Ö.Ç BĠLFEN ANAOKULU
5 YAġ GRUBU
GÜNLÜK EĞĠTĠM PROGRAMI
01 ARALIK 2014- 05 ARALIK 2014
01 ARALIK 2014 PAZARTESİ
SERBEST ZAMAN ETKĠNLĠĞĠ: Çocuklarla selamlaşıldı. Öğretmen rehberliğinde çocukların
tercihine göre hamur ve kalıplarla ya da oyuncak günü olduğundan dolayı evden getirilen
oyuncaklarla serbest oyun oynandı.
TÜRKÇE DĠL -SANAT ETKĠNLĠĞĠ:İlerlemek istiyorsan hiçbir köşeye takılmadan .Beni
seçmelisin şekillerin arasından nasıl bulurum dersen .Bak bakalım dünya nasıl ve tabiki güneş
Zıplayan bir top, dönen bir tekerlek işte şimdi yakaladın beni kahkahayla gülerek (Daire)
”Daire” adlı hikaye anlatıldı.(Antoloji syf.236)Ardından “Daire” adlı şiir söylendi.Bilmeceler
soruldu.
DAİRE
Tombuldur teker gibi
Döne döne yuvarlanır
Daireyi görenler
Onu top,balon sanır.
BİLMECELER
Uçurtmayım ,çatıyım
Vardır üç köşem,üç kenarım
(üçgen)
Annemin dört çocuğu var
Dördününde boyu aynı
El ele tutuşunca
Dördü olur dört köşe
(kare)
OYUN ETKĠNLĠĞĠ :”Geometrik Şekil ve Zıpla ?” adlı oyun oynandı.
Öğretmen öğrencilerin üzerine zıplayabileceği büyüklükte renkli fon kartonlarından geometrik
şekiller büyük bir daire oluşturacak şekilde yan yana konulur.Öğrencilerden bu dairenin içine
girmesi istenir.Öğretmen adını söylediği öğrenciden istenilen şeklin içine yada dışına zıplamasını
ister .Etkinlik öğrencinin tüm geometrik şekle zıplayana kadar devam eder.
SANAT ETKĠNLĠĞĠ : Çocuklar kare,üçgen,daire ve dikdörtgen şekillerinin çizili olduğu renkli el
işi kağıdını ve A4 kağıdına belirli aralıklarla yan yana yapıştırmaları istendi.”Çocuklar,şekiller
arkadaş olmuş geziyorlar.Haydi onların kollarını ,bacaklarını el ve ayaklarını çizerek tamamlayalım “
der.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI: Farklı Çocuk Kavram 2 kitabımızın 42. Sayfası
yapıldı.Pamuk şekerim kitabımızın 23.ve 24.sayfaları yapıldı.
MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ:Pepe “Şekiller” şarkısı söylendi.
02 ARALIK 2014 SALI
SERBEST ZAMAN ETKĠNLĠĞĠ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin
yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ: Papağan resimleri gösterilir,özelliklerinden bahsedilir.Nasıl ses
çıkarır?,Tüyleri hangi renk?Sizinde bir papağanınız olmasını istermisiniz? “Geveze Papağan” adlı
hikaye anlatıldı.Çan çan tekerlemesi söylendi.
Çan çan çikolata,
Hani bana limonata?
Limonata bitti,
Hanım kızı gitti.
Nereye gitti?
İstanbul'a gitti.
İstanbul'da ne yapacak?
Terlik pabuç alacak.
Terliği pabucu ne yapacak?
Düğünlerde,
Şıngır mıngır oynayacak.
SANAT ETKĠNLĠĞĠ :”Papağan” çalışması yapıldı.
Renkli kesilmiş şerit şeklindeki el işi kağıtları masalara bırakılır bunların papağanın kuyruğu olacağı
söylenir.Çocuklar papağan resmini boyadıktan sonra renkli şeritleri kuyruğuna yapıştırırlar.
OYUN ETKĠNLĠĞĠ: Öğretmen mıknastıslı panonun üzerine beş farklı kart koyar .Ağaç
,sayı,insan,çiçek,geometrik şekillerden biri .Çocukların şekilleri dikkatle incelemeleri istenir.Bir
çocuk sayışma ile ebe seçilir.ve dışarı alınır.Mıknatıslı tahta üzerinden bir kart alınır.Ebe içeri
alınır ve mıknatıslı pano üzerinde hangi kartın eksik olduğu sorulur.Çalışma tüm çocukların katılımı
ile devam eder.Semboller sık sık değiştirilir.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI: Farklı Çocuk Kavram 2 kitabımızın 43.sayfası
yapıldı.Farklı Çocuk Matematik 2 kitabımızın 18. Ve 19. Sayfaları yapıldı.
03 ARALIK 2014 ÇARġAMBA



