1. SINIFLAR VELİ BÜLTENİ
Sayı: 1
Tarih: 08.09.2014 – 24.10.2014
Sayın Velilerimiz;
2014-2015 öğretim yılına büyük bir heyecanla başladık. 08.09.2014 tarihinde,
öğrencilerimizle buluşmanın keyfini yaşadık. Okul yaşantımız boyunca kullanacağımız
alanların (revir, kütüphane, yemekhane, kültür merkezi, bahçe, tuvaletler) yerlerini ve ne
amaçla kullanıldıklarını öğrendik. İlk günkü duygularımızı resimlerle anlattık. Sınıfımızdaki
köşeleri(dil, matematik ve araştırma-sorgulama köşeleri) ve bu köşelere ait malzemelerin
hangi amaçla kullanılacaklarını öğrendik. Okul yaşantımızda daha verimli, planlı ve organize
olmak için sınıf sözleşmemizi oluşturup görselleştirdik ve imzaladık.
Bu süreç içerisinde mandala çalışmaları ile dıştan içe ve içten dışa sınırlı alan boyamaları
yaptık. Çizgi çalışmalarıyla okuma ve yazmaya hazırlık sürecine başladık. İkinci hafta “e”
sesine başlayacağız. Başlangıçta her hafta bir yeni sesle tanışarak okuma-yazma
çalışmalarına devam edeceğiz. Verilen sesler, daha önceki seslerle birleştirilerek yeni
heceler, sözcükler ve cümleler oluşturacak ve bu şekilde okuma-yazma çalışmalarını
sürdüreceğiz.
Matematik derslerinde öğrencilerimizle birlikte “Sınıf Mevcut Grafiği” hazırlayarak
sınıfımızdaki kız ve erkek öğrenci sayımızı belirledik. Mevcut grafiğini yorumlarken “az”,
“çok”, “daha az” ve “daha çok” gibi kavramları kullanarak karşılaştırmalar yaptık. Takvim
aktivitesini bütün bir yıl, günlük rutin olarak kullanacağız. Bu aktivite ile zaman
kavramlarından dün, bugün, yarın, ay, gün ile ilgili kazanımlarımızı işleyeceğiz. Takvim
aktivitesi ile okula gelinen günleri sayma ve kayıt etme sistemi ile doğal sayıları tanıma,
basamak adları ve değerleri, şekillerle ifade becerilerini gerçekleştireceğiz. “Bugün hava
nasıl?” çalışması ile veri oluşturma ve verileri organize etme, grafik okuma becerilerini de
geliştireceğiz.
15 Eylül 2014 tarihinde, ilk PYP ünitemiz olan “Kişisel Tarihim” ünitesine başlanılacaktır.
Sorgulama Ünitesi
Tema: Bulunduğumuz Yer ve Zaman
Ünite Adı: KİŞİSEL TARİHİM
Ünite Süresi: 15 EYLÜL-24 EKİM 2014
Ana Fikir: İnsanların birbirlerine benzeyen veya birbirinden farklı geçmişleri vardır.
Sorgulama Maddeleri:
1) Kişisel geçmiş
2) İnsanların geçmiş yaşamlarındaki benzerlik ve farklılıklar
3) Kişisel gelişime zamanın etkisi
Bu sorgulama ünitesinde vurgulanacak anahtar kavramlar: Değişim, Sebep-Sonu, Şekil
Beceriler: Araştırma Becerileri: Gözlem yapma, veri kaydetme, veri yorumlama
Öz yönetim Becerileri: Büyük kas becerisi, küçük kas becerisi
İletişim Becerileri: Dinleme, konuşma, sunma
Tutumlar: Şevk, İş birliği
Öğrenen Profilleri: Açık görüşlü, İletişim kuran
HAYAT BİLGİSİ
Bu ünitede hayat bilgisi derslerinde;
“Kişisel Tarihim” sorgulama ünitesinde kendi geçmişimiz hakkında bilgi edineceğiz ve kendi
geçmişimizle başkalarının geçmişlerini karşılaştıracağız. Bu amaçla doğum tarihimizi, doğum
yerimizi, adres bilgilerimizi, akrabalık terimlerini öğrenecek ve zamanın gelişimimiz
üzerindeki etkisini sorgulayacağız.

