BATTALGAZİ - CUMHURİYET İLKOKULU
2014 - 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
3. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI NO
TOPLANTI YERİ
TOPLANTIYA KATILANLAR
1- Müdür Yardımcısı
2- 3 / A Sınıfı Öğretmeni
3- 3 / B Sınıf Öğretmeni
4- 3 / C Sınıf Öğretmeni
5- 3 / D Sınıf Öğretmeni
6- 3 / E Sınıf Öğretmeni
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
09/09/2014
1
Öğretmenler Odası
Yılmaz BEHÇET
Abdulbaki KAYGUSUZ
Kadriye DURSUN
Necmiye KORKMAZ
Lütfi SAYIN
Yusuf ÇOBAN
GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış ve Gündem Maddelerinin Okunması
2- Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi
3- “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki Millî Eğitimin Amaçları ve İlkeleri
Bölümünün Okunması ve Açıklanması
4- Eğitim Öğretim Programlarının İncelenmesi
5- 2014-2015 Çalışma Takviminin Hazırlanması
6- İlköğretim Okulları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin İncelenmesi
7- Serbest Etkinlikler Dersi İçerik ve Saatinin Görüşülmesi
8- Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Derslerin İşleniş Süreleri
9- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İlgili Maddelerinin İncelenmesi
10- İlköğretim Kurumlarının Öğretim Programları İle Ders Kitaplarında Yer Alması Gereken
“Atatürkçülük” Konularının Kabulüne Yönelik 2504 Sayılı Tebliğler Dergisinin İncelenmesi
ve Atatürkçülük Konularının Planda Gösterilmesi
11- Derslerde Uygulanacak Yöntem ve Teknikler
12- Görsel Sanatlar, Müzik Gibi Uygulamalı Derslerin İşlenişi
13- Sınıf Kitaplıklarının Oluşturulması ve Çalışma Düzeni
14- Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar
15- Temizlik ve Sınıf Düzeni
Sayfa :1 / 23
16- Öğrencilerin Sağlığı ve Beslenmeleri
17- Okul - Öğretmen - Veli İlişkileri ve Veli Toplantılarının Tarihlerinin Belirlenmesi
18- Derslerde Kullanılacak Araç ve Gereçlerin Tespiti
19- Davranış Bozuklukları ve Uyum Sorununun Giderilmesi İçin Alınacak Tedbirler
20- Ölçme ve Değerlendirme
21- Öğrenci Ürün Dosyaları
22- Öğrencilerin Okula Devam Durumları
23- Öğrenci Kılık - Kıyafetleri
24- Yıl İçinde Yapılacak Sosyal Faaliyetler ve Etkinlikler
25- Notla Değerlendirmeler
26- Dilek ve Temenniler
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1. Açılış ve Gündem Maddelerinin Okunması:
Battalgazi - Cumhuriyet İlkokulu 3. Sınıf 1. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim
Kurumları Yönetmeliği’nin 35. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı belirtilmiş olan toplantıyı
yapmak üzere Müdür Yardımcısı Yılmaz BEHÇET başkanlığında toplanmıştır. Zümre Başkanlığına
3 - E Sınıf Öğretmeni Yusuf ÇOBAN seçilmiştir. Açılışın ardından gündem maddelerinin
görüşülmesine geçilmiştir.
2. Bir Önceki Yılın Zümre Öğretmenler Kurulu Kararının Okunup Değerlendirilmesi: 3-B
Sınıfı Öğretmeni Kadriye DURSUN, bir önceki yılın zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu.
Alınan kararlar kısaca değerlendirildi. Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili
herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak söylendi. Yıllık planların yapılışı ve derslerin
işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin temalar arasında bağlantı
sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.
3.Milli Eğitimin Amaçları ve İlkeleri Bölümünün Okunması : “1739 Sayılı Milli Eğitim Temel
Kanunu’ ndaki genel amaçlar (2.mad.), Özel Amaçlar (3.mad.) ve Temel İlkeler (4.maddeden
17.maddeye kadar) okundu. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu”ndaki Genel Amaçlar,
İlköğretimin Amaçları ve Temel İlkeler eğitim-öğretim sürecinde göz önünde tutulması belirtildi.
4. Eğitim-Öğretim Programlarının İncelenmesi: Türk Milli Eğitiminin Amaçları okundu.
Yapılacak çalışmaların bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi kararı alındı. Abdulbaki
KAYGUSUZ , Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne
göre “Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.”
ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması
gerektiğini belirtti.
Sayfa :2 / 23
Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılmasında bilgisayar, internet vb teknolojilerden
yararlanılabileceği ancak program çerçevesinde kalınılacağı, planlar yapılırken çevre şartları,
öğrenci seviyelerinin dikkate alınması gerektiği, 2104, 2212, 2433 sayı lı tebliğler dergilerinin
incelenmesi, 2484 sayılı tebliğler dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç
ve davranışların öğrenciye kavratılması gerektiği Zümre Başkanı tarafından söylendi. Derslerin
işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte çalışma,
tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve tekniklerden
yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık öğrenme gibi
yöntemlerinde uygulanmasının faydalı olacağı söylendi.
5. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takviminin İncelenmesi:
2014-2015 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi incelendi.
