifade etmeleri istenir,bu şekilde
şuan ve gelecek arasında hayal gücü ile bağlantı kurarlar.
2. YABANCI DİLLER ALMANCA
-
1. Dönem öğrenilen konuların diyalog ve sınıf içi canlandırmalarla tekrar edilerek hatırlanması
Bir aile fotoğrafındaki kişileri tanıtabilme
100 e kadar sayı sayabilme
BEDEN EĞİTİMİ
Badmintonu Öğrenelim’: Öğrenciler badminton ile ilgili araç-gereç, oyun kuralları hakkında bilgi verildi.
Badmintonda Forehand bachand Vuruşu’: Badminton temel duruş pozisyonu, forehand ve bachand vuruşu
anlatılarak gösterildi. Forehand, bachand vuruş çalışmaları yapıldı.
Badmintonda vuruş tekniklerimizi geliştirildi. Badminton sahasında karşılıklı Backhand ve Forehand vuruş
çalışması karışık bir şekilde yapıldı. Vuruş teknik çalışması yapılırken öğrenciler kendilerine özgü temel hücum ve
savunma stratejilerini geliştirdiler. Pyp konusu ile bağlantılı olarak Medyanın spor üzerindeki etkisi tartışıldı.
Gazatelerin spor sayfalarında ve Spor haberlerinde en çok hangi spor dalına yer verildiği sınıfta paylaşıldı.
MÜZİK
Nota değerleri, do-sol arası notaları tanıma ve solfej çalışmaları yapıldı Bilgisayar üzerinden nota
öğrenme oyunları oynandı.Notaları okuyarak metalefonda çalmayı öğreniyor ve orff çalgılarından en
önemli olanı matalefon da notaya bakarak istenen tüm şarkıları çalma kabiliyetini geliştiriyoruz.
Download

İSTEK KEMAL ATATÜRK İLKOKULU BÜLTENİ