T
U T
A N
Dönem
Toplantı
Birleşim
Oturum
Birleşim Tarihi
Birleşim Saati
A K
: 2014
: Mart
:5
:1
: 07.03.2014
: 11.00
Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel
Meclisinin bu günkü birleşimine mazeretini bildirerek katılamayan; Eyüp YILMAZ’ın Başkan bu
birleşim için izinli sayılmasını işaretle oylamaya sundu ve oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 2. maddesinde yer alan açılışa geçildi. Başkan; Meclisimizin değerli üyeleri
çoğunluk sağlandığından açılışı yapıyorum diyerek açılışı yaptı.
Gündemin 3. maddesinde yer alan Meclis Üyeleri tarafından gündeme ilave edilmesi
önerilen konuların görüşülmesine geçildi. Gündeme ilave edilmesi için konu önerilmedi.
Gündemin 4. maddesinde yer alan Mart toplantısının 4. birleşimine ait tutanağın
görüşülmesi ve oylanmasına geçildi. Başkan; Tutanak hakkında söz alan olup olmadığını sordu. Söz
alan olmayınca, Tutanağı işaretle oylamaya sundu ve Tutanak oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 5. maddesinde yer alan Gündem dışı görüşme isteğine ait Meclis Üyelerinin
yazılı müracaatlarının alınmasına geçildi. Gündem dışı görüşmek isteyen olmadı.
Gündemin 6. maddesinde yer alan Komisyon raporlarının görüşülmesine geçildi.
İmar ve Bayındırlık Komisyonunun hazırladığı “Pazarköy Belediyesi beldenin ve civar
köylerin ihtiyacını karşılamak amacıyla İstiklal Mahallesi Bağaltı Mevkii eski pafta 5, parsel 2884,
yeni pafta İ18-B-13-C-2, ada 117, parsel 1 11.050,77 m2 yüzölçümündeki mülkiyeti belediyeye ait
1. sınıf Entegre Et Tesisi yerinin imar planı içine alınması için onay verilmesi” ile ilgili rapor Kâtip
Üye tarafından Meclise okundu.
Başkan; Komisyon Raporu hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu; söz alan olmayınca
Komisyon Raporunu işaretle oylamaya sundu ve rapor oy birliği ile kabul edildi.
Başkan; Gündemdeki konularımız bitti ve dolayısıyla İl Genel Meclis Üyesi olarak da 2009
yılından beri yapmış olduğumuz görev de sona ermiş bulunuyor. Ben geçen gün vermiş olduğumuz
yemekte de konuşmuştum. Burada üç partiden seçilen AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve
Milliyetçi Hareket Partisinden seçilen İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarımızla beş yıl süreyle görev
yaptık. Ben İl Genel Meclis Üyesi bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerek meclis
çalışmalarında gerek komisyon çalışmalarında herkes özveriyle üzerine düşen görevi yaptı. Ben
hepinize teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara hayatlarında işlerinde sağlıklı ve başarılı ömürler
diliyorum. Bizle beraber çalışan Sayın Valimiz, Sayın Genel Sekreterimiz, Sayın Genel Sekreter
Yardımcılarımız, daire müdürlerimiz iyi bir çalışma ortamı gerçekleştirdik. Onlara da teşekkür
ediyorum. Yine bizim bütün toplantılarımızda bizi yalnız bırakmayan Çanakkalemizin değerli basın
mensuplarına da teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerimden sonra söz almak isteyenlere söz
vermek istiyorum.
Nurkan ŞANDA; 2004 yılından beri beraber çalışmış olduğumuz arkadaşlarımız var
2009’da gelen şuan ki Meclis Üyesi arkadaşlarımız var. Çanakkale’ye faydalı işlerin yapılması
noktasında birlikte hareket ettiğimiz görüldü. Bu birliktelikte Çanakkale kazanmıştır burada.
1
Çanakkale’nin İl Özel İdaresi payına düşen hizmet alanlarında yapılan işlerin sağlıklı bir şekilde
yapıldığına inanıyorum. Sağlıklı şekilde yürütülmesinde başta karar organı olarak İl Genel Meclisi
ve bu kararları uygulayan ve bu planlamayı yapan İl Özel İdaresinin müdürleri ve Genel
Sekreterimiz dahil olmak kaydıyla ve bu almış olduğumuz kararları Çanakkale halkına duyuran
basın mensubu arkadaşlarımıza AK Parti Grubu adına teşekkür ediyor ve AK Parti Grubu adına
helallik istiyorum. Hakkınızı helal edin. Biz de AK Parti Grubu olarak helal olsun diyoruz.
