Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları
Derse Giriş Sunusu
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI SUNULARI
JDF 904 Uydu Görüntüleri ve Kullanım Alanları
Ders Notları
http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz
http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/
/marangoz.htm
http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/fukal
DERS İÇERİĞİ

Uzaktan Algılama Teknolojisi



Tanımlar
Tarihçe
Kullanım Alanları

Uzaktan Algılama Uyduları

Uzaktan Algılama Görüntüleri

Sanal Küre Uygulamaları
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
2
UZAKTAN ALGILAMA – Tanım

Uzaktan Algılama, bir temas olmaksızın, algılayıcı sistemleri
kullanarak yeryüzü hakkında bilgi edinme bilimidir.

Uzaktan Algılama teknolojileri yer yüzeyinden yansıyan ve yayılan
enerjinin algılanması, kaydedilmesi, elde edilen materyalin bilgi
çıkarmak üzere işlenmesi ve analiz edilmesinde kullanılır.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
3
UZAKTAN ALGILAMA – Tarihsel Gelişim

İnsanoğlu bir nesneyi tanımlamak istediğinde öncelikle nesneyi
görür, şekli ve büyüklüğü hakkında ön bilgi toplar, ardından eğer
daha önce bu nesne hakkında bilgilendirilmişse; bilgileri ile
gözlemlerini karşılaştırır, eğer nesne ona ulaşabileceği bir
uzaklıkta ise dokunarak, vb., diğer duyu organlarını kullanarak
nesne hakkında daha kesin bilgiye sahip olur.

Aslında bu eylemler dizgesi farklı algılama türlerinden oluşur.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
4
UZAKTAN ALGILAMA – Tarihsel Gelişim

1909 yılında Wilbur Wright tarafından bir uçak kullanılarak ilk defa
sıralar halinde Hava Fotoğrafı çekimi ile başlayan uzaktan
algılama, 1957 yılında SPUTNIK-1 ile başlayan Uzay Çağı, 1972
yılında LANDSAT uydusunun fırlatılması ile devam etmiş ve
günümüze dek uzanmıştır. Günümüzdeki gelişmeler ise kelimenin
tam anlamı ile baş döndürücüdür.

Uzaktan algılamanın ilk kullanım alanı askeri amaçlı olmuştur.

Daha sonra çeşitli uzaktan algılama uydularının da fırlatılması ile
askeri amaçların yanı sıra yeryüzü hakkında bilgi toplama amacı
da ortaya çıkmıştır.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
5
UZAKTAN ALGILAMA – Tarihsel Gelişim

Özellikle; bitkilerin gelişiminin izlenmesi, meteorolojik gözlemlerin
yapılması, su kaynaklarının belirlenmesi, doğal felaketlerin
izlenmesi gibi incelemeler uzaktan algılama teknolojisi kullanılarak
yapılmaya başlanılmıştır.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
6
UZAKTAN ALGILAMA – Gereksinim

Dünyadaki doğal kaynakların hızla artan nüfus ile birlikte azalması;
çevre kirliliği, beslenme, yeni yerleşim alanlarının bulunması,
kaynakların etkin bir şekilde kullanılması gibi sorunları gündeme
getirmiştir. Uzaydan yapılan gözlemlerle yani uydu görüntüleri ile
yeryüzü küresel bir ölçekte gözlenebildiğinden, söz konusu sorunların
çözümlenebilmesine yönelik güncel, ekonomik ve hızlı veri elde
edilebilmektedir.

Geniş alanların görüntülenmesi olanağı
Zamandan tasarruf
Doğru bilgiye kısa sürede ulaşım
Hızlı veri aktarımı
Veri depolama
Bilgisayar ortamında çalışma olanağı
Aynı görüntünün birçok amaca yönelik kullanımı……






Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
7
UZAKTAN ALGILAMA – Kullanım Alanları











Haritacılık
Ormancılık
Jeoloji
Şehir ve Bölge Planlama
Hidroloji
Biyoloji
Meteoroloji
Tarım
Çevre ile ilgili çalışmalar
Afet uygulamaları
….
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
8
UZAKTAN ALGILAMA – Bileşenler

