2014 Y I L I H AC K AY I TL A RIY L A I L GI L I B IL GI NO TU
Suudi Arabistan makamlarinca Kâbe ve çevresinde yapimi devam eden genisletme çalismalarinin henüz
tamamlanmadigi, 2013 yilinda uygulanan % 20 kontenjan indiriminin 2014 yilinda da uygulanacagi,
Bu sebeple;
1) 2014 yilinda yeni hac mür acaat i alinmayacaktir .
2) 2007-2013 yillari arasinda hac müracaatinda bulunan ve 2013 yili hac kur’asina katilmasina ragmen
hacca gidemeyen tüm haci adaylarinin kayitlari 2014 yi i için Baskanligimizca yenilenecektir.
3) 2007 yilindan itibaren kesintisiz olarak kayit yaptirip kur’aya receklerden; hac konaklama türü
tercihi ve adres degisikliklerine firsat tanimak için 17-21 Subat 2014 tarihleri arasinda il ve ilçe
müftülüklerine müracaat ederek islemlerini yaptirabileceklerdir.
4) 2007 yilinda kayit yaptirip, müteakip yillarda da yani
mahrem ve yakinini almak sureti ile
birliktelik yaparak kayit yeniletenlerden baglantilarindan ayrilmak isteyenler, 2014 yili hac kurasina
katilmak üzere 17-21 Subat 2014 tarihleri arasinda il ve ilçe müftülüklerine müracaat ederek kayit
islemlerini yaptiracaklardir. Müracaat etmeyenler ise bu haklarindan vazgeçmis sayilacak ve
birliktelikleri muhafaza edilerek 2014 yili hac kur’asina alinmayacaklar dir .
5) 2013 yilindan haklar i 2014 yilina devr edi len haci adaylar indan;
a) Diyanet Isleri Baskanligina kayitli iken gönüllü veya kura sonucu haklarini 2014 yilina
devredenler, kesin kayit süresi içerisinde kayitli oldugu il müftülügüne müracaat ederek “ 2014 Yili Hacci
I çin Diyanete K esin K ayit Y aptir abi lir ” belgesini alarak Diyanet Isleri Baskanligi Organizasyonuna,
b) Acentaya kayitli kayitli iken gönüllü veya kura sonucu haklarini 2014 yilina devredenler ise
kesin kayit süresi içerisinde kayitli oldugu il müftülügüne müracaat ederek “ 2014 Yili Hacci I çin
Acentaya K esin K ayit Yaptir abilir ” belgesini alarak Baskanlikla sözlesme imzalayan her hangi yetkili
bir acentaya,
2013 yilinda kayitli olduklari hac konaklama türlerine göre kesin kayitlarini yaptirabileceklerdir.
c) Ayrica, 2013 yilinda kayitli bulundugu hac konaklama türünden bir üst hac konaklama türüne
geçmek isteyenlere müsaade edilecek ve geçmek istedikleri hac konaklama türünün 2014 yili fiyatlari
uygulanacaktir.
2014 yili hac kayitlar i ve kontenj an dagilimi;
1) 2014 yili hac kur’asi 20 M ar t 2014 Persembe günü, Diyanet Isleri Baskanligi konferans salonunda,
bilgisayar ortaminda, basin ve kamuoyuna açik bir seki
ilecektir.
2) Kur’a; haci adaylarinin müracaat ettikleri ilde, tercih ettikleri “ Nor mal, M üstakil ve Otel” hac
konaklama türlerinde, güncellesen listeler üzerinden siraya konulmasi sekl
çekilecek, kur’a
çekiminde asil ve yedek tasnifi yapilmayacaktir.
3) Haci adaylarinin kesin kayit yaptiracaklari organizasyonu serbestçe tercih etmelerine imkan saglamak
amaciyla, kur’a çekiminde Diyanet ve Acenta ayirimina gidilmeyecektir.
4) Islemler tamamlandiktan sonra kur’a sonuçlari Baskanligimizin http://hac.diyanet.gov.tr internet
adresinden T.C. kimlik numaralariyla sorgulanabilecekt r.