Buna göre;
Sayfa :3 / 23
BATTALGAZİ - CUMHURİYET İLKOKULU
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI İŞ GÜNÜ TAKVİMİ
GÜNLER
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
EYLÜL-2014
1
2
3
4
5
6
7
İşgünü-Hafta
GÜNLER
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
EKİM-2014
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
KASIM-2014
27
28
29
30
31
3
4
5
6
7
8
9
1
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
12 işgünü - 2 hafta
20 işgünü- 5 hafta
20 işgünü- 4 hafta
ARALIK-2014
OCAK-2015
ŞUBAT-2015
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2
3
4
5
6
7
8
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
İşgünü-Hafta
23 işgünü- 5 hafta
16 işgünü- 3 hafta
15 işgünü- 3 hafta
GÜNLER
MART-2015
NİSAN-2015
MAYIS-2015
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
1
İşgünü-Hafta
GÜNLER
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
22 işgünü- 4 hafta
22 işgünü- 5 hafta
HAZİRAN-2015
TEMMUZ-2015
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
İşgünü-Hafta
10 işgünü- 2 hafta
Birinci dönem
İkinci dönem
Toplam
: 91 işgünü / ….hafta
: 89 işgünü / … hafta
: 180 işgünü / ….hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24
25
26
27
28
29
30
23
24
25
26
27
28
25
26
27
28
29
30
31
20 işgünü- 4 hafta
AĞUSTOS-2015
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sayfa :4 / 23
31
2014 – 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
İŞ GÜNÜ TAKVİMİ AÇIKLAMALAR
2014-2015 öğretim yılı
başlangıcı
Kurban Bayramı
Cumhuriyet Bayramı
15 Eylül 2014 Pazartesi
( NOT=1.Sınıflar ve Anasınıfları 8 Eylül’dür)
03 Ekim 2014 Cuma 13.00 da başlar 07 Ekim 2014 Salı akşamı
sona erer.
28 Ekim 2014 Salı 13.00 da başlar 29 Ekim 2014 Çarşamba
akşamı sona erer.
Atatürk Haftası
10-16 Kasım 2014
Öğretmenler Günü
24 Kasım 2014 Pazar tesi
Yılbaşı Tatili
Birinci dönemin sona
ermesi
01 Ocak 2015 Perşembe
Yarıyıl Tatili
26 Ocak 2015 ------ 06 Şubat 2015 tarihleri arası
İkinci yarıyıl başlangıcı
9 Şubat 2015 Pazartesi
23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk
Bayramı
23 Nisan 2015 Perşembe törenden sonra başlar 24 Nisan 2015
Cuma akşamı sona erer
Emek ve Dayanışma Günü
01 Mayıs 2015 Cuma
19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2015 Salı günü törenden sonra başlar akşamı sona erer.
Ders Yılının Sona ermesi
12 Haziran 2015 Cuma
23 Ocak 2015 Cuma
1- 2014-2015 eğitim ve öğretim yılı;
a) Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim ve öğretime hazırlanması 8 Eylül 2014
ile 15 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
b) Birinci kanaat dönemi 15 Eylül 2014 Pazartesi günü başlayacak ve 23 Ocak 2015 Cuma günü
sona erecektir.
c)Yarı yıl tatili, 26 Ocak 2015 ile 06 Şubat 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
d) İkinci kanaat dönemi, 9 Şubat 2015 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Haziran 2015 Cuma günü
sona erecektir.
2- Çalışma takvimi; yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı
Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlanın
Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecektir.
3- 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı 14 Eylül 2015 Pazartesi günü başlayacaktır.
Sayfa :5 / 23
6. TTK’nun İlköğretim Okulları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin İncelenmesi:
TTK’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İÖO Haftalık Ders Saatleri Çizelgesi
incelendi. Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri
ve ihtiyaçları dikkate alınarak; Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, kon ser,
müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma -yazma, kitap okuma, dinleme, sergi
düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru
sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki
ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi.
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
2014-2015 İLKOKUL HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ
TÜRKÇE
10
10
8
8
MATEMATİK
5
5
5
5
HAYAT BİLGİSİ
4
4
3
ZORUNLU DERSLER
DERSLER / SINIFLAR
FEN BİLİMLERİ
3
3
3
SOSYAL BİLGİLER
2
YABANCI DİL
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİL.
2
2
GÖRSEL SANATLAR
1
1
1
1
MÜZİK
1
1
1
1
OYUN VE FİZİKİ ETK.
5
5
5
2
TRAFİK GÜVENLİĞİ
1
İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK ve DEMOKRASİ
2
SERBEST ETKİNLİKLER
4
2
2
TOPLAM DERS SAATİ
30
30
30
Sayfa :6 / 23
30
7. Serbest Etkinlikler İçerik ve Saati: Serbest Etkinlikler dersinin uygulanmasında, okul ve
çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; haftalık ders
çizelgesi incelendi ve ;





Şarkı ve türkü söyleme
Güzel konuşma-yazma
Kitap okuma
Bilmece bulmaca
Sayışma





Oyun
Film izleme
Duygu ve düşüncelerini ifade etme
Yabancı dil
Sportif faaliyetler
Sportif faaliyetler, etkinlikleri, serbest etkinlik olarak seçilip, belirlenmiştir. Serbest Etkinlik
dersleri olarak farklı günlerde uygulanabileceği gibi gerektiğinde tamamı bir gün içinde de
uygulanabilecektir” maddesi gereğince Serbest Etkinlikler dersinin haftanın uygun günlerinde
uygulanmasında görüş birliğine varıldı.
8. Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar, Derslerin İşleniş Süreleri:
3-E sınıf Öğretmeni Yusuf ÇOBAN ; Bu yıl ilk kez müfredata giren Fen Bilimleri Dersi haftada 3
saat okutulacağı ve Tema ve temanın işleneceği süre ve saatin belirtilmesi gerektiğini vurguladı.
Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen kılavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanacak ve
uygulanacaktır. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.
