OKUL BAŞARISINI
ARTIRMADA VELİYE DÜŞEN
GÖREV VE
SORUMLULUKLAR
Ders çalışma konusundaki sorunlar başlıca şu
nedenlerden kaynaklanmaktadır:
Öğrencilerin küçük yaştan itibaren
çalışma alışkanlığı edinememiş olması.
Yanlış çalışma alışkanlığı.
Temel bilgi eksikliğinden dolayı dersleri
anlayamama.
Kendine güvensizlik , olumsuz duygu ve
düşünceler.
Ailevi sorunlar.
YANLIŞ ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI











Amaçsız çalışma.
Plansız ve programsız çalışma.
Evin değişik yerlerinde çalışma.
Yatarak, uzanarak çalışma.
TV karşısında veya müzikle çalışma.
Ezberleyerek öğrenmeye çalışma.
Kaynaklardan yararlanmama.
Derslerden korkma, anlayamadığı dersi bırakma.
Derslerle ilgili ön yargılar.
Öğrenilen konuların tekrar edilmemesi.
İşlenecek derslerle ilgili ön hazırlık yapılmaması.
DOĞRU ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI

Amaç Belirlenmeli: Başarı için öğrencinin hayattan ne
beklediğini, amacının ne olduğunu, “neye” ulaşmak için
çalıştığını bilmesi gerekir.

Planlı ve Programlı Çalışmalı: Amaca ulaşmak için hangi dersi
ne kadar ve ne zaman çalışabileceği, ne kadar gayret
göstermesi gerektiğini bilmelidir.
“En kullanışlı çalışma planı “Haftalık” olanıdır.”

Masa Başında Oturarak Çalışılmalı: Uzanarak ya da yatarak
çalışma yerine masa başına oturarak çalışmak, dikkatin daha
uzun süreli derste kalmasını kolaylaştırır.Çalışma masasında,
ders dışı faaliyetlerde bulunulmamalıdır (yemek yemek,
oyun oynamak gibi).

Çalışmalar Değerlendirilmeli:
Çalışmanın sonunda değişik sorularla, problemlerle kişi
kendini değerlendirmelidir.
Cevaplanamayan soruların ait olduğu konular tekrar ele
alınmalıdır.
Öğrenme anlamaktır; eğer anlamakta güçlük çekiliyorsa, ilgili
ders öğretmenine başvurulmalıdır.

Zorlanılan Ders Bir Kenara Bırakılmamalı:
Özellikle matematik, fen bilgisi vb. gibi derslerde zorlanan
öğrencilerin, o dersleri tamamen bırakıp hiç çalışmadıkları
görülür.
Bu derslerin içinde mutlaka kolay anlaşılabilecek konular
olduğu bilinmelidir ve özellikle bunlar üzerinde durulmalıdır.
ANNE-BABANIN YAPMASI GEREKENLER





Çocuğunuzun gelişimini ve okul başarısını etkileyen en
önemli faktörlerden biri uykudur. Sabahçı, öğlenci ya da
tam gün okula gitsin farketmez, saat 21:30 civarında
mutlaka uyumasını sağlayın.
Çocuğunuzun beslenmesi öğrenme gücünü, dikkatini
etkilediği için çok önemlidir. Üç öğün düzenli yemek yemesi
gerekir.
Çocuğunuzun durumu ile ilgili sınıf öğretmeni ile sık sık
görüşün. Ancak ders sırasında sınıfa girmeyin,
görüşmelerinizi önceden planlayıp randevulaşın.
Çocuğunuzun eve geliş-gidiş saatlerini ayarlayın. O saatlerde
siz de evde olmaya ve onu karşılamaya özen gösterin.
Çocuklarınızı zamanında okula gönderin. Geç kalmaları onlar
için iyi olmayacaktır.
Anne-Babanın Yapması Gerekenler…





