T.C.
SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIOI
Sigorta Primleri Genel Mild&1411
05/09/2014
YABANCI UYRUKLU OORENCILERIN GENEL SAOLIK SIGORTALILIOI
HAKKINDA ONEMLI DUYURU
5510 sayili Kanunun 60 mci maddesinin yedinci fikrasinda 6486 sayili Kanun ile yapilan
degisiklik ile 29/5/2013 tarihinden itibaren;
Ulkemizde ogrenim gOren btittin yabanci uyruklu ogrencilerin, ogrenim gordukleri
okullara ilk kayit yaptirdiklarl tarihten itibaren tic ay icerisinde sosyal guvenlik
mildtirltigii/sosyal guvenlik merkezine yank talepte bulunmalari halinde genet saglik sigortalisi
yapilmaktadir.
tescil
29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa kayit yaptiran ogrencilerden, ilk kayit tarihinden
itibaren tic ay icinde, ogrenim gtirdtikleri okullarin bulundugu yerdeki sosyal guvenlik
mildiirltigii/sosyal guvenlik merkezine talep dilekcesi ve Ogrenim gOrdilkleri okullarina ait ilk
kayit tarihini gosterir ogrenci belgesi ile basvurmalari halinde, yank talepte bulunduklari tarihi
takip eden gun itibariyle bir yillik genet saglik sigortahliklari yapilmaktadir. Bu selcilde genel
saglik sigortasi tescilleri yapilan yabanci uyruklu ogrencilerin, Kanunun 82 nci maddesine gore
belirlenen prime esas gilnlilk kazanc alt sinirmin iicte birinin 30 gtinliik tutari Ozerinden
hesaplanan genet saglik sigortasi priminin kendileri tarafindan Odenmesi gerekmektedir.
(1/7/2014-31/12/2014 tarihleri icin bu tutar aylik 45,36 TL'dir)
Diger taraftan, yururtukteki Kanunlar cercevesinde tescili yapilan yabanci uyruklu
ogrencilerin genel saglik sigortalrhklan bu Kanunda belirtilen nedenlerle sona ermektedir.
Ogrenim gorecekleri okullara ilk kayit yaptirdiklari tarihten itibaren, genel saglik
sigortalisi olmak icin Kurumumuza tic aylik sure icerisinde yank talepte bulunmayan yabanci
uyruklu ogrencilerin ise, ogrenimleri siiresince bir daha genel saglik sigortasi tescili
yapdmayacaktir.
Bu nedenle yabanci uyruklu ogrencilerden genel saglik sigortalisi olmak isteyenlerin
okullarma ilk kart yaptirdiklan tarihinden itibaren tic aylik sure icerisinde Kurumumuza
yanli olarak talepte bulunmalan gerektigi hususu;
Kamuoyuna onemle duyurulur.
Birim Adc Sigorta Primleri Genel MtidiirIfigt1/Genel Saglik Sigortasi Tescil Deice Baslcanligt Irtibat: SubeIril D. OZER
E•posta: [email protected] Tlf: (312) 458 76 82
Faks : 0 312 433 34 06
Elelctronik Ag: www.sgk.gov.tr
Adres:Mithatpasa Cad No:7
06650 ANKARA
Download

T.C. SOSYAL GUVENLIK KURUMU BASKANLIOI Sigorta Primleri