Karar No
Konu
Karar
14508 gelen evrak sayili, Alpara Avukatlik
Firmasi tarafindan yapilan reklamlar için
gerekenin yapilmasi talebini içerir yazisi
okundu.
3031
Türk Telekom A.S' ne yazi yazilarak
08504454545 numarali telefonun kimin
adina kayitli oldugunun sorulmasina,
Avukatlik Kanunu 63,35,48 maddesi
Av.Cevat AYDOGAN'in 22.05.2014
geregince Cumhuriyet Bassavciligina suç
tarihli 14508 gelen evrak sayili, Alpara duyurusunda bulunulmasinda geregi için
Avukatlik Firmasi tarafindan yapilan Avukat Haklari Merkezi Av. Hümeyra
reklamlar için gerekenin yapilmasi
Ertosun Paldumlarin görevlendirilmesine,
talebini içerir yazisi.
O.B.K.V
Av.Kerem DIKMEN'in 26.05.2014 tarihli
14751 gelen evrak sayili, CMK alacaginin
makbuzu kullanilan avukatin vergi borcu
nedeniyle ödenmemesine iliskin dava
hakkindaki dilekçesi okundu.
3032
Av.Kerem DIKMEN'in 26.05.2014
tarihli 14751 gelen evrak sayili, CMK
alacaginin makbuzu kullanilan
avukatin vergi borcu nedeniyle
ödenmemesine iliskin dava hakkindaki
dilekçesi.
Degerlendirilmek üzere CMK Yürütme
Kuruluna gönderilmesine, bir sonraki
Yönetim Kurulu gündeminde ele
alinmasina, O.B.K.V
Çanakkale Barosu Baskanliginin 27.05.2014
tarihli 14767 gelen evrak sayili, Avukatlik
Kanunu Taslaginin gönderimine iliskin yazisi
okundu, bilgi alindi.
3033
Çanakkale Barosu Baskanliginin
27.05.2014 tarihli 14767 gelen evrak
sayili, Avukatlik Kanunu Taslaginin
Yasa Komisyonuna gönderilmesine,
gönderimine iliskin yazisi.
O.B.K.V.
3034
SAYMANLIK ÖNERILERI:1-Kontrol P
Dijital Baski Sistemleri 23.05.2014
tarihli 113823 nolu çikti ve yaka karti
bedeli 182,84TL'nin baro bütçesine
gider yazilmasi,2-Kontrol P Dijital
Baski Sistemleri 26.05.2014 113846
nolu baski bedeli 206,50TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasi,3-Analiz
Dijital Baski 21.05.2014 tarihli
F603519 nolu temizlik malzeme alim
bedeli 1.294,22TL'nin baro bütçesine
gider yazilmasi,4-Analiz Dijital Baski
21.05.2014 tarihli F603520 nolu
ikram malzeme alim bedeli
857,19TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,5-Analiz Dijital Baski
21.05.2014 tarihli F603522 nolu
ikram malzeme alim bedeli
80.68TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,6-Analiz Dijital Baski
21.05.2014 tarihli F603521 nolu
ikram malzeme alim bedeli
272,58TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,7-Analiz Dijital Baski
21.05.2014 tarihli F603517 nolu
kirtasiye malzeme alim bedeli 121,54
TL'nin baro bütçesine gider yazilmasi,
SAYMANLIK ÖNERILERI:1-Kontrol P Dijital
Baski Sistemleri 23.05.2014 tarihli 113823
nolu çikti ve yaka karti bedeli 182,84TL'nin
baro bütçesine gider yazilmasina,2-Kontrol
P Dijital Baski Sistemleri 26.05.2014
113846 nolu baski bedeli 206,50TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,3-Analiz Dijital
Baski 21.05.2014 tarihli F603519 nolu
temizlik malzeme alim bedeli
1.294,22TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,4-Analiz Dijital Baski
21.05.2014 tarihli F603520 nolu ikram
malzeme alim bedeli 857,19TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,5-Analiz Dijital
Baski 21.05.2014 tarihli F603522 nolu
ikram malzeme alim bedeli 80.68TL'nin
baro bütçesine gider yazilmasina,6-Analiz
Dijital Baski 21.05.2014 tarihli F603521
nolu ikram malzeme alim bedeli
272,58TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,7-Analiz Dijital Baski
21.05.2014 tarihli F603517 nolu kirtasiye
malzeme alim bedeli 121,54 TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina, O.B.K.V
3035
8-Analiz Dijital Baski 22.05.2014
tarihli B 1134 nolu ikram malzeme
alim bedeli 211,73TL'nin
barobütçesine gider yazilmasi,9Analiz Dijital Baski 22.05.2014 tarihli
B 1135 nolu ikram malzeme alim
bedeli 214,03TL'nin barobütçesine
gider yazilmasi,10-Esat TEKELI
23.05.2014 tarihli 4387 nolu davetiye
basim bedeli 295,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasi,11-Kemal
ÖZÇAKAR 23.05.2014 tarihli 558 nolu
yemek bedeli 1.150,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasi,12-Kemal
ÖZÇAKAR 20.05.2014 tarihli 553 nolu
yemek bedeli 1.200,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasi,13-Serkan
SARAÇ 23.05.2014 tarihli 1580 nolu
ses sistemi kurulum bedeli
236,00TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,14-Karaca Otel 20.05.2014
tarihli 25911 nolu konaklama bedeli
3.186,00TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,15-PTT Genel
Müdürlügü16.05.2014 tarihli AE
199408 nolu kargo bedeli
157,00TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,16-Arai Teknoloji Ltd. Sti
16.05.2014 tarihli 369540 nolu anket
için ödenen 3.540,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasi,
8-Analiz Dijital Baski 22.05.2014 tarihli B
1134 nolu ikram malzeme alim bedeli