15 – 19 Eylül tarihleri arasında evden sınıfta kullanmak üzere aşağıdaki
malzemeleri getireceğiz:
Doğum kartları, nüfus cüzdanı fotokopisi, kendimizi anlatan herhangi bir nesne,
bebeklik giysilerimiz, aile fotoğrafları(akrabalar da olabilir), vb.
Gezi ve Etkinlikler:
 Sunay Akın Oyuncak Müzesi’ne gitmeyi planlıyoruz.
 29 Eylül – 3 Ekim tarihleri arasında kişisel gelişime zamanın etkisini sorgulamak
amacıyla öğrencilerimizin aile büyükleri ile sınıf söyleşisi yapmayı planlıyoruz. Bu
söyleşide davetlilerimiz kendi dönemlerine ait bilgileri öğrencilerle paylaşarak
zamanın yaşamlarında ne gibi değişikliklere yol açtığını anlatacaklar. Söyleşide
paylaşımda bulunmak isteyen velilerimiz sınıf öğretmenleriyle mail yoluyla iletişime
geçebilirler. Katılımın fazla olması durumunda öğrencilerimiz arasında kura çekilerek
seçilen aile büyükleri sınıfa davet edilecektir. İlginiz ve desteğiniz için şimdiden
teşekkür ederiz.
TÜRKÇE
Bu ünitede Türkçe derslerinde;
 “E” sesi sözlü ve resimli anlatım
 “L” sesi sözlü ve resimli anlatım
 “A” sesi sözlü ve resimli anlatım
 “T “sesi sözlü ve resimli anlatım
 “İ” sesi sözlü ve resimli anlatım
 “N” sesi sözlü ve resimli anlatım
çalışmaları yapacağız.
Sesleri birleştirerek çeşitli heceler, kelimeler ve
cümleler oluşturacağız. Oluşturduğumuz heceleri,
kelimeleri ve cümleleri okuyup yazacağız.
Okuduklarımızı ve dinlediklerimizi anlama ve anlatma çalışmaları yapacağız.
MATEMATİK
Bu ünitede matematik derslerinde;

Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri öğreneceğiz.

Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanmayı öğreneceğiz.
(altında, üstünde, içinde, dışında, çukur, tümsek, yüksek, alçak vb.)

Bir örüntüdeki ilişkiyi belirleyerek bir örüntüde eksik bırakılan öğeleri tamamlayacağız.

Eş nesnelere örnekler vereceğiz.

Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirleyeceğiz.

Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştıracağız.