Teşekkür ediyoruz.
Metin ÖZTÜRK; Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak beş seneyi tamamladık.
Kötü günlerimiz oldu, iyi günlerimiz oldu. Karşı geldik, hep beraber oy verdik, Çanakkale’ye
hizmet ettik. Gönlümüzde kırıklıklar da yok değil. Yapamadıklarımız yaptıklarımızdan bize göre
daha fazla. Onun için önümüzdeki dönem gelecek arkadaşların biraz daha bizden gayretli
olacaklarına inanıyoruz. Onun için önümüzdeki dönem Çanakkale’ye bizden daha iyi hizmetler
geleceğine inancım var. Rüştü Bey de bizden sonra söz alacak. O da çok konulara değinecektir.
Çünkü o siyasetin aktif içinde, onun pozisyonu daha farklı bizlerden. Biz sadece Allahaısmarladık
demek için hakkınızı helal edin demek için söz aldık. Bundan sonra tüm arkadaşlara yaşamlarında
mutluluklar diliyorum, başarılar diliyorum.
Halil TURHAN; İlk günkü gibi heyecanlıyız desem yalan olmaz. İlk gün nasıl heyecanla
geldiysek son günde aynı heyecanla gidiyoruz. Nurkan Beyin ve Metin Beyin dediği gibi kimsenin
kimseye gönül kırgınlığı yok. Herkes hizmet için geldi buna inanıyorum. Kimse kendine çıkar elde
etmek için gelmedi buraya. Burada verdiğimiz kavgalar hep hizmet içindi. Bu verdiğimiz
mücadeleler sonucunda ben özellikle daire müdürlerimize sesleniyorum. Kalbinizi kırdıysak ben ilk
tartışmamı Faruk Beyle yapmıştım ama en çok sevdiğim arkadaşlardan biri de Faruk Bey bunu çok
açık ve net söyleyeyim. Özellikle ikili ilişkilerde hiçbir isteğimin geri dönmediğini buradan açık
yüreklilikle söylüyorum. Başta Ayhan Bey olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. İsteyip de
yapamadığımız işler oldu. Ben buradan yeni gelecek arkadaşlara ve daire müdürlerine şunu
söylemek istiyorum. İl Özel İdarelerinde şantiyeler Allaha emanet gidiyor. Açın bakın bir tanesinin
programı yok. Geçen hafta nerede çalıştınız? Bu hafta hangi işler olacak hiçbirisi belli değil. Herkes
keyfine göre çalışıyor diye düşünüyorum ben kendi adıma. Bundan sonraki gelecek arkadaşlara ben
şunu söylüyorum. Doğru bildiğinizi yapmaktan asla çekinmeyin. Doğru bildiğiniz yolda dosdoğru
yürüyün, eğilmeyin çünkü zaman sizi haklı çıkaracaktır. İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarımın
kalbini kırdaysak, sürç-i lisan ettiysek haklarını helal etmelerini istiyorum. Benden yana helal olsun.
Bütün mücadelemiz hizmet içindi bundan sonraki mücadelemiz de onun için olacak. Ben hepinize
teşekkür ediyorum.
Erhan YAVUZ; Beş yıl burada görev yaptık. Ben herkese teşekkür ediyorum.
Halil Rüştü AKGÜN; Beş yıldan beri birlikte çalışıyoruz. Siyasi mücadele çeşitli evreler
olur bu bir evreydi hayatımızdaki. Bundan sonra siyasete devam edecek olanların önüne yeni
evreler çıkacak. Her mücadele dönemi bir sonraki döneme tecrübe olarak aktarılır ve daha iyi
hizmetler yapmak üzere bir bilgi birikimi olarak insanın beyin haznesine depolanır. Dolayısıyla
2009-2014 arası İl Genel Meclisi çalışma dönemi de bir tarihi dönem olarak tarihte yer alacaktır
diye düşünüyorum. İl Genel Meclisinin öne çıktığı İl Genel Meclisinin Çanakkale’de gündem
oluşturduğu bir dönemi hep beraber yaşadık. Bu çalışma döneminde arkadaşların hepsi gayet uyum
içinde çalıştı. Partiler arası çekişmeler olmasına rağmen beklenenin üzerinde uyum gösterildi.