211,73TL'nin barobütçesine gider
yazilmasina,9-Analiz Dijital Baski
22.05.2014 tarihli B 1135 nolu ikram
malzeme alim bedeli 214,03TL'nin
barobütçesine gider yazilmasina,10-Esat
TEKELI 23.05.2014 tarihli 4387 nolu
davetiye basim bedeli 295,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,11-Kemal
ÖZÇAKAR 23.05.2014 tarihli 558 nolu
yemek bedeli 1.150,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,12-Kemal
ÖZÇAKAR 20.05.2014 tarihli 553 nolu
yemek bedeli 1.200,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,13-Serkan
SARAÇ 23.05.2014 tarihli 1580 nolu ses
sistemi kurulum bedeli 236,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,14-Karaca Otel
20.05.2014 tarihli 25911 nolu konaklama
bedeli 3.186,00TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,15-PTT Genel
Müdürlügü16.05.2014 tarihli AE 199408
nolu kargo bedeli 157,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,16-Arai
Teknoloji Ltd. Sti 16.05.2014 tarihli 369540
nolu anket için ödenen 3.540,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina, O.B.K.V
17-Nuriye ÇINAR 22.05.2014 tarihli 5076
nolu sarj ünitesi bakim bedeli 312,70TL'nin
baro bütçesine gider yazilmasina,
3036
17-Nuriye ÇINAR 22.05.2014 tarihli
5076 nolu sarj ünitesi bakim bedeli
312,70TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,18-Kontrol P Dijital Baski
Sistemleri 13.05.2014 tarihli 113636
nolu afis basim bedeli 103,75TL'nin
baro bütçesine gider yazilmasi,19Kontrol P Dijital Baski Sistemleri
15.05.2014 tarihli 113677 nolu
bilgisayar kursu masraflari
378,91TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,20-Analiz Dijital Baski
15.05.2014 tarihli B1072 nolu
kirtasiye malzemesi bedeli
1.593,78TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,21-Analiz Dijital Baski
15.05.2014 tarihli B1075 nolu ikram
bedeli 821,15TL'nin baro bütçesine
gider yazilmasi,22-Analiz Dijital Baski
15.05.2014 tarihli B1074 nolu
temizlik malzemesi bedeli
144,96TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,23-Teknoloji Bilgisayar
14.05.2014 tarihli 75189 nolu
malzeme alim bedeli 93,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasi,24-Mustafa
ÖNDES Urla Baro odasi masraflari
186,00TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,
18-Kontrol P Dijital Baski Sistemleri
13.05.2014 tarihli 113636 nolu afis basim
bedeli 103,75TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,19-Kontrol P Dijital Baski
Sistemleri 15.05.2014 tarihli 113677 nolu
bilgisayar kursu masraflari 378,91TL'nin
baro bütçesine gider yazilmasina, 20-Analiz
Dijital Baski 15.05.2014 tarihli B1072 nolu
kirtasiye malzemesi bedeli 1.593,78TL'nin
baro bütçesine gider yazilmasina,21-Analiz
Dijital Baski 15.05.2014 tarihli B1075 nolu
ikram bedeli 821,15TL'nin baro bütçesine
gider yazilmasina, 22-Analiz Dijital Baski
15.05.2014 tarihli B1074 nolu temizlik
malzemesi bedeli 144,96TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,23-Teknoloji
Bilgisayar 14.05.2014 tarihli 75189 nolu
malzeme alim bedeli 93,00TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,24-Mustafa
ÖNDES Urla Baro odasi masraflari
186,00TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina, O.B.K.V
3037
25-Meta Turizm 12.05.2014 tarihli
758868 nolu konaklama bedeli
2.205,84TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,26-PTT 09.05.2014 tarihli
AE 199364 nolu kargo bedeli
132,50TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,27-Zülfikar SIMSEK
20.05.2014 tarihli 3046 nolu servis
bedeli 2.242,00TL'nin baro bütçesine
gider yazilmasi,28-Haziran Turizm
Ltd. Sti. 16.05.2014 tarihli 593493
nolu yemek bedeli 1.300,00TL'nin
baro bütçesine gider yazilmasi,29Kontrol P Dijital Baski Sistemleri
16.05.2014 tarihli 113738 nolu afis
basim bedeli 516,25TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasi,30-Zülfikar
SIMSEK 26.05.2014 servis bedeli
1.652,00TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,31-Analiz Dijital Baski
22.05.2014 tarihli F603543 nolu
temizlik malzemesi bedeli
271,64TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,32-Yurtiçi Kargo
15.04.2014 tarihli E.842375 nolu
250,28TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,33-Yurtiçi Kargo
22.04.2014 tarihli F385211 nolu
82,55TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,
25-Meta Turizm 12.05.2014 tarihli 758868
nolu konaklama bedeli 2.205,84TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,26-PTT
09.05.2014 tarihli AE 199364 nolu kargo
bedeli 132,50TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,27-Zülfikar SIMSEK 20.05.2014
tarihli 3046 nolu servis bedeli
2.242,00TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,28-Haziran Turizm Ltd. Sti.
