KABUL EDİLEN SÖZLÜ SUNUMLAR
Sunum
No
Katılımcı Listesi
S-01
YEŞİL, V.C. ve KURBAN, M.
S-02
ÖZALP C., YERLİKAYA U., TOKGÖZ N.
ve TEYMÜR B.
S-03
ŞENTÜRK, A.E.
S-04
İNCE B. ve KÖSE S.
S-05
ÖZALP C., YANIKTEPE B., ÇAĞ S. ve
TEYMÜR B.
S-06
S-07
S-08
TİMURKUTLUK Ç., TİMURKUTLUK B.,
KORKMAZ H., ÇİFLİK Y. ve KAPLAN Y.
ÇİFLİK Y., TİMURKUTLUK B.,
TİMURKUTLUK Ç., KORKMAZ H.,
KAPLAN Y.
BÜYÜKBEKAR, B. Z., ÖZEL, F.,
ŞAKALAK, H., KUŞ, M., YAVUZ, M.S.
S-09
ÇELİK, S., MAT, M.D., KAPLAN, Y.
S-10
DOĞAN B.ve KODANLI E.
S-11
S-12
S-13
S-14
S-15
S-16
S-17
S-18
YAZICI Ş., OLGAR M.A., AKÇAF.G.,
KURT M., AYGÜN G., YANMAZ E.,
ÖZYÜZER L.
YILMAZ Ş., YILMAZ A., DOĞMUŞ O. ve
ÖZÇALIK H. R.
YILMAZ Ş., YILMAZ A, BÖLEK Y. ve
ÖZÇALIK H.R.
GÖKHASAN O., ÖRS O., DOKUR E. ve
KURBAN M.
ELİBOL E. ve TUTKUN N.
IŞIK B., BÖYÜK H. E., YAVUZ E. ve
BATUŞ K. B.
IŞIK B., BÖYÜK H. E., KÜÇÜK A. F. ve
SANLI M. N.
IŞIK B., BÖYÜK H. E., KALELİ M. ve
DEMİRBOĞA E. S.
S-19
YILDIZAY H.D., ARAS H. ve YILMAZ V.
S-20
AKIL M., DOKUR E. ve KURBAN M.
S-21
DOKUR E. ve KURBAN M.
S-22
S-23
S-24
ALDAĞ S., KURTARAN S., ÖFÖFOĞLU
G., AKYÜZ İ. ve ATAY F.
AKYÜZ İ., SÖYLEYİCİ M., ERDOĞAN B.
ve ATAY F.
POLAT M., ERDOĞAN A.D. ve
Eser Başlığı
Güneş Bacası Sistemlerinde Baca Yüksekliğinin Çıkış Gücüne
Olan Etkisi
Yalıtımsız Standart bir Bina ile Yalıtımlı-Enerji Etkin bir Binanın
Karşılaştırılması
Güneş Güç Kulesi Sisteminin İncelenmesi Ve Enerji-Ekserji
Analizi
Heteroeklem Güneş Pillerinde Pencere Materyali Olarak
Kullanılan Bor Katkılı CdS Filmlerin Bazı Fiziksel ve Yüzeysel
Özelliklerinin İncelenmesi
Güneş Enerjisi Kullanılarak Elektrik ve Sıcak Su İhtiyacının
Karşılanması ve Ekonomik Analizinin Yapılması: Bir İşletme
Örneği
Pres Koşullarının YSZ Elektrolit Mekanik ve Elektrokimyasal
Performansına Olan Etkisi
YSZ Eklentisinin Cam Seramik Sızdırmazlık Isıl Döngü
Dayanımına Olan Etkisi
Elektroeğirme Yöntemiyle CU2ZnSnS4 (CZTS) Nanoliflerin
Fabrikasyonu
Askeri Sistemler İçin Doğrudan Metanol İle Çalışan Yakıt Pili
Sistemi Geliştirilmesi
Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesinde Güneş Enerjisi Destekli
Elektrik Üretim Sisteminin Tasarımı
Cu2ZnSnS4 Yarıiletken Bileşiğinin Güneş Hücresi Uygulamaları
için Çeşitli Alttaşlar Üzerinde Eldesi
Güneş Takip Sistemi Dizaynı
Kahramanmaraş Şartlarında Çalışan Fotovoltaik Jeneratörün
Maliyet Analizi
Raylı Sistemlerde Hibrit (Güneş-Piezoelektrik) Yapıların
Kullanılabilirliğine İlişkin Yeni Bir Yaklaşım
Stokastik Yöntem ve Lambert W Fonsiyonu Kullanarak Tipik Bir
Fotovoltaik Panelin Tek Diyot Devre Modeline Göre Bilinmeyen
Parametrelerin Tahmini
Güneş Enerjisi ile Elektrokimyasal Olarak Kömür Zenginleştirme
Hidrojen Sülfür Yakıt Pili Geliştirilmesi
Vanadyum/peroksit Yakıt Pili Geliştirilmesi
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsünde Güneş
Işınım Potansiyelinin Araştırılması
Güneş Bacalarının Simülasyon Tabanlı 3-Boyutlu Topraklama
Sistemi Analizi
Enerji Tabanlı Etkin Bina Tasarımında Güneş Duvarlarının
Kullanımı
Güneş Pillerinde Kullanılabilecek ZnO Filmlerinin Bazı Fiziksel
Özelliklerinin İncelenmesi
Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği İle Üretilen TiO2
Filmlerinin Yapısal, Optik ve Yüzey Özellikleri
Fotokatalitik NOx Yükseltgeme ve Depolama Malzemeleri
S-25
S-26
S-27
ÖZENSOY E.
MADENOĞLU B., YORULMAZ U.,
ŞAHİN S., KULAKCI M., ASLAN B.
SARICA E., DEMİRSELÇUK B., ERTÜK K.
VE BİLGİN V.
RÜZGAR H., AYBEK A.Ş.
GaAs Tabanlı Yüksek Verimli Güneş Gözesi Üretimi ve
Karakterizasyonu
n-CdS:Al/p-Si Heteroyapıların
Elektrik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
Kimyasal Banyo Depolama Yöntemi İle Elde Edilen CdS İnce
Filmlerinin Farklı Tavlama Sıcaklıklarındaki Yapısal ve Optiksel
Özellikleri
Download

Sözlü sunumlar - Osmangazi Üniversitesi