Çocuğunuzun yanında asla öğretmenini ya da öğretmenlerini
eleştirmeyin.
Çocuğunuzu başkaları ile kıyaslamayın. Unutmayın her insan
aynı kişiliğe veya özelliklere sahip değildir.
Uzun nasihatlerden kaçının. Bunun yerine beklentilerinizi,
kurallarınızı belirtin. Koyduğunuz kuralları taviz vermeden,
kararlı, tutarlı ve sabırlı bir şekilde uygulamanız gerekir.
Çocuğunuza sorumluluk verin. Verdiğiniz sorumlulukları
zamanında yerine getirmelerini sağlayın. Eğer evdeki
sorumluluğunu yerine getirmezse okulla ilgili sorumluluğu
olan ödev yapma ve ders çalışmayı da yerine
getirmeyecektir.
Öğrenme sabır, dikkat isteyen yorucu bir iştir. Bu zorlukla
karşı karşıya kalan öğrencilerin en büyük desteği annebabaları ve öğretmenleridir. Ancak okul aile işbirliği
sağlandığında öğrenciler günlük zevklerini erteleyip okulda
başarı arayışına gireceklerdir.
Evde Ders Çalışma Düzeni
Kazandırmada Velilere
Düşen Görevler
Öncelikle,
bunu
yapmayın.
Ders Çalışma Alışkanlığında Velilere Düşen Görevler









Sorumluluk bilinci aşılamak.
Uygun çalışma ortamı hazırlamak.
Çalışma hevesini arttırmak.
Çok çalışmak yerine, etkili çalışmasını sağlamak.
Nasıl daha iyi öğrendiğini anlamaya çalışmak.
Bağımsız çalışmasını beklerken çocuğun ne yapması
gerektiğini anladığından emin olmak.
Kontrol ederken önce doğru yaptıklarından başlamak,
yanlışlarında bir kez daha denemesini istemek.
Başarısını takdir etmek.
Öğretmeniyle iş birliği içinde olmak.
Çocuğunuzla birlikte bir program yapın!


Öncelikle çocuğunuzla ihtiyaçlarınızı
konuşarak birlikte bir program yapabilirsiniz.
Örneğin, okuldan geldiğinde 1 saat dinlenme,
ardından 30 dakikalık bir çalışma saati, oyun
saati, sonrasında akşam yemeği, yemekten
sonra 30-45 dakikalık bir ödev yapma saati
daha gibi bir program daha verimli olabilir.
Ders çalışma süresi çocuğun yaşına,
ödevlerinin yoğunluğuna göre değişecektir.
Evinizde çocuğunuza uygun ders çalışma
alanı yaratın!

Günlük programı yaptıktan sonra ise evinizde
çocuğunuzun ödevini en iyi şekilde yapabileceği
alanı seçin. Çocuğunuzun yerine kendinizi koyun
ve “Ödev yaparken nasıl bir ortam verimli
olurdu…” diye düşünün. Daha sessiz, sakin, ışık
alan bir oda olabilir.
Sizce hangisi doğru?
En Uygun Çalışma Ortamı Özellikleri




Ders sessiz bir ortamda çalışılmalıdır. Çocuğunuz için
öncelikle ders çalışacağı saatte olabildiğince sessiz bir
ortam hazırlamaya çalışın. Mümkünse kendi odası
olmalıdır.
Çocuğun ödev yapacağı saat, aile bireylerinin sessiz
aktivitelerde bulunacağı zaman olmalıdır. Küçük
kardeşlerinin öğrenciyi engellemesine izin vermeyin.
Üzerinde çalışmak için tüm araç ve gereçlerin (kitap,
defter, kalem, silgi vb.) bulunduğu bir masa olmalıdır.
Öğrenci, mutlaka masa başında ve sandalyede dik
pozisyonda oturarak çalışmalıdır.
Çalışma sırasında masada sadece o an için çalışılan
derslerin materyalleri bulunmalı, diğer derslere ait
özellikle kitap ve defterler bulunmamalıdır.
En Uygun Çalışma Ortamı Özellikleri…




Oda ısısı ne çok soğuk ne çok sıcak olmamalıdır; ılık
olmalıdır.
Oda sık sık havalandırılmalıdır.
Çalışma ortamında TV, radyo, teyp gibi dikkat dağıtıcı
araçlarla; yine dikkat dağıtabilecek nitelikte resim,
fotoğraf, afiş, poster gibi uyarıcılar olmamalıdır. Poster
ve dergiler çalışma sırasında dikkati çekeceğinden,
çalışmanız sırasındaki görme alanının dışına
yerleştirilmelidir.
Çalışma masası ve odası sadece ders çalışmak için
kullanılmalıdır. Televizyon seyretme,yemek yeme gibi
faaliyetler çalışma masasından başka bir yerde ve
çalışma saatlerinin dışında gerçekleştirilmelidir.
Her derse nasıl çalışacağını öğretin!