16.05.2014 tarihli 593493 nolu yemek
bedeli 1.300,00TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,29-Kontrol P Dijital Baski
Sistemleri 16.05.2014 tarihli 113738 nolu
afis basim bedeli 516,25TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,30-Zülfikar
SIMSEK 26.05.2014 servis bedeli
1.652,00TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,31-Analiz Dijital Baski
22.05.2014 tarihli F603543 nolu temizlik
malzemesi bedeli 271,64TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,32-Yurtiçi
Kargo 15.04.2014 tarihli E.842375 nolu
250,28TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,33-Yurtiçi Kargo 22.04.2014
tarihli F385211 nolu 82,55TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina, O.B.K.V
3038
34-Yurtiçi Kargo 22.04.2014 tarihli
F385212 nolu 605,40TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasi,35-Yurtiçi
Kargo 29.04.2014 tarihli F386082
nolu 187,15TL'nin baro bütçesine
gider yazilmasi,36-Yurtiçi Kargo
29.04.2014 tarihli F386083 nolu
733,70TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,37-Yurtiçi Kargo
30.04.2014 tarihli F842898 nolu
288,66Yurtiçi Kargo 29.04.2014
tarihli F386082 nolu 187,15TL'nin
baro bütçesine gider yazilmasi,38Yurtiçi Kargo 06.05.2014 tarihli
G347287 nolu 142,66TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasi,39-Yurtiçi
Kargo 12.05.2014 tarihli G348293
nolu 82,55TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,40-Yurtiçi Kargo
12.05.2014 tarihli G348294 nolu
678,46TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,41-Yurtiçi Kargo
13.05.2014 tarihli G348668 nolu
29,31TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasi,42-Analiz Dijital Baski
22.05.2014 tarihli B1137 nolu toner
alim bedeli 560,21TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasi,
34-Yurtiçi Kargo 22.04.2014 tarihli
F385212 nolu 605,40TL'nin baro bütçesine
gider yazilmasina,35-Yurtiçi Kargo
29.04.2014 tarihli F386082 nolu
187,15TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,36-Yurtiçi Kargo 29.04.2014
tarihli F386083 nolu 733,70TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,37-Yurtiçi
Kargo 30.04.2014 tarihli F842898 nolu
288,66Yurtiçi Kargo 29.04.2014 tarihli
F386082 nolu 187,15TL'nin baro bütçesine
gider yazilmasina,38-Yurtiçi Kargo
06.05.2014 tarihli G347287 nolu
142,66TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,39-Yurtiçi Kargo 12.05.2014
tarihli G348293 nolu 82,55TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,40-Yurtiçi
Kargo 12.05.2014 tarihli G348294 nolu
678,46TL'nin baro bütçesine gider
yazilmasina,41-Yurtiçi Kargo 13.05.2014
tarihli G348668 nolu 29,31TL'nin baro
bütçesine gider yazilmasina,42-Analiz Dijital
Baski 22.05.2014 tarihli B1137 nolu toner
alim bedeli 560,21TL'nin baro bütçesine
gider yazilmasina, O.B.K.V
3039
SAYMANLIK ÖNERILERI:1-Yurtiçi
Kargo 15.04.2014 tarihli E842375
nolu 194,51TL'nin adli yardim
bütçesine gider yazilmasi,2-Yurtiçi
Kargo 22.04.2014 tarihli F385212
nolu 159,64TL'nin adli yardim
bütçesine gider yazilmasi,3-Yurtiçi
Kargo 29.04.2014 tarihli F386083
nolu 261,02TL'nin adli yardim
bütçesine gider yazilmasi,4-Yurtiçi
Kargo 30.04.2014 tarihli F842898
nolu 91,19TL'nin adli yardim
bütçesine gider yazilmasi,5-Yurtiçi
Kargo 06.05.2014 tarihli G347287
nolu 3,26TL'nin adli yardim bütçesine
gider yazilmasi,6-Yurtiçi Kargo
12.05.2014 tarihli G348294 nolu
98,22TL'nin adli yardim bütçesine
gider yazilmasi,7-Yurtiçi Kargo
13.05.2014 tarihli G348668 nolu
3,26TL'nin adli yardim bütçesine
gider yazilmasi,8-Analiz Dijital Baski
22.05.2014 tarihli B1076 nolu toner
alim bedeli 353,06TL'nin adli yardim
bütçesine gider yazilmasi.
SAYMANLIK ÖNERILERI:1-Yurtiçi Kargo
15.04.2014 tarihli E842375 nolu
194,51TL'nin adli yardim bütçesine gider
yazilmasina,2-Yurtiçi Kargo 22.04.2014
tarihli F385212 nolu 159,64TL'nin adli
yardim bütçesine gider yazilmasina,3Yurtiçi Kargo 29.04.2014 tarihli F386083
nolu 261,02TL'nin adli yardim bütçesine
gider yazilmasina,4-Yurtiçi Kargo
30.04.2014 tarihli F842898 nolu
91,19TL'nin adli yardim bütçesine gider
yazilmasina,5-Yurtiçi Kargo 06.05.2014
tarihli G347287 nolu 3,26TL'nin adli yardim
bütçesine gider yazilmasina,6-Yurtiçi Kargo
12.05.2014 tarihli G348294 nolu
98,22TL'nin adli yardim bütçesine gider
yazilmasina,7-Yurtiçi Kargo 13.05.2014
tarihli G348668 nolu 3,26TL'nin adli yardim
bütçesine gider yazilmasina,8-Analiz Dijital
Baski 22.05.2014 tarihli B1076 nolu toner
alim bedeli 353,06TL'nin adli yardim
bütçesine gider yazilmasina O.B.K.V.
3040
SAYMANLIK ÖNERILERI: 1- Yurtiçi
Kargo 29.04.2014 tarihli F386083
nolu 17,70TL'nin CMK bütçesine
gider yazilmasi, 2-Yurtiçi Kargo
15.04.2014 tarihli E842375 nolu
kargo bedeli 17,23TL'nin CMK
bütçesine gider yazilmasi, 3-Analiz
Dijital Baski 22.05.2014 tarihli B1136
nolu toner alim bedeli 512,95TL'nin
CMK bütçesine gider yazilmasi
SAYMANLIK ÖNERILERI: 1- Yurtiçi Kargo
29.04.2014 tarihli F386083 nolu
17,70TL'nin CMK bütçesine gider
yazilmasina, 2-Yurtiçi Kargo 15.04.2014
tarihli E842375 nolu kargo bedeli
17,23TL'nin CMK bütçesine gider
yazilmasina, 3-Analiz Dijital Baski
22.05.2014 tarihli B1136 nolu toner alim
bedeli 512,95TL'nin CMK bütçesine gider
yazilmasina, O.B.K.V
Buca Kent Konseyi'nin 27.05.2014 tarihli
14840 gelen evrak sayili, Buca Kent Konseyi
Seçimli Genel Kurulu hakkindaki yazisi
okundu.
3072
20.06.2014 tarihinde saat:18:00'da Buca
Belediyesi Meclis Salonunda yapilacak Buca
Buca Kent Konseyi'nin 27.05.2014
Kent Konseyi Seçimli Genel Kuruluna
tarihli 14840 gelen evrak sayili, Buca temsilci olarak Av.Mürüvet Suatoglu
Kent Konseyi Seçimli Genel Kurulu
Balcilar'in katilacaginin bildirilmesine,
hakkindaki yazisi.
