İMÖ 2501 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR
Öğretim Üyesi
Ofis
Telefon
E-mail
Ders Saati
Danışma Saatleri
Dersin Kitabı
Yrd.Doç.Dr. Evrim Erbilgin
Eğitim Fak. 308
0 252 211 3114
[email protected]
Salı 13:30-15:20
Pazartesi 15:30-17:30, alternatif olarak randevu talep edebilirsiniz.
1) Ortaokul Matematik Dersi Öğretim Programı (2013). Web Adresi:
http://ttkb.meb.gov.tr/www/guncellenen-ogretimprogramlari/icerik/151
2) İlköğretim Matematik Dersi 6-8. Sınıflar Öğretim Programı (2009).
Web adresi: http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72
Bu ders matematik öğretimine giriş niteliğindedir. Öğretmen adaylarının Özel
Öğretim Yöntemleri Dersinde başarılı olabilmeleri için gerekli alt yapıyı
oluşturmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda öğretmen adayları öğrenme teorilerini
matematik öğretimi ile ilişkilendirecek, matematiğin ve matematik öğrenmenin
doğasını tartışacak, matematik yaparken kullanılan süreçleri inceleyeceklerdir.
Dersin İçeriği ve
Amacı
Öğretmen
Adaylarının
Sorumlulukları
Bunlara ek olarak, öğretmen adayları matematik öğretimi ile ilgili materyal
(manipulatifler, teknoloji, vb.) kullanımı konusunda deneyim sahibi olacaklar
ve bir ortaokul matematik ders kitabını analiz edeceklerdir.





Verilen bütün ödevler zamanında ve dürüstlük ilkesi çerçevesinde
yapılmalıdır.
Derste kullanacağınız materyalleri (Makale, kalem, defter, hesap
makinesi, vs.) mutlaka yanınızda bulundurunuz.
Ders içindeki etkinliklere katılmanız öğrenmeniz için gerekli bir
adımdır ve notunuzu etkileyecektir.
Diğer öğretmen adaylarını ve öğretim üyesini dinlemeniz ve onların
görüşlerine ilgi göstermeniz sınıftaki diğer katılımcılara gösterdiğiniz
saygının göstergesidir.
Derse gösterdiğiniz bir saygının ifadesi olarak ders esnasında cep
telefonunuzu kapatınız veya sessiz moda alınız.
Ölçme Değerlendirme Aracı
Değerlendirme
Yüzdelik
Etki
Notlandırma Ölçeği
Not
Yüzde
Aralığı
Ders Anlatımı
20
AA
%90 - %100
Ders Analizi
10
BA
%85 - %89
Karşılaştırmalı Kitap Analizi
30
BB
%80 - %84
Problem Çözme
20
CB
%75 - %79
Ödevler
10
CC
%70 - %74
Derse Katılım
10
DC
%65 - % 69
DD
%60 - %64
F
< %60
3 kişiden oluşan grubunuz size verilecek bir öğrenme teorisi veya
matematiksel süreç odaklı bir ders planlayıp dersi sınıfımızda
uygulayacaklardır. İlgili yönergeler:
Ders Anlatımı
* Dersiniz 20dk-30dk olmalıdır.
* Dersi grup olarak planlamalısınız, uygulamayı gruptan bir kişi yapabilir.
* Ders planı formatına uygun olarak ders planınız yazılmalıdır.
* Ders uygulamanız bize konunuzu gerçekten öğretecek şekilde olmalıdır.
Sınıfı motive etmeli, aktif olarak derse katmalı ve konuyu anlamlı olarak
öğretmelisiniz.
* Öğretim üyesine ödevinizle ilgili bir rapor sunulacaktır. Raporun yönergesi
ayrıca verilecektir. Bu rapor ders anlatımınızın başında öğretim üyesine
verilmelidir.
Ders Analizi
Size verilen bir değerlendirme aracını kullanarak internetten bulduğunuz veya
canlı gözlemlediğiniz bir ortaokul matematik dersini değerlendireceksiniz.