Rakamları okuyup yazacağız.
Bu temada bizi destekleyebileceğiniz konular:
 Verilen ev çalışmalarının zamanında ve özenli olarak yapılması, (Çarşamba günü
ödevsiz günümüzdür.)
 Öğrencilerimizle evde el kaslarını geliştirici etkinliklere (hamurla oynama, makas
kullanımı, sınırlı alan boyamaları, vb) yer verilmesi,
 Dil gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla öğrencilerimizle okul yaşantıları ve güncel
konular hakkında konuşulması,
 Birlikte kitap okuyarak kitabın konusu, kahramanları hakkında konuşulması,
 Sorumluluk bilinci oluşumu için öğrenme ortamları ve fırsatlarının hazırlanması,
 Okul tarafından sizlere gönderilen evrakların belirtilen tarihlerde ulaştırılmasına özen
gösterilmesi,
 Bedensel gelişimleri için uyku saatlerinin düzenli olması,
 Bedensel bakımın rutin hale gelmesi, öz bakım becerilerini geliştirmek için ortamların
hazırlanması ve fırsat yaratılması,
 Öğrencilerimizin cuma günleri serbest giysi ile okula gelmeleri (Cuma günü beden
eğitimi dersi olan sınıflarımız perşembe günü serbest giysiler ile geleceklerdir.)
 Hafta sonu ve hafta içi ödevleri, 19.09.2014 tarihinden itibaren K12Net
Öğrenci Bilgi Sistemi’nde yayımlanmaya başlanacaktır. Sistemle ilgili
detaylı bilgilendirme bu tarihten önce velilerimize iletilecektir.
İNGİLİZCE
Yeni okul dönemimize başladığımız ilk hafta, yıl içerisinde kullanılacak kitap serileri ve
kahramanlarıyla tanışan öğrencilerimizle, tanışma, selamlaşma ve basit rica cümleleriyle bu
yılki dil etkinliklerine giriş yapılacaktır. Sınıf içerisinde ilk andan itibaren renkli kelime
kartlarıyla oyunlar oynanacak; dinleyerek, izleyerek, kısa, basit cümleler söyleyerek,
seviyelerine uygun sorular sorup cevaplar vererek ve farklı diyalog ve hikaye metinlerini
canlandırarak, kısacası yabancı dili kullanarak edinimlerini arttıracaklardır.
15 Eylül tarihinde öğrencilerimizin yaratıcılık ve işbirliği tutumlarını geliştirmelerine katkıda
bulunacak olan “International Dot Day” kutlanacaktır. Bu etkinlik kapsamında, ‘The Dot’ adlı
hikaye okunacak, animasyonu izlenerek hikayenin ana fikri üzerine çeşitli konuşma ve
dinleme aktiviteleri yapılacaktır. Bu gün ile ilgili olarak her sınıf bazında farklılaştırılmış
etkinlikler uygulanacak ve ürünler sınıf ortamında sergilenecektir.
26 Eylül tarihinde Avrupa Dilleri Günü, farklı Avrupa dillerinde “Merhaba” demeyi öğrenerek,
o kültürlerle ilgili sunumlar izleyip farklı kültürlerden çocukların bu özel günde neler
yaptıklarını öğrenerek, konuya ilişkin boyama ve elişi çalışmaları yaparak kutlanacaktır.
Çocuklarımızla selamlaşma ve kendini tanıtma, okulumuzun bölümleri, sınıf dili, sahip
olduğumuz eşyalar, kişisel özelliklerimiz ve ilgi alanlarımız konuları işlenecektir. “Potato Pals
2” serisinden “On A Camping Trip” ve “At the Beach” adlı hikayeler okunarak, bu hikayeler ile
ilgili dinleme, konuşma, eşleştirme, farklı olanı bulma, istenen kelimeyi işaretleme,
canlandırma; Oxford Reading Tree kitaplarımızdan “The Go Kart” adlı hikaye ile ilgili
çalışmalar süresince de kelime bilgilerini geliştirme çalışmalarının yanısıra hikayenin metnine
dayanarak sorulara cevap verebilme, basit sorular sorabilme,hikayeyi kendi cümleleriyle
anlatabilme ve canlandırma, kendi yaşantılarını paylaşma, duygularını ifade etme, şarkı