Uzaktan Algılama uygulamaları iki temel bileşenden oluşur. Bunlar
"Veri Elde Etme" ve "Veri İşleme" aşamalarıdır.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
9
UZAKTAN ALGILAMA – Veri Elde Etme
Elektromanyetik Spektrum
Elektromanyetik spektrum, ışık hızı ile hareket eden dalga boyu
nanometrelerden kilometrelere kadar uzanan sürekli enerji ortamıdır.
Elektromanyetik spektrumda dalga boyları bina mertebesinde
uzunluğa sahip radyo dalgalarından, bir atom çekirdeği
mertebesindeki kısa dalga boylarına kadar uzanır. İnsan gözünün
algılayabildiği dalga boyları, sadece görünür bölgedekilerdir.
(400nm=0.4μm)
0.4-0.5μm (Mavi)
0.5-0.6μm (Yeşil)
0.6-0.7μm (Kırmızı)
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
10
UZAKTAN ALGILAMA – Cisimle İletişim
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
11
UZAKTAN ALGILAMA – Görüntü Kavramı
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
12
UZAKTAN ALGILAMA – Görüntü Kavramı
Piksel
http://photo.net/
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
13
UZAKTAN ALGILAMA –
Sayısal Görüntünün Özellikleri





Sayısal görüntü raster formatındadır.
Bir raster; x ve y koordinatları ile tanımlı gridlerden oluşur.
Bu gridlerin her birine piksel adı verilir.
Her bir piksel sayısal bir değere karşılık gelir (Dijital Number, DN).
Örneğin, 8 bitlik siyah-beyaz bir görüntüde, piksel dijital değerleri
0 ile 255 arasında gri renk tonundan oluşur. 0 siyah ve 255 beyaz
renk tonuna karşılık gelir.
http://csde.washington.edu
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
14
UZAKTAN ALGILAMA –
Çözünürlük Kavramı
Uzaktan algılamada, uydu görüntüleri için 4 farklı çözünürlük
tanımlanmaktadır:




Konumsal (Uzaysal) Çözünürlük
Radyometrik Çözünürlük
Spektral Çözünürlük
Zamansal Çözünürlük
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
15
UZAKTAN ALGILAMA –
Konumsal (Uzaysal) Çözünürlük
Bir görüntüde fark edilebilir en küçük detay, algılayıcının konumsal
çözünürlüğü ile ilgilidir ve görülebilen en küçük hedef boyutunu
tanımlar.
GSD: Ground Sampling Distance – YÖA: Yer Örnekleme Aralığı:
Komşu piksellerin merkezlerinin yeryüzündeki fiziksel karşılıklarıdır .
Genellikle cm. ve/veya m. cinsinden ifade edilir.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
16
UZAKTAN ALGILAMA –
Konumsal (Uzaysal) Çözünürlük
Ticari uydular yarım metreden kilometrelere varan çözünürlükler
sağlamaktadırlar. Sadece çok büyük nesnelerin görülebildiği
görüntülerin çözünürlüğü düşük, küçük nesnelerin ayırt edilebildiği
görüntüler ise yüksek çözünürlüklüdür.
Farklı konumsal
çözünürlüğe sahip
uydu görüntüleri
(Eminönü, İstanbul)
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
17
UZAKTAN ALGILAMA –
Konumsal (Uzaysal) Çözünürlük
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
18
UZAKTAN ALGILAMA –
Konumsal (Uzaysal) Çözünürlük





Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
15m GSD ile
genel bir bakış
Harita yapımı
olanakları 10m
GSD ile başlar
5m GSD ile
ana yollar ve
büyük binalar
2m GSD
tekli binalar
ile
1m ve altı GSD
ile
ayrıntılı
olarak binalar
tanınabilir
19
UZAKTAN ALGILAMA –
Konumsal (Uzaysal) Çözünürlük
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
20
UZAKTAN ALGILAMA –
Radyometrik Çözünürlük
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
21
Radyometrik Çözünürlük
Aynı bölgeye ait değişik renk tonlarına sahip görüntüler
karşılaştırıldığında, radyometrik çözünürlükle ilişkili olarak detay ayırt
etme seviyesindeki fark göze çarpmaktadır.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
22
UZAKTAN ALGILAMA –
Spektral Çözünürlük
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
23
UZAKTAN ALGILAMA –
Zamansal Çözünürlük
Zamansal çözünürlük bir uzaktan algılama sisteminin aynı bölgeyi
görüntüleme sıklığı ile ilgilidir. Bir bölgedeki spektral karakteristikler
zamanla değişebilir ve çok-zamanlı görüntü setleri kullanılarak
değişim analizi yapılabilir.
İzmit'e ait depremden önce
(1), deprem ve depreme
bağlı yangın sonrası (2)
Spot uydusundan alınan
görüntüler
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
24
UZAKTAN ALGILAMA –
Doğal ve Yapay Renkli Görüntüler
Yapay görüntüler, özellikle insan gözünün duyarlı olmadığı bir
spektral bölgedeki yansımaya ilişkin bilgi sağlayarak gözün
algılamadığının görünür hale getirildiği görüntüler olup bazı uygulama
alanları için büyük öneme sahiptirler.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
25
UZAKTAN ALGILAMA –
Uydular (Taşıyıcı Sistemleri)
Uzaktan algılama sistemleri, yüksekliklerine göre farklı gruplara
ayrılır.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
26
UZAKTAN ALGILAMA –
Aktif ve Pasif Sistemler