Önümüzdeki döneme birçok arkadaş gelmiyor yeni arkadaşlar gelecekler. Tecrübeli arkadaşlar
devam etsin isterdik ancak karar partilerin yetkili organlarının dolayısıyla bu kararlara saygı
göstermek lazım. Ben de önümüzdeki dönemde farklı bir mecrada olacağım. Bildiğiniz gibi
Çanakkale Belediye Başkan adayıyım Milliyetçi Hareket Partisinin. Çanakkale bundan sonraki
dönem öyle zannediyorum ki ya bütün şehir olacak ya büyük şehir olacak. O nedenle arkadaşlarım
bundan sonra herhalde belediyelerin meclislerinde yer almayı düşünürler diye düşünüyorum. 30
Mart’da bizler Çanakkale’de bir sürpriz yaparak belediyeyi alacağımıza olan inancımız tamdır.
Burada beş yıldan beri tecrübe edinmiş arkadaşlarla eğer böyle bir görev bize verilirse belediyede
2
birlikte çalışmaktan onur duyacağımı ifade ediyorum meclise gelmeyen arkadaşlarla ilgili. Bununla
ilgili farklı düşüncelerimiz var. Özellikle yerel yönetimlerde demokratik uygulamaları arttırmak
toplumun her kesimine yaymakla ilgili farklı projelerimiz var. Bu projelerin içinde buraya
seçilemeyen arkadaşları bölgeleri neresi olursa olsun değerlendirmeyi ben kendi adıma bir görev
addediyorum. Arkadaşlarda bizimle çalışırlarsa fevkalade memnuniyet duyacağımı ifade ediyorum.
Bu vesile ile başta kurum amirleri olmak üzere İl Genel Meclis Üyesi arkadaşlarıma ve basın
mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşantılarında sağlık, mutluluk ve
başarılar diliyorum.
Bülent İŞLEYEN; Yıllar su gibi akıp gidiyor. Dönüp ardıma baktığımda, sizlerle beraber
olduğum günlerde güzel şeyler hatırlıyorum. Zor günlerde el ele vermenin mutluluğunu, kalbimin
derinliklerinde duyumsuyorum. Ozanın dediği gibi, evet zor günlerdi geldi geçti ama benim
yüreğimi deldi geçti. İnsan hayatı, acısıyla tatlısıyla geçip gidiyor göz açıp kapayıncaya kadar. Kâh
büyük bir sevincin yarattığı mutluluk rüzgârları dalgalandırıyor yüreğinizi, kâh gönlünüzde kopan
fırtınalar sarsıyor bütün benliğinizi. Aslında her şeyin temelinde sevgi yatıyor. Sevdiğiniz için
üzülüyor, sevdiğiniz için seviniyorsunuz. Öyle ya, ananızı, babanızı, evladınızı, memleketinizi,
mesleğinizi sevmeseniz, hayat sizin için hiçbir şey ifade etmese, ne başarısızlıktan, ne hastalıktan,
ne ölümden, ne zulümden korkardınız. Ama ot gibi yaşardınız. Bütün çekilenler sevginin bedeli.
Bütün mücadele, sevdiğiniz insanlar, bağlandığınız idealler uğruna veriliyor. Ama insanlar,
nemelazımcılıktan sıyrıldıkları, doğru bildikleri değerler uğruna mücadele etme azmini
kaybetmedikleri takdirde, akan gözyaşlarının suladığı topraklardan, yeni, yepyeni umutlar filizlenir,
dallar tekrar tomurcuklanır. Neticede tünelin sonundaki ışık görünür ve kapalı bütün pencereler
yavaş yavaş aralanır. Aslında, Türkiye`nin derdini dert edinen insanların, bu karanlığa bir mum
yakma çabasını çok tabii karşılamak gerekirken, kolay olan, gelene ağam gidene paşam demektir.
