2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılı
Eylül Dönemi Seminer Çalışması
Hazırlayan: Enes ASKAR (İngilizce Öğretmeni)
1
DynEd
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi,
-MEB’de kurulan ana sunucu bilgisayarlar üzerinden
öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini sağlayan bir
eğitim aracıdır. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi
ilköğretimin 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında uygulanan
İngilizce öğretim programlarını destekler niteliktedir.
-Ayrıca, öğrencilere, okul veya evlerinde bilgisayarları
başında çalışma imkânı sunmakta, öğrencilerin
çalışmalarının sonuçlarının öğretmenleri tarafından
izlenmesi ve onlara rehberlik edilmesine olanak
sağlamaktadır.
2
DynEd
-Sistem kullanıcıların kurulum CD’sini bilgisayara
kurmasının ardından Kullanıcı Adı ve Şifre girilmesi
ile kullanılmaktadır.
-Bakanlık bünyesinde kurulan sunuculara
öğrencilerin çalışmaları kaydedilecektir. Bu suretle
öğretmenler ve yöneticilerce, öğrencilerin
çalışmaları izlenebilecek ve geri dönüt
sağlanabilecektir.
3
DynEd
-Öğrencilerin çalışmaları esnasında bilgisayarlarında
kurulum CD’sinin takılı olması veya kesintisiz internet
bağlantısı kurmaları gerekmemektedir.
-Ayrıca, sistem öğrenciye çalışma performansı
hakkında “tutor” yazılımı vasıtasıyla geri bildirim
sağlamaktadır.
4
DynEd
Bu yazılımla; öğrencilerin, gramer ağırlıklı bir dil
eğitimi değil, okuma, yazma, dinleme, konuşma
temelinde dil eğitimi sağlayarak İngilizceyi tam
olarak öğrenmesi amaçlanmaktadır.
5
DynEd
TANIMLAR
1. DynEd Merkez Yürütme Ekibi
2. DynEd Merkez Destek Ekibi
a) DynEd İngilizce Merkez Destek Ekibi
b) DynEd Bilgisayar Merkez Destek Ekibi
3. DynEd İngilizce Bölge Temsilcileri
4. DynEd Bilgisayar l Koordinatörü (Mebbis
Sorumlusu)
5. DynEd İngilizce Okul Sorumluları
6. DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları (Bilgisayar
Formatör Öğretmenleri)
7. DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri
(5,6 ve 7 anlatılacak)
6
DynEd
DynEd İngilizce Okul Sorumluları:
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin ilköğretim
okullarında verimli kullanılması için gerekli tüm iş ve
işlemleri yapmaktan sorumlulardır.
7
DynEd
DynEd Bilgisayar Okul Sorumluları (Bilgisayar
Formatör Öğretmenleri):
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin ilköğretim
okullarındaki bilgisayar sistemlerine kurulması ve
aksaksız çalıştırılması için gerekli tüm iş ve
işlemleri yapmaktan sorumludur.
8
DynEd
DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri:
Resmî ilköğretim okullarında görevli 4. ve 5. sınıf
öğretmenleri ve/veya İngilizce branş öğretmenleridir.
DynEd İngilizce Sınıf Temsilcileri; Dyned İngilizce
Okul Sorumlusu’na karşı sorumludur.
9
DynEd
DYNED İNGLİZCE SINIF TEMSİLCİLERİNİN GÖREV
VE SORUMLULUKLARI
(4 – 5. Sınıf Öğretmenleri ve/veya İngilizce Branş Öğretmenleri)
1. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili eğitim
desteğini kendi okulundaki DynEd İngilizce Okul
Sorumlusu’ndan almak,
2. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili bilgisayar
teknik desteğini kendi okulundaki DynEd Bilgisayar
Okul Sorumlusu’ndan almak,
10
DynEd
3. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden İngilizce
ders aracı olarak faydalanmak ve öğrencilerle
birlikte azami derecede bilgisayar basında çalışmayı
sağlamak,
4. Okula ait Grup Şifresi’ni ve eğitim verdikleri
sınıf/sınıflara ait Sınıf Şifresini ve DynEd
İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nde öğrenci oturumu
açmak için öğretmen e-postasını ve şifresini DynEd
İngilizce Okul Sorumlusu’ndan almak,
11
DynEd
5. Derse girdiği sınıflarda öğrencilere DynEd İngilizce
Dil Eğitimi Sistemi ile ilgili rehberlik yapmak,
6. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi çerçevesinde
öğrencilere kendi kendine öğrenme yönteminin
işleyişi ile Öğrenci El Kitabı ve Kullanım Kılavuzu’nda
veya elektronik ortamda belirtilen Doğru Çalışma
Yöntemleri’ni anlatmak,
7. Öğrencilerin çalışma verimini “Tutor” yazılımı ile
izlemek ve öğrencileri daha verimli çalışmaya
yönlendirmek,
12
DynEd
8. Öğrencilerin ilerleme düzeyini, DynEd İngilizce Dil
Eğitimi Sistemi’ndeki ölçme değerlendirme araçları
ile takip etmek,
9. Öğrencilerin DynEd İngilizce Dil Eğitimi
Sistemi’ndeki çalışmalarını, performans belirlemeye
yönelik çalışmalar kapsamında değerlendirmek,
*DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sisteminde değerlendirme; Tutor
yazılımı sonuç puanı, beceri sınav sonuçları ortalaması ve
öğrenci için hedeflenen üniteye ulaşabilme performansına
göre öğretmen tarafından yapılır.
13
DynEd
10. Öğrencilerin, DynEd İngilizce Dil Eğitimi
Sistemi’nden hem okul bilgisayarları hem de şahsi
bilgisayarları vasıtası ile azami derecede
yararlanmalarını sağlamak,
11. Dyned İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin 4 – 8. sınıf
öğrencileri haricinde kişi/kişilerce kullanılmasını
engellemek için gerekli tedbirleri almak,
14
DynEd
12. Öğrencilere, kendi Oturum Açma Kimliklerini ve
Şifrelerini sadece kendilerinin kullanması gerektiğini
anlatmak.
(Aksi takdirde aynı şifreyi kullanan öğrencilerden
hiçbirinin DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nden
faydalanamayacağını, nedenleri ile birlikte öğrencilere
anlatmak ve DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi’nin
yanlış kullanımının önüne geçmek.),
13. Öğrencilere, gerektiğinde kendi Şifrelerini nasıl
değiştirebileceklerini anlatmak,
15
DynEd
14. Öğrencilere DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi
yazılımlarının nasıl güncelleştirileceğini
anlatmak ve gerektiğinde öğrencilerin güncelleme
yapmalarını sağlamak.
16
DynEd
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Şifre Dağıtım ve
Kullanım Haritası
17
DynEd
18
DynEd
19
DynEd
Ayrıntılı Bilgi İçin:
http://mebides.meb.gov.tr
20
Download

DynEd