UGHEK 2014 – 22 MAYIS 2014 - PERŞEMBE
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi F5 Blok Konferans Salonu
08:30-10:00
KAYIT
9:30
AÇILIŞ ve PROTOKOL KONUŞMALARI
I.OTURUM - Oturum Başkanı: Doç. Dr. Yüksel KAPLAN
10:30-11:00
DK1
Üniversite Sanayi İşbirliği Kavramının
Evrimsel Süreci ve Eskişehir Osmangazi
Üniversitesinde Güneş ve Rüzgar Enerjisi
İle İlgili Çalışmalar
Prof. Dr. Haydar ARAS
11:00-11:50 POSTER SUNUMLARI
DK2 ARASI
ÇAY/KAHVE
Enerji Verimliliğinde Organik
II.OTURUM - Oturum
Başkanı: Prof.
Dr. Haydar ARAS
Fotoelektronik
Teknolojiler
S1
GüneşProf.Dr.
Bacası Sistemlerinde
E. Sıddık İÇLİ Baca
Yüksekliğinin Çıkış Gücüne Olan Etkisi
V.C. YEŞİL
M. KURBAN
12:05-12:20
S2
Yalıtımsız Standart Bir Bina ile YalıtımlıEnerji Etkin Bir Binanın Karşılaştırılması
C. ÖZALP
U.YERLİKAYA
N.TOKGÖZ
B.TEYMÜR
12:20-12:35
S3
Güneş Güç Kulesi Sisteminin İncelenmesi
Ve Enerji-Ekserji Analizi
A. E. ŞENTÜRK
Vanadyum/peroksit Yakıt Pili Geliştirilmesi
B. IŞIK
H. E. BÖYÜK
M. KALELİ
E. S. DEMİRBOĞA
11:50-12:05
12:35-12:50
S18
ÖĞLE YEMEĞİ
UGHEK 2014 – 22 MAYIS 2014 - PERŞEMBE
III.OTURUM - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Naci EKEM
14:00-14:30 POSTER SUNUMLARI
DK3
14:30-14:45
S16
Güneş
Enerjisi ileFotovoltaik
Elektrokimyasal
Yoğunlaştırıcılı
(CPV) Olarak
Teknolojisi
Kömür Zenginleştirme
Prof.Dr.
Süleyman ÖZÇELİK
14:45-15:00
15:00-15:15
S5
S6
B. IŞIK
H. E. BÖYÜK
E. YAVUZ
K. B. BATUŞ
Güneş Enerjisi Kullanılarak Elektrik ve Sıcak
Su İhtiyacının Karşılanması ve Ekonomik
Analizinin Yapılması: Bir İşletme Örneği
C. ÖZALP
B. YANIKTEPE
S. ÇAĞ
B. TEYMÜR
Pres Koşullarının YSZ Elektrolit Mekanik ve
Elektrokimyasal Performansına Olan Etkisi
Ç.TİMURKUTLUK
B.TİMURKUTLUK
H. KORKMAZ
Y. ÇİFLİK
Y. KAPLAN
ÇAY/KAHVE ARASI
15:30-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30
16:30-16:45
16:45-17:00
IV.OTURUM - Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. SELAMİ KILIÇKAYA
Yeni Nesil Enerji Üreteçleri: Katı Oksit Yakıt
DK4
Doç.Dr. Yüksel KAPLAN
Pilleri
O. GÖKHASAN
Raylı Sistemlerde Hibrit (GüneşO. ÖRS
S14
Piezoelektrik) Yapıların Kullanılabilirliğine
E. DOKUR
İlişkin Yeni Bir Yaklaşım
M. KURBAN
B. Z. BÜYÜKBEKAR
F. ÖZEL
Elektroeğirme Yöntemiyle CU2ZnSnS4 (CZTS)
S8
H. ŞAKALAK
Nanoliflerin Fabrikasyonu
M. KUŞ
M. S. YAVUZ
B. IŞIK
H. E. BÖYÜK
S17
Hidrojen Sülfür Yakıt Pili Geliştirilmesi
A. F. KÜÇÜK
M. N. SANLI
S21
Enerji Tabanlı Etkin Bina Tasarımında Güneş
Duvarlarının Kullanımı
17:00-18:30 POSTER SUNUMLARI
19:00 AÇILIŞ KOKTEYLİ ( ESOGÜ KAHVE SEFASI )