3. SINIF ÜNİTE VE TEMALARIN İŞLENİŞ SÜRELERİ
HAYAT BİLGİSİ
TEMANIN ADI
SÜRESİ
DERS SAATİ
1
Okul Heyecanım
15 Eylül 2014 - 12 Aralık 2014
33
2
Benim Eşsiz Yuvam
15 Aralık 2014 - 3 Nisan 2015
39
3
Dün, Bugün Yarın
6 Nisan 2015 - 12 Haziran 2015
30
Sayfa :7 / 23
TÜRKÇE
TEMANIN ADI
SÜRESİ
DERS
SAATİ
1
Birey ve Toplum
15 Eylül- 17 Ekim 2014
5 Hafta
2
Atatürk
20 Ekim - 21 Kasım 2014
5 Hafta
3
Üretim- Tüketim ve Verimlilik
24 Kasım - 19 Aralık 2014
4 Hafta
4
Hayal Gücü
22 Aralık 2014- 23 Ocak 2015
5 Hafta
5
Dünyamız ve Uzay
9 Şubat-6 Mart 2015
4 Hafta
6
Değerlerimiz
9 Mart-10 Nisan 2015
5 Hafta
7
Sağlık ve Çevre
13 Nisan – 8 Mayıs 2015
4 Hafta
8
Oyun ve Spor
11 Mayıs - 12 Haziran 2015
5 Hafta
FEN BİLİMLER
TEMANIN ADI
SÜRESİ
DERS
SAATİ
1
Beş Duyumuz
6
2
Kuvveti Tanıyalım
15
3
Maddeyi Tanıyalım
15
4
Çevremizdeki Işık ve Sesler
21
5
Canlılar Dünyasına Yolculuk
21
6
Yaşamımızdaki Elektrikli Araçlar
21
7
Gezegenimizi Tanıyalım
9
Sayfa :8 / 23
MATEMATİK
TEMANIN ADI
SÜRESİ
1
Geometri Dünyasını Keşfe Yolculuk
15 .09.2014 – 14.11.2014
DERS
SAATİ
9 Hafta
2
Sayıların Dünyası
17.11.2014 – 26.12.2014
6 Hafta
29.12.2014 – 20.03.2015
10 Hafta
23.03.2015 – 8.05.2015
7 Hafta
11.05.2014 – 12.06.2015
5 Hafta
3
4
5
Toplayalım, Çıkaralım,
Grafikleri Öğrenelim
Çarpalım, Bölelim, Tartalım Ve Sıvıları
Ölçelim
Kesirler , Alan Ölçme ve Saati Okuma
9. İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İlgili Maddelerinin İncelenmesi :
Yeni müfredat incelenerek yapılması gerekenlerin sınıf içi ve sınıf dışı değişkenlerin göz önünde
bulundurularak yapılması gerektiği kararlaştırıldı. Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında
ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve
satırlar arasında uygun boşluk bırakması, bit işik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa
düzeni ve temizliğine dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesi gerektiği
kararlaştırıldı.Yusuf ÇOBAN Hayat Bilgisi Dersinde yapılan değişikliğe dikkat çekti ve değişiklik
aşağıdaki tablolar gibi olması gerektiğini vurguladı. TTK’nın 27/02/2014 tarih ve 7 Sayılı Kararını
incelemek üzere yayınlayalım.
Sayfa :9 / 23
10. İlköğretim Kurumlarının Öğretim Programları ile Ders Kitaplarında Yer Alması Gereken
“Atatürkçülük” Konularının Kabulüne Yönelik 2504 Sayılı Tebliğler Dergisinin İncelenmesi
ve Atatürkçülük Konularının Planda Gösterilmesi:
2504 sayılı tebliğler dergisinden Atatürkçülük ile ilgili konular 3 -C Sınıf Öğretmeni Necmiye
KORKMAZ tarafından okundu. Ünitelendirilmiş yıllık planda belirtildiği şekilde temalar
işlenirken Atatürkçülük ile ilgili konulara yer verileceği kararı alındı. Atatürkçülük konularının
kılavuz kitaplarda belirtilen zaman ve sürelerde zamanında ve titizlikle işlenmesi gerektiği belirtildi.
11.Derslerde Uygulanacak Yöntem ve Teknikler:
Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak
öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu. 2-D Sınıf Öğretmeni Lütfi SAYIN , eğitim ve
öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek
somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine
varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi :








Soru – cevap
Araştırma – inceleme
Sonuç çıkarma
Sonuç cümlesi yazma
Buluş yolu
Tahmin etme
Yaparak yaşayarak öğrenme
Grup çalışması







Drama
Gösterip yaptırma
Resimleme
Kavram haritası
Beyin fırtınası
Tartışma
Örnek olay
Türkçe dersi ile ilgili olarak okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma
seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılabileceğini
belirtildi. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat
edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde
dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi.
Sayfa :10 / 23
Türkçe dersinde yapılacak çalışmaların diğer derslerle de ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin daha
yararlı olacağını söyledi. Türkçe ders kitabındaki metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi
verilmesi yerine anlatım ve yorumlama çalışmasının daha ağırlıklı olmasının daha yararlı olacağını
belirtti.
Anahtar kelimelerle hikâye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi
ve pekiştirilmesinin yararlı olacağı kararına varıldı. Ayrıca dikte çalışmalarının artırılmasına, boş
zamanlarında günlük, anı, hikâye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına
karar verildi.
Türkçe dersinde metin işlenirken bir konunun bir hafta süresince dağılımını yaparak, diğer derslerle
bağlantı kurarak işlenmesi, metinlerin uzun olması nedeniyle genellikle anlatım çalışmalarına
ağırlık verilmesinin ve ayrıca drama yoluyla işlenmesi daha uygun olacağı belirtildi. Ayrıca diğer
derslerle bağlantı kurulmasına ve kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer
verilmesi, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesi,
fihrist kullanılması kararı alındı. Rastgele seçilmiş anahtar kelimelerden hikâye yazımına sık sık yer
vermenin yararlı olacağı söylendi.
Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası,
kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin
işlenmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı.
Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi
yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanması kararı alındı.
Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) yararl anmanın daha faydalı
olacağını, hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılabileceğini, konuların günlük
hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesinin daha
etkili olacağını söyledi. Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer
verilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı. Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama
güçlerinin de gelişmesini sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesinin yararlı olacağı belirtildi.
Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerinde neler olacağı tekrar edildi. Beyin
fırtınası, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme,
eğitsen oyunlar olarak belirlendi.
2-C Sınıfı Öğretmeni Necmiye KORKMAZ matematik dersinde somutlaştırmaya daha fazla yer
vermenin, gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmanın etkili olacağı, dikkatleri çekmek için
oyunlarla dramatize ederek işlenmesinin daha yararlı olacağını belirtildi. Bununla birlikte
etkinliklerinde sık sık yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Geometrik şekillerin modellerle ve
somut örneklerle anlatılmasının daha etkili olacağını belirtti. Görsel Sanatlar dersinden de
faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesinin uygun olacağını söyledi.
