Eflatun Site Yönetimi Yıllık Toplantısı
Tarih
Yer
Başlangıç
Mevcudiyet
Daire Sahipler
Vekaletler
: 3 Ekim 2014
: Eflatun Sitesi
: saat 10.00
: 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 30
: 2, 3
Vekaletler dahil, toplam oy : 19.
Böylece
: Bu toplantı ve aşağıda yazılan kararlar yasal ve geçerlidir.
1.
Toplantının başkanı : Tomage Ltd.'den Berry Nijs
Tutanakları yazan
: Arja Auee
2.
Başkan toplantıyı açar ve Katılımcılara 'Hoşgeldiniz' der
3.
2013 Yıllık Toplantı tutanaklarının onaylanması
Not:
Bayan Bergsteijn, D. 14, yönetim üyesiyken, boyama çalışmalarının genel kurulun haberi
olmadan yapıldığından, haberdar olmadığını, bu yılın toplantı tutanaklarına dahil edilmesini
istemektedir.
Sayın Hogenes 2. maddenin son 3 paragrafın silinmesi gerektiğini bildirir. Burada oylamaya
gidilmesi gerekmez; herkes kendisi bizzat yapabilir.
Her iki değişiklik kaydedilmiştir.
Tutanaklar böylece oy birliğiyle onaylanmıştır.
4.
Yönetim seçimi
Yeniden seçilebilenler
: A. Auee, A. van Gorp, T. Zijlmans
Şimdiki yönetim oy birliğiyle seçilmiştir.
Üyeler geçen yılın yönetimine katkıları ve girişimlerinden dolayı teşekkür ederler.
5.
Denetleyici komisyon seçimi
Denetleyici kurul:
Sayın Bert Smits, bayan Marianne Rasmussen ve bayan Ans van Gorp.
Şimdiki denetleyici kurul oy birliğiyle seçilmiştir.
Üyeler geçen yılın denetleyici kuruluna katkıları ve girişimlerinden dolayı teşekkür ederler.
6.
Başkan geçmiş yılın raporunu verir
Bayan Auee'nin ses problemleri olduğundan, sözü sayın Zijlmans alır.
Havuzdaki yırtılmalar ve çatlamalar profesyonel bir şirket tarafından tamir edilmiştir. Böylece
su kaçağı giderilmiştir. Aslında aynı zamanda havuza derz de atılacaktı, fakat parasızlıktan
ertelenmiştir.
Bunun dışında sitemizde büyük değişiklikler olmamıştır.
7.
2013/2014 Mali belgeler ve denetleyici kurulu onayı
Denetleyiic kurul tüm belgeleri kontrol ettiklerini ve herhangi bir düzensizliğin bulunmadığını
açıklarlar. Tomage'a ve yönetime böylece deşarz verirler.
8.
2014/2015 Bütçesi
Sayın Klooster, Yılmaz'a maaş zammı yapılmasını önerir. Sayın Zijlmans zamla ilgli geleceğe
yönelik, hassas olmamız gerektiğini ifade eder. Bir süre daha tartıştıktan sonra, oy pusulası
dağitılır. Sonuç: 13 x evet -- 6 x hayır.
Böylelikle site görevlisinin maaşı 100 TL'yle zamlanacaktır.
Bütçe oy birliğiyle kabul edilmiştir.
9.
2015 Aidatı
Birikim yapabilmek açısından, 2015 yılı aidatının geçmiş yıl olduğu gibi 2.500 TL kalacağı
oybirliğiyle onaylanmıştır.
10.
2015 Son ödeme tarihi
31 Ocak 2015 tarihinden önce. Oybirliğiyle onaylanmıştır.
11.
2015 Yıllık Genel Kurul Toplantısı
Ekim 2015 ayının ilk Cuma günü değil de, aynı ayın ilk Perşembe günü yapılması önerilir
(yani 1 Ekim) 1 Ekim 2015 Tarihi, Perşembe günü. Oybirliğiyle onaylanmıştır.
12.
Site görevlisi
Site görevlimizin maaşına zam yapıldığından dolayı kış aylarında sitemize faydalı olup, bazı
üyelerle birlikte sitemizin daha iyi olması için girisimlerde bulunacaktır.
Yılmaz, kendi anlatımını yapması üzere, içeri alınır. Konu, sitemizdeki yalnış davranan
kiracılar hakıında kendisine şikayet gelmesidir. Maliklere, ev kurallarının kiracılara da
verilmesi gerektiğini ifade eder. Bir çok çocuk ıslak ıslak asansöre binmektedirler. Bu büyük
tehlikelere yol açabilir. Kileri kullandıktan sonra, daima açık olan ışıkların kapanması
gerektiğini söyler.
