2. SINIFLAR VELİ BÜLTENİ
Sayı: 1
Tarih: 08.09.2014 – 24.10.2014
Sayın Velilerimiz;
Yaz tatilinin ardından 08.09.2014 tarihinde, öğrencilerimizle buluşmanın keyfini yaşadık. İlk
haftamızda, okul kurallarını hatırlama ve oluşturma aktiviteleri yaptık. Kuralların neden
gerekli olduğunu sınıfça sorgulayıp, okul yaşantımızı daha verimli, planlı ve organize
kullanmak için hangi kurallara ihtiyaç duyabileceğimizi tartışarak çıkarımlarda bulunduk. Sınıf
kurallarını belirleyip, öğrenci dolaplarını düzenledik.
İlk ünitemiz süresince; PYP kavramlarıyla ilgili olarak “Sorgulama çemberi, öğrenen profili,
tutum ve beceriler” ile ilgili etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu yıl uygulayamaya başladığımız
“öğrenme günlükleri” ile ilgili paylaşımlarımızı tamamlayacağız.
Öğrencilerimizle birlikte “Mevcut Grafiği” hazırlayarak sınıfımızdaki kız ve erkek öğrenci
sayımızı belirleyeceğiz. Mevcut grafiğini yorumlarken “az”, “çok”, “daha az” ve “daha çok” gibi
kavramları kullanarak karşılaştırmalar yapmalarını sağlayacağız.
Yıl sonuna kadar her gün düzenli olarak yapacağımız takvim
çalışmalarına başladık. Her gün yapacağımız takvim çalışması ile
“gün, ay, yıl, şekil ve sayı örüntüsü” kavramlarını geliştirmeyi
hedefliyoruz.
Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik derslerini kapsayan, hazır
bulunuşluk etkinlikleri yaptık. Bu etkinlikler sonucunda eksik
öğrenmelerimizi tespit edip tamamlayıcı çalışmalar yaptık.
15 Eylül 2014 tarihinde, ilk PYP ünitemiz olan “Arkadaşlık” ünitesine başlıyoruz. Bu ünitede
“Arkadaşlık”, “Arkadaş Seçimi” ve “Arkadaşlığı Sürdürmek” sorgulama hatları çerçevesinde
ünitemizi işleyeceğiz. Cevabını merak ettiğimiz sorular oluşturacağız ve sorularımızla PYP
kavramları arasında bağlantılar kuracağız. Ayrıca bu ünitede geliştirmeyi hedeflediğimiz PYP
Öğrenen Profili özellikleri, becerileri ve tutumları ile ilgili çalışmalar yapacağız.
Önemli Günler:
İlköğretim Haftası (Okulların açıldığı ilk hafta)
Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim 2014)
İstanbul’un Kurtuluşu (6 Ekim 2014)
2.sınıflar Veli Toplantısı (13 Eylül 2014)
HAYAT BİLGİSİ
Sorgulama Ünitesi
Tema Adı : BİZ KİMİZ
Ünite Adı: ARKADAŞLIK
Tema Süresi: 15. 09. 2014 -24.10.2014
Ana Düşünce: Hayatı paylaşırken arkadaşlıklar kurarız.
Bu sorgulama ünitesinde vurgulanacak anahtar kavramlar: Sebep-sonuç, bakış açısı,
bağlantı
Beceriler: Sosyal Beceriler (başkalarına saygı duyma, grup halinde karar alma), İletişim
Becerileri ( dinleme )
Tutumlar: Güven, saygı, hoşgörü
Öğrenen Profil Özellikleri: Düşünen, açık görüşlü
Sorgulama Hatları:
 Arkadaşlık

Arkadaş seçimi

Arkadaşlığı sürdürmek
Bu Ünitede Türkçe Derslerinde Yapacağımız Çalışmalar:












