Karar No
Konu
Karar
Av.O. S.'nin 17.02.2014 tarihli 5250 gelen evrak
sayili,Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 14.01.2014
tarihli 2/97 sayili kararina istinaden yazili beyanlarini
sundugu anlasildi yazi okundu.
Av.O. S.'nin 17.02.2014 tarihli
5250 gelen evrak sayili,Izmir
Barosu Yönetim Kurulu'nun
14.01.2014 tarihli 2/97 sayili
kararina istinaden yazili
beyanlarinin bildirimine iliskin
yazisi.
Dilekçe içeriginden düzeltmenin yapilip yapilmadigi
anlasilmadigindan yapilan sözlü görüsmede
düzeltmeye iliskin açiklamada bulunulacagi
belirtildiginden bir sonraki 04.03.2014 tarihli Yönetim
Kurulu'nda görüsülmesine O.B.K.V.
Izmir 14.Icra Dairesi'nin 27.02.2014 tarihli 6409 gelen
evrak sayili,2012/40 E. sayili dosyanin aciz vesikasinin
kaldirildiginin bildirimine iliskin yazisi okundu.
1370
Izmir 14.Icra Dairesi'nin
27.02.2014 tarihli 6409 gelen
evrak sayili,2012/40 E. sayili
dosyanin aciz vesikasinin
kaldirildiginin bildirimine iliskin
yazisi.
Izmir 14.Icra Müdürlügü'nün 2012/40 sayili
dosyasindan verilmis aciz vesikasina dayali olarak
Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 05.02.2013 tarih ve
15/82 sayili karari ile levhadan silinmesine dair karar
verilmis olmakla,Izmir 14.Icra Dairesi'nin 27.02.2014
tarihli 6409 sayili evrakiyla aciz vesikasi kaydinin
kaldirilmis oldugu anlasilmistir.Baromuz levhasinin
3059 sicil sirasina yeniden kaydinin yapilmasina,geregi
için Ruhsat Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
Izmir 7.Icra Dairesi'nin 28.02.2014 tarihli 6576 gelen
evrak sayili,2009/8055 E. dosyasinin yenilendiginin ve
aciz vesikasinin kaldirildiginin bildirimine iliskin yazisi
okundu.
1371
Izmir 7.Icra Müdürlügü'nün 2013/7263 sayili
dosyadan verilmis aciz vesikasina dayali olarak Izmir
Barosu Yönetim Kurulu'nun 03.07.2012 tarih ve 96/4
Izmir 7.Icra Dairesi'nin
sayili karari ile levhada silinmesine dair karar verilmis
28.02.2014 tarihli 6576 gelen
olup,Izmir 7.Icra Dairesi'nin 28.02.2014 tarih,6576
evrak sayili,2009/8055 E.
sayili evrakiyla aciz vesikasi kaydinin kaldirilmis oldugu
dosyasinin yenilendiginin ve aciz anlasilmakla, baromuz levhasinin 3059 sicil sirasina
vesikasinin kaldirildiginin
yeniden kaydinin yapilmasina,geregi için Ruhsat Isleri
bildirimine iliskin yazisi.
Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
1372
Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun
18.02.2014 tarihli 1/12 sayili
kararina istinaden A. S.'nin kayit
durumunun
degerlendirilmesinde sözlü
beyanlarinin alinmasi
SEM YÜRÜTME KURULU
ÖNERILERI:
A. S.'in sözlü beyanlari dogrultusunda söz konusu ceza
davalarinin sonuçlanmamis oldugu anlasilmakla,ceza
davalarinin sonuçlanmasina kadar bekletilmesine
iliskin 28.08.2012 gün ve 105/120 sayili kararin
degistirilmesine gerek olmadigina,geregi için Ruhsat
Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
SEM YÜRÜTME KURULU ÖNERILERI:
1-Stj.Av.Ahmet YÜKSEL'in staj
süresinin uzatilmasi talebi
1-Stj.Av.Ahmet YÜKSEL'in staj süresinin uzatilmasi
talebi degerlendirildi. SEM Yürütme Kurulu önerisinin
kabulü ile Stj.Av.Ahmet YÜKSEL'in staj süresinin 2 aya
kadar uzatilmasina, diger önerilerinin kabulüne,geregi
için Staj Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
2-Stajyer Avukatlarin Aile
Mahkemesi'nde staj
yapmalarinin saglanmasi talebi
2-Stajyer Avukatlarin Aile Mahkemesi'nde staj
yapmalarinin saglanmasi talebi degerlendirildi. Adalet
Komisyonu nezdinde basvuru yapilarak stajyer
avukatlarin Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki stajinin en
az bir haftalik kisminin Aile Mahkemesi'nde
yapilmasinin istenmesine,geregi için Av.Özkan
YÜCEL'e gönderilmesine,
3-Baro kütüphanesi faaliyete
geçirme çalismasi talebi
3-Baro kütüphanesi faaliyete geçirme çalismasi
talebinde bulunulmasi halinde Yönetim Kurulu'nca
degerlendirilmesine O.B.K.V.