Fiziki şartları düzenlendikten sonra, çocuğunuz ödevlerini
yaparken nelere dikkat etmeli öğretmelisiniz. Her dersin farklı
özellikleri vardır. Bu özelliklere uygun şekilde çocuğunuz daha
verimli nasıl çalışabilir düşünün ve çocuğunuza rehberlik edin.

Örneğin tüm ödevlerini gözden geçirip önce hangisinden
başlamalı, önce bunu belirlemesi gerektiğini söyleyebilirsiniz.
Yazılı ödevlerini yaparken, soru çözerken nelere dikkat etmeli
bu konularda rehberlik edebilirsiniz. Defteri nasıl kullanmalı,
nasıl not almalı gibi konular ders çalışma verimini artırabiliyor.

Bu konularda siz de çocuğunuzun öğretmeninden görüş ve
öneri alabilirsiniz. Özellikle birinci sınıf öğrencilerinin velileri
öğretmenlerin yönlendirmelerine daha çok dikkat etmelidir.
Ödevlerini tek başına yapabilmesi için
motive edin!



Amacınız çocuğunuzun kendi başına ödevlerini
yapabilmesi olmalıdır, onun yerine ödevlerini
yapmak değil.
Sizin göreviniz ona rehberlik ettikten sonra takıldığı
noktalarda destek olmanız, sorularını
yanıtlamanızdır.
Bazı anne babalar çocuklarının ödevlerini kendileri
yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Bu yanlış
bir yaklaşımdır. Amacımız çocuğun kendi başına
ödev yapabilme becerilerini artırmaktır.
Çocuğunuzun durumu hakkında öğretmeni ile
iletişim halinde olun…



Çocuğunuzun yaşının özelliklerini, bu dönemde
başarabileceklerini, kişisel becerilerini en iyi
gözlemleyebilecek kişilerden biri de sınıf
öğretmenidir.
Kendi başarısı, arkadaşlarına ve yaşının özelliklerine
göre seviyesi konusunda öğretmen gözlemlerinden,
görüş ve önerilerinden yararlanın.
Böylece çocuğunuzun durumuna ilişkin gerçekçi
beklentilere sahip olursunuz.
OKUL KURALLARI VE
VELİLERİMİZDEN
BEKLENTİLERİMİZ
Okul Kurallarımız

Mümkün olduğunca çocuğunuzun sabah törenlerine
ve derse hazırlık saatine geç kalmayarak bu süreden
yararlanmasına özen gösteriniz.

Öğrenci okula gelemeyecekse mutlaka arayarak sınıf
öğretmenine ve/veya okul idaresine haber veriniz.
Böylece çocuğunuzun okula devam devamsızlık
durumunu kontrol altında tutmuş olursunuz.

Okul ve sınıf toplantılarına düzenli katılmaya özen
gösteriniz. Çok önemli bir sebeple katılamasanız bile
ilk fırsatta çocuğunuzun sınıf öğretmeni ile iletişime
geçip toplantı hakkında bilgi alınız.

Okul ve öğretmenlerle düzenli iletişim halinde olmak
öğrenci başarısını olumlu etkilemektedir. Zaman
zaman yapacağınız ziyaretlerde çocuğunuzun genel
durumu hakkında en doğru bilgileri doğrudan
öğretmenlerinden öğrenir, gereken tedbirleri
zamanında alır ve uygularsınız. Eğer öğretmeniniz
görüşme için özel saatler ayırmışsa bu saatlerde
randevu alarak görüşmeye özen gösteriniz.

Veli olarak genelde anneler okula gelmekle birlikte, aslında
her fırsatta anne ve baba birlikte okula gelmelidir. Bu
durumda çocuklarınız için daha faydalı bir işbirliği sağlamış
oluruz.