Görüntüleme sistemleri pasif veya aktif sistemler olabilir.


Pasif Sistemler: Pasif sistemler yeryüzünün doğal yayılım enerjisi
veya güneş enerjisinin yansıtımını algılayan optik, ısıl ve mikrodalga
algılayıcılardır.
Aktif Sistemler: Aktif Sistemler kendi enerji kaynaklarını kullanırlar.
Hedefe ürettikleri elektromanyetik dalga sinyallerini yollar ve hedeften
saçılan enerjiyi algılarlar.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
27
UZAKTAN ALGILAMA –
Algılayıcı Tipleri (Optik)
(1)
(2)
(Topan, 2007)
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
28
UZAKTAN ALGILAMA –
Uzaydan Algılama Yapan Sistemler

Yer ile Senkronize (36000km) – Meteoroloji Uyduları
www.noaa.gov.tr
http://tiempo10.com/satelite-meteosat.html
(National Oceanic and Atmospheric Administration)
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
29
UZAKTAN ALGILAMA –
Uzaydan Algılama Yapan Sistemler

Kutupsal Yörüngeli (600km – 1000km) – Uzaktan Algılama Uyduları
Landsat 7
Spot 5
Aster
Kometa (TK-350)
Ikonos
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
QuickBird)
30
UZAKTAN ALGILAMA –
Uzaydan Algılama Yapan Sistemler

Kutupsal Yörüngeli (600km – 1000km) – Uzaktan Algılama Uyduları
Landsat 7
Aster
TK-350
Kompsat - 1
IRS 1C
Spot 5
Ikonos
QuickBird
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
31
UZAKTAN ALGILAMA –
Uzaydan Algılama Yapan Sistemler
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
32
UZAKTAN ALGILAMA –
Uzaydan Algılama Yapan Sistemler

Termal Görüntüleme
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
33
UZAKTAN ALGILAMA –
Uzaydan Algılama Yapan Sistemler

Termal Görüntüleme
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
34
UZAKTAN ALGILAMA –
Optik Algılama Sistemleri – Zonguldak Örneği
(Karakış vd., 2005)
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
35
UZAKTAN ALGILAMA –
Landsat Serisi Uydu Sistemi – Dijital - Ayna Tarama
Teknik Özellikler:
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
36
UZAKTAN ALGILAMA –
Landsat Serisi Uydu Sistemi – Dijital - Ayna Tarama





Jeoloji amaçlı haritalama,
tarımsal uygulamalar, tektonik
uygulamalar
Değişim Belirleme Çalışmaları
Afet tahmin ve izleme
Ekolojik izleme
Sınıflandırma için uygun veri
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
37
UZAKTAN ALGILAMA –
Bilsat Uydu Sistemi – Dijital - Çerçeve
http://www.bilten.metu.edu.tr
(Topan, 2007)
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
38
UZAKTAN ALGILAMA –
Bilsat Uydu Sistemi – Dijital - Çerçeve
Zonguldak Bölgesine ait Bilsat görüntüsü (12.6 m pan, 27.6 m MS)
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
39
UZAKTAN ALGILAMA –
Spot Uydu Sistemi - Dijital - Doğrusal dizin
Teknik Özellikler:
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
40
UZAKTAN ALGILAMA –
Spot Uydu Sistemi - Dijital - Doğrusal dizin
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
41
UZAKTAN ALGILAMA –
Spot Uydu Sistemi - Dijital - Doğrusal dizin