E. DOKUR
M. KURBAN
UGHEK 2014 – 23 MAYIS 2014 - CUMA
09:00-10:00 POSTER SUNUMLARI
I.OTURUM - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhsin ZOR
10:00-10:15
S7
10:15-10:30
S15
10:30-10:45
S27
YSZ Eklentisinin Cam Seramik Sızdırmazlık Isıl
Döngü Dayanımına Olan Etkisi
Stokastik Yöntem ve Lambert W Fonsiyonu
Kullanarak Tipik Bir Fotovoltaik Panelin Tek
Diyot Devre Modeline Göre Bilinmeyen
Parametrelerin Tahmini
Kimyasal Banyo Depolama Yöntemi İle Elde
Edilen CdS İnce Filmlerinin Farklı Tavlama
Sıcaklıklarındaki Yapısal ve Optiksel
Özellikleri
10:45-11:00
S11
Cu2ZnSnS4 Yarıiletken Bileşiğinin Güneş
Hücresi Uygulamaları için Çeşitli Alttaşlar
Üzerinde Eldesi
11:00-11:15
S12
Güneş Takip Sistemi Dizaynı
Y. ÇİFLİK
B. TİMURKUTLUK
Ç.TİMURKUTLUK
H.KORKMAZ
Y. KAPLAN
E. ELİBOL
N. TUTKUN
H. RÜZGAR
A. Ş. AYBEK
Ş. YAZICI
M.A. OLGAR
F. G. AKÇA
M. KURT
G. AYGÜN
E. YANMAZ
L. ÖZYÜZER
Ş. YILMAZ
A. YILMAZ O.
DOĞMUŞ H.
R. ÖZÇALIK
ÇAY/KAHVE ARASI
II.OTURUM - Oturum Başkanı: Prof. Dr. Önder ORHUN
11:30-11:45
S9
Askeri Sistemler İçin Doğrudan Metanol İle
Çalışan Yakıt Pili Sistemi Geliştirilmesi
11:45:12:00
S13
Kahramanmaraş Şartlarında Çalışan
Fotovoltaik Jeneratörün Maliyet Analizi
S19
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Meşelik
Kampüsünde Güneş Işınım Potansiyelinin
Araştırılması
12:00:12:15
ÖĞLE YEMEĞİ
S. ÇELİK
M. D. MAT
Y. KAPLAN
Ş. YILMAZ
A. YILMAZ
Y. BÖLEK
H. R. ÖZÇALIK
H.D. YILDIZAY
H. ARAS V.
YILMAZ
UGHEK 2014 – 23 MAYIS 2014 - CUMA
III.OTURUM - Oturum Başkanı: Doç. Dr. Metin KUL
13:30-14:00
DK3
Yoğunlaştırıcılı Fotovoltaik (CPV) Teknolojisi
14:00-14:15
S20
Güneş Bacalarının Simülasyon Tabanlı 3Boyutlu Topraklama Sistemi Analizi
S10
Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesinde Güneş
Enerjisi Destekli Elektrik Üretim Sisteminin
Tasarımı
14:15-14:30
14:30-14:45
S22
Güneş Pillerinde Kullanılabilecek ZnO
Filmlerinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin
İncelenmesi
14:45-15:00
S24
Fotokatalitik NOx Yükseltgeme ve
Depolama Malzemeleri
Prof.Dr
Süleyman
ÖZÇELİK
M. AKIL E.
DOKUR M.
KURBAN
B. DOĞAN
E. KODANLI
S. ALDAĞ
S. KURTARAN
G. ÖFÖFOĞLU
İ. AKYÜZ
F. ATAY
M. POLAT
A.D. ERDOĞAN
E. ÖZENSOY
ÇAY/KAHVE ARASI
IV.OTURUM - Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Salih KÖSE
15:15-15:30
S23
Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği İle
Üretilen TiO2 Filmlerinin Yapısal, Optik ve
Yüzey Özellikleri
15:30-15:45
S25
GaAs Tabanlı Yüksek Verimli Güneş Gözesi
Üretimi ve Karakterizasyonu
15:45-16:00
S26
n-CdS:Al/p-Si Heteroyapıların
Elektrik ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
S4
Heteroeklem Güneş Pillerinde Pencere
Materyali Olarak Kullanılan Bor Katkılı CdS
Filmlerin Bazı Fiziksel ve Yüzeysel
Özelliklerinin İncelenmesi
16:00-16:15
KAPANIŞ PROGRAMI
İ. AKYÜZ
M. SÖYLEYİCİ
B. ERDOĞAN
F. ATAY
B. MADENOĞLU
U. YORULMAZ
S. ŞAHİN M.
KULAKCI B.
ASLAN
E. SARICA
B. DEMİRSELÇUK
K. ERTÜK
V. BİLGİN
B.İNCE
S. KÖSE
Download

UGHEK 2014 - Osmangazi Üniversitesi