Yeni Nesil
Abone Yönetim
Sistemi
2m ton
Günlük
insanlığın
ihtiyacı
Güvenli
içme suyuna
erişim
%50
Buzulların
içinde
gelişmekte olan
ülkelerde su kaynaklı
hastalanma oranı
25 %
Şehrin
güvenli suya
erişemiyor
30 % Canlıların
ihtiyacını karşılayabilecek
tatlı su
20 saniyede
Dünyada bir çocuk kirli sudan
ölmektedir.
Su kaynaklarımızı iyi yönetelim.
http://water.usgs.gov/edu/earthhowmuch.html#.T7Cusuh7qfF
http://edition.cnn.com/SPECIALS/road-to-rio/secret-life-drinking-water
MOLDOVA 70%
BREZİLYA 88 %
USA 97%
80 %
FİJİ 32%
70 %
KENYA 47%
BHUTAN 54%
Tatlı su
miktarı
UGANDA 11%
MYANMAR 16%
HAİTİ 21%
’si sızıntı
Suyun
yolu ile
kaybolmaktadır
2.5 %
ÇÖZÜMLERİMİZ
Abonelik Talepleri Yönetim Sistemi
Abone Yönetim Sistemi
Mobil Arıza Yönetim Sistemi
TA L E P YÖ N E T İ M S İ S T E M İ İ Ş A K I Ş I
Sınıflandırma
Adres Doğrulama
Keşif Planı
Keşif
Abonelik Maliyetinin müşteriye
bildirimi
Yönetim Onayı
Projelendirme
Talep
Telefon
Web Sitesi
İletişim Noktası
Kazı İzni
EK
Tahakkuk
İmalat ve İş
Yönetimi
Yapım Planı
Sorumlu birimden kazı izni
alınır
Abonelik bedeli tahsil
edilir.
ÇÖZÜMLERİMİZ
Abonelik Talepleri Yönetim Sistemi
Abone Yönetim Sistemi
Mobil Arıza Yönetim Sistemi
ABONE SERVİSİ
Mernis entegrasyonu
Harita üzerinden sicil ve abone tanımı
Sayaç ve ambar yönetimi
Esnek tarife modeli
Konumsal sözleşme takibi
Sözleşme bazında borç takibi
Yüksek tüketimli müşteri takibi ve sınıflandırma
TAHAKKUK SERVİSİ
Online sayaç okuma
On-line ve Off-line çalışma
Kaçak ve usulsüz kullanım tespiti
Her bir okuma durumlarında yapılması gereken kontrollerin parametrik
düzenlenmesi
Koordinatlı okuma
Bilgi toplama
Android, iOS, Blackberry, Windows platform desteği
Bluetooth printer ile fatura çıktısı
Ön ödemeli sayaç entegrasyonu
Uzaktan sayaç verisi toplama (AMR)
SCADA entegrasyonu
MOBİL SAYAÇ İŞ EMRİ YÖNETİMİ
Online / Offline iş emri yönetimi
Otomatik iş yönlendirme
Akıllı iş sonuçlandırma
Koordinat verileri entegre
Resim çekme
Bilgi toplama
Tahakkuk entegrasyonu
Toplu iş emri havuzu yönetimi
Açma/Kesme
Sökme/Takma
Kalibrasyon
Ödemeye Davet
Tespit Kontrol
...
S AYA Ç İ Ş E M İ R L E R İ İ Ş A K I Ş I
Manuel
Sonuç
İş Emri
Oluşturulur
İş atama
Kalibrasyon
Talebi
Kalibrasyon
Sonuç
İş emri kuralları
Online
iş emri izleme
ve iş atama
Online
Sonuç
Ambar Sayaç Yönetimi
İş Emri
İş emri oluşma durumları;
-Uygulamalar tarafından otomatik
-Standart iş emri girişi
-Akıllı sayaçlar ile entegrasyon
Kalibrasyon talepleri ve sonuçları
kayıt altına alınır
TAHSİLAT SERVİSİ
Tahsilat Türleri;
Nakit
Kredi kartı,
Mahsup
Banka havalesi
Online ve Offline tahsilat (Banka ve PTT)
Otomatik ödeme talimatı
İade Türleri;
Kasadan İade
Avanslı İade
Banka Havalesi
PTT iadesi
Borç Taksitlendirme;
Normal taksit
İcra taksiti
Sabit ödeme sistemi
Kredi kartına taksit
Entegrasyonlar;
Banka, PTT, Ödeme Noktası
Kiosk, web sitesi
Otomatik muhasebeleştirme
YASAL TAKİP
Borç takibi
Ön Takip
İcra takibi
Avukat takibi
Diğer borçlular
UYAP entegrasyonu
YA S A L TA K İ P S Ü R E C İ İ Ş A K I Ş I
Borç ödendi
İnfaz
İcra Ön Takip
-Sözleşme feshi
-Depozito mahsuplaşma
-Avukata icra iş emri atama
Kapama İş
emri
Otomatik kapama iş emri oluşur
Yasal Takip
Belirli süre
içerisinde aksiyon alınmazsa
İşlemden
Düşme
Borçlu mahkeyeme acziyet
bildirmesi
Aciz Vesikası
Borçluya ulaşılamazsa
Şüpheli
Alacak
Borçlu
Tespiti
Sistem otomatik tarama yapar ve kriterlere uyan