O.B.K.V
Manisa Barosunun 27.05.2014 tarihli
14805 gelen evrak sayili, Soma Maden
Kazasinda Sehit olan Madencilerin
Listesinin bildirimi okundu, bilgi alindi.
3073
3074
Manisa Barosunun 27.05.2014 tarihli
14805 gelen evrak sayili, Soma
Maden Kazasinda Sehit olan
Madencilerin Listesinin bildirimi.
TRT Haber Muhabiri Semra
KIRISMAN'in 27.05.2014 tarihli
14806 gelen evrak sayili, TRT Haber
Kanalinda yayinlanacak Gündem
programina katilacak bir avukatin
görevlendirilmesi talebini içerir
dilekçesi.
Insan Haklari Merkezinden sorumlu
Yönetim Kurulu üyesi Av.Anil Güler ile diger
tüm yönetim kurulu üyelerine e-mail
ortaminda gönderilmesine, O.B.K.V
TRT Haber Muhabiri Semra KIRISMAN'in
27.05.2014 tarihli 14806 gelen evrak sayili,
TRT Haber Kanalinda yayinlanacak Gündem
programina katilacak bir avukatin
görevlendirilmesi talebini içerir dilekçesi
okundu.
Av. Sefer KESKIN'in katilabileceginin
bildirilmesine, O.B.K.V
Izmir 3.Idare Mahkemesinin 27.05.2014
tarihli 14803 gelen evrak sayili, Urla Zeytinli
Köyü tasinmazlarin sürdürülebilir koruma
ve kullanma alani olarak tescil edilmesine
Izmir 3.Idare Mahkemesinin
iliskin Izmir 1 nolu Tabiat Varliklarini
27.05.2014 tarihli 14803 gelen evrak
Koruma Bölge Komisyonunca alinan
sayili, Urla Zeytinli Köyü tasinmazlarin
28.11.2013 tarih ve 200 sayili kararin iptali
sürdürülebilir koruma ve kullanma
hakkindaki kararin bildirimine iliskin yazisi
alani olarak tescil edilmesine iliskin
okundu, bilgi alindi.
Izmir 1 nolu Tabiat Varliklarini
Koruma Bölge Komisyonunca alinan
3075
Koruma Bölge Komisyonunca alinan
28.11.2013 tarih ve 200 sayili kararin Geregi için Hukuk Isleri Birimine, bilgi için
iptali hakkindaki kararin bildirimine
de Kent ve Çevre Komisyonuna tevdiine,
iliskin yazisi.
O.B.K.V
3076
24.05.2014 tarihli Kirklareli
Barosunun ev sahipliginde Igneada'da
Toplanan Ege Marmara Bölgelerleri
Baro Baskanlari yazida belirtileni
hususlarin kamuoyuna aktarilmasinda
yarar görüldügünün bildirimine iliskin
yazisi.
24.05.2014 tarihli Kirklareli Barosunun ev
sahipliginde Igneada'da Toplanan Ege
Marmara Bölgelerleri Baro Baskanlari
yazida belirtileni hususlarin kamuoyuna
aktarilmasinda yarar görüldügünün
bildirimine iliskin yazisi okundu. Bilgi alindi.
Danistay 8.Daire'nin 27.05.2014 tarihli
14804 gelen evrak sayili, 2012/904 E.
2014/270 K. sayili kararinin bildirimine
iliskin yazisi okundu.
3077
Danistay 8.Daire'nin 27.05.2014
tarihli 14804 gelen evrak sayili,
2012/904 E. 2014/270 K. sayili
kararinin bildirimine iliskin yazisi.
3078
Türkiye Barolar Birligi Baskanliginin
27.05.2014 tarihli 14808 gelen evrak sayili,
2014/52 Duyuru nolu 5275 sayili Ceza ve
Güvenlik Tedbirlerinin Infazi hakkindaki
Türkiye Barolar Birligi Baskanliginin
27.05.2014 tarihli 14808 gelen evrak kanununun 105/A maddesi ile ilgili yapilan
girisimlerle Adalet Bakanligi Ceza Isleri
sayili, 2014/52 Duyuru nolu 5275
sayili Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Genel Müdürlügünün 24.03.2014 tarih
Infazi hakkindaki kanununun 105/A 21262 sayili yanitinin bildirimine ve
meslektaslara duyurulmasina iliskin yazisi
maddesi ile ilgili yapilan girisimlerle
okundu, bilgi alindi.
Adalet Bakanligi Ceza Isleri Genel
Müdürlügünün 24.03.2014 tarih
21262 sayili yanitinin bildirimine ve
meslektaslara duyurulmasina iliskin Web sitesinde duyurulmasina, geregi için
yazisi.
Bilgi Islem Servisine tevdiine, O.B.K.V
Geregi için Hukuk Isleri Birimine tevdiine,
O.B.K.V
3079
Türkiye Barolar Birligi Baskanliginin
27.05.2014 tarihli 14807 gelen evrak
sayili, 2014/53 Duyuru nolu Sigorta
Acenteleri Sektör Meclisi ile Sigorta
Acenteleri Icra Komitesinin Kurulus ve
Çalisma Usul ve Esaslari hakkindaki
Yönetmeligin ilgili hükümleri
çerçevesinde sigorta aracilik
hizmetleri sirketlerinin bu tür
faaliyetleri ile ilgili hukuki girisimlerde
bulunulmasina iliskin yazisi.
Türkiye Barolar Birligi Baskanliginin
27.05.2014 tarihli 14807 gelen evrak sayili,
2014/53 Duyuru nolu Sigorta Acenteleri
Sektör Meclisi ile Sigorta Acenteleri Icra
Komitesinin Kurulus ve Çalisma Usul ve
Esaslari hakkindaki Yönetmeligin ilgili
hükümleri çerçevesinde sigorta aracilik
hizmetleri sirketlerinin bu tür faaliyetleri ile
ilgili hukuki girisimlerde bulunulmasina
iliskin yazisi okundu, bilgi alindi.
3081
Baskan ve Yönetim Kurulu üyelerinin
katildiklari toplanti, ziyaret ve benzeri
konular hakkinda Yönetim Kurulu'nu
bilgilendirmesi.
Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin katilimiyla
Yemin Töreni.
gerçeklestirildi.
3082
Av.M. A. Ö. tarafindan gönderilen
27.05.2014 tarihli ihbar ve ihtarname ile
Av.M. A. Ö.'nün Izmir Ticaret Sicili 87571
nolu kayitli Öngör Otelcilik Gida Tur.Tic.Sti
ünvanli sirketin müdürlügünden istifa
ettigini bildirdigi, ancak Ticaret Sicilden
Av. M. A. Ö. 'nün 30.04.2014 tarih ve alinmis bir evrak sunmadigi anlasilmakla,
490/6446 giden evrak sayili yazi ile
Ticaret Sicilden Av.M. A. Ö.'in sirket
Avukatlik Kanunu 71/2 maddesi
müdürlügü görevinden istifa edip etmedigi
geregince yazili ve sözlü olarak
ile Ticaret Sicilden ilanin yapilip
beyanlarini sunmak üzere 27.05.2014 yapilmadiginin sorulmasina, gelecek cevaba
tarihli Yönetim Kurulu toplantisina
göre islem yapilmasina, geregi için Ruhsat
davet edilmesi
ve Sicil Islemleri Birimine tevdiine, O.B.K.V.
3080
3083
Av.Çagdas KARABAS'in 26.05.2014 tarihli
14718 gelen evrak sayili, Izmir 8. Icra Hukuk
Mahkemesinin 2013/393 E. sayili
Av.Çagdas KARABAS'in 26.05.2014
dosyasinda davaci vekili Av.Cevat ERIM'in
tarihli 14718 gelen evrak sayili, Izmir
vefati nedeniyle yerine avukat atanmasi
8. Icra Hukuk Mahkemesinin
hakkindaki dilekçesi okundu.
2013/393 E. sayili dosyasinda davaci
vekili Av.Cevat ERIM'in vefati
nedeniyle yerine avukat atanmasi
Baskanlik Divani gündeminde ele
hakkindaki dilekçesi.
alinmasina, O.B.K.V
Karsiyaka 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin
21.05.2014 tarihli 14348 gelen evrak sayili,
2013/423 E. sayili dosyasinda davaci vekili
Av. D. T.'nin 14.05.2014 tarihli celsede sarf
ettigi sözlerden dolayi gereginin takdir ve
ifasi istemli yazisi okundu.
3085
Karsiyaka 2. Asliye Ticaret
Mahkemesinin 21.05.2014 tarihli
14348 gelen evrak sayili, 2013/423 E.
sayili dosyasinda davaci vekili Av. D.
T.'nin 14.05.2014 tarihli celsede sarf
ettigi sözlerden dolayi gereginin
takdir ve ifasi istemli yazisi.
Ilgi yazi ekinde yer alan durusma
tutanagindaki hususlarin Avukatlik Kanunu
kapsaminda sorusturmayi gerektirir
nitelikte görülmediginden yapilacak bir
islem olmadigina, geregi için Yazi Isleri
Birimine tevdiine, O.B.K.V
Av.Yusuf KAYA'nin 20.05.2014 tarihli 14249
gelen evrak sayili, avukatin tek basina
Anonim Sirketi ortagi olmasi hakkindaki
dilekçesi okundu.
3086
Bu yönde yapilacak sikayet ve ihtilaflarin hal
mercii yönetim kurulumuz olmakla görüs
bildirmenin mümkün olmadiginin, ancak
TBB'den konu ile ilgili görüs
Av.Yusuf KAYA'nin 20.05.2014 tarihli sorulabilmesinin Av. Yusuf KAYA'nin
14249 gelen evrak sayili, avukatin tek insiyatifinde bulundugunun bildirilmesine,
basina Anonim Sirketi ortagi olmasi geregi için Yazi Isleri Birimine tevdiine,
hakkindaki dilekçesi.
O.B.K.V
Av. Fatma GÜNAY'in 23.05.2014 tarihli
14694 gelen evrak sayili, Izmir Barosu
Körfez Bayan Basketbol Takiminin turnuva
hazirlik giderlerinin ödenmesi hakkindaki
dilekçesi okundu.
3087
Izmir Barosu Körfez Bayan Basketbol
Takiminin Mugla Barosu ev sahipliginde
09.04.2014-13.04.2014 tarihleri arasinda
düzenlenen Konya Bahar Kupasi Avukat
Av. Fatma GÜNAY'in 23.05.2014
Spor oyunlarina katilimi nedeni ile yol
tarihli 14694 gelen evrak sayili, Izmir (9x70,00Tl)630TL ve turnuva hazirlik
Barosu Körfez Bayan Basketbol
(12x30,00TL) 360,00TL olmak üzere toplam
Takiminin turnuva hazirlik giderlerinin 990,00TL ödenmesine, geregi için
ödenmesi hakkindaki dilekçesi.
Muhasebe Servisine tevdiine, O.B.K.V
3088
Türkiye Barolar Birligi Baskanligi'nin
21.05.2014 tarihli 14423 gelen evrak
sayili, Adli Yardim Dengeleme
Fonundan ek ödenek gönderilmesi
talebinin kabul edildiginin bildirimine
iliskin yazisi.
Türkiye Barolar Birligi Baskanligi'nin
21.05.2014 tarihli 14423 gelen evrak sayili,
Adli Yardim Dengeleme Fonundan ek
ödenek gönderilmesi talebinin kabul
edildiginin bildirimine iliskin yazisi okundu,
bilgi alindi.
Izmir Valiligi Emniyet Müdürlügünün
27.05.2014 tarihli 14749 gelen evrak sayili,
güvenlik kamera görüntülerinin
gönderilmesinin istenmesine iliskin yazisi
okundu.
3089
18.05.2014 günü saat: 01:00-04:00 saatleri
arasini içerir güvenlik kamera
Izmir Valiligi Emniyet Müdürlügünün görüntülerinin tespit edilerek DVD
27.05.2014 tarihli 14749 gelen evrak ortaminda hazirlanarak Izmir Emniyet
sayili, güvenlik kamera görüntülerinin Müdürlügü Asayis Sube Müdürlügü Cinayet
gönderilmesinin istenmesine iliskin
Büro Amirligine gönderilmesine, geregi için
yazisi.