1373
1374
Baskan ve Yönetim Kurulu
üyelerinin katildiklari toplanti,
ziyaret ve benzeri konular
hakkinda Yönetim Kurulu'nu
bilgilendirmesi.
1375
Yemin Töreni
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.
Yönetim Kurulu'nun yemin törenine katilimi
gerçeklesti.
1376
Av.O. S.'nin 17.02.2014 tarihli
5250 gelen evrak sayili,Izmir
Barosu Yönetim Kurulu'nun
14.01.2014 tarihli 2/97 sayili
kararina istinaden yazili
beyanlarinin bildirimine iliskin
yazisi.
Av.O. S.'nin 17.02.2014 tarihli 5250 gelen evrak
sayili,Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 14.01.2014
tarihli 2/97 sayili kararina istinaden yazili beyanlarinin
bildirimine iliskin yazisi okundu,bilgi alindi. Bildirime
iliskin dilekçelerin ilgilinin sicil dosyasina
konulmasina,geregi için Yazi Isleri Birimi'ne tevdiine
O.B.K.V.
Av.M. M.'ün 27.02.2014 tarihli 6326 gelen evrak
sayili,zorunlu avukatlik sistemi hakkindaki görüs
bildirimine iliskin yazisi okundu.
1377
Av.M. M.'nin 27.02.2014 tarihli
6326 gelen evrak sayili,zorunlu
avukatlik sistemi hakkindaki
görüs bildirimine iliskin yazisi.
TBB Avukatlik Kanunu Hazirlik Komisyonu'na üst yazi
ile gönderilmesine,geregi için Yazi Isleri Birimi'ne
tevdiine O.B.K.V.
Arabulucu Avukatlarin 26.02.2014 tarihli 6308 gelen
evrak sayili,hukuki uyusmazliklarda arabuluculuk
konulu panel yapilmasi isteminin bildirimine iliskin
yazisi okundu.
22.06.2012 tarihli Resmi Gazete yayimlanarak
yürürlüge giren Hukuk Uyusmazliklarinda
Arabuluculuk Kanunu kapsaminda gerekli meslek içi
egitim çalismalarinin baromuzca yapilacagi,Izmir
Arabulucular Dernegi'nin panel yapmak istemesi
halinde 28.03.2014 tarihinde salon tahsisine,geregi
için Yazi Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
1378
Arabulucu Avukatlarin
26.02.2014 tarihli 6308 gelen
evrak sayili,hukuki
uyusmazliklarda arabuluculuk
konulu panel yapilmasi isteminin
bildirimine iliskin yazisi.
1379
Av.K. B.'nin 25.02.2014 tarihli 6120 gelen evrak sayili,
munzam emeklilik sisteminden yararlanmak için aidat
Av.K. B.'nin 25.02.2014 tarihli
6120 gelen evrak sayili,munzam borcunu taksitle ödeme isteminin bildirimine iliskin
yazisi okundu.
emeklilik sisteminden
yararlanmak için aidat borcunu
taksitle ödeme isteminin
06.03.2014 tarihli Baskanlik Divani'nda
bildirimine iliskin yazisi.
degerlendirilmesine O.B.K.V.
Av.Orhan HAMURCU'nun 25.02.2014 tarihli 6119
gelen evrak sayili,munzam emeklilik sisteminden
yararlanmak için aidat borcunu taksitle ödeme
isteminin bildirimine iliskin yazisi okundu.
1380
Av.Orhan HAMURCU'nun
25.02.2014 tarihli 6119 gelen
evrak sayili,munzam emeklilik
sisteminden yararlanmak için
aidat borcunu taksitle ödeme
06.03.2014 tarihli Baskanlik Divani'nda
isteminin bildirimine iliskin yazisi. degerlendirilmesine O.B.K.V.
Izmir 22.Sulh Ceza Mahkemesi'nin 28.02.2014 tarihli
6568 gelen evrak sayili,korunmaya muhtaç çocuk
olmasi ihtimaline binaen I. Y. hakkinda inceleme
baslatilmasi isteminin bildirimine iliskin yazisi okundu.