borçlulara SMS ile borç bildirimi ve kapama
bildirimi gönderir
Takipsiz
ÇÖZÜMLERİMİZ
Abone Talepleri Yönetim Sistemi
Abone Yönetim Sistemi
Mobil Arıza Yönetim Sistemi
MOBİL ARIZA YÖNETİM SİSTEMİ
Harita üzerinden ihbar
İş emri hakkında anlık bilgi
İş emrinin mobil yönetimi
Ekip, araç ve malzeme yönetimi
Mobil yol tarifi
Kazı izinleri
Arıza Resimleri ve sonuçlandırma resimleri
Harita üzerinden planlı kesintiler
Coğrafi raporlama
2013 Yılı eTR ödülü
M O B İ L A R I Z A YÖ N E T İ M S İ S T E M İ İ Ş A K I Ş I
Çağrı Merkezi İhbar
Kaydı
İmalat ve İş Yönetimi
Amir
Keşif
Kesinti Bilgileri
Kontrol Edilir
İhbar sahibine geri
dönüş
Amir Onay
Yo n c a B i l i ş i m Ç ö z ü m Ş e m a s ı
Güvenlik Katmanı
Rol Bazlı Yetkilendirme
Veri Güvenliği
Kimlik Yönetimi
Analizler
Yapılan Analizler
Abone
Talep, Karlılık ve Maliyet
Analizi
Müşteri Segmentasyon
Analizi
Operasyon
Ön Abonelik / Talep
Yönetimi
Dağıtım Yönetimi
Uygulamalar
Entegrasyonlar
Su kaynağı ve Su Deposu
Yönetimi
Talep / Ön Abonelik
Online Tahsilat (Banka / PTT)
İmalat / Yapım Süreci
Online İşlemler
Online Okuma
Online Faturalama
Online İş Emri
İş ve Görev Yönetimi
Tarife ve Kampanya
Yönetim Süreci
Mobil İş Gücü Yönetimi
Borç Takibi ve İcraya Alma
Süreci
Tahakkuk ve Tahsilat
Analizleri
Seam Security
Risk Yönetimi
Kaçak Yönetimi
Mobil İş Emirleri
Web Sitesi / Self Servis İşlemler
Taşeron Yönetimi
Müşteri Hizmetleri
Faturalandırma Süreci
Yapım / İmalat
ERP / Muhasebe
Akıllı Sayaç Yönetimi
Harita / CBS
Kaçak Kullanım Analizleri
UYAP / İcra
Tahsilat
Dağıtım Şirketi Yönetimi
İmalat Analizleri
Sayaç Ambarı Yönetimi
İnsan Kaynağı Yönetimi
Yatırım Yönetimi
Müşteri Yönetimi
E-Fatura
İcra / Yasal Takip
Proje Yönetimi
Teknoloji Platformu
Database
Raporlama
Oracle
Oracle BI
Postgre SQL
Jasper Server
Uygulama Sunucusu
Weblogic
Yazılım Teknolojisi
GIS
JBoss
Java EE,Android
JSF, PrimeFaces
Android
GeoServer
Arc GIS
Glassfish
Hibernate—JPA
BPM—Activiti
Leaflet
PostGIS
Mapinfo
OpenLayers
Apache Lucene
Tilemil
NEDEN BİZ ? – 1 Lokasyon tabanlı
Abone bilgileri
İş emri bilgileri
Endeks okuma planları
Ekiplerin anlık koordinatları
İş emri sonuçlandırma ve endeks okuma koordinatları
İçme suyu / Atık su Şebeke planları
Şebeke sistemindeki komponentlerin ilişkileri
Coğrafi / Tematik raporlama
NEDEN BİZ ? – 2 İzlenebilir Süreçler
Yasal takip süreci
Yeni abonelik talep süreci
Hat imalat süreci
Sayaç hareketleri süreci
İş emri süreçleri
Laboratuvar süreçleri
Business
Process
Managemenet
NEDEN BİZ ? – 3 Mobil İş Gücü
Arıza ihbar süreçleri
Hat İmalat süreçleri
Yeni abonelik keşif süreçleri
Sayaç iş emri süreçleri
Endeks okuma süreçleri
Açık kaynak kodlu
SÖZÜN ÖZÜ ...
•
•
entegrasyon
------------------------------------------------------------------------mobil
mevzuat
------------------------------------------------------------------------gis
log
bpm
web 2.0
-------------------------------------------------------------------------
•
•
•
•
Daha verimli süreçler sayesinde daha süratli işlemler,
Tüm işlemler kayıt altında, her türlü itirazda hızlı ve
yetkin çözüm,
Kanun ve mevzuatlara %100 uyum.
GIS, BPM, Mobil ve daha birçok bileşen,
Entegre çözümler,
Maximum performans maximum güvenlik,
Teşekkür ederiz.
facebook.com/YoncaBT
www.yoncabt.com.tr
twitter.com/yoncabilisim
+90 216 553 51 11
linkedin.com
[email protected]
Download

Yeni Nesil Abone Yönetim Sistemi