2-B Sınıfı Öğretmeni Kadriye DURSUN; matematik dersi konusunda öğrencilere
matematik dersini sevdirmek gibi büyük bir sorumluluğumuz olduğunu ve yeni programında bu
amaca yönelik olarak hazırlandığını belirtti. Derslerin işlenişi sırasında konuları n oyunlarla daha
eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini
sağlayacağı belirtildi. Bu derste yapılacak proje çalışmalarının, katlama ve yapıştırma tekniklerinin
oyun, akıl yürütme gibi yöntemlerle daha etkili olacağı görüşüne varıldı.
Sayfa :11 / 23
12 - Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi Gibi Uygulamalı Derslerin İşlenişi :
3-D Sınıf Öğretmeni Necmiye KORKMAZ; Görsel Sanatlar, Müzik gibi uygulamalı
derslerin,okulun ve çevrenin şartları dikkate alınarak mutlaka uygulamalar yapılarak işlenmesi,
öğrencilerin çalışmalarının uygun ortamlarda sergilenmesi gerektiğini belirtti. Müfredata göre bu
derslerin her birinin haftalık 1 ders saati olduğunu açıklayarak temaların bu derslerde yapılacak
çalışmalarla desteklenebileceğini söyledi.
13 - Sınıf Kitaplıklarının Oluşturulması ve Çalışma Düzeni :
3-A Sınıfı Öğretmeni Abdulbaki KAYGUSUZ ; Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için
sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliğine gidilmesi ve
sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının yaratılmasının uygun olacağını
söyledi.
Türkçe dersinin haftada bir ders saatinin okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatleri içinde
yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması önerisini sundu. Oy birliğiyle
kabul edildi.
Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler vb
kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılması gerektiği belirtildi.
Sınıflarda öğrencilerin de getireceği kitaplarla sınıf kitaplığı oluşturulması gerektiğin i, ilgili kulüp
öğrencilerine kitaplık defteri tutturulması ve sınıf kitaplıklarında “100 Temel Eser” serisinden
mutlaka kitaplar bulundurulması gerektiğini, okunan kitapların anlattırılmak üzere okutulması
gerektiğini, okuduğunu doğru anlatabilen öğrencilerin ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti.
14 - Sınıfta Kutlanacak Belirli Gün ve Haftalar:
Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nde geçen esaslardan ”Yedinci Bölüm” deki “Bayramlar, Belirli
Gün ve Haftalar” adlı başlık okundu. Belirli gün ve haftaların planlamaya göre derslerde o günün
anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesine devam
edilmesinin önemli olduğunu açıklandı.
3-D Sınıf Öğretmeni Lütfi SAYIN; öğrencilere sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat
vermek amacıyla, Milli Bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinliklere
hazırlanmasına çalışılması gerektiğini söyledi.
Belirli gün ve haftaların zamanında ve planlamaya göre işlenerek, diğer sınıflarla da birlik
sağlanarak kutlanması gerektiğini belirtti. 2569 sayılı Tebliğler derginde yer alan kutlanacak belirli
gün ve haftaların, yönetmeliğe uygun olarak işlenmesi ve kutlanmasına ve belirli gün ve haftaların
denk geldiği günlerde derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan
etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesi kararı alındı.
Sayfa :12 / 23
Belirli Günler ve Haftalar
Kutlanacağı Gün veya Hafta
İlköğretim Haftası
Okulların açıldığı ilk hafta
Gaziler Günü
19 Eylül
Birleşmiş Milletler Günü
24 Ekim
Cumhuriyet Bayramı
29 Ekim
Kızılay Haftası
29 Ekim-4 Kasım
Atatürk Haftası
10 - 16 Kasım
Afet Eğitimi Hazırlık Günü
12 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
20 Kasım
Öğretmenler Günü
24 Kasım
İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası
10 Aralık
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası
12-18 Aralık
Enerji Tasarrufu Haftası
6 - 12 Ocak
Yeşilay Haftası
1 Mart
İstiklal Marşı’nın Kabulü ve M.AkifERSOY’u Anma
Günü
12 Mart
Tüketiciyi Koruma Haftası
15-21 Mart
Orman Haftası
21- 26 Mart
Şehitler Haftası
14 Nisan
Turizm Haftası
15-22 Nisan
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan
Trafik ve İlkyardım Haftası
3 - 9 Mayıs
Anneler Günü
3 - 9 Mayıs
Engelliler Haftası
10 – 16 Mayıs
Atataürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs
Müzeler Haftası
18 – 24 Mayıs
15.Temizlik ve Sınıf Düzeni:
3-B Sınıfı Öğretmeni Kadriye DURSUN ; Sınıflarda bulunan çöp kutularına sahip çıkılması ve
düzenli olarak temizlenmesi, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli
takibini yapılması, Sağlık ve Temizlik kulübünün görevlerinin bütün sınıfa kavratılması, kulüp
görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının sağlanması gerektiği,
Sayfa :13 / 23
Her gün son dersin son 5 dakikasının sınıf temizliğine ayrılmasını isteyerek, masa altlarında kalan
ambalaj kağıtlarının, ekmek ve simit parçalarının ve yerdeki diğer çöplerin öğrencilere
toplatılmasının çocuklara olumlu temizlik alışkanlıkları kazandıracağı söyledi.
Sınıf eşyalarının korunmasının önemli bir husus olduğunu söyleyerek, nöbetçi öğrencilere bu
konuda açıklamalar yapılmasını ve talimatlar verilmesini istedi. Ayrıca Rehberlik dersini n bir
kısmında sınıf eşyalarının korunması ile ilgili açıklamalar yapılmasını, bu konuda dikkatli olmayan
öğrencilerin gözlemlenmesini ve uyarılmasını, olumlu davranış gösteren öğrencilerin ise teşvik,
takdir ve ödüllendirilmesi gerektiği belirtildi.
16 - Öğrencilerin Sağlığı ve Beslenmeleri:
Sınıf Öğretmeni öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak
veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı
sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme
kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa
yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi.