SERBEST ZAMAN ETKĠNLĠĞĠ: Çocuklarla selamlaşıldı. İlgi köşelerinde (oyuncak, kitap, tahta
blok, puzzle, kukla köşesi, evcilik köşesi…) öğretmen rehberliğinde serbest oyun oynandı.
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ: Serbest istedikleri bir hikaye seçildi anlatıldı.Seçilen hikaye yarıda
bırakılarak tamamlamaları istendi.Öğrenilen tekerleme ,Ģiir ve bilmeceler tekrar edildi.
MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ: Pepe “Şekiller” adlı şarkı tekrar edildi.
SANAT ETKĠNLĠĞĠ: Masalara siyah fon kartonu renkli ve beyaz tebeşir konur.Çocukların
malzemeleri incelemelerine fırsat verilir daha sonra tebeşirlerle siyah fon kartonu üzerine resim
yapmalarına fırsat verilir.
OYUN ETKĠNLĠĞĠ: “Eski Minder” adlı oyun oynandı.
Eski minder tekerlemesi:
Eski minder, yüzünü göster
Göstermezsen bir poz ver
Güzellik mi, çirkinlik mi
Havuz başında heykellik mi, mankenlik mi
Hangisi?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Uygulama:
Çocuklar eski minder tekerlemesini söyleyerek halka şeklini alırlar; “eski minder” seçilen çocuğun
etrafında dönerler.
Tekerleme bitince “eski minder”in istediği pozu alırlar; eski minder en beğendiği pozu seçer,
o pozu veren çocuk eski minder olur.
Her oyuncunun değişik pozlar vermesi için öğretmen tarafından desteklenir. “Değişik ne
olabilir?” sorusuyla yönlendirilebilir.
Bir süre oyuna farklı çocuklarla devam edildikten sonra yapılanlar özetlenerek etkinlik
sonlandırılır.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI: Farklı çocuk kavram 2 kitabımızdan 44, ve
45.sayfalar yapıldı.
04 ARALIK 2014 PERġEMBE
SERBEST ZAMAN ETKĠNLĠĞĠ: Çocuklarla selamlaşıldı. İlgi köşelerinde (oyuncak, kitap, tahta
blok, puzzle, kukla köşesi, evcilik köşesi…)öğretmen rehberliğinde serbest oyun oynandı.
TÜRKÇE
DĠL
ETKĠNLĠĞĠ:
“Kuşlar”
hakkında
sohbet
edildi.”Kuş”
adlı
parmak
oyunu
oynandı.Ardından “Cama kim vuruyor ?” adlı öykü mıknatıslı panodan yararlanılarak anlatıldı
resimleri gösterildi.
KUŞ

Pencerede bir çıtırtı (sol el sol kulağın arkasına tutulur,dinleme hareketi yapılır)

Çıt çıt çıt çıt (pencereye vurma hareketi yapılır )

Aaa…bak kim gelmiş (el ağza götürülür ,şaşkın bir yüz ifadesi yapılır)