Dikte çalışmaları
Ses, hece ve kelime çalışmaları
Zıt –eş anlamlı sözcükler
Cümle bilgisi
Özel isim
Metin okuma - anlama çalışmaları 5N 1K (ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden ve kim)
Ünite ile ilgili dinleme metinleri
Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili anlama - konuşma etkinlikleri
Resimlerden öykü yazma ve öykü tamamlama çalışmaları
Dinleme kuralları
Noktalama işaretleri
Alfabetik sıralama
Bu ünitede okuyacağımız ve yararlanacağımız kitaplar:
MEB Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı
Bremen Çalgıcıları
Matematik Derslerinde Yapacağımız Çalışmalar:
 Paylaşım zamanlarında 2’şer, 3’er, 4’er, 5’er ve
10’ar ileri ve geri ritmik sayma çalışmaları,
 Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve
ayrıtları gösterme,
 Silindir, koni ve küre modellerinde yüzleri
gösterme,
 Standart olmayan farklı uzunluk ölçme birimlerini
birlikte kullanarak bir uzunluğu ölçme,
 Standart uzunluk ölçme araçlarını belirterek
gerekliliğini açıklama, santimetre birimleriyle
ölçme,
 Standart olan veya olmayan uzunluk ölçü
birimleriyle sayı doğrusu modelleri oluşturma,
 Küp, dikdörtgen, kare ve üçgen prizma modellerinin yüzleri ile silindir ve koni
modellerinin düz yüzlerinin isimlerini belirtme,
 Karesel, dikdörtgensel, üçgensel bölgelerin ve dairenin sınırlarının isimlerini belirtme,
 Karenin, dikdörtgenin, üçgenin köşe ve kenarlarını gösterme,
 Kare, dikdörtgen, üçgen ve çember modelleri oluşturma,
 Deste ve düzineyi örneklerle açıklama konularına yönelik etkinlikler yapacağız.
Bu ünitede yararlanacağımız kaynak kitaplar:
Matematik Gezegeni
MEB Ders Kitabı ve Çalışma Kitabı
Bu temada bizi şu konularda destekleyebilirsiniz:
 Yazılı ve görsel kaynakların (CD, video kasetler, okuma kitapları, süreli yayınlar) okula
gönderilmesi.
 Arkadaşlık ünitesi sorgulama hatları kapsamında öğrencimizin yapacağı röportaj,
sohbet ve anket çalışmaları konusunda destek olunması.
 Tema kapsamında öğrencilerimizin arkadaş ilişkileri ve arkadaşlığın sürdürülmesinde
yaşanan sorunlar ve beklenen çözümler ile ilgili okulda yapılan ve günlük yaşantılarında
da devam etmesini beklediğimiz davranışlarla ilgili geri bildirimlerin bizlerle
paylaşılması.
Eğitim - öğretim sürecimizde bizi şu konularda destekleyebilirsiniz:

Öğrencilerimizin okuma becerilerini geliştirmek için her gün yarım saat kitap
okuma ortamının oluşturulması,

Okunan kitabın en az bir sayfasının sesli okuma yaptırılması, öğrencimizin sesli
okuma becerisini geliştirecek ve okumayı akıcı hale getirmesini sağlayacaktır.

Okul tarafından sizlere gönderilen evrakların belirtilen
tarihlerde ulaştırılmasına özen gösterilmesi,

Öğrencilerimizin bu yıl okuma alışkanlığını artırmayı
hedefliyoruz. Bu konuda evde de belirlediğiniz zamanlarda
çoğunuza kitap okuyarak ona okuma sevgisi aşılamış ve
dinleme becerisini geliştirmiş olursunuz.
 Öğrencilerimize tema süresince kazandırmayı hedeflediğimiz beceri, tutum ve profilleri
günlük yaşantılarında da içselleştirebilmeleri için gereken desteği vermenizi bekleriz.