Beslenme teneffüslerinde öğrencilerin getirdiği yiyeceklerin incelenmesi ve takip edilmesi
gerektiğini söyleyerek sağlıksız besinlere yer verilmemesi gerektiğini söyledi. Veli toplantılarında
beslenme çantalarına konulacak yiyeceklere değinilmesini, velilerin bu konuda bilinçlendirilmesini
belirtti.
Beslenme öncesi mutlaka el ve yüz temizliğinin yaptırılması gerektiğini belirterek öğrencilerin
tuvaletlerdeki davranışlarının da gözlemlenmesi gerektiğini söyledi. Gerekli tuvalet hijyen
kurallarına dikkat etmelerinin sağlanması, velilerin ve öğrencilerin bu konuda mutlaka
bilinçlendirilmesi gerektiğini açıklayarak bu konunun öğrenci ve sınıf sağlığı açısından çok önemli
bir husus olduğunu söyledi.
17 - Okul - Öğretmen - Veli İlişkileri ve Veli Toplantı Tarihlerinin Belirlenmesi:
Veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve
öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söylendi. Velilerin çocukları ile
yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini
sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılmasını gerektiği belirtildi.
Her dönem en az bir veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık
özel olarak görüşülmesine ve bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları hakkında eksik
görülen durumları ile ilgili bilgi verilmesine karar verildi. Bu görüşmelerin ardından veli
toplantılarının aşağıdaki çizelgede belirtilen tarihlerde yapılmasına karar verildi :
Toplantı No
1. Velî Toplantısı
2. Velî Toplantısı
3. Velî Toplantısı
4. Velî Toplantısı
Tarihi
1. Dönem başı 2. veya 3. hafta
Aralık ayının 2. haftası
2. Dönem başı 2. veya 3. hafta
Nisan ayının 3. haftası
Sayfa :14 / 23
18 - Derslerde Kullanılacak Araç ve Gereçlerin Tespiti :
Sınıf Öğretmeni, ünitenin işlenmesine başlamadan önce, ünite ile ilgili ders araç gereçlerinin
mutlaka belirlenerek eksik olanların temin edilmesi gerektiğini, ayrıca öğrencilerin geçen seneden
kalan ders araç - gereçlerinin öncelikli olarak kullandırılması gerektiğini söyledi. Derslerde
bilgisayar ve projeksiyon destekli eğitim - öğretim yapılmasının olumlu ve kalıcı davranışlar
oluşturduğunu, çeşitli yazılım ve interaktif CD’ lerin bu amaçla kullanılabileceğini ve zümre
arasında bu gibi eğitim materyallerinin paylaşılabileceğini söyledi.
Bu görüşmenin ardından sınıf öğretmeninin görüşü ve defter sayfa yapısı ile yaprak sayıları farklı
olmak üzere öğrencilere aldırılması gereken araç - gereçler tavsiye olarak aşağıdaki şekliyle
belirlendi :










Fen Bilimleri defteri
Türkçe defteri çizgili
Hayat Bilgisi defteri çizgili
Matematik defteri kareli
Resim ve Müzik defteri
Küçük not defteri
Hikâye Kitabı (3.sınıf seviyesine uygun)
Türkçe Sözlük (Türk Dil Kurumu)
Yazım Kılavuzu
Kurşun kalem, kırmızı kalem,










Silgi,
Kalemtıraş,
Makas (sivri uçlu olmayacak),
Yapıştırıcı,
Cetvel takımı,
Kalemlik
Sunum dosyası
Kuru boya, Pastel boya, Sulu boya
Eşofman,
Spor ayakkabısı
19 - Davranış Bozuklukları ve Uyum Sorununun Giderilmesi İçin Alınacak Tedbirler :
Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum
sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından
ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı.
20 - Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin ders içi performans değerlendirmelerini dönem içine yayarak değerlendirilmesi
gerektiği belirtildi.
21 - Öğrenci Ürün Dosyaları :
3 – A Sınıf Öğretmeni Abdulbaki KAYGUSUZ , Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri
dersleri için ayrı ayrı ürün dosyaları oluşturulmaya çalışılması gerektiğini, dosyalar için kapak
gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.
22 - Öğrencilerin Okula Devam Durumları :
Öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okul idaresi ve veli işbirliği
ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini, ayrıca ADEY (Aşamalı Devamsızlık Yönetimi)
Uygulama Kılavuzunun incelenerek devamsızlık eğiliminde olan öğrencilerimiz hakkında gerekli
işlemlerin yapılmasını belirtti.
Sayfa :15 / 23
23 - Öğrenci Kılık Kıyafetleri
Müdür Yardımcısı Yılmaz BEHÇET, kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü,
çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanması, erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı,
ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmeleri, okula tertipsiz ve düzensiz
gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti.
Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinin
yararlı olacağını belirtti.
24 - Yıl İçinde Yapılacak Sosyal Faaliyetler ve Etkinlikler :
Yıl içinde ders konularını destekleyecek ölçüde geziler, inceleme ve araştırma etkinliklerinin
mutlaka yapılması gerektiğini, zümre olarak bu konuda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması
gerektiğini, bu sosyal faaliyetlerde ve etkinliklerde öğrencilerin görev almalarının sağlanması
gerektiğini söyledi. Yapılacak etkinlik ve sosyal faaliyetlerin konuların işlenişine ve hava şartlarına
göre her sınıfın kendi öğretmeni tarafından karar verilmesi kararlaştırıldı.
3 –E Sınıf Öğretmeni Yusuf ÇOBAN Öğrencilerin sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına
fırsat vermek amacıyla, Milli Bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb.
etkinliklere hazırlanmasına daha çok önem verilmesi gerektiği, isteyen sın ıfların yıl sonunda yıl
sonu programı hazırlayabileceği, ayrıca belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre
kutlanması, zümrelerle iş birliği yapılması, çalışmaların okul ve sınıf panolarında sergilenmesi
kararı alındı.