Yazi Isleri Birimine tevdiine, O.B.K.V
3090
Ankara Barosu Baskanliginin
27.05.2014 tarih 14773 gelen evrak
sayili, Türkiye geneli Barolarin Tüketici
Haklari Kurulu Baskanlarinin katilimi
ile düzenlenecek çalistay hakkindaki
yazisi.
Ankara Barosu Baskanliginin 27.05.2014
tarih 14773 gelen evrak sayili, Türkiye
geneli Barolarin Tüketici Haklari Kurulu
Baskanlarinin katilimi ile düzenlenecek
çalistay hakkindaki yazisi okundu, bilgi
alindi.
Av.Abdullah KAHRAMAN'in 20.05.2014
tarihli 14241 sayili Objektif Hukuk
Danismanlik Ofisi hakkindaki dilekçesi
okundu.
1-Izmir Barosu Yönetim Kurulunun
13.05.2014 tarih ve 12/6 sayili karari ile
Objektif Hukuk Danismanlik Ofisi hakkinda
suç duyurusnda bulunuldugu ve tespit
edilen meslektaslar hakkinda TBB Reklam
Yönetmeligine aykirilik nedeni ile islemler
baslatildiginin Av. Abdullah Kahraman'a
bildirilmesine, geregi için Yazi Isleri Birimine
tevdiine,
3094
Av.Abdullah KAHRAMAN'in
20.05.2014 tarihli 14241 sayili
Objektif Hukuk Danismanlik Ofisi
hakkindaki dilekçesi.
2-Daha önce ayni konu ile ilgili karar alinmis
olmakla yeniden karar alinmasina yer
olmadigina, bilgi için Avukat Haklari
Merkezine tevdiine, O.B.K.V
Av.Serhat ERKMENOGLU'nun 20.05.2014
tarihli 14240 gelen evrak sayili Objektif
Hukuk Danismanlik Ofisi hakkindaki
dilekçesi okundu.
1- Izmir Barosu Yönetim Kurulunun
13.05.2014 tarih ve 12/6 sayili karari ile
Objektif Hukuk Danismanlik Ofisi hakkinda
suç duyurusnda bulunuldugu ve tespit
edilen meslektaslar hakkinda TBB Reklam
Yönetmeligine aykirilik nedeni ile islemler
baslatildiginin Av. Serhat ERKMENOGLU'na
bildirilmesine, geregi için Yazi Isleri Birimine
tevdiine,
3095
Av.Serhat ERKMENOGLU'nun
20.05.2014 tarihli 14240 gelen evrak
sayili Objektif Hukuk Danismanlik Ofisi
hakkindaki dilekçesi.
2-Daha önce ayni konu ile ilgili karar alinmis
olmakla yeniden karar alinmasina yer
olmadigina, bilgi için Avukat Haklari
Merkezine tevdiine, O.B.K.V
Kusadasi 1. Asliye Ceza Mahkemesinin
20.05.2014 tarihli 14167 gelen evrak sayili,
2012/39 E. ile "kamu davasinin 01.04.2014
tarihli durusmasinin 3 nolu ara karari
geregince katilan vekili Av. B.K. hakkinda
durusma disiplinine aykiri davranislari
nedeniyle" disiplin yönünden geregi istemli
yazisi okundu.
Yazi ekinde yer alan Kusadasi 1. Asliye Ceza
Mahkemesinin 2012/39 E. sayili dosyasinin
01.04.2014 tarihli 9.oturumuna ait
durusma tutanaginin incelenmesinden;
yakinilan Avukat B. K.' nin katilan Sefa
Zengin vekili olarak durusmaya katildigi,
sanik beyaninin alinmasindan sonra
kendisine söz verildigi, "katilan vekilinin
sesini yükseltmemesi hususunda tutanaga
serhte bulunuldugu, daha sonra katilan
vekili tarafindan sorulan bir takim sorularin
saniga yönlendirildigi, katilan vekilinin
yeniden soru sorulmasi konusundaki
isteminin iddia makamindan sorulmak
suretiyle "somut olayla ilgisi olmadigi"
gerekçesiyle reddine karar verildigi
tutanakta yeniden " bu sirada katilan
vekilinin mahkeme hakiminin sözünü kestigi
gerekçesiyle katilan vekili uyarildigi seklinde
zapta geçtigi, daha sonra iddia
makamindan esas hakkinda mütalaasinin
soruldugu, iddia makaminin esas hakkinda
mütalaasina basladigi esnada "bu sirada
katilan vekilinin yeniden söz aldigi ve hiçbir
delilin toplanmadigini söyledigi görülmekle
yeniden uyarildigi" seklinde zapta geçtigi,
savciligin mütalaasina tamamladigi,
mütalaadan sonra katilan vekilinden
soruldugu zabit içerigine göre "katilan
vekilinden soruldu: mahkeme usul hatasi
içindedir, mahkemeyi tarafsiz
yönetmiyorsunuz, reddi hakim talebinde
bulunuyorum, sanik ikrarda bulundugu
halde benim soru sormami engelliyorsunuz,
ayrica saniga yazili beyanda bulunmak
üzere süre verilmiyor dedi" seklinde
beyanda bulundugu, bunun tutanaga
geçirildigi ve mahkemece ara karar
kuruldugu, ara kararin 1. maddesinde
Yine yazi ekinde yer alan Kusadasi 1. Asliye
Ceza Mahkemesinin 07.05.2014 tarihli ve
2012/39 E. sayili suç duyurusu baslikli
Kusadasi Cumhuriyet Bassavciligina hitaben
yazilmis yazinin eklendigi görülmekle söz
konusu yazinin incelenmekle; katilan vekili
Av. B. K.' nin durusma sirasinda reddi hakim
talebinde bulunmasi üzerine, dosya CMK
25.maddesi geregince talebin
degerlendirilmesi bakimindan Söke Nöbetçi
Agir Ceza Mahkemesine gönderilmis, dosya
Söke 2. Agir Ceza Mahkemesindeyken
katilan vekili Av. B. K. 17.04.2014 havale
tarihli reddi hakim talepli dilekçesini
dosyaya sunmus, ekindeki tutanak
fotokopilerini de itiraz merciine teslim
etmis, yapilan inceleme ve degerlendirme
sonucunda Söke 2. Agir Ceza
Mahkemesince 05.05.2014 tarih 2014/314
D.is sayili karar ile reddi hakim talebinin
reddine karar verilmekle, dosyanin
mahkemeye bugün itibariyle iade edildigi
anlasilmakla, mahkeme de yapilan
degerlendirme sonucunda katilan vekili Av.