Kuş gelmiş minik kuş gelmiş (kuş taklidi yapılır)

Cik cik cik cik cik

Hoplamış zıplamış (hep birlikte hoplanır )
Çok terlemiş ( iki elle serinleme hareketi yapılır)
MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ: “Mini mini bir kuş ” adlı şarkı söylendi.
mini mini bir kus donmustu
pencereme konmustu
aldim onu iceriye
cik cik cik cik ötsün diye
pır pır ederken canlandi
ellerim bak bos kaldi
OYUN ETKĠNLĠĞĠ:”Top nerede ?” adlı oyun oynandı.
Çocuklar yarım daire şeklinde otururlar.Ortaya bir masa konur.Öğretmen “Top Nerede?” oyunu
oynayacağız der.Masanın üzerine 3 tane büyük boy plastik bardak koyar.Öğretmen üç tane plastik
bardağın üzerine gülen kurbağa yüzü ifadesi vermiştir.Bir pin pon topunun üzerine 4 sayısını keçeli
kalemle yazar.Top bardaklardan birinin altına saklanır.Öğretmen bardakların yerini kaydırarak
değiştirir.Çocuklara şöyle seslenir.”Çocuklar 4 sayısının yazılı olduğu pin pon topunu hangi
kurbağımız yutmuş ?” topun hangi bardağın altında olduğunu tahmin eder.
SANAT ETKĠNLĠĞĠ :Serbest resim yapıldı istedikleri kuş resmini yapabilecekleri söylendi.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI: Farklı Çocuk Matematik 2 kitabımızın 20.sayfası
yapıldı.Pamuk şekerim kitabımızın 25 ve 26.sayfaları yapıldı.
05 ARALIK 2014 CUMA
TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠĞĠ:Kediler hakkında sohbet edildi.İnternetten kedi resimleri
gösterildi.özelliklerinden bahsedildi.”Beyaz Kedi ile Siyah kedi” hikayesi anlatıldı.(Antoloji
syf.274)
Bilmeceler soruldu.
Yumakla oynarım
Beni kızdırmayın sakın
Yoksa tırmalarım
(Kedi)
Evcil bir hayvanım
Akvaryumda yaşarım
Sessizce yüzerim
Beni izleyenlere
Baloncuklar gönderirim
(Balık)
Nasrettin hocayı çok severim
İstediği yere giderim
Ama biraz inat ederim
Ai ai derim
(Eşek)
OYUN ETKĠNLĠĞĠ: Birbirinden farklı özelliklere sahip birkaç nesne masa üzerine
yerleştirilir.Çocukların nesneleri incelemelerine fırsat verilir.Çocuklar bu nesneleri kullanarak
farklı ses ve ritim çıkarma çalışması yaparlar.Sesler arasındaki farklara ve benzerliklere dikkat
çekilir.Çocuklardan ebe seçilir.Gözleri bağlanır.Gönüllü bir çocuk nesnelerden birini alarak ritim
oluşturması istenir.Ebe olan çocuktan arkadaşının hangi nesneleri kullandığını tahmin etmesi
istenir.
MÜZĠK ETKĠNLĠĞĠ: “Mini mini kedim ” adlı şarkı söylendi.
Mini mini kedim benim sarı sarı tüylerin var
Pisi pisi kedim benim seni çok severim
Mırıl mırıl uyursun sıcak minderin üstünde
fırıl fırıl dönersin evin her köşesinde
SANAT ETKĠNLĠĞĠ :Kedi çalışması sulu boya ve parmak boya ile boyandıktan sonra masadaki yün
iplikler yardımıyla kedinin yanına oynayacağı bir yumak oluşrturmaları istendi.
OKUMA-YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI: Farklı Çocuk Matematik 2 kitabımızın 21.ve 22
sayfaları yapıldı.Pamuk şekerim kitabımızın 7.sayfası yapıldı.
Download

05 ARALIK 2014