5) Çekilecek kur’a da kayit hakki elde edemeyen sehit ve gazi aileleri için ayrilacak toplam 600
kontenjandan; 2007 yilindan kalan ve çekilecek kur’a da kayit hakki elde edemeyen sehitlerin anne, baba
ve esleri ile gazi ve eslerine kesin kayit hakki verilecek, geri kalan kontenjanin ise 2008-2013 yillari
arasinda müracaat edenlerden; kur’a katsayilari baz alinarak çekilecek kur’a sonucuna göre tercih ettikleri
hac konaklama türüne ait ücreti yatirmak kaydi ile müftülüklerce kesin kayitlari yapilabilecektir.
Hac K esin K ayitlar ina I liskin Hususlar ;
1) Hac kesin kayitlari 24 M ar t - 04 Nisan 2014 tarihleri arasinda yapilacaktir.
1
2) Kesin kayit hakki kazanan haci adaylarindan Baskanligimiz organizasyonunu tercih edenler, kesin
kayitlarini il müftülüklerden yaptirabileceklerdir.
3) Kesin kayit sirasi gelen haci adaylarinin, kayit araliklariyla tercih ettikleri hac konaklama türüne göre
kayit araliklari internet ortaminda yayimlanacaktir.
4) Kesin kayitlarin her bir ilde hac konaklama türlerine
2013 yilindan 2014 yilina ertelenen
kontenjan hariç, Diyanet %60, acentalar %40 orani korunacaktir.
5) 2014 yili hacci için çekilecek kur’ada kesin kayit hakki elde eden haci adaylari, kesin kayit süresi
içerisinde kayitli bulundugu ilin I l M üftülügüne basvuracaklar, bunlardan Diyanet’e kayit yaptirmak
isteyenlere “ 2014 Yili Hacci I çin Diyanete K esin K ayit Yaptir abilir ” belgesi verilecek, Baskanlikla
sözlesme imzalayan acenta organizasyonlarina kayit yaptirmak isteyenlere ise “ 2014 Yili Hacci I çin
Acentaya K esin K ayit Yaptir abilir ” belgesi verilecektir.
6) Haci adaylari kesin kayit siralarini müftülüklerden ve Baskanligin http://hac.di yanet.gov.tr internet
adresinden takip edebileceklerdir.
7) Kayit sirasi geldigi halde herhangi bir sebeple kaydini
in yerine kayit yapilabilmesi için,
kaydini yaptirmayan kisiden veya birinci derecede yakinlarindan öncelikle dilekçe alinacak , bunun
mümkün olmamasi halinde, sistemde kayitli telefonla irtibata geçilecek, yine ulasilamamasi halinde ise
bu durum üçlü bir tutanakla tespit edilecektir. Sür esi geçtikten sonr a mür acaat edenler e ise her hangi
bir kayit hakki ver ilmeyecek tir .
Ayrica, kesin kayit sirasi geldigi halde kaydini yaptirmayan haci adayina ulasmayan, bu konuda
kendilerini bilgilendirmeyen veya kaydini yaptirmak istemeyenlerden dilekçe almayan ilgili per sonel
hakkinda ise ger ekli idar i ve disiplin islemler i baslatilacaktir .
8) Kesin kayitlarin bitiminden sonra vefat veya vazgeçme ibi sebeplerle kontenjanlarda bosalma
meydana gelmesi ve yapilacak islemler için de yeterli sürenin bulunmasi halinde, bosalan bu kontenjanlar
belirlenen kayit ilkeleri çerçevesinde sira gözetilerek doldurulacaktir.
9) Kesin kayit hakki elde ettikten sonra vefat edenler ile 2013 yili hac kur’asinda hacca gitmeye hak
kazandiktan sonra kontenjan eksilmesinden dolayi gönüllü vazgeçen veya 2014 yilina kur’a ile
ertelenenlerden vefat edenlerin yerine, var isler inin noter den vekâletname ver ecekler i bir kisinin, daha
önce hacca gidip gitmedigine ve kur’a listelerinde olup olmadigina bakilmaksizin kaydi yapilabilecek ve
bu sekilde gidisler arsiv bilgisi olarak degerlendirilmeyecektir.
10) Kur’a çekiminden sonra daha önce hacca gittigi tespit
lenlerin kayitlari yapilmayacak, yapilmis ise
silinecektir.
11) Hac maksadiyla Suudi Arabistan’a götürüldügü halde her hangi bir mazereti sebebiyle hac görevini
ifa edemeden yurda döndügü tespit edilen vatandaslarimizin, Baskanligimiza basvurmalari ve hac
konaklama türlerinden birisini tercih ederek ücretlerini de yatirmalari durumunda kesin kayitlari
yapilacaktir.
