Gökhan Göksu
LET“M
BLGLER
Hamidiye Mah. Çnar Apt. Daire 9 34408 Ka§thane
+90 (533) 477 58 69
stanbul, TÜRKYE
[email protected]
akademi.itu.edu.tr/goksug
web.itu.edu.tr/goksug
E‡TM
stanbul Teknik Üniversitesi (TÜ), stanbul, TÜRKYE
Doktora, Matematik Mühendisli§i,
Beklenen:
Bahar 2017
Yüksek Lisans, Ula³trma Mühendisli§i, Temmuz 2013
•
•
•
Yüksek Onur Derecesi
Microscopic Simulation of Dynamic Freeway Trac Flow Control
Approaches on an Urban Highway
Tez Ba³l§:
Dan³man: Doç. Dr. Murat Ergün
Lisans, Fizik Mühendisli§i (Yan Dal), Devam Ediyor
Lisans, Matematik Mühendisli§i (Ana Dal), Haziran 2011
•
•
•
•
•
Onur Derecesi
First Order Scalar Wave Equations and Its Applications on Trac
Flow
Proje Ba³l§:
Dan³man: Prof. Dr. Mevlüt Teymür
Stuttgart Üniversitesi Erasmus De§i³im Ö§rencisi, Yaz 2010
ngilizce Hazrlk Snf, Eylül 2006 - Haziran 2007
Ca§alo§lu Anadolu Lisesi (CAL), stanbul, TÜRKYE
Lise Diplomas, Matematik-Fen Bilimleri, Haziran 2006
•
Deutsches Sprachdiplom Stufe II
Mart 2006
(Almanca Dil Diplomas, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Seviyesi: C1)
Detayl Bilgi için Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Program'n inceleyiniz.
ÇALI“MA
DENEYM
Aralk 2013 - Devam
Ara³trma Görevlisi
Matematik Bölümü, stanbul Teknik Üniversitesi
Eylül 2013 - Aralk 2013
Ara³trma Görevlisi
Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü, Özye§in Üniversitesi
Arama Motoru Reklamcl§ Uzman
A§ustos 2011 Mays 2012
ÇiçekSepeti nternet Hizmetleri A. “.
Yazlm Geli³tirme Sta jyeri
A§ustos 2010 - Eylül 2010
TÜ Uydu Haberle³mesi ve Uzaktan Alglama Merkezi
Staj kapsamnda i³levleri
•
•
Spot 4 ve 5 uydu görüntülerini Openlayers/Bingmaps uygulamasna gömmek,
PHP dili ile Radarsat Uydusundan alnan demodülasyon loglarndan okudu§u bit
hata oranlarnn graklerini çizmek ve
•
C#.NET ile Spot 4 ve 5 uydularndan alnan i³lenmi³ görüntülerin bilgilerini kullanarak
ordinat bazl raporlar olu³turmak olan üç adet program geli³tirdim.
Temmuz 2010 - A§ustos 2010
Ö§renci Asistan
Matematik Bölümü, Stuttgart Üniversitesi
1 of 4
ևRETM
DENEYM
2013-2014 Güz Dönemi
Ders Asistanl§
•
MATH 101 - Sosyal Bilimler için Matematik I
Ö§retim Üyesi: Dr. Kerem Ka³kalo§lu, Ph.D
Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü,
Özye§in Üniversitesi
•
MATH 103 - Mühendisler için Matematik I
Ö§retim Üyesi: Prof. Dr. Saadet Erbay&Prof. Dr. Hüsnü Ata Erbay
Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü,
Özye§in Üniversitesi
•
MATH 104 - Mühendisler için Matematik II
Ö§retim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Yasemin “engül
Mühendislik Temel Bilimleri Bölümü,
Özye§in Üniversitesi
2012-2013 Güz Dönemi
Ders Asistanl§
•
BIL 108E - Introduction to Scientic & Engineering Computing (MATLAB)
Ö§retim Üyesi: Yard. Doç. Dr. Pelin Alpkökin
n³aat Fakültesi,
stanbul Teknik Üniversitesi
•
CMP 102E - Introduction to Computation & Information Systems (C++)
Ö§retim Üyesi: Doç. Dr. Murat Ergün
n³aat Fakültesi,
stanbul Teknik Üniversitesi
2010-2011 ve 2012-2013 Bahar Dönemleri
Ders Asistanl§
•
MAT 337 - Web Programlama (PHP)