Okulda cep telefonu kullanımı ile ilgili kurallar vardır. Genel
olarak ilkokul çağındaki çocukların cep telefonu kullanımı
doğru değildir. Okula görüntülü cep telefonu getirilmemeli,
getirilmesi gerçekten gereken durumlarda ise derste
tamamen kapatılmalı, teneffüs saatinde de sessiz konumda
tutulmalıdır. Bu kurallara uyma konusunda siz velilerin de
destekleyici olmasını bekliyoruz. Ayrıca, sizler de
çocuklarınızı özellikle ders saatlerinde asla aramayınız. Acil
bir durum söz konusu ise öğretmeninin ve/veya okulun
telefonundan arayarak da bizler aracılığıyla iletişim
kurmanıza yardımcı olabiliriz.


Okulumuzda dersler bittikten sonra çocuklarınızın ne
zaman, nerede, kimlerle olduğuyla, eve ne zaman geldiği
ile doğrudan sizin ilgilenerek durumunu takip etmeniz çok
önemlidir. Bu konuda kurallar koymanız ve uygulanması
için önlemler almanız önemlidir.
Çocuklarınızın arkadaşlık ilişkilerini yakından takip edin.
Bunun için en iyi yöntem, zaman zaman çocuklarınızın
arkadaşlarını eve davet etmesine izin vermek ve onları bu
ortamda tanımaya çalışmaktır. Güvendiğiniz
arkadaşlarının evlerine de kendi çocuğunuzu gönderebilir
hatta sınıf arkadaşlarının aileleri ile de tanışabilirsiniz.
Ayrıca sınıf arkadaşları ile oluşturacakları ders çalışma
grupları, çocuğunuzun ders başarısına olumlu katkı
sağlayabilir.

Çocuğunuza evde uygun çalışma ortamı sunmak
konusunda sorumluluk siz velilerimize aittir. Verimli
ders çalışmalarına daha ne gibi katkılarınız olabileceği,
çocuğunuzu nasıl destekleyebileceğiniz konusunda daha
fazla bilgiyi yine öğretmeninden ve okul rehberlik
servisinden edinebilirsiniz.

Okulumuzun kılık kıyafet uygulamaları hakkında bilgi
sahibi olunuz ve çocuğunuzun bu kurallara uygun
hareket etmesi konusunda siz de gerekli tedbirleri
alınız. Ayrıca mevsime uygun giyinmesi, günün
şartlarına göre hareket etmesi konusunda beceri
kazanmasını sağlayınız.

Bilgi sahibi olmanız ve sizin de temkinli davranmanız gereken bir
diğer konu da okulda işleyen disiplin sistemi ve diğer kurallardır.
Herhangi bir sorun yaşanmasına engel olmak için sizlerin de bu
konudaki hassasiyeti ve işbirliği çok önemlidir.

Çocuğunuzla ilgili önemli her türlü ayrıntıyı mutlaka sınıf
öğretmenine, rehberlik servisine ve okul idaresine bildirin. Bu
ailevi bir sorun da olabilir, sağlık sorunu da olabilir. Özellikle de
kullanması gereken bir ilaç ya da acil müdahale edilmesi gereken
bir sağlık sorunu varsa bu konuda mutlaka işbirliği halinde
olunması gereklidir.

Okulumuz rehberlik servisi ihtiyaç duyduğunuz konularda sizlere
yardımcı olacaktır. Özellikle sınıf öğretmenlerimiz aracılığıyla
iletişim kurduğunuz zaman daha da verimli bir işbirliği ile sorun
her ne ise büyümeden aşabilirsiniz.

İnternet kullanıcısı velilerimizin, çocuğunun okul bilgileri
hakkında merak ettiği her şeyi öğrenebileceği e-okul veli
bilgilendirme sistemi hakkında da bilgisi olmasında fayda
vardır. Bu sisteme iki şekilde ulaşabilirsiniz:
 www.meb.gov.tr internet adresine girip Veli Bilgilendirme
Sistemi’ne ulaşın. Çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını ve
okul numarasını girin. Sisteme girdikten sonra çocuğunuzla
ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz.
 Diğer bir yol olarak doğrudan Google’ye e-okul veli
bilgilendirme sistemi de yazabilirsiniz. Bundan sonra yine
çocuğunuzun T.C. kimlik numarasını ve okul numarasını
girerek sistemdeki pek çok bilgiye rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
Download

Okul Başarısını Artırmada Veliye Düşen Sorumluluklar