B. K.' nin 17.04.2014 tarihli reddi hakim
talepli dilekçesinin ekinde ibraz ettigi
01.04.2014 tarihli (03.04.2014 tarihinde
fakslanmis) Av. M. S. tarafindan tanzim
edilmis tutanak fotokopisi ve 01.04.2014
tarihli Ethem Mutlu tarafindan tanzim
edildigi söylenen tutanak fotokopisi
incelendiginde; tutanaklarin ayri ayri ve
bireysel olarak tek tarafli tanzim edildikleri,
tutanaklarin gerçekten de belirtilen
tarihlerde tutulduklarinin belli olmadigi,
içeriklerinin 01.04.2014 tarihli durusma
tutanaginin içerigine ve durusmanin
olusuna aykiri görüldügünden" denilerek
durusmanin olus ve gerçege aykiri biçimde
tutanaklari tanzim eden Ethem Mutlu, Av.
M. S. ve "gerçege ve durusmanin olus
Yakinilan Avukat B. K.' dan konu ile ilgili bilgi
istenmis. Yakinilan avukat B. K. 03.06.2014
havale tarihli yazili açiklamalarinda özetle;
Kusadasi 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi
C. Y. hakkinda HSYK baskanligina sikayette
bulundugunu, 01.04.2014 tarihli
durusmada avukatlik meslegini icra
etmesinin sikayet edilen hakim tarafindan
engellendigini, bu duruma durusmayi
izleyen bir avukatin (Av. M. S.) ve bir
vatandasin (Ethem Mutlu) tanik oldugunu,
hakim tarafindan sikayet edilmesinin
gerekçesinin kendisinin sindirilmesi
oldugunun, yargilama sirasinda birçok
talebinin kabul edilmediginin, sanik Derya
Özençmen' in cezaevinden gerçek suçlulari
isim isim bildiren mektuplarinin mahkeme
tarafindan görmezden gelindigini,
dolayisiyla bir bütün halinde mahkeme
hakiminin tarafsizligini yitirmis oldugunu,
son olarak ise 01.04.2014 tarihli 9.
oturumda sanik tarafindan maddi gerçegin
ortaya çikarilmasini saglayacak nitelikteki
ikrarlar ortaya konulurken CMK 201.
maddesi geregince dogrudan soru sormak
istediginde bu hakkin mahkeme hakimi
tarafindan haksiz ve hukuka aykiri olarak
engellendigini, sorularini sordugu esnada
mahkeme hakiminin birden araya girerek
sözünü kestigini, bunun üzerine kendisinin
"sanigin suç konusu olaya iliskin ikrarina
iliskin olarak maddi gerçegin açiga çikmasi
için saniga soru sorma hakkini kullanmak
istedigini ve bu hakkinin katilan vekili olarak
dogrudan kullanilabilecek kanuni bir hak
oldugunu" söylemesi üzerine mahkeme
Bu nedenle yakinilan avukat tarafindan
01.04.2014 tarihli durusmada reddi hakim
talebinde bulunuldugunu, bu talebin hiçbir
hukuki gerekçe gösterilmeksizin
reddedildigini, ret isteminin reddine iliskin
kararin CMK 27/1-a, 29 ve 30. maddelerine
aykiri oldugunu ve sikayetin tümü ile
kendisini sindirmeye yönelik oldugunu
belirttigi ve dilekçesi ekine Ethem Mutlu ve
Av. Murat Sert tarafindan hazirlanan
tutanaklari da eklendigi tespit edilmistir.
Iddia ve savunmaya yönelik tüm bu
belgelerin birlikte degerlendirilmesi
sonucunda; Yakinmaya konu yazida ihtilafin
01.04.2014 tarihli durusmada yasananlar
oldugu anlasilmis, Agir Ceza Mahkemesince
verilen reddi hakim dilekçesinin ekindeki
belgeler ile ilgili olarak gerçeklestirilen suç
duyurusu belgesinin eklenerek bilgi için
gönderildigi anlasilmaktadir. Bu nedenle
her iki iddia ile ilgili olarak ayri ayri
degerlendirme yapilmistir;
1-Yakinilan avukatin durusma disiplinine
aykiri davrandigi iddiasina iliskin olarak:
a)durusma tutanagi incelendiginde katilan
vekilinin öncelikle CMK 201. maddesi
geregince soru sorma hakkini kullanmak
istedigi, ilk sorusunu sordugu, sonrasinda
mahkeme hakimi tarafindan sesini
yükselmemesi konusunda uyarildiginin
belirtildigi, ancak gerek ses gerekse beden
dilinin kullanilmasini bir avukatlik becerisi
oldugu, zaman zaman seste meydana
gelebilecek yükselme ve alçalmalarin
avukatin avukatlik yapma biçimi ile alakali
oldugu, tutanak içeriginden de avukatin
bagir gibi olagan disi bir davranis
gerçeklestirmediginin açik oldugu, bu
nedenle de soru sorarken avukatin sesini
yükseltmesi durusma disiplini bozucu bir
davranis olarak algilanamayacagi,
b)katilan vekili soru sormaya devam ettigi
esnada mahkeme hakimi tarafindan
cumhuriyet savcisindan görüs sorulmak
suretiyle sorulan soruyu engelledigi, oysa
CMK 201 maddesinin açik hükmüne göre
mahkeme hakiminin ancak ve ancak sorulan
soruya bir itiraz söz konusu oldugunda bu
sorunun sorulup sorulmayacagi konusunda
karar verme yetkisinin bulundugu, bir itiraz
söz konusu bulunmayan durumlarda
mahkeme hakiminin müdahale yetkisinin
bulunmadigi, ancak tutanak içeriginden
katilan tarafindan sorulan soruya iddia
makaminin bir itirazi olmaksizin mahkeme