dinleme, söyleme çalışmaları yapılacaktır.
“Kişisel Tarihim” ünitesi ile ilgili kelime kullanımı, dinleme, okuma, konuşma, soru sorup
cevaplama ve canlandırma etkinlikleri yapılacaktır. İnteraktif oyunlar oynayarak öğrenme
süreçleri renklendirilecektir.
SİZLERE NOTUMUZ:
“Little Bridge 1” programında çocuklarımızı evlerinde yapmaları için yönlendireceğimiz
etkinlikler öncesinde öğrencilerimize kullanım şifresi dağıtılacaktır.
Çocuklarınızın İngilizce ile okul dışında da karşılaşmaları ve boş zamanlarında sizlerin
rehberliğinde seviyelerine uygun interaktif oyunlar oynamaları, çizgi filmler izlemeleri, şarkı
ve hikayeler dinlemeleri dili kullanım becerilerinde, hatırlatıcı, anlamayı kolaylaştırıcı etkiler
yapacaktır. Hikaye, film, şarkı, oyun seçimlerinde özellikle çocuklarınızın ilgi alanlarında
bulacağınız malzemeler onları tahminlerinizin ötesinde ilerletecektir.
Dil öğrenme yolculuklarında bizler kadar sizlerin de çocuklarınızın rehberleri olduğunuzu
hatırlatmak isteriz. İyi bir yıl diliyoruz.
Bu ay önerdiğimiz hikaye ve oyun sitesi:
www.britishcouncil.org/kids
www.uptoten.com
BEDEN EĞİTİMİ
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının ilk dersinde, temel katılım bilgilerini paylaşacağız.
Eylül ayında öğrencilerimizin düzen alıştırmaları, temel cimnastik duruşları, sıra olma ve boy
sırası olabilme becerileri geliştirilecektir.
Kişisel tarihim ünitesinde; öğrencilerimizin doğum sırasındaki boy ve kilosu ile karşılaştırma
yapmaları için şimdiki boy ve kilo ölçümleri yapılacaktır.
Derslerimizde bizi şu konularda destekleyebilirsiniz.
 Derse okulun belirlediği beden eğitimi dersi kıyafetleri ile
katılmaları sağlanmalıdır.
 Mazereti olan öğrenci, velisinden mazeret belgesi getirir ve
beden eğitimi öğretmeninden onay alarak dersi izler.
 Öğrenciler derslerin olduğu günlerde, yanlarında yedek tişört
veya atlet bulundururlar ve ders sonunda soyunma odalarında
giysilerini değiştirirler.
GÖRSEL SANATLAR
Eylül ayında görsel sanatlar dersinde; yapılacak çalışmalar ve malzemeler hakkında
öğrencilere bilgi aktarılıp, PYP temamız olan ‘Kişisel Tarihim’ ile ilgili öğrencilere kendi
yaşantılarından yola çıkarak akıllarında kalan bir anıyı resmetmeleri istenecektir.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
"Çevremdeki Bilgiler" ünitesi altında bilginin çeşitli formlarda
sunulabileceğini gösterebilmek için, çeşitli sesler dinletilerek, bu
seslerden ne gibi bilgiler geldiği ile ekrana yansıtılan çeşitli resimlerden
elde ettikleri bilgiler üzerine tartışılacaktır. Kısa bir film izlettirilerek bu
filmden ne gibi bilgiler elde ettiklerini hep birlikte konuşulacaktır.
Çizim programında “Laboratuvarda Uyulması Gereken Kuralları”
anlatan bir afiş hazırlanacaktır.
Teknolojik araçlar ile gerçek ve kurgusal olaylar
oluşturabileceğimizi anlamamızı sağlayan bir etkinlik
yapılacaktır.
"Çevremdeki
Bilgiler"
ünitesi altında bilgi
teknolojileri araçlarının gerçek ve kurgusal olayları
yansıttığı bir çizgi filmi izleyerek, sağlıklı yaşam
üzerine bir tartışma gerçekleştirilecektir. Sağlığımız ve güvenliğimiz için
bilgisayarı kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiği sınıf ortamında
tartışılacaktır.
“Kişisel Tarihim” teması altında resim programı ile "Doğum Günü