1381
Izmir 22.Sulh Ceza
Mahkemesi'nin 28.02.2014
tarihli 6568 gelen evrak
sayili,korunmaya muhtaç çocuk
olmasi ihtimaline binaen I. Y.
hakkinda inceleme baslatilmasi
isteminin bildirimine iliskin yazisi.
Izmir 22.Sulh Ceza Mahkemesi'nin 28.02.2014 tarihli
6567 gelen evrak sayili,korunmaya muhtaç çocuk
olmasi ihtimaline binaen E. S. hakkinda inceleme
baslatilmasi isteminin bildirimine iliskin yazisi okundu.
1382
Izmir 22.Sulh Ceza
Mahkemesi'nin 28.02.2014
tarihli 6567 gelen evrak
sayili,korunmaya muhtaç çocuk
olmasi ihtimaline binaen E. S.
hakkinda inceleme baslatilmasi
isteminin bildirimine iliskin yazisi.
1383
Danistay 8.Daire'nin 28.02.2014 tarihli 6563 gelen
Danistay 8.Daire'nin 28.02.2014 evrak sayili,2013/8467 E. 2013/11096 K. sayili kararin
bildirimine iliskin yazisi okundu.
tarihli 6563 gelen evrak
sayili,2013/8467 E. 2013/11096
K. sayili kararin bildirimine iliskin Geregi için Hukuk Isleri Birimi'ne gönderilmesine
O.B.K.V.
yazisi.
1384
Geregi için Çocuk Komisyonu'na gönderilmesine
O.B.K.V.
Geregi için Çocuk Komisyonu'na gönderilmesine
O.B.K.V.
Ankara 17.Idaire Mahkemesi'nin 28.02.2014 tarihli
Ankara 17.Idaire Mahkemesi'nin 6562 gelen evrak sayili,2013/19071 E. 2013/24238 K.
sayili kararin bildirimine iliskin yazisi okundu.
28.02.2014 tarihli 6562 gelen
evrak sayili,2013/19071 E.
2013/24238 K. sayili kararin
Geregi için Hukuk Isleri Birimi'ne gönderilmesine
bildirimine iliskin yazisi.
O.B.K.V.
AVUKAT HAKLARI MERKEZI
ÖNERILERI:
AVUKAT HAKLARI MERKEZI ÖNERILERI:
1-Av.Arif YEGEN'nin 26.02.2014
tarihli 950/6167 gelen evrak
sayili,Izmir 12.Sulh Ceza
Mahkemesi Hakimi Vahit Yesil'in
HSYK'ya sikayet edilmesi
isteminin bildirimi.
1-Av.Arif YEGEN'nin 26.02.2014 tarihli 950/6167
gelen evrak sayili,Izmir 12.Sulh Ceza Mahkemesi
Hakimi Vahit Yesil'in HSYK'ya sikayet edilmesi
isteminin bildirimi okundu. Dilekçe ve tutanak
suretleri eklenmek suretiyle HSYK'ya sikayette
bulunulmasina,geregi için AHM'ye tevdiine O.B.K.V.
2-Av.Serdar ESER'in 27.02.2014
tarihli 950/6463 gelen evrak
sayili,Izmir 10.Asliye Hukuk
Mahkemesi'nde ara karar
okunurken ayaga kalmadiginin
mahkeme hakimi tarafindan
baroya sikayet edilmesi
durumunda konu hakkindaki
beyanlarina basvurulmasi
isteminin bildirilmesi.
2-Av.Serdar ESER'in 27.02.2014 tarihli 950/6463
gelen evrak sayili,Izmir 10.Asliye Hukuk
Mahkemesi'nde ara karar okunurken ayaga
kalmadiginin mahkeme hakimi tarafindan baroya
sikayet edilmesi durumunda konu hakkindaki
beyanlarina basvurulmasi isteminin bildirilmesi
okundu.Adalet Komisyonu Baskanligi'na yazi
yazilmasina,yazinin bir örneginin Av.Serdar ESER'e de
iletilmesine,geregi için AHM'ye tevdiine O.B.K.V.
3-Izmir Adli Yargi Ilk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu
Baskanligi'nin 26.02.2014 tarihli
6140 gelen evrak sayili,icra
müdürlüklerindeki damga vergisi
uygulanmasi hakkindaki
bilgilendirme yazisinin bildirimi.
3-Izmir Adli Yargi Ilk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu Baskanligi'nin 26.02.2014 tarihli 6140
gelen evrak sayili,icra müdürlüklerindeki damga vergisi
uygulanmasi hakkindaki bilgilendirme yazisinin
bildirimi okundu,bilgi alindi. Icra Müdürlükleri ile icra
hakimliklerine ilgi yazinin suretlerinin de eklenerek
yazi yazilmasina,geregi için AHM'ye tevdiine O.B.K.V.