El etek öpmektir. Yanlışları düzeltmeye çabalamak yerine, hataları tartışılmayan doğrular olarak
sunmaktır. Ama bu görevin gereğini düşünen, inancından özveride bulunmayı kötülük sayan biri,
eğilip bükülmektense, elbette kırılmayı tercih eder. Kötüden kurtulmak isteyen en kötüden
korkmadığını göstermelidir. Demokrasi, erdemli insanlar rejimidir. Ancak cesur ve erdemli
insanlar, kötüyle mücadele edecek gücü kendilerinde bulabilir. Para, ahlak ile birikirse göl,
ahlaksızlıkla birikirse bataklık olur. Politika, ehil insanın elinde uygarlık ateşi, cahil ve kurnazların
elinde yangın alevidir. Biz, bu alevlerin arasından çok geçtik. Evet, sevgili arkadaşlarım, bu bir
veda konuşması. Artık, aranızdan ayrılıyorum, başı dik, vicdanı hür olarak. Gün ola harman ola.
Her gece iki gündüz arasındadır. Kimler geldi geçti bu makamlardan. Her sabah dünya yeniden
kurulur, her sabah taze bir günün başlangıcıdır. Yarınlara ümitsiz bakmıyorum. Tünelin sonunda
ışık var. Baki kalan gök kubbede hoş bir seda imiş, çalışma hayatımda yanlışlıklara karşı boyun
eğmemeye gayret ettim, ateşten bir gömlek giydiğimi bilerek böyle davrandım. Bir bedel ödeme
ihtimali hiçbir zaman gözümü korkutmadı. Çünkü düşündüm ki, Ben yanmasam, sen yanmasan
nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen de kimsin diye aklınızdan geçirebilirsiniz. Ben, denizde bir
damlayım, çölde bir kum parçası bile değil. Ama gagasında su damlası taşıyan güvercin, büyük
ateşi söndüremese bile, iyi niyetli bir gayreti temsil eder. Kâbe’ye doğru yönelen kaplumbağanın
hedefe ulaşması mümkün değildir; fakat hiç değilse istikameti doğrudur. Ben de hep inandığım
doğruları savundum. Değerli arkadaşlar, hiç arzu etmemiş olmama rağmen, aranızdan bazı kişileri
rencide etmiş, kırmış, öfkelenmiş ya da öfkelendirmiş olabilirim. Bu yüzden, hepinizle helalleşmek
istiyorum. Hakkınızı helal edin. Ben de hakkımı, hem size, hem de Çanakkalelilere helal ediyorum.
Bugüne kadarki görevlerimde başarılı olup olmadığıma ben karar veremem. Siyaset aklımıza
gelmedi, başımıza geldi. Çalışma hayatımda hiçbir haksızlığa boyun eğdirmedim, bundan sonra da
kimseye karşı eğilip bükülmeyeceğim. Görev yaptığım süre içerisinde bilerek veya bilmeyerek
kalbini kırdığım kimseler varsa bunlardan tekrar özür diliyorum. Kimseye kırgın değilim. Zor
hemen yapılır, olanaksız biraz zaman alır. Ben bu anlayışla çalıştım. Yaptığım hiçbir işten pişman
değilim. Görev Süremi dolu dolu geçirdim. Bazı şeyler vardır hayatımızda yaşamın bir parçasıdır
ama biz onların farkına bile varamayız. Ta ki elimizden uçup gideceğini, kaybedeceğimizi anlayana
kadar, zor olan ölümden kaçınmak değildir bundan çok daha zor olan, kötülükten kaçınabilmektir,
çünkü o ölümden çok daha hızlı koşar. Bütün arkadaşlarımı yarın nasıl hatırlayacağımı sizlere
söylemek istiyorum. Geçen meclisin son toplantısında da yapmıştım. Genel Sekreter Ayhan
3
GİDER’i ben şöyle hatırlayacağım. 5302 Sayılı Yasa yayınlandığı zaman Genel Sekreter 35-36
yaşlarında geldi gencecik bir insan. Kurumun bugüne gelmesinde büyük katkıları var. İyi olduysa
da onun çalışmaları sonucudur kötü olduysa da onun çalışmaları sonucudur. Ben iyi bir insan iyi bir
dost olarak hatırlıyorum onu ama Halil KAYMAK’ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum.