12)
Kesin kayit hakki elde edenlerden her hangi bir mazeret sebebiyle kayit yaptirmayarak, bu
haklarini gelecek yillara devretmek isteyenlere bu imkân taninmayacaktir.
13)
Kesin kaydini yaptirip vize islemler i tamamlandiktan sonr a trafik kazasi, saglik problemleri
(heyet raporuyla ibraz edilecek) ile birinci derece yakinlarindan birisinin vefatindan dolayi hacca
gidemeyenlere, basvurmalari halinde tercih ettigi hac
türüne ait ücreti yatirmalari kaydiyla
kesin kayit hakki verilecektir.
14) Kesin kayit hakki kazananlardan, 2014 yili kayit yeniletme tarihinden sonra dünyaya gelen
çocuklarini beraberlerinde hacca götürmek isteyenlere, haci sayilarinin Suudi Arabistan Hac Bakanligina
bildirildigi tarihe kadar talep etmeleri halinde bu çocuklara kesin kayit hakki verilecektir.
15) Yeni pasaport mevzuatina göre, çocuklarin ebeveynlerin pasaportuna kayit edilemediginden,
çocuklarina münferiden hac müracaati yaptirmalari gerekirken sonradan veya sehven kayitlari
yaptirilmayan 0 - 7 yas grup arasi çocuklara talep edilmesi durumunda kesin kayit hakki verilecektir.
16) Kesin kayitlar esnasinda haci adaylarina yönelik herhangi bir telkin, zorlama ve yönlendirme
2
yapilmayacak, haci adaylarini beklentiye sevk edecek her bir konaklama türü için öngörülen hizmetler
disinda, yerine getirilemeyecek abartili vaatlerde bulunulmayacaktir.
17) Hac konaklama türü tercihleri bilgisayara yanlis girilenlerin kesin kayit sirasinin gelmesi ve ilgilinin
istemesi halinde, müracaat dilekçelerinde tercih ettik ri hac konaklama türüne göre kesin kayitlari
yapilacak, internet yoluyla müracaat edenlere sistemde kendilerinin tercih ettikleri hac konaklama türü
uygulanacaktir.
18)
Çekilecek kur’a da kayit hakki elde edemeyen sehit ve azi aileleri için ayrilacak toplam 600
kontenjandan; 2007 yilindan kalan ve çekilecek kur’a da kayit hakki lde edemeyen sehitlerin anne, baba
ve esleri ile gazi ve eslerine kesin kayit hakki verilecek, geri kalan kontenjanin ise 2008-2013 yillari
arasinda müracaat edenlerden; kur’a katsayilari baz alinarak çekilecek kur’a sonucuna göre tercih ettikleri
hac konaklama türüne ait ücreti yatirmak kaydi ile müftülüklerce kesin kayitlari yapilabilecektir.
19) Kuzey Kibris Türk Cumhuriyeti vatandasi olup (ikameliler har iç) ilk defa hacca gidecekler için 160
kisilik hac kayit izni verildiginden, bunlarin kesin kayitlari ön kayit ücreti de alinmak suretiyle
Baskanligin belir leyecegi tarihler arasinda Din Hizmetleri Müsavirligince yapilacaktir.
2014 Yili Hac K onaklama Türler i ile Bina Ve Oteller e I liskin K r iter ler :
Hacca gidecek vatandaslarimiza farkli hizmet seçenekle i sunabilmek maksadiyla Mekke ve Medine’deki
bina ve otellerin fiziki yapilari ve Harem’e olan mesafeleri dikkate alinarak, hac konaklama türleri
asagidaki sekilde düzenlenecektir.
a) Nor mal Hac K onaklama Tür ü:
Bu tür de genel olar ak;
ü Mekke ve Medine’de oda içinde veya gerekli mahremiyet tedbirleri alinmak kaydi ile odaya ait
banyo -tuvalet, buzdolabi ve karyolasi bulunan ikamet durumu
oda sistemine uygun olan,
fiziki yapisi iyi, asansör sayisi yeterli, lobisi genis ve ferah, müstakil yemekhanesi ve irsat salonu
bulunan, ortak kullanim mekanlari haci sayisina göre yeterli, kadin ve erkeklerin ayri ayri ve en
çok 5 kisinin birlikte kalacagi odalara sahip binalarda konaklama yaptirilacaktir.