Şehir planlama, haritacılık
Askeri, tarımsal, ormancılık
amaçlı uygulamalar
Değişim Belirleme Çalışmaları
Afet tahmin ve izleme
Kaynak: Nik Sistem
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
42
UZAKTAN ALGILAMA –
Ikonos Uydu Sistemi
24 Eylül 1999’da Kaliforniya Vandenberg hava sahası ABD’den fırlatılan
IKONOS uydusu Geoeye tarafından çalıştırılan yüksek çözünürlüklü bir
uydudur. Nadir’de 3.2 metre konumsal çözünürlüklü Multispektral (renkli),
0,82 metre konumsal çözünürlüklü pankromatik (siyah-beyaz) görüntü elde
edebilir. Harita yapımı (1:10000), Doğal kaynakların kent ve kırsal kesimler
için haritalanması, doğal afet yönetimi, tarım ve orman uygulamaları,
madencilik, mühendislik ve inşaat gibi birçok uygulama alanına sahiptir.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
43
UZAKTAN ALGILAMA –
Ikonos Uydu Sistemi
Teknik Özellikler:
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
44
UZAKTAN ALGILAMA –
Ikonos Uydu Sistemi
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
45
UZAKTAN ALGILAMA –
QuickBird-2 Uydu Sistemi
Teknik Özellikler:
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
46
UZAKTAN ALGILAMA –
QuickBird-2 Uydu Sistemi
Ürünler:
Uygulama Alanları: Şehir planlama, harita yapımı (1:5000-1:10000), Tarımsal
uygulamalar: Çiftçilik, sulama ve ekin türü, Jeolojik uygulamalar: Tektonik,
jeomorfoloji ve madencilik uygulamaları, Afet tahmin ve inceleme çalışmaları
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
47
UZAKTAN ALGILAMA –
QuickBird-2 Uydu Sistemi
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
48
UZAKTAN ALGILAMA –
Uydular ve Algılayıcılar
RapidEye
GeoEye
Orbview-3
Ikonos
Terra/ASTER
Landsat
EROS-A1
EO-1
Hyperion
SPOT-2,4 & 5
IRS-1C/D ve P-6
QuickBird-2
Kompsat-1 ve 2
Formosat-1
WorldView-2
Bilsat
Cartosat-1
Cartosat-2
TK-350
KVR-1000
Corona
EROS-A1 ve B
WorldView-1
TerraSAR-X
PALSAR
ERS-1 & ERS -2,
Envisat-ASAR
Radarsat-1
Radarsat-2
Rasat
RapidEye
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
49
UZAKTAN ALGILAMA –
Sanal Küre Uygulamaları


Sanal küre; yeryüzünün ya da başka bir gezegenin 3B olarak
temsil edilmesini sağlayan bir yazılım demetidir.
Sanal küre kullanıcının bakış açısını ve konumunu değiştirerek
sanal çevresi etrafında serbestçe hareket etmesini ve dolaşmasını
sağlayabilmektedir.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
50
UZAKTAN ALGILAMA –
Sanal Küre Uygulamaları

Sanal küre uygulamaları 2000’li yıllarda yaşamımıza girmiştir.

Bu kapsamda 2004 yılında NASA WorldWind, 2005 yılında
Google Earth, 2006 yılında Bing Maps, Skyline Globe ve Marble
(KDE) yazılımları hemen hemen bütün bilgisayar kullanıcıları
tarafından yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
51
UZAKTAN ALGILAMA –
Sanal Küre Uygulamaları - NASA World Wind




2004 yılında NASA tarafından açık kaynak olarak yayınlanan
sanal küre uygulamasıdır.
Dünya’nın dışında Ay,Mars,Venüs,Jüpiter gibi gezegenleri ve
yıldızları da içerir.
Bu gezegenlerde 3 boyutlu gezebilme,yakınlaştırma uzaklaştırma
gibi imkanlar sunmaktadır.
Beş milyon yer ismi,ülkelerin siyasi sınırları, enlem boylam çizgileri
gibi verileri görüntüleme özellikleri vardır.
08.05.2006 Katrina kasırgası
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
52
UZAKTAN ALGILAMA –
Sanal Küre Uygulamaları - Google Earth
Tüm Dünya'nın uydularından çekilmiş
değişik
çözünürlükteki
fotoğrafların
görüldüğü, Google Labs tarafından satın
alınan Keyhole adlı şirketin geliştirdiği bir
bilgisayar yazılımıdır.
 Yoğun yerleşim olan bazı bölgelerin ayrıntılı
görüntüleri, İnternet üzerindeki sayfasını
ziyaret ederek indirilen yazılımı bilgisayara
yükleyerek incelenebilir. Temmuz 2005'te
sadece ABD'nin tamamına yakınının görece
yüksek çözünürlükte fotoğrafları bulunurken,
Haziran 2006'dan itibaren dünyadaki
şehirlerin büyük bir bölümünün ayrıntılı
görüntüleri bulunmaktadır.
 Yazılımda, koordinatları verilen noktaya
ulaşmak mümkündür.

Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
53
UZAKTAN ALGILAMA –
Sanal Küre Uygulamaları - Google Earth

Google Earth pek çok özelliğe sahiptir. Bunlardan başlıcaları:

Yıldızları, Mars'ı ve Ay'ı gezebilme,
Tarihi görüntülerle değişikleri görebilme,
Okyanus diplerine dalabilme,
Tur kaydedebilme,
Dağları ve tepeleri üç boyutlu görebilme,
Belirli yerlere arama çubuğuna yazarak hızlıca gidebilme,
Yerel işletmeleri bulabilme,
Binaları üç boyutlu görebilme
Harita katmanları,
Yer işareti atayabilme,
Uçuş simülatörü










Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
54
UZAKTAN ALGILAMA –
Sanal Küre Uygulamaları - Google Sky
Google
Earth'ın
uzayı
izlemeye
olanak
veren
hizmetidir. Kullanıcı uzayda
gezinebilmekte,
yıldızları,
galaksileri
izleyebilmekte,
gezegenlerin rotalarını takip
edebilmektedir.
Ayrıca
yıldızlar ve gezegenlerin
zaman içinde geçirdikleri
evreler görülebilmektedir.
 Bu
yazılımda
gerekli
görüntüleri alabilmek için
NASA uyduları kullanılmıştır

Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
55
UZAKTAN ALGILAMA –
Sanal Küre Uygulamaları

Yukarıda verilen özellikler dışında sanal küreler turizm ve askeri
uygulamalarda da kullanılmaktadır.

Sanal küreler; turizmde yol tarifi alma,gezilecek bölgenin 2B yada
3B fotoğraflarına bakma ve bölgede ki kafe,restaurant,otel gibi
işletmeleri bulmada kullanılır.

Askeri uygulamalarda yürüyüş analizi yapmak ve mermi yolu
analizi yapmak için kullanılır.
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
56
KAYNAKLAR

















Uzaktan Algılama Ders Notları, Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ, Bülent Ecevit Üniversitesi Müh. Fak. Jeodezi
ve Fot. Müh. Bölümü, Fotogrametri ABD Sunuları, 2012
Uzaktan Algılamaya Giriş Ders Notları, Doç. Dr. Semih EKERCİN, Aksaray Üniversitesi, Harita Müh. Bölümü, 2011
Uydu Görüntülerinden Kentsel Ayrıntıların Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Yöntemiyle Belirlenmesi ve CBS Ortamında
Bütünleştirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ, Danışman: Prof. Dr. Zübeyde ALKIŞ, Doktora Tezi, YTÜ Fen
Bilimleri Enstitüsü, Jeodezi ve Fotogrametri Müh. ABD, Uzaktan Algılama ve CBS Programı, Ekim 2009
Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Kentsel Ayrıntıların Nesne-Tabanlı Sınıflandırma Tekniğiyle Otomatik
Olarak Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Ortamında Bütünleştirilmesine Yönelik Araştırma, Yrd. Doç. Dr.
Serkan KARAKIŞ, Yüksek Lisans Tezi, ZKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Uzaktan Algılama Ders Notları, İTÜ İnşaat Fak. Geomatik Müh. Böl. Uzaktan Algılama ABD Sunuları.
Uzaktan Algılamada Görüntüleme Sistemleri, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN, ZKÜ Müh. Fak. Jeodezi ve Fot. Müh.
Bölümü, Bölüm içi Semineri, 2007
Uzaktan Algılama Kitabı, İşlem GIS, 2002
www.microdrones-turkey.com/
http://tmackinnon.com/
www.noaa.gov.tr
http://tiempo10.com/satelite-meteosat.html
https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/k/kometa
http://www.cnr.berkeley.edu/~gong/textbook/chapter1/html/home1.htm
http://ww2010.atmos.uiuc.edu/(Gh)/guides/mtr/opt/mch/sct.rxml
http://www.sli.unimelb.edu.au/research/mers/Downloads/downloads_RS.htm#General%20RS
http://csde.washington.edu
http://photo.net
Uydu Gör. ve Kull. Alanları Dersi Notları
Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ
57
Download

Derse Giriş Sunusu - Geomatik Mühendisliği Bölümü