Sayın Mustafa ALTINDAĞ’ı bir konuşmanın sonunda yanından geçerken Bülent Bey beni AK
Parti Gençlik Kollarına benzettiniz dedi. Hiç alınmadım. Belki haklıydı. Genel Sekreter Yardımcısı
Nevzat KÜÇÜK için de insan canlı iyi bir dost. Önümüzdeki dönemde de yazılı cevap vermeye
devam ederse taktik tutmuştur. Soner ATEŞLİ Meclisimizin en devamlı müdürlerinden. Ender
insan bence kibar, düzenli, birikimli, kaliteli. Abdurrahman TURGUT Müdürümü de şahsımı en
çok eleştiren müdür olarak hatırlayacağım. Necla SARIİBRAHİMOĞLU’nu kibar bir müdür
olarak. Necmettin KÖKSAL’ı ben ulu çınara benzetiyorum. Faruk KUL’u Vali Orhan KIRLI’nın
sevdiği müdür olarak hatırlayacağım. Teoman UZUN’u Levent ÇETİN’le bize imarı öğreten
arkadaş olarak hatırlayacağım. Hüseyin BABACANOĞLU iyi bir siyasetçi olduğunuzdan eminim.
Nurkan ŞANDA kader arkadaşım benim. Hırsına hayranım. Didişmek güzeldi 10 sene boyunca.
Hakkı ÖZTÜRK sevdiğim insan. Gelmemesine en çok sevinen kömürcüler oldu. Hilmi BAYDAR’ı
bilgisinden yararlanamadığım biri olarak hatırlıyorum. Halil Rüştü AKGÜN iyi bir hatip benim
için. Mustafa MENTEŞE kıymeti anlaşılamayan bir siyasetçi. Çanakkale destanı yazanların torunu.
Ali AKINCI Ayvacık İlçesinin milliyetçisi. Şerafettin ALKAN’ı MENTEŞE’nin belalısı ama
Küçükkuyu sevdalısı. Halil Behçet ERDAL iyi bir maliyeci. Bülent KORKMAZ Biga Kalafat
Köyüne kullandığı oydan dolayı helal etmiyorum hakkımı ona. Hasan YILMAZ uyumlu biri. Erhan
YAVUZ İmar Komisyonunun muhalif üyesi. Ünsal ÖNTÜRK arkadaşım, Halil DUYMAZ’ın
eniştesi. Bin tane dostum olacağına bir tane Ünsal ÖNTÜRK arkadaşım olsun yeterlidir. İnşallah
beni unutmaz diye düşünüyorum. Üsrev DAMAR’ı başkan. Şerafettin BAL sessiz bir insan olarak
hatırlıyorum. Halil TURHAN iyi bir partili. İsmail DOĞAN iyi bir çevreci. Hüsnü Öcal GEZEN iyi
bir ziraat uzmanı. Halil DUYMAZ örgütten gelmeyen arkadaş. Halil KAYMAK Ayhan GİDER
rahata kavuştu. Metin ÖZTÜRK benim rakibim. Alaettin AÇAR kankam benim. Hasan
BABADAĞLI iyi bir dostum. Eyüp YILMAZ inşallah başarılı olur da sevinirim. Ayhan ARSLAN
işi çok olan arkadaş. Hep konuşmamam için müdahale eder. Mehmet KAYMAK sessiz ama
birikimli bir insan. Mehmet Ali KARACA’da iyi bir Yeniceli. Lütfü DURAN sessiz sakin bir insan.
Meclis Başkanımız Ali Rıza TEKİN’i bir gün bir konu ile ilgili istifaya davet ettim çok üzülmüştü.
Meclis Başkanımız yeni bir anlayış getirdi çok gezen, çok ziyaret eden bir Meclis Başkanı.
Sözlerimin sonunda bu 10 yıllık görev süresi içinde bizden desteklerini esirgemeyen tüm çalışma
arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu duygular için de hepinize tekrar en derin
saygılarımı sunuyorum. Hoş kalın, hoşçakalın.
Hüseyin BABACANOĞLU; Ben aslında hakkımı kullanmıştım ilk gün keşkelerle beraber.
Önce arkadaşımıza hepimizle ilgili güzel değerlendirmeler yaptığı için teşekkür ederim. Şuraya
gelinceye kadar hakkında hiç bilgi sahibi olmadığım kurumda görev aldık. Bundan sonra kendimi
Özel İdarenin bir elemanı olarak saydığımı söyleyeyim. Ben herkese teşekkür ediyorum.
Güzellikler diliyorum bundan sonra Allah hepimize sağlık afiyet versin.