Öğrencilerimiz için süreli bir dergiye abone olunması. ( Bilim Çocuk, National
Geographic Kids vb.)
 Hafta sonu ve hafta içi ödevleri, 19.09.2014 tarihinden itibaren K12Net
Öğrenci Bilgi Sistemi’nde yayımlanmaya başlanacaktır. Sistemle ilgili
detaylı bilgilendirme bu tarihten önce velilerimize iletilecektir.
İNGİLİZCE:
Yeni okul dönemimize başladığımız için her zamanki gibi çok heyecanlıyız.
İlk iki hafta öğrencilerimiz selamlaşma ve basit rica cümleleriyle bu
yılki dil etkinliklerine giriş yapacaklar. Bu çalışmaların ardından yıl
içerisinde kullanılacak kitap serilerimiz ve onların kahramanlarıyla
tanışacak, sınıf içerisinde ilk andan itibaren oyunlar oynayarak,
dinleyerek, okuyarak, izleyerek, kısa, basit cümleler kurarak,
seviyelerine uygun sorular sorup cevaplar vererek, canlandırmalar
yaparak dili kullanmaya ve yaşamaya başlayacaklardır.
Our Discovery Island 3 kitabımızın “Welcome” ve “Free Time”
ünitelerinde sayılar, alfabedeki harfler, altında, üstünde gibi yer
bildiren basit kelimeler ve ana renkler, günün bölümleri, aylar, aile bireyleri ve öğrencilerin
sevdikleri ünlü karakterlerin kimler olduğu gibi konular işlenecektir.
Little Bridge programımızda bu sene ilk işleyeceğimiz konu ‘Friends’ ünitesidir.
15 Eylül’den itibaren altı haftalık Arkadaşlık ünitesi kapsamında öğrencilerimiz bu yıl 6 hafta
sürecek olan “My Buddy Next Door – Yan Sınıftaki Kankam” çalışması yapacaklardır. Bu
çalışma öğrencilerimizin düşünen ve açık görüşlü profillerini; güven, saygı ve hoşgörü
tutumlarını geliştirmeyi hedeflerken öğrencilerimize ‘arkadaşlık’ kavramı çerçevesinde dil
becerilerini edinme, keşfetme ve geliştirme fırsatı sağlayacaktır.
26 Eylül Avrupa Diller Günü’nü öğrencilerimizle ‘Baerenmarkt – Ayıcık Pazarı’ etkinliğiyle
kutlamayı planladık. Öğrencilerimiz 26 Eylül’ü kapsayan hafta içerisinde farklı dillerde şarkı
dinleme, söyleme, selamlaşma ve teşekkür etme fırsatı bulacaklardır. Bu etkinliğimiz için her
biri evlerinden küçük bir ayıcık getirecek, onları farklı dillerde yazılmış kuşaklarla
süsleyeceklerdir.
Tumblebooks adlı çevrimiçi kütüphanemiz bu sene hem evde hem sınıfta öğrencilerimizin
okuduğunu anlama becerilerini geliştirmeye yadımcı olacaktır. Bu ünite için sınıf içinde
okumayı planladığımız kitaplar şunlardır : At the Seaside, The Play Park, I Miss Frankin
P.Schuckles, Boomer’s Big Surprise, Always ve I Wish I Had Freckles Like Abby
SİZLERE NOTUMUZ:
 İnteraktif ‘Little Bridge 2’ programında çocuklarımızı evlerinde
yapmaları için yönlendireceğimiz etkinlikler öncesinde öğrencilerimize
kullanım şifresi dağıtılacaktır.
 Çocuklarınızın ödevlerinin yanı sıra İngilizce ile okul dışında da
karşılaşmaları ve boş zamanlarında sizlerin rehberliğinde seviyelerine
uygun interaktif oyunlar oynamaları, çizgi filmler izlemeleri, şarkı
dinlemeleri ve hikayeler okumaları dili kullanım becerilerinde hatırlatıcı, anlamayı
kolaylaştırıcı etkiler yapacaktır.
Hikaye, film, şarkı, oyun seçimlerinde özellikle
çocuklarınızın ilgi alanlarına uygun bulacağınız malzemeler onların yabancı dil kullanım
becerilerini tahminlerinizin ötesinde ilerletecektir.
 İngilizce ödevleri ve bu ödevlerle ilgili bağlantılı dinleme çalışmalarını her hafta
www.terakki.k12.net adresinden edinebilirsiniz.
 Salı ve Perşembe günleri öğrencilerimize Our Discovery Island Activity Book’ larından,
Tumblebooks çevrimiçi kütüphaneden veya Little Bridge programından çok kısa ev
çalışmaları verilebilecektir.
Dil öğrenme yolculuklarında çocuklarınıza çok güzel bir yıl diliyoruz.
Bu ay önerdiğimiz hikaye ve oyun siteleri aşağıdadır.
 http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
 http://www.sesamestreet.org/
 http://www.uptoten.com/kids/kidsgames-home.html
 http://agendaweb.org/listening/short-stories-for-children.html
 http://agendaweb.org/videos/flash-stories-children.html
 http://agendaweb.org/videos/short-flash-stories.html
 http://www.storylineonline.net/
 http://www.mes-english.com/flashcards.php
 http://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level2/?cc=tr&selLanguage=en
 http://www.funbrain.com/
BEDEN EĞİTİMİ:
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının ilk haftasında derslerimizde, temel katılım bilgilerini
paylaşacağız. Ayrıca Eylül ve Ekim aylarında, düzen alıştırmaları, yapay kaya tırmanışı ve
tenis branşı çalışmalarına yer vereceğiz.
Biz kimiz ünitesinde; arkadaşlığı geliştirmek için, kazananın kaybedenin olmadığı öğrencilerin
kendi arkadaş gruplarını oluşturduğu takımlar ile eğitsel oyunlar ve yarışmalar yapılacaktır.
Derslerimizde bizi şu konularda destekleyebilirsiniz.