13.
Ömer Arslan
D. 24, Ömer Arslan toplantıya katılır ve söz ister. Maddi durumunun çok kötü olduğunu ve
borçlarını şu anda ödeyemeyeceğini, bankayla görüşüp, ancak ileriki bir zamanda tüm
borçlarını ödeyebileceğini anlatır. Önerisi: en geç 30 Ekim 2016 tarihine kadar tüm
borçlarının ödenmiş olması. Buna imzasını da atacaktır.
Oy birliğiyle önerisi kabul edilir; lakin adı geçen tarihte borçlar ödenmediyse, derhal avukat
yasal yollar aracılığıyla tahislat yapılacaktır.
14.
•
•
•
Gelen belgeler
D. 30 : Bu dairede, çatının tamir edildiği sırada terastaki giderin iyi kapatılmaması
sonucunda, su hasarı oluşmuştur. Daire sahibi 450 TL'ye tamir ettirmiştir; bu
meblağıyı geri alabilecek midir?
Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Çocuk parkı: Evet 6 oy; kalan oylar hayır. Reddedilmiştir.
Bina çevresindeki yol: Sayın Zijlmans'a göre, eğer site görevlisi ve yardımcılar
tarafından yapılmazsa, masrafı 3.000 TL olacaktır. Malzeme kullanımı hakkında bir
süre tartışılır.
Yönetim, malzemeler konusunda bilgilenip, üyelere iletecektir. Sonra ise oylamaya
geçilece ktir.
• İnternet: Yönetim burada da bilgilenip, imkanları ve fiyatını eposta aracılığıyla,
üyelere iletecektir.
• Çakıl taşları: Bu konu bir sonraki toplantıya ertelenmiştir.
• Koridorlara 'çıkış' levhaları: Her kata, yangın merdiven çıkışlarına 'çıkış' levhaları
asılacaktır.
• Tomage: Tomage yönetimle daha hızlı iletişim kurmak için söze verir.
• Bisiklet garajı: Bunu yapmanın masrafı aşağı yukarı 10.000 TL ila 15.000 TL arası
olacaktır. Maddi imkanlar yeterse, gelecek yıl gündeme dahil edilecektir. Komşularla
anlaşabilirsek, kendi girişimizi de yapabilme olanağı olacaktır.
• Havuzun derzi: Bu işi oy birliğiyle gelecek yıla ertelemeye karar verilmiştir.
• Oncu davası: 24 Eylül tarihide yine bir duruşma vardı; hakim davayı temyize
yollamıştır.
Davanın çok uzun sürmesi anlaşılır gibi değil. Karşı tarafın avukatı sürekli itirazda
bulunmaktadır.
Yönetimim sabırlı olmamızdan ve yasanın işlevini yapması
gerektiğininden başka yapılacak birşeyin olmadığını ifade etmektedir.
• Jeneratör: Yeni bir jeneratörün fiyatı 40.000 TL'dir. Bu konu bir sonraki toplantıda
tekrar görüşülecektir.
• Gecikmeli ödeme yapanlar: Sayın Hogenes sorar.
D. 6'nın sahibi sayın Aakre ile iletişime geçmek zordur. Hasta olduğu söylenir,
epostalarına ve mesajlarına bakmamaktadır.
Bayan Mikkelsen, kurula olan sorumluluklarını yerine getirmiş olduğunu tekrarlayıp,
bu konunun tutanaklara dahil olmasını rica eder. Anlaşmazlık yaşanır; bu konu
incelenecektir.
• Aidatın aşağı çekilmesi: Söz konusu değildir.
15.
•
•
•
•
Sorusu olan var mı?
Sayın Harry Klooster yönetime ve denetleme kuruluna girişimlerinden dolayı teşekkür
eder; sitedeki atmosferin epey iyileştiğine dikkati çeker. Happy family!!!!
Sayın Looijmans dışarıya atmosfer ışıklandırması yaptırmak ister; hep birlikte sayın
Oncu'nun dairesini satın almayı önerir. Bilgilendirme olarak kabul edilir.
Sayın Imbert Theo'nun vefatıyla ilgilenilmediği sorusunu yöneltir. Yönetim bunun
üzerine özür diler ve bir dakika saygı duruşu yapılır.
Yeni giriş yolu konusunun devamı olacaktır.
Tüm kararlar oy çoğunluğuyla alınmıştır.
Başka sorusu olan ve yorum yapan yoktur.
Başkan toplantıyı sonlandırır; herkese de olumlu katılımları için teşekkür eder.
Download

2014 Yıllık Toplantı tutanaklarının