ü Mekke’de Hareme en fazl a 7 km, Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazl a 700 metr e
mesafede yer alan binalarda, uçak programina uygun olarak konaklama yaptirilacaktir.
ü Mekke ve Medine’de binalarda her bir odada asgari 4 m²’ ye 1 kisi düsecek sekilde konaklama
yaptirilacaktir.
ü Takribi kalis süresi uçak programina uygun olarak 25 - 40 gün arasinda belirlenecektir.
ü Medine’de kalma süresi en az 4, en çok 8 gün olarak belirlenecektir.
b) M üstakil Hac K onaklama Tür ü:
Bu tür de genel olar ak;
ü Mekke’de Hareme en fazla 7 km, Medine’de ise Merkeziyede veya Hareme en fazla 700 metr e
mesafede yer alan, standart otel hizmeti verilmeyen binalar kiralanacaktir.
ü Içinde tuvalet, banyo ve buzdolabi bulunan, 2 veya 3 kisilik odalarda konaklama yaptirilacaktir.
ü Mekke’de müstakil konaklama türündeki hacilar ile normal konaklama türündeki hacilar ayni
binada iskan ettir ilmeyecektir .
ü Medine’de ise Merkeziyedeki yeni binalarin genelde müstakil konaklama tür standardinda insa
edilmesi sebebiyle, uçak programlarinin zorunlu kilmasi halinde, müstakil konaklama tür ve
normal konaklama tür kriterlerine uymak kaydiyla bu binalarda ayni anda her iki türdeki haci
adaylari da iskan ettir ilebilecektir .
ü Müstakil konaklama türü için belirlenen fiziki özellik
kullanilmasina izin ver ilmeyecektir .
3
i tasimayan binalarin, bu türler için
ü Bu konaklama türü, binalarin hareme takribi uzakliklar
ayr i k ategor ide düzenlenebilecektir.
ve verilecek hizmet durumlarina göre 2
ü Medine’de kalma süresi en az 4, en çok 8 gün olarak belirlenecektir.
1- M üstakil - 1;
ü Hareme olan mesafesi; 0 - 4000 metr e arasinda olacaktir.
2- M üstakil - 2;
ü Hareme olan mesafesi; 4001 - 7000 metr e arasinda olacaktir.
ü Takribi kalis süresi uçak programina uygun olarak 15 - 30 gün arasinda belirlenecektir.
c) Otel Hac K onaklama Tür ü:
Bu tür de genel olar ak;
ü Mekke ve Medine standartlarina göre lüks oteller ile yildizli statüde olup, günlük oda temizligi,
çarsaf ve havlularin degisimi vb. hizmet veren oteller iralanacaktir.
ü Bu otellerde 2 veya talep olmasi halinde 3 kisilik odalarda konaklama yaptirilacaktir.
ü Anlasmaya göre 2 veya 3 ögün açik büfe yemek verilecektir.
ü Kiralanan otellerde sunulacak hizmet kalitesi ve otellerin hareme olan takribi uzakliklarina göre 2
ayr i k ategor ide organizasyon düzenlenebilecektir.
1- Otel - 1;
ü Medine’de Merkeziyede, Mekke’de ise Hareme en fazla 700 metr e mesafede, bulunan lüks
otellerden birinde konaklama yaptirilacaktir.
ü Takribi kalis süresi uçak programina uygun olarak 10 - 18 gün arasinda belirlenecektir.
2- Otel - 2;
ü Mekke’de Hareme en fazla 1000 metr e mesafede, Medine’de ise Merkeziyede yer alan, yildizli
statüde hizmet veren otellerde konaklama yaptirilacaktir.
ü Takribi kalis süresi uçak programina uygun olarak 14 - 25 gün arasinda belirlenecektir.
Önemli Not: Y ukar ida beli r tilen konul ar in i vediligi sebebiyle; vaaz, hutbe,
mahalli TV, r adyo vb. iletisim ar açl ar indan da istif ade ediler ek
vatandasl ar imi za duyur ulmasi ve hususl ar in il müftülügü ar aciligi ile ilçe
müftülükler ine duyur ulmasi ger ekmektedi r .
H ac ve Umr e H i zmetler i
Genel M üdür lügü
4
Download

2014 yılı hac kayıtlarıyla ilgili bilgi notu