Derslere
öğrencilerimiz
okulun belirlediği beden
eğitimi dersi kıyafetleri ile
katılır.
Mazereti
olan
öğrenci,
velisinden mazeret belgesi getirir ve öğretmeninden onay alarak dersi izler.
Beden Eğitimi dersinin olduğu günlerde öğrenciler, yanlarında yedek tişört veya atlet
bulundururlar ve ders sonunda soyunma odalarında giysilerini değiştirebilirler.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ:
“Bilgisayar ve Sağlık” sunumunda gösterilen durumların sağlığımız için
hangi zararları verebileceğini tartışacağız.
Bir web 2.0 aracı olan www.padlet.com sitesi üzerinde "Bilgisayar ve sağlık"
konulu bir sınıf duvarı oluşturacağız.
“Teknoloji ve Ben” ünitesi altında kullanıcıların teknolojiyi
kullanırken yaptığı hatalara örnekler vereceğiz. Teknolojik
araçları sorunsuz kullanmak için mutlaka kullanım kılavuzlarının
okunması gerektiği vurgulayacağız. Kablolar, ekran vb.
nesnelere ıslak elle dokunulmaması, açıkta
kablo varsa basılmaması gibi önlemlere beyin
fırtınası yaparak ulaşmalarını sağlayacağız.
“Arkadaşlık” teması ile ilgili "En iyi arkadaşımın özellikleri" konulu wordle
çalışması yapacağız.
“Cumhuriyet ve Atatürk” teması kapsamında Paint programında
“Cumhuriyet” konulu afiş çalışması yapacağız.
GÖRSEL SANATLAR:
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılının Eylül ayının ilk haftasında, tanışma
etkinlikleri, araç-gereç tespiti, atölye sorumluluklarımız konularında
öğrencilerimizle paylaşımlarda bulunulmuştur.
İkinci haftadan itibaren PYP Kim Olduğumuz teması altında, arkadaşlık
üniteleri kapsamında etkinliklerimiz gerçekleştirilecektir.
Arkadaşlığı sürdürmek,sorgulama hattından yola çıkarak, etkinliğimizi
gerçekleştireceğiz.Öğrencilerimiz gruplar oluşturarak arkadaşlık konulu
bir senaryo yazacaklar ve daha sonrasında yazmış oldukları bu
senaryodan yola çıkarak iki boyutlu bir poster tasarlayacaklardır.
Çalışmalarımız 2. sınıflar katında sergilenecektir.
MÜZİK:
2014-2015 öğretim yılının ilk haftalarında öğrencilerimizle
bir yıl boyunca yapacağımız müzik dersi çalışmaları hakkında
paylaşımlarda bulunup, İstiklal Marşı ve Terakki Marşı’nı doğru ve
güzel söyleme çalışmaları yapacağız.