Şerafettin ALKAN; Burada beş yıl geçirdik. İyi günlerimiz kötü günlerimiz oldu. Herkes
kendi ilçesi ve Çanakkale için bir şeyler yapmaya çalıştı. Genel Sekreterime ve daire müdürlerine
teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim çok talebim oldu, çok isteklerim oldu. Ben iki gün
geçmeden Genel Sekreterimi ararım, Genel Sekreter Yardımcılarını ararım, Yol Müdürünü ararım
onları rahatsız etmişimdir. Hiçbir zaman kırmadılar. Her zaman yardımcı olmaya çalıştılar. Bizler
de kendi köylerimiz, ilçelerimiz, Çanakkale için bir şeyler istedik. Tüm arkadaşlarıma teşekkür
ediyorum. Hakkınızı helal edin.
Mehmet Emin SARAN; İyisiyle kötüsüyle beş yıl birlikte çalıştık. Ben güzel hizmetler
yaptığımıza inanıyorum. İlimize, ilçelerimize, köylerimize faydalı olduğumuza inanıyorum.
Buradaki güzel insanlarla tanıştığım için çok mutluyum, çok memnunum. Bu hizmetleri yaparken
zaman zaman tartıştık, zaman zaman polemiklere girdik kalbini kırdığım, incittiğim birisi varsa çok
4
özür dilerim. Bir dahaki sefere görev alacak arkadaşlara başarılar diliyorum. Gelmeyecek
arkadaşlara bundan sonraki yaşamlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.
Şerafettin BAL; 2004 yılında Allah bize nasip etti bu görevi yapmamıza ve taş üstüne taş
koymamıza vesile etti bizi ve buraya getirdi. İlk meclise geldiğimizde 2004 yılında belki de en genç
İl Genel Meclis Üyesiydim. Çelengi koyduğumuzu dün gibi hatırlıyorum. 10 yılı tamamladık. O
meclis içerisinde kaybettiğimiz Sayın Mehmet KAPTAN ve İbrahim DURMUŞ’u Allah nur içinde
yatırsın. Gani gani rahmet etsin diyorum. Bundan sonra meclise gelecek olan arkadaşlarımıza
başarılar diliyorum. Bütün arkadaşların haklarını helal etmelerini istiyorum. Bizden yana helal
olsun.
Mustafa MENTEŞE; Bu kadar çok hatibin arkasından konuşmak biraz zor. Beş sene
boyunca İl Genel Meclis Üyeliği yaptık. Biz aileden siyasetçiyiz, siyaseti biliyoruz. Hüseyin
BABACANOĞLU geçen konuşmasında bazı keşkelerim oldu dedi. Benim burada keşkelerim
olmadı ama siyasette keşkelerim oldu. 2009 yılında Ayvacık’tan 7.200 oyla seçildik geldik. Bu
oylara karşılık gerekli hizmeti yaptığıma inanıyorum. Vicdanen rahatım. Ayvacık İl Genel Meclis
Üyesi arkadaşlarımız CHP’liler beni bu beş sene içinde çok üzdüler. Fakat iyi yaptılar biz de
ateşleme yaparak sonuç aldık. Ben onların hepsine hakkımı helal ediyorum. İl Genel Meclis Üyesi
arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin.
Başkan; Yeni seçilecek olan arkadaşlarla Yüksek Seçim Kurulunun yapacağı açıklamadan
sonra 5302’de meclisin nasıl oluşup ne zaman toplanacağı belli. Ona göre yeni meclis belirlenen
gün ve saatte toplanır. 2009-2014 yılları arasında seçilen 34 tane İl Genel Meclis Üyemizle bugün
son toplantımızı yapmış oluyoruz. Ben tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki
yaşamlarında başarılar diliyorum.
Halil TURHAN; Biz ilk geldiğimizde bu tutanaklar yoktu masada. Bizim konuştuklarımız
yeni gelen arkadaşların önünde olursa bakarlar onlarda.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ayhan GİDER ve İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürü
Soner ATEŞLİ duygu ve düşüncelerini aktardılar.
Başkan; Hepinize iyi günler diliyorum ve oturumu kapatıyorum.
Ali Rıza TEKİN
İl Genel Meclis Başkanı
Hasan BABADAĞLI
Kâtip Üye
5
Bülent KORKMAZ
Kâtip Üye
Download

indir - Çanakkale İl Özel İdaresi