Ö§retim Üyesi: Dr. Muzaer Altnta³
Matematik Bölümü,
stanbul Teknik Üniversitesi
2009-2010 Yaz Dönemi
Ders Asistanl§
•
C Programlama Dersi
Ö§retim Üyesi: Dr. Felix Eenberger
Matematik Bölümü,
Stuttgart Üniversitesi
PROJE
DENEYM
TÜ Bilimsel Ara³trma Pro jesi (BAP)
Adana li Toplu Ta³ma Rehabilitasyon Pro jesi
Kayseri li Toplu Ta³ma Rehabilitasyon Pro jesi
Mikro Ölçekli Simülasyon Program PTV VISSIM kullanarak Pendik lçesi
ve Kayseri Trak Rehabilitasyon Projesi
n³aat Mühendisli§i Bölümü,
Ula³trma Mühendisli§i Çal³ma Grubu,
stanbul Teknik Üniversitesi
Dan³man: Doç. Dr. Murat Ergün
Marmaray Tren ³letmesi ve Avrasya Tüneli için Kapasite ve htiyaç Analizi
Ula³trma Uygulama Ara³trma Merkezi (UYGAR),
Bahçe³ehir Üniversitesi
Dan³man: Prof. Dr. Mustafa Ilcal
2 of 4
KONFERANS
BLDRLER
1. Göksu, G. ve Demiralp, M. Partial Separation of Unknowns in Cubic Array
International Conference Computational and Mathematical
Methods in Science and Engineering
Decomposition",
14th
, Rota, Cadiz, Spain, 03.07.2014-07.07.2014
(Kabul Edildi).
2. Kesten, A. S., Göksu, G. ve Akba³, A. Dynamic Ramp Metering Approach for
an Urban Highway using Microscopic Trac Simulation Software PTV VISSIM",
13th
International Conference on ITS Telecommunications
, Tampere, 05.11.2013-
07.11.2013.
3. Göksu, G., Kesten, A. S., Ergün, M. ve Akba³, A. A Dynamic Speed Limit
Control Approach for Highway Bottleneck Management",
on Innovative Technologies in Engineering and Science
1st
International Symposium
, Sakarya, 07.06.2013-09.06.2013.
4. Göksu, G., Kesten, A. S., Adanal, P., Ergün, M. ve Yai, T. An Analysis on
Properties of Lane Based Macroscopic Fundamental Diagram for Urban Highway.",
13th
YÜRÜTÜLEN
ETKNLKLER
World Conference on Transport Research
Kurucu Ba³kan Yardmcl§
, Rio, 15.07.2013-18.07.2013.
Ekim 2008 - Haziran 2009
TÜ Matematik ve Bilgisayar Kulübü
•
stanbul Liseleraras Matematik “enli§i 2009 organizasyon komitesi ve soru hazrlama
ekibi üyeli§i
BLGSAYAR
BLGS
Trak Simülasyonu
•
PTV VISSIM, VAP (PTV VISSIM Ta³t Uyarml Programlama Modülü-Vehicle
Actuated Programming Module of PTV VISSIM), PTV VISUM, Synchro
Mühendislik
•
MATLAB
Programlama
•
C, C++ Java, C#.NET, VBA
Web Programlama
•
PHP, ASP.NET (Ba³langç)
Veritaban Yönetimi
•
MySQL, T-SQL (Ba³langç), MS Access
MS Os
•
MS Word, MS Excel, MS Powerpoint
Akademik Belge Hazrlama
• LATEX,
Beamer
Port Programlama
•
Assembler x86 (Ba³langç)
CAD
•
AutoCAD (Ba³langç)
³aretleme Dili
•
HTML, XML
3 of 4
DL BLGLER
Almanca
•
Deutsches Sprachdiplom Stufe II
Mart 2006
(Almanca Dil Diplomas, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Seviyesi: C1)
Detayl Bilgi için Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Program'n inceleyiniz.
ngilizce
•
TOEFL iBT
Ocak 2013
Okuma: 21/30 Dinleme: 20/30 Konu³ma: 22/30 Yazma: 21/30
Toplam: 84/120
talyanca
•
stanbul talyan Kültür Merkezi'nde A2 Kurunu Tamamladm
Detayl Bilgi için Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Program'n inceleyiniz.
REFERANSLAR stendi§i takdirde verilecektir.
4 of 4
Aralk 2011
Download

ilgi yazı ve ekleri için tıklayınız