A. C.'in 03.03.2014 tarihli 6682 gelen evrak
sayili,08.03.2014 tarihinde gerçeklesecek olan Kadin
ve Kadin Sorunlari hakkinda Av.N. S. ve Av.E. D.'nin
konusmaci olarak katilmasi isteminin bildirimine iliskin
yazisi okundu.
A. C.'in 03.03.2014 tarihli 6682
gelen evrak sayili,08.03.2014
tarihinde gerçeklesecek olan
Kadin ve Kadin Sorunlari
hakkinda Av.N. S. ve Av.E. D.'nin Ilgi yazinin Kadin Haklari Komsiyonu'na
konusmaci olarak katilmasi
gönderilmesine,gereginin Av.Aysegül ALTINBAS
isteminin bildirimine iliskin yazisi. tarafindan yerine getirilmesine O.B.K.V.
Av.M.A. Ç.'nin 03.03.2014 tarihli 6768 gelen evrak
sayili,UYAP'ta yasadigi sorunun bildirimine iliskin yazisi
okundu.
1385
TBB ile Adalet Bakanligi'na yazi yazilarak UYAP'ta
yapilan güncelleme sonrasinda artik bir avukatin
sadece bir tane e-imza ile sisteme girip islem
yapabildigi,ikinci bir e-imza ile sisteme girilmesinin
Av.M.A. Ç.'nin 03.03.2014 tarihli artik mümkün olmadigi,uygulamada bu nedenle
6768 gelen evrak sayili,UYAP'ta büyük sikintilar yasandiginin bildirilmesine,yazinin bir
yasadigi sorunun bildirimine
örneginin Av.M.A. Ç.'ya iletilmesine,geregi için Yazi
iliskin yazisi.
Isleri Birimi'ne tevdiine O.B.K.V.
Av.S. T. D.'nin aidat borcu
hakkinda Türkiye Barolar
Av.S. T. D.'nin aidat borcu hakkinda Türkiye Barolar
degerlendirilmesi
okundu,bilgi alindi.
C. K.'nin 04.03.2014 tarihli 6819 gelen evrak
sayili,Izmir Barosu Yönetim Kurulu'nun 25.06.2013
tarihli 35/77 sayili kararina itirazinin bildirimine iliskin
yazisi okundu.
1386
C. K.'nin 04.03.2014 tarihli 6819
gelen evrak sayili,Izmir Barosu
Yönetim Kurulu'nun 25.06.2013
tarihli 35/77 sayili kararina
itirazinin bildirimine iliskin yazisi.
Devam eden sorusturma bulunmasi sebebiyle
2013/343 numarali dosya içerisine
konulmasina,geregi için Yönetim Kurulu Disiplin Isleri
Sekreteryasi’na tevdiine O.B.K.V.
SAYMANLIK ÖNERILERI:1-Berna
Disçi 13.02.2014 tarihli 521010
no lu ilaç alimi 674.15 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasi,2-HSE
Temizlik 19.02.2014 tarihli 601
no lu masa örtüsü,cübbe kuru
temizleme-ütüleme bedeli
693.84 tl nin Baro bütçesine
gider yazilmasi,3-PTT 22.02.2014
tarihli AE198816 no lu kargo
gönderim bedeli 75.25 tl nin
Baro bütçesine gider yazilmasi,4Dalya Turizm 24.02.2014 tarihli
A448760 no lu organizasyon
bedeli 13.275 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasi,5-Sami
Görüsük 25.02.2014 tarihli
09.02.2014 baro olaganüstü
genel kurulda kullanilmak üzere
araç kirasi 225 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasi,6-Asim
Dursun 26.02.2014 tarihli 12834
no lu sihhi tesisat
malzeme,isçilik,tamir ücreti 177
tl nin Baro bütçesine gider
yazilmasi,7-Hanife Özkan
27.02.2014 tarihli A57528 no lu
asansör bakim bedeli 190 tl nin
Baro bütçesine yazilmasi,8-Kare
Peyzaj 27.02.2014 tarihli
D647225 no lu çiçek alimlari
1.940 tl nin Baro bütçesine gider
yazilmasi,
SAYMANLIK ÖNERILERI:1-Berna Disçi 13.02.2014
tarihli 521010 no lu ilaç alimi 674.15 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasina,2-HSE Temizlik
19.02.2014 tarihli 601 no lu masa örtüsü,cübbe kuru
temizleme-ütüleme bedeli 693.84 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasina,3-PTT 22.02.2014 tarihli
AE198816 no lu kargo gönderim bedeli 75.25 tl nin
Baro bütçesine gider yazilmasina,4-Dalya Turizm
24.02.2014 tarihli A448760 no lu organizasyon bedeli
13.275 tl nin Baro bütçesine gider yazilmasina,5-Sami
Görüsük 25.02.2014 tarihli 09.02.2014 baro
olaganüstü genel kurulda kullanilmak üzere araç kirasi
225 tl nin Baro bütçesine gider yazilmasina,6-Asim
Dursun 26.02.2014 tarihli 12834 no lu sihhi tesisat
malzeme,isçilik,tamir ücreti 177 tl nin Baro bütçesine
gider yazilmasina,7-Hanife Özkan 27.02.2014 tarihli
A57528 no lu asansör bakim bedeli 190 tl nin Baro
bütçesine yazilmasina,8-Kare Peyzaj 27.02.2014
tarihli D647225 no lu çiçek alimlari 1.940 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasina O.B.K.V.