25 - Notla Değerlendirmeler :
Notla değerlendirme etkinliklerinin “ İlköğretim Kurumlarının Yönetmeliğinin uygun maddesinde
belirtilen hükümlere göre yapılması,
I. ve II. Dönem değerlendirme notların belirlenmesi için;
Sınıf İçi Etkinliklerden en az 2 not, Görsel Sanatlar Dersi için de, Sınıf İçi Etkinliklerden 1 not,
Ürün Dosyasından 1 not ile değerlendirilecektir.
Gözlem formlarının, değerlendirme formlarının düzenli doldurulması gereği üzerinde duruldu.
Tema sonlarında öğrenci gözlem formlarının doldurulması kararı alındı.
Ölçme değerlendirme için İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin incelenerek aşağıdaki kararlar
alındı:
a)“Öğrenmeyen öğrenci yoktur ”prensibinden hareket ederek, öğrenmede güçlük çeken
öğrencilere yeterli zaman tanınmalıdır.
b)Ders esnasında sözlü sorular tüm sınıfa yöneltilmelidir.
c)Yeni bir konuya geçmeden önce daha önce öğrenilen konuyla ilgili olarak öğrencilerin ön
öğrenmeleri kontrol edilmelidir.
d)Tahtaya kaldırdığımız mutlaka yapabileceği, başarabileceği sorular yöneltilmelidir.
Sayfa :16 / 23
26 - Dilek ve Temenniler - Kapanış
Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve
başarılı bir yıl olması ve 2014-2015 eğitim - öğretim yılının hayırlı olması dilekleri ile toplantıya
son verildi.
ALINAN KARARLAR
1. 2014-2015 eğitim - öğretim yılı boyuncaZümre Başkanlığını3 –B Sınıfı Öğretmenin yapmasına,
2.Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Her
öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.” ifadesinden hareketle
toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğine,
3.Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların müfredata göre yapılması, kılavuz kitabında olan yıllık
planının dijital ortamda idareye verilmesine, diğer derslerin planlarının hazırlanmasına
yetiştirilemeyen konuların bir sonraki güne aktarılması ve planlarda belirtilmesine,
4.Yıllık planların yapılışı ve derslerin işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm
derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasına,
5.Ünitelendirilmiş yıllık planlar yapılırken çevre şartları, öğrenci seviyelerinin dikkate alınması
gerektiğine, 2104, 2212, 2433 sayılı Tebliğler Dergilerinin incelenmesine, 2484 sayılı Tebliğl er
Dergisinde yer alan Hayat Bilgisi tema sürelerinin alınması, amaç ve davranışların öğrenciye
kavratılması gerektiğine,
6.Derslerin işlenişi sırasında anlatım, soru-cevap, deney, gözlem, inceleme, bireysel ve birlikte
çalışma, tümevarım, tümdengelim, gösterip yaptırma, rol yapma, araştırma, gezi gibi yöntem ve
tekniklerden yararlanmanın yanında çağdaş öğretim metotlarından olan beyin fırtınası, kubaşık
öğrenme gibi yöntemlerinde uygulanmasına ve öğrenci merkezli bir eğitim öğretim yılı
geçirilmesine,
7. Türkçe dersinde okuma - anlama ve yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık
verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılması ve diğer öğrencilere yetiştirilmesine,
8. Okulların açıldığı ilk hafta, öğrencilerin okuma durumlarının te spit edilerek okuma seviyesi
gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılmasına
9.İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek
çalışma yapılmasına,
10.İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulmasına, bu şekilde yazma
çalışmalarının da düzene girmesine,
11.Serbest Etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve
ihtiyaçları dikkate alınarak; sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; drama, konser, müzik,
monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme,
Sayfa :17 / 23
gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma,
cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve
hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanmasına,
12.Serbest Etkinlikler dersinin, haftanın uygun günlerinde 1 ders saati olarak uygulanmasına,
13. Tüm derslerin birbirleriyle ilişkilendirilerek pekiştirilmesinin yararlı olacağına,
14.Tebliğler Dergisi ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesine,
15.Çalışma programı hazırlayarak konuların ikişubedede aynı zamanda işlenmesinin sağlanmasına,
16.Bu sınıfta öğrenmesi gereken dil bilgisi konularında a ğırlık verilmesine,
17.Bitişik eğik yazı çalışmalarının yapılması ve öğrencilerin cümleler ve satırlar arasında uygun
boşluk bırakması, bitişik eğik yazı harflerini kuralına uygun yazması, sayfa düzeni ve temizliğine
dikkat etmesi gibi davranışların kazandırılmasına özen gösterilmesine,
18. Dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikâye çalışmalarına
özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına,
19. İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken
“Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesine ve
Atatürkçülük konularının planlarda gösterilmesine ve konulara paralel olarak Atatürkçülük
konularının işlenmesine,
20.Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak
öğrenmeye yönlendirilmesine,eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğine, mümkün
olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesine,
21. Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler olarak : Soru – cevap, Sonuç çıkarma,
Araştırma – inceleme, Sonuç cümlesi yazma, Buluş yolu, Tahmin etme, Yaparak yaşayarak
öğrenme, Grup çalışması, Gösterip yaptırma, Drama, Resimleme, Kavram haritası oluşturma, Beyin
fırtınası, Tartışma ve Örnek olay yöntem ve tekniklerinin yeri geldikçe ve değişik şekillerde
kullanılmasına,
22.Türkçe ders kitabındaki metinlerinin uzun olması nedeniyle yazma ödevi verilmesi yerine
anlatım ve yorumlama çalışmasının daha ağırlıklı olmasına,
23.Anahtar kelimelerle hikaye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin
geliştirilmesi ve pekiştirilmesine
24. Dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarında günlük, anı, hikaye çalışmalarına
özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasına,
25. Kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesine, sözlük
kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesine,
26.Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru -cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin
fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak
dersin işlenmesi gerektiğine,
Sayfa :18 / 23
27.Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi
yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanmasına,
28.Hayat Bilgisi dersinde teknolojik araçlardan ( bilgisayar, projeksiyon ) yararlanılmasın a,
hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılmasına, konuların günlük hayat ve diğer
derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesine
29.Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer verilmesine,
30.Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak
etkinliklere ağırlık verilmesine,
31.Hayat Bilgisi dersinde uygulanacak yöntem ve tekniklerolarak ; Beyin fırtınası, gösteri, soru cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar yöntem
ve tekniklerinin kullanılmasına,
32.Matematik dersinde somutlaştırmaya daha fazla yer vermeye, gerektiğinde görsel sunulardan
yararlanmaya, dikkatleri çekmek için konunun oyunlarla dramatize ederek işlenmesine,
33. Geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle anlatılmasına, Görsel Sanatlar dersinden de
faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesine,
34. Öğrencilerin hem konuyu kavraması, hem de dersi sevmesi amacıyla, derslerin işleniş i sırasında
konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesine,
35. Matematik dersinde yapılacak, katlama ve yapıştırma tekniklerinin oyun, akıl yürütme gibi
yöntemlerle yapılmasına,
36.Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi gibi uygulamalı derslerin, okulun ve çevrenin şartları
dikkate alınarak mutlaka uygulamalar yapılarak işlenmesine, öğrencilerin çalışmalarının uygun
ortamlarda sergilenmesine, temaların bu derslerde yapılacak çalışmalarla desteklenmesine,
37. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının kurulmasına ve
zenginleştirilmesine, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliğine gidilmesine ve sınıf kitaplık
çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının oluşturulmasına,
38.Türkçe dersinin haftada bir ders saatinin okuma saati olarak işlenmesine, bu okuma saatleri
içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesine ve ödüllendirmelerin yapılmasına,
39. Öğrenci seviyesine uygun masal, öykü, şiir, fıkra, bilmece, bulmaca, resimli kitaplar, dergiler
vb kaynakların velilerle iş birliği yapılarak sınıf kitaplıklarına kazandırılmasına,
40. Kitaplık kulübü öğrencilerine kitaplık defteri tutturulmasına ve sınıf kitaplıklarında “100
Temel Eser” serisinden mutlaka kitaplar bulundurulmasına, okunan kitapların anlattırılmak üzere
okutulmasına, okuduğunu doğru anlatan öğrencilerin ödüllendirilmesine,
41. Belirli gün ve haftaların planlamaya göre takip edilmesine, derslerde o günün anlam ve önemi
üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin ve ilgili çalışmaların okul ve sınıf panosunda
sergilenmesine, zümrelerle işbirliği yapılarak ve diğer sınıflarla da birlik sağlanarak kutlanmasına,
42. Öğrencilere sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek amacıyla, Millî
Bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinlikler hazırlanmasına,
Sayfa :19 / 23
43. Sınıflarda bulunan çöp kutularının düzenli olarak temizlenmesine, sınıf içi nöbetçi öğrenci
çizelgesinin yapılmasına ve düzenli takibinin sağlanmasına, Sağlık ve Temizlik kulübünün
görevlerinin bütün sınıfa kavratılmasına, kulüp görevlilerinin görevlerini tam olarak yapmalarının
sağlanmasına,
44. Her gün son dersin son 5 dakikasının sınıf temizliğine ayrılmasına, masa altlarında kalan
ambalaj kağıtlarının, ekmek ve simit parçalarının ve yerdeki diğer çöplerin öğrencilere
toplatılmasına,
45. Okul ve sınıf eşyalarının korunması konusunda, nöbetçi öğrencilere bu konuda açıklamalar
yapılmasına ve talimatlar verilmesine,
46. Rehberlik dersinin bir kısmında sınıf eşyalarının korunması ile ilgili açıklamalar yapılmasına,
bu konuda dikkatli olmayan öğrencilerin gözlemlenmesine ve uyarılmasına, olumlu davranış
gösteren öğrencilerin ise teşvik, takdir ve ödüllendirilmesine,
47. Öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli
toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra
ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının
olup olmadığının gözlenmesine, varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa
yönlendirilmesine ve takip edilmesine,
48. Beslenme teneffüslerinde öğrencilerin getirdiği yiyeceklerin incelenmesine ve takip edilmesine,
sağlıksız besinlere yer verilmemesine, velî toplantılarında beslenme çantalarına konulacak
yiyeceklere değinilmesine, velilerin bu konuda bilinçlendirilmesine,
49. Beslenme öncesi mutlaka el ve yüz temizliğinin yaptırılmasına, öğrencilerin tuvaletlerdeki
davranışlarının da gözlemlenmesine, gerekli tuvalet hijyen kurallarına dikkat etmelerinin
sağlanmasına, öğrenci ve sınıf sağlığı açısından velilerin ve öğrencilerin bu konuda mutlaka
bilinçlendirilmesine,
50.Her dönem en azbir veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık
özel olarak görüşülmesine ve bu toplantılarda velilere öğrencilerin performansları ve eksik görülen
durumları ile ilgili bilgi verilmesine, velî toplantılarının aşağıdaki çizelgede belirtilen tarihlerde
yapılmasına,
Toplantı No
1. Velî Toplantısı
2. Velî Toplantısı
3. Velî Toplantısı
4. Velî Toplantısı
Tarihi
1. Dönem başı 2. Veya3. hafta
Aralık ayının 2. haftası
2. Dönem başı 2. veya 3. hafta
Nisan ayının 3. haftası
51. Velî toplantılarına gerektikçe yer vererek öğrencilerin durumlarının yakından takip edilmesi
için velilere bilgi verilmesi ve okul-öğretmen-veli iş birliğinin sağlanmasına,
52. Velî toplantılarına maddi konulara öncelik vererek başlanmamasına, velilere çocuklarının
durumları hakkında bilgi verirken ise sürekli çocuğun olumsuz yönlerinin ön plana
Sayfa :20 / 23
