2014 YIL I K UTL U DOGUM H AFTASI M ÜNASEBETI YL E DÜZENL ENECEK H UTBE
YA ZM A YARI SM AL A RI YL A I L GI L I SARTNAM E
1. AM AÇ:
Camiler ve Din Görevlileri Haftasi kutlama etkinlikleri çerçevesinde personelimizin yeteneklerini
gelistirmelerini, planli çalisma aliskanligi kazanmalarini ve mesleklerini cesaretle yapacak sekilde
kendilerine güven duymalarini saglamaktir.
2. YARI SM A K ONUL ARI :
A. H utbe yazma yar ismasi konular i:
a) Kuran ve Sünnet Baglaminda Samimiyet
b) Samimiyetin Fert ve Toplum Hayati Açisindan Önemi
c) Iman ve Samimiyet Iliskisi
d) Toplumun kalbinin attigi yer: Camiler
3. YARI SM AL ARA K A TI L M A SARTL ARI :
Izmir il Müftülügü, metropol ve diger ilçelerde görevli asil-vekil ve sözlesmeli, erkek-kadin
bütün personel, Üniversite ögrencileri,ve Milli Egitim Bakanligina bagli tüm Ortaögretim okullari
katilabilecektir. Yarismaya katilacak eserler özgün olacak; çeviri, alinti, uyarlama ve derleme
olmayacaktir.
Ilçe müftülerimiz, görev yapmakta olan personelini hutbe yazma yarismasina katilmaya tesvik
edecek, her ilçe hutbe yazma yarismasi birincisi olan hutbeyi belirleyerek Il Müftülügüne
zamaninda gönderecektir.
4. M ÜRACAA T:
Hutbe Yazma Yarismasina katilacak hutbe metinleri imzalanmis olarak 03 Nisan 2014 Pazartesi
günü mesai bitimine kadar müftülüklere teslim edecektir. Her ilçe olusturacaklarin komisyonlar
vasitasiyla birinci, ikinci ve üçüncü olan hutbe metinleri tespit edecektir. Ancak daha önce yapilan
yarismalarda dereceye giren hutbelerin müracaatlari kabul edilmeyecektir.
5. UYGUL AM A:
a) Hutbe Yazma yarismasinda degerlendirme, ilgili kuru
Türkçe ve gramer kurallari üzerinden yapilacaktir.
slenis tarzi,
b) Yarismalarin degerlendirilmesi yalnizca il ve ilçe merkezinde yapilacaktir. ilçe genelindeki
isteyen bütün görevliler yukarida belirtilen hutbe yazma konularindan seçtigi bir konuda
katilacak, ilçelerde de ilk üç’e girenler il genelindeki yarismada ilçelerini temsil edecektir.
6. DEGERL ENDI RM E ESASL A RI
A- Hutbe Yazma Yarismasinda Il Seçici Kurulu su hususlara dikkat eder:
a) Hutbe metninin özgün olmasina, 12 punto ve Times New Roman karakteri ile yazilmasina ve
A4 kâgidin bir sayfasini geçmemesine,
b) Ayet ve hadislerin kaynaklarinin dipnotlarda gösterilip gösterilmedigine,
c) Henüz netlesmemis görüslere yer verilerek gereksiz tartismalara ve huzursuzluga sebep olacak
hususlara yer verilmemesine dikkat edilecektir.
Deger lendir me;
1- Temanin kisa, anlasilir ve düzgün cümlelerle islenis tarzi 20 puan,
2- Edebi unsurlar (giris, gelisme, sonuç, dip not vb.) 30 puan,
3- Türkçe ve yazim kurallari 20 puan,
4- Konuya hakimiyet, yeterli arastirma ve inceleme 20 puan,
5- Ön yargiya ve politik görüslere yer vermeme 10 puan.
Toplam 100 puan.
Yarismacilarin puani, yarisma Seçici Kurul Üyeleri tarafindan verilen puanlarin aritmetik
ortalamasidir. Esitlik olmasi halinde sirayla degerlendirmeye esas olan hususlardaki puanlara
bakilacak, esitlik bozulmadigi takdirde kur’a çekimine gidilecektir.
8. YARI SM A TAK VI M I :
hutbe yazma yarismasina katilacak eserler hutbe metinlerini degerlendirmek üzere il ve ilçe
müftülüklerine 03 nisan 2014 Persembe günü saat 15.00 adar teslim edilecektir. Ilçe
müftülüklerinde kurulacak komisyon marifetiyle ilk dörde giren hutbe metinlerini degerlendirerek
sonuçlarini 07 nisan 2014 pazartesi saat 15 e kadar izmir il müftülügüne ulastirilacaklar.
. Veya izmirmuf.din.hizmetleri et gemail.com adresine
Il müftülükleri de Seçici Kurullarini toplayarak gerekli çalismalarini yapacak, dereceye girenleri
11 Nisan 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar belirleyeceklerdir.
9. M ÜK AFAATL A R:
Yarismalarda basarili olan personele ilçe müftülüklerince tesvik ödülleri verilebilir. Izmir il
Müftülügünce, Hutbe Yazma yarismalarinda dereceye girenlerden:
Bir inciye tam altin
Ikinciye yar im altin
Üçüncüye çeyr ek altin
DI GER SA RTL AR:
a) Ilgili kurullarca yapilan degerlendirme sonuçlari ve kararlari bir tutanakla tespit edilerek özel
dosyasinda saklanir.
b) Yarisma sonuçlari tutanaklarin seçici kurulda görevli bütün üyelerce imzalanmasindan sonra
ilan edilecektir.
c) Il Müftülügüne gönderilen eserler, iade edilmeyecek ve bunlari yayinlama hakkina sahip
olacaktir. Eser sahiplerine verilen ödüller, telif hakki yerine sayilacaktir. Il Seçici Kurulu
degerlendirmeleri sonucunda dereceye giren eserleri disindakileri bir yil süreyle il müftülügünde
muhafaza edilecek, süre sonunda imha edilecektir.
d) Yarismalara katilan personel, bu sartname hükümlerini ve seçici kurul kararlarini kabul etmis
sayilir.
e) Il Seçici Kurullarinda üye olarak görevlendirilenlerden kurumlarinca yolluk ve yevmiye
ödenecektir.yolluk yevmiye ödenemeyecek durumda olanlara, iase, ibate ve yol masraflari,
Türkiye Diyanet Vakfinca/Subelerce karsilanir.
Müracaatlar il ve ilçe Müftülüklerimize yapilacaktir. Yarismalara ait sartname Müftülüklerce imza
karsiligi teblig edilecektir.
Download

1. AM AÇ: a) c) d) 03 Nisan 2014 A