1387
9-Kemal Özçakar 28.02.2014
tarihli 510 no lu yemek bedeli
665 tl nin Baro bütçesine gider
yazilmasi,10-Altinyol Unlu
Mamüller 28.02.2014 tarihli
D416605 no lu genel kurul için
ikram alimi 7.437.60 tl nin baro
bütçesine gider yazilmasi,11Zülfikar Simsek 03.03.2014
tarihli A3021 no lu Bayrakli
adliye-ek bina,genel kurul ring
otobüs bedeli,agaç dikme için
otobüs bedeli 4.956 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasi,12Sevilay Kantarcioglu 17.02.2014
tarihli bayindir baro odasi tadilati
için ödenen 1.977 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasi,13Arascan Türk Mutfagi A40800 no
lu yemek bedeli 300 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasi,
1388
Izmir Barosu Disiplin Kurulu Sekreteryasi tarafindan
2010 yilindan bu yana tahakkuke eden ve kesinlesen
para cezalarinin belirlenmesi yönünde çalisma
yapilmasina,bu çalismanin 18.03.2014 tarihine kadar
bitirilerek Yönetim Kurulu gündemine
alinmasina,Yönetim Kurulu Disiplin Sekreteryasi
tarafindan savunmanin süresinde verilmemesi üzerine
Izmir Barosu Disiplin Kurulu ile
karar verilen para cezalarinin dosya kararlari
Av.Kanunu 64.md. göre tahakkuk üzerinden belirlenerek 18.03.2014 tarihine kadar
eden ve kesinlesen para
bitirilerek Yönetim Kurulu gündemine alinmasina
cezalarinin görüsülmesi
O.B.K.V.
Bergama Agir Ceza
Mahkemesi'nin 18.02.2014
tarihli B.Tet.2011/186
sayili,Akhisar Agir Ceza
Mahkemesi'nin 28.01.2014 tarih
9-Kemal Özçakar 28.02.2014 tarihli 510 no lu yemek
bedeli 665 tl nin Baro bütçesine gider yazilmasina,10Altinyol Unlu Mamüller 28.02.2014 tarihli D416605
no lu genel kurul için ikram alimi 7.437.60 tl nin baro
bütçesine gider yazilmasina,11-Zülfikar Simsek
03.03.2014 tarihli A3021 no lu Bayrakli adliye-ek
bina,genel kurul ring otobüs bedeli,agaç dikme için
otobüs bedeli 4.956 tl nin Baro bütçesine gider
yazilmasina,12-Sevilay Kantarcioglu 17.02.2014 tarihli
bayindir baro odasi tadilati için ödenen 1.977 tl nin
Baro bütçesine gider yazilmasina,13-Arascan Türk
Mutfagi A40800 no lu yemek bedeli 300 tl nin Baro
bütçesine gider yazilmasina O.B.K.V.
Bergama Agir Ceza Mahkemesi'nin 18.02.2014 tarihli
B.Tet.2011/186 sayili,Akhisar Agir Ceza
Mahkemesi'nin 28.01.2014 tarih 2014/111 D.Is sayili
karari ile sanik hakkinda verilen degisik is kararinin
bildirimine iliskin yazisi okundu.
1389
Mahkemesi'nin 28.01.2014 tarih
2014/111 D.Is sayili karari ile
Ilgili avukat hakkinda res'en sorusturma açilmasina,
sanik hakkinda verilen degisik is geregi için Yönetim Kurulu Disiplin Isleri
kararinin bildirimine iliskin yazisi. Sekreteryasi’na tevdiine O.B.K.V.
Download

4 MART 2014 - İzmir Barosu