çıkarılmamasına, çocukların olumlu yönlerinin ön plana çıkarılarak , velinin öğretmenden olumlu
bir yaklaşım ve izlenim almasının sağlanmasına,
53. Toplantılarda kalabalık içinde öğrencinin olumsuz yönlerinin belirtilerek, velînin ve öğrencinin
rencide olmasının önüne geçilmesine, gerekirse olumsuz davranışlar gösteren öğrencinin velisi ile
birebir görüşülmesine,
54. Ünitenin işlenmesine başlamadan önce, ünite ile ilgili ders araç gereçlerinin mutlaka
belirlenerek eksik olanların temin edilmesine, ayrıca öğrencilerin geçen seneden kalan ders araç gereçlerinin öncelikli olarak kullandırılmasına,
55. Derslerin işlenişinde bilgisayar ve projeksiyon destekli eğitim - öğretim yapılmasına, çeşitli
yazılım ve interaktif CD’ lerin kullanılmasına ve zümre arasında bu gibi eğitim materyallerinin
paylaşılmasına,
56. Her sınıf öğretmeninin görüşü ve defter sayfa yapısı ile yaprak sayıları farklı olmak üzere
öğrencilere aldırılması gereken araç - gereçlerin tavsiye olarak aşağıdaki şekliyle belirlenmesine ;










Fen Bilimleri defteri
Türkçe defteri çizgili
Hayat Bilgisi defteri çizgili
Matematik defteri kareli
Resim ve Müzik defteri
Küçük not defteri
Hikâye Kitabı (3.sınıf seviyesine uygun)
Türkçe Sözlük (Türk Dil Kurumu)
Yazım Kılavuzu
Kurşun kalem, kırmızı kalem,










Silgi,
Kalemtıraş,
Makas (sivri uçlu olmayacak),
Yapıştırıcı,
Cetvel takımı,
Kalemlik
Sunum dosyası
Kuru boya, Pastel boya, Sulu boya
Eşofman,
Spor ayakkabısı
57. Sınıfa alınacak ders araç gereçlerin öğrencilerin alacakları araç gereçlerin velilere liste halinde
verilmesine ve temin yoluna gidilmesine,
58.Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum
sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla
yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına, ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik
Servisine yönlendirilmesine,
59. Bu sene öğrencilerde herhangi bir olumsuz davranışlarla karşılaşılacak olunursa zümre içinde
konunun görüşülmesine ve gerekli tedbirin alınmasına,
60. Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi , Fen Bilimleri dersleri için ayrı ayrı ürün dosyaları
oluşturulmasına
61.Öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devamlarının sağlanması için gerekli önlemlerin
alınmasına, okul idaresi ve veli işbirliği ile devamsızlık ve sürekli geç kalma sorunların
giderilmesine, ADEY (Aşamalı Devamsızlık Yönetimi) Uygulama Kılavuzunun incelenerek
devamsızlık eğiliminde olan öğrencilerimiz hakkında gerekli işlemlerin yapılmasına,
62.Kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çora plarını giymiş, ayakkabılı olarak,
erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula
Sayfa :21 / 23
gelmelerinin sağlanmasına, okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula
çağrılmaları ile bu tür sorunların giderilmesine, öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması
için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesine,
63. Yıl içinde ders konularını destekleyecek ölçüde geziler, inceleme ve araştırma etkinliklerinin
yapılmasına, zümre olarak bu konuda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmasına, bu sosyal
faaliyetlerde ve etkinliklerde öğrencilerin görev almalarının sağlanmasına,
64. Yapılacak etkinlik ve sosyal faaliyetlerin konuların işlenişine ve hava şartlarına göre her sınıfın
kendi öğretmeni tarafından karar verilmesine,
65.Öğrencilerin sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek amacıyla, Millî
Bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinliklere hazırlanmasına, isteyen
sınıfların yıl sonunda yıl sonu programı hazırlamasına,
66.I. ve II. Dönem değerlendirme notların belirlenmesi için ; Sınıf İçi Etkinliklerden 2 not, Görsel
Sanatlar Dersi için de , Sınıf İçi Etkinliklerden 1 not, Ürün Dosyasından 1 not ile
değerlendirilmesine,
67.Ölçme değerlendirme için İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin incelenerek aşağıdaki kararlar
alındı:
a)“Öğrenmeyen öğrenci yoktur ”prensibinden hareket ederek, öğrenmede güçlük çeken
öğrencilere yeterli zaman tanınmalıdır.
b)Ders esnasında sözlü sorular tüm sınıfa yöneltilmelidir.
c)Yeni bir konuya geçmeden önce daha önce öğrenilen konuyla ilgili olarak öğrencilerin ön
öğrenmeleri kontrol edilmelidir.
d)Tahtaya kaldırdığımız mutlaka yapabileceği, başarabileceği sorular yöneltilmelidir.
68.İlköğretim 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav olmadığı için öğrencilerin değerlendirilmesinin ders içi
performans, ürün dosyası, buna ilave olarak değerlendirmenin etkinliklerle de ölçülmesine,
69.Sınıf öğretmenlerinin belirleyeceği uygun zamanlarda öğrencilerin okuma zevkine varmaları ve
kendilerine güven duygularının gelişmesini sağlamak, başarıyla övünmelerine imkan tanımak
amacıyla; mevcut duruma göre sınıf içi veya sınıflar arası okuma, güzel yazı yazma yarışmalarının
düzenlenmesine,
70.Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına,
nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için öğretmenlerin birbirleriyle iş birliği için de
bulunmalarına,
71. Tebliğler dergisinin ve teknolojik gelişmelerin takip edilmesine, derslere yönelik etkinliklerin
internetten yararlanılarak ve düzeltmelerinin yapılarak kullanılmasına,
72.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin
öğrencilere rehberlik etmesine, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılmasına, bunun içinde diğer
sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına,
Sayfa :22 / 23
73.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin
öğrencilere rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer
sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.
Abdulbaki KAYGUSUZ
3/A Sınıf Öğrt.
Kadriye DURSUN Necmiye KORKMAZ
3/B Sınıf Öğrt.
3/C Sınıf Öğrt.
Lütfi SAYIN
3/D Sınıf Öğrt.
Yusuf ÇOBAN
3/E Sınıf Öğrt.
Yılmaz BEHÇET
Müdür Yardımısı
Uygundur
09/09/2014
Hüseyin SAĞLAM
Okul Müdürü
Sayfa :23 / 23
Download

3. Sınıf Zümre Öğretmenler Toplantısı Tutanağı