“Arkadaşlık” PYP ünitesi ile ilgili olarak;
‘’Arkadaşlık’’ temalı şarkı öğretilerek ritim aletleri ile eşlik
grup çalışması yapacağız.
Uzun hece-kısa hece konusu ile ilgili öğrencilere, çeşitli ses
kaynaklarından
çıkan
sesleri
taklit
etmelerine
yönelik
dramatizasyonlar yapılarak konuşmalarında uzun ve kısa heceleri
ayırt etme çalışmaları yapılacaktır.
YARATICI DRAMA:
Benimle Oynar mısın?
Yaz tatilinin ardından öğrencilerimizle
Yaratıcı Drama dersinin kurallarını
hatırladıkları oyunlar oynanacaktır.
Arkadaşlık
Öğrencilerle farklılıklara saygıyı pekiştiren, arkadaşlarımızı
seçerken nelere dikkat ettiğimiz üzerinden bakış açılarını
geliştiren “Dünya Yaz Kampı” etkinliği yapılacaktır.
Hafize Güner’in “İyi ki Varsın Tilki Toni Arkadaşlık Puding
gibidir” kitabı üzerinden arkadaşlığın önemi arkadaşlar arasında
yaşanan sorunlara alternatif çözümler bulmaya çalışılacaktır.
Çözüm önerileri getirilerek çocuğun oyuna katılmasıyla tekrar
canlandırılacaktır.
Janosch’un “Ayıcık ve Kaplancık”, Arnold Lobel’in Kurbağa
Öyküleri, Fatih Erdoğan’ın “Sevgili Arkadaşım” ve Tülin
Kozikoğlu’nun “Hepsi Benim” adlı kitaplardan seçkiler canlandırılarak arkadaşlık üzerine
felsefe çalışmaları yapılacaktır.
Dostlarım Köpek Maması Kampanyası
Öğrencilerimize hayvan sevgisini aşılamak, hayvanları koruma ve hayvan haklarına saygı
duymalarını sağlamak, aynı zamanda da sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak amacıyla 4
Ekim Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde, öğrencilerimizin getirdiği köpek mamaları
Hayvan Barınağı’na teslim edilecek ve her öğrenciye barınaktaki köpekler adına teşekkür
kartı verilecektir.
KÜTÜPHANE
2. sınıfların ‘Arkadaşlık’ ünitesi ile ilgili kütüphanede
bulunan kaynaklardan oluşan bir stant hazırladık.
Öğrencilerimizin
bu
kaynakları
inceleyerek,
araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmelerini
amaçlandık.
Bu yıl da öğrencilerimize okuduğu yada seçtiği
kitabın yazarını, adını, yer numarasını, yayınevini
nasıl bulacaklarını ve kütüphane yerleştirme
düzeninin ne olduğuna dair bilgileri vereceğimiz bilgi
okuryazarlığı programını devam ettireceğiz.
Bu
programı
uygulamadaki
amacımız,
öğrencilerimizin
okuduğu
kitabı
tanımalarını
sağlamak ve kütüphane yerleşim sistemi hakkında bilgilendirerek bu kaynağın( hazırlayan
yayıncı, yazar, vb.) emek ve işgücüne saygı duymalarını sağlamak ve araştırma becerilerini
geliştirmelerine uygun ortamlar yaratmaktır.
Her temada olduğu sonraki ‘Masallar’ ünitesinde de bilgilenmelerine yardımcı olacak
kaynaklardan oluşan bir stant hazırlayacağız.
‘Arkadaşlık’ ünitesi süresince öğrencilerimizin yararlanabileceği bazı kitapları sizlerle
paylaşmak istedik. Sizler de bu kitapları öğrencilerimizle beraber kütüphane ortamında
inceleyebilirsiniz.
Kitap Adı
Yazarı
Yayınevi
New Language new Friends
Don Aker
Pearson
Best Friends
Sandi Hill
Creative Teaching Press
My Best Friend
McGraw Hill
Book Club
Dünya Çocukları Tanışıyor
Burak Şentürk
Mandolin
Felix Dünya Çocukları ile Annette Langen
Birlikte
Dostluk
En İyi Arkadaşım
Kemal Özer
Arkadaşlık Puding Gibidir
Hafize Güner Çınar
Beş Arkadaş
Rita Ziyade
Arkadaşı Olmayan Çocuk
Yasemin Meyva
Arkadaş Edinmek
Andrew Mathews
Büyülü Fener
Nobel Yayınları
Tudem Yayınları
Kelime Yayınları
Nar Yayınları
Alfa Basım
İletişim Yayınları
OKULDA IB
2011 yılı sonunda çalışmalarına başlayan okulumuz Özel Şişli Terakki Anaokulu ve
İlkokulu, 15 Ağustos 2014 tarihinde 1184 IB-PYP dünya okulu arasına katıldı.
Etkinliklerimize ve görüntülerine okullarımızın Facebook resmi fan sayfası
www.facebook.com/terakkivakfiokullari adresinden ulaşabilirsiniz.
Download

4 Ekim 2014