hakimi tarafindan görüs soruldugu ve
sorunun bu sekilde reddedildigi, söz konusu
uygulamanin CMK 201. maddesinin açik
hükmüne aykiri oldugu, her ne kadar katilan
vekilinin mahkeme hakiminin sözünü kestigi
seklinde tutanaga geçmis ise de bir avukatin
usule aykiri uygulamalara karsi itirazda
bulunmasinin dogal oldugu, mahkeme
hakiminin bu dogal davranisi tutanaga
geçirmis olmasinda meslek kurallarina
herhangi bir aykirilik olusturmadigi,
c)henüz deliller toplanmaksizin mahkeme
hakimi tarafindan dosyanin mütalaa için
cumhuriyet savcisina verilmesine karsi
katilan vekilinin yeniden söz alarak delillerin
toplanmamis oldugu konusunda beyanda
bulunmasinin dosyanin henüz mütalaa
asamasina gelmemis oldugu yönünde bir
itirazdan ibaret bulundugu, böyle düsünen
bir avukatin itirazda bulunmasinin
müvekkilinin haklarini korumak açisindan
gerekli ve hatta zorunlu bir durum oldugu,
avukatin durusmada yasanan usul
eksiklikleri açisindan ilk derece
mahkemesinde beyanda bulunmak disinda
bir seçeneginin bulunmadigi, yakinilan
avukatin da bu seçenegi kullanmis oldugu,
bu davranisinda da avukatlik meslek
kurallarina aykiri bir yön bulunmadigi, yine,
Son olarak katilan vekili olarak görev yapan
yakinilan avukatin taleplerinin reddedilmesi,
soru sorma hakkinin usule aykiri olarak
engellenmesi ve benzeri nedenlerle hakimi
ret talebinde bulunmasinda yine avukatlik
yasasi ve meslek kurallarina aykiri bir yan
olmadigi, yakinilan avukatin davranisinin bir
hakkin kullanimindan ibaret bulundugu,
nitekim mahkemece de iki numarali ara
karar ile de yakinilan avukatin elestirileri
arasinda bulunan saniga yazili beyanlarini
sunmak için süre verilmesi ne yönelik
talebin kabul edilmis olmasi da yakinilan
avukatin beyanlarinda hakli oldugunun bir
baska göstergesi oldugu,
2-Gerçege ve durusma olusuna aykiri
tutanak fotokopilerini Söke 2. Agir Ceza
Mahkemesine ibraz ettigi iddiasi ile ilgili
olarak; mahkemece söz konusu tutanaklarin
durusma tutanaginda yer alan hususlari
içermedigi gerekçesiyle yakinmada
bulunmustur. Ancak iddia, durusma
tutanaginin durusmada yasananlari
içermedigi seklindedir. Yani bir anlamda
durusma tutanaginin sahteligi iddia
edilmektedir. Bu nedenle durusmada
cereyan eden hususlari tam olarak
yansitmadigi iddiasinin ilgililer tarafindan
hazirlanmis, tutanaklarla kanitlanmaya
çalisilmasinda durusma esnasinda durusma
salonunda bulunan ve yasananlara taniklik
eden kisilerin beyanlarini içeren
tutanaklarin eklenmesinde avukat açisindan
tartisilacak bir yan bulunmadigi, beyanlarin
gerçegi yansitip yansitmadigi hususunun
beyanda bulunanlar açisindan sonuç
doguracagi, kaldi ki sahtelik iddiasinin baska
türlü kanitlanmasinin da mümkün
bulunmadigi, söz konusu tutanaklarin tek
kisi tarafindan imzalanmis olmalarinin tek
basina içeriklerine halel getirmeyecegi
hususlari göz önüne alinarak bu
davranisinda avukatlik kanunu ve meslek
kurallarina aykirilik olusturmadigi kanaatine
varilmistir. sonuç yukarida açiklanan
degerlendirmeler isiginda yakinilan avukat
hakkinda disiplin sorusturma açilmasini
gerektirecek bir husus bulunmadigindan Av.
B. K. hakkinda islem yapilmasina yer
olmadigina, karardan bir örnegin yakinilan
avukata bir örnegin de yakinmada bulunan
Kusadasi 1. Asliye Ceza
mahkemeye gönderilmesine geregi için
Mahkemesinin 20.05.2014 tarihli
14167 gelen evrak sayili, 2012/39 E. Yönetim Kurulu Disiplin Isleri
ile Av. Baris KASKA hakkindaki disiplin Sekreteryasi'na tevdiine O.B.K.V.
3176
ile Av. Baris KASKA hakkindaki disiplin
yönünden geregi istemli yazisi.
3179
yazi cevabinda Baromuz tarafindan yazilan
yazida M...... U. yerine M... U. isminin
bildirilmesi nedeniyle herhangi sorusturma
olmadiginin bildirildigi anlasilmis, ancak bu
esnada Avukat Haklari Merkezi tarafindan
Izmir Cumhuriyet Bassavciliginin
2013/14288 sorusturma 2014/12207 E.
2014/539 iddianame numarasi ve
31.03.2014 tarihli iddianamesi ile Mertkan
Uçkan hakkinda TCK 102/1-2,103/b-d,
102/5 53. maddeleri geregince
Karsiyaka Cumhuriyet Bassavciligi
cezalandirilmasi istemi ile agir ceza
Bakanlik Muhabere Bürosunun
mahkemesi baskanligina kamu davasi
21.05.2014 tarihli 14330 gelen evrak açilmis olduguna iliskin iddianame suretinin
sayili, B.2014/1257 sayili, Av.M. U.
gönderildigi anlasilmakla, yakinilan avukat
hakkindaki 24.04.2014 tarih
M. U. hakkinda resen disiplin sorusturmasi
290/6136 sayili yazimiza cevap yazisi. açilmasina, O.B.K.V
Download

stage1-stageclass