Pastası" konulu resim çalışması yapılacaktır.
MÜZİK
2014-2015 öğretim yılının ilk haftasında müzik dersine temel katılım bilgileri paylaşılarak,
öğrencilerimizin müzik becerilerini geliştirecek aktivite ve oyunlara yer verilecektir. İstiklal
Marşı ve Terakki Marşı’nı doğru ve güzel söyleme çalışmaları yapılarak, “Okula başladık”
isimli şarkı öğrenilecektir.
PYP “Kişisel Tarihim” ünitesi kapsamında ise; öğrencilerimizin bebeklik dönem özellikleri ile
ilgili müzik öğretmenimiz tarafından bestelenen “Minicik bir bebekken” ve “Bir zamanlar ben
de çocuktum” isimli iki şarkı öğretilerek kısa bir sunum gerçekleştirilecektir.
YARATICI DRAMA
Öğrencilerimizin kendilerini bireysel olarak ifade etmeleri ve
sınıftaki
öğrencilerin
birbirlerini
tanımalarını
sağlayacak
egzersizler yapılacaktır. “Toptan Kurtul” adlı oyun, tekerleme ad
söyleme, ritimle ad aktarmaca ve “Kim yok?” adlı oyundan
versiyonlanmış olan “Cadı ve Şatodaki Çocuklar “ adlı tanışma
oyunu oynanacaktır.
“Kişisel Tarihim” adlı ünitemizin “Kişisel geçmiş” adlı sorgulama
hattı ele alınacaktır. Öğrencilerimizin getirdikleri kişisel eşyalardan
yola çıkarak bireysel ve grupsal yaratım çalışmaları yapılacaktır.
Çalışmalarda iletişim kuran öğrenen profili ve şevk ile işbirliği
tutumuna yönelik etkinliklere yer verilecektir.
4 Ekim “Hayvanları Koruma Günü” çerçevesinde öğrencilerimize hayvan sevgisi, hayvanları
koruma, hayvan haklarına saygı duyma ve sosyal sorumluluk bilinci aşılamak amacıyla
barınaklar yararına köpek maması kampanyası yapılacaktır.
Dileyen öğrencilerimiz 29 Eylül – 03 Ekim 2014 tarihleri arasında getirecekleri köpek
mamalarını sınıf katlarındaki kolilere bırakabilirler. Kampanyamıza katılan her öğrenciye
barınaktaki köpekler adına teşekkür kartı verilecektir.
KÜTÜPHANE
1.sınıfların ‘Kişisel Tarihim’ ünitesi ile ilgili kütüphanede bulunan
kaynaklardan oluşan bir stand hazırladık. Öğrencilerimizin tema
süresince bu kaynakları inceleyerek, araştırma ve sorgulama
becerilerini geliştirmelerini amaçladık.
Eylül ayı içerisinde öğrencilerimize, kütüphane ortamına uygun
davranma kuralları konusunda bilgiler verilecektir
1.sınıf öğrencilerimize kasım ayı itibariyle ‘Masal Kahramanları’
etkinliği sonrasında ödünç kitap vermeye başlanacaktır.
‘Kişisel Tarihim’ ünitesi süresince öğrencilerimizin yararlanabileceği
bazı kitapları aşağıda sizlerle de paylaşmak istedik. Sizler de bu
kitapları öğrencilerimizle beraber kütüphane ortamında inceleyebilirsiniz.
Kitap Adı
Ben Nereden geldim
Sakin sandal
Anneme Neler Oluyor?
Yardım Ediyor
All about me
It’s hard to be five
This is me
Me
Yazarı
Aygören Dirim
Hatice Bilici
Özlem Mumcuoğlu
Ayşe Çetin
Jamie Lee Curtis
Monica Hughes
Annette Smith
Yayınevi
Esin yayınevi
Nesil Çocuk
Mavibulut Yayınları
Timaş Yayınları
National Geographic
Janna Calter Books
Random House
Nelson Cengage
OKULDA IB
2011 yılı sonunda çalışmalarına başlayan okulumuz Özel Şişli Terakki Anaokulu ve
İlkokulu, 15 Ağustos 2014 tarihinde 1184 IB-PYP dünya okulu arasına katıldı.
Öğrencilerimize başarılı ve mutlu bir eğitim öğretim yılı dileriz.
Etkinliklerimize ve görüntülerine okullarımızın Facebook resmi fan sayfası
www.facebook.com/terakkivakfiokullari adresinden ulaşabilirsiniz.
Download

1. sınıflar veli bülteni