Karşılaştırmalı Kitap
Analizi
Bu ödevde iki tane ortaokul matematik ders kitabını karşılaştırmalı olarak
incelemeniz beklenmektedir. Derste öğrendiğimiz bilgileri kullanarak
yapacağınız bu ödevin yönergesi ayrıca verilecektir.
Problem Çözme
Size verilecek problem setini çözmeniz gerekmektedir.
Ödevler
Ders konularımızla ilgili size ders içinde ve/veya ders dışında ödevler
verilecektir.
Devam-Devamsızlık
Politikası
Dersin %70’ine devam zorunluluğu vardır. Hesaplamada akademik takvim
esas alınır.
Derse geç kalmak ya da erken çıkmak (izinli olunmadığı sürece)
profesyonellikle bağdaşmadığı ve gerek dersi veren öğretim üyesi gerekse
sınıfa zamanında gelen meslektaşlarınız açısından dikkat dağıtıcı olduğu için 2
kez geç kalmak / erken ayrılmak devamsızlık hakkınızın birini
kullandığınız anlamına gelecektir.
Devam şartını yerine getirmeyen aday öğretmen dersten kalır.
Engelli öğretmen adayların hangi konuda desteğe ihtiyacı olduklarını dersin
öğretmeni ile görüşerek belirtmeleri gerekmektedir.
Derslerin Sonu: 26 Aralık 2014
Final Sınavları: 29 Aralık -12 Ocak 2015
Engelli Öğrenciler
Önemli Günler
2
Hafta
1. Hafta
15–19 Eylül
Dersin Konusu
Dersin Tanıtımı, Matematiğin anlamı,
Matematiksel bilgi
2. Hafta
22–26 Eylül
Sunum Gruplarının Oluşması,
Öğrenme Kuramları
3. Hafta
29 Eylül – 3 Ekim
Öğrenme Kuramları
Ders Planı Formatı
4. Hafta
6 – 10 Ekim
Matematiksel süreçler (Beceriler)
5. Hafta
13 – 17 Ekim
6. Hafta
20- 24 Ekim
7. Hafta
27 – 31 Ekim
8. Hafta
3 – 7 Kasım
9. Hafta
10 – 14 Kasım
10. Hafta
17 – 21 Kasım
11. Hafta
24 - 28 Kasım
12. Hafta
1 – 5 Aralık
13. Hafta
8 – 12 Aralık
14. Hafta
15 – 19 Aralık
15. Hafta
22 – 26 Aralık
Ödev
Matematiksel süreçler (Beceriler)
Sunum-1
Ödev 1: Matematiksel Becerileri
tanımlayıp her biri için bir örnek
veriniz.
Teslim Tarihi: 24 Ekim 2014
Ders Değerlendirme
Sunum-2
Kart Sınıflandırma Etkinliği
Sunum-3
Vize Haftası (problem seti teslim)
Bilginin Derinliği (tanımı)
Kitap Analizi Ödevi
Sunum - 4
Bilginin Derinliği (soru analizi)
Sunum - 5
Bilginin Derinliği (PISA, TIMSS)
Sunum - 6
Materyal Kullanımı
Sunum - 7
Materyal Kullanımı
Sunum-8
Matematik ve Kültür
Genel Değerlendirme
3
Ödev 2: Bir ortaokul matematik
konusuna ait kart sınıflandırma
etkinliği hazırlayın.
Teslim Tarihi: 14 Kasım 2014
Grup Üyeleri
Sunum Konusu
Grup – 1:
Davranışçı yaklaşım
Grup – 2:
Yapılandırmacı Yaklaşım
Grup – 3:
Sosyal Yapılandırmacı Yaklaşım
Grup – 4:
Gerçekçi Matematik Eğitimi
Grup – 5:
Van Hiele Geometri ÖğretimiYaklaşımı
Grup – 6:
İlişkilendirme
Grup – 7:
Çoklu Temsil
Grup – 8:
Problem Çözme
4
Download

Dersin İçeriği - Yrd.Doç.Dr. Evrim ERBİLGİN