2014
İSTEK KEMAL ATATÜRK OKULLARI
PYP BÜLTENİ
İSTEK KEMAL ATATÜRK SCHOOLS
PYP NEWSLETTER
Kendinizi en güçlü hissettiğiniz IB Öğrenen Profili
özelliği hangisidir, neden?
Which IB Learner Profile Attribute do you think
is your strongest, why?
Sayı 5
February, 2014
Issue 5
İçindekiler










PYP Koordinatörü’nün Mesajı
2013-2014 Sorgulama Programı
K1 & K2 &K3 Öğretmenler ve Öğrenciler
1. Sınıf Öğretmenler ve Öğrenciler
2. Sınıf Öğretmenler ve Öğrenciler
3. Sınıf Öğretmenler ve Öğrenciler
4. Sınıf Öğretmenler ve Öğrenciler
Branş Öğretmenleri
İngilizce Branş Öğretmenleri
IB Öğrenen Profili
Contents










PYP Coordinator’s Message
2013-2014 Programme of Inquiry
K1 & K2 & K3 Teachers and Students
Grade 1 Teachers and Students
Grade 2 Teachers and Students
Grade 3 Teachers and Students
Grade 4 Teachers and Students
Branch Teachers
English Branch Teachers
IB Learner Profile
İSTEK Kemal Atatürk Okulları
PYP Koordinatörü’nün Mesajı
Herkese merhaba, hepiniz İSTEK Kemal Atatürk Okulları PYP bülteninin 5. Sayısına hoş geldiniz!
PYP -İlk Yıllar programı- sunan bir IB Dünya Okulu olarak otorize olmamızdan bu yana tam bir yıl geçti.
PYP otorizasyon sertifikası ile ödüllendirildikten sonra esas maceramız başladı.Tüm
öğrencilerimiz için daha iyi bir eğitim sunuyoruz. Öğrencilerimiz daha bağımsız öğrenenler olmaya
başladılar. Öğrencilerimizi uluslararası fikirli, aktif, tutkulu ve ömür boyu öğrenen bireyler olma yolunda
ilerlediklerini görmek bizleri çok mutlu ediyor.
Öğrencilerimizi desteklemek adına bütün okul topluluğu çok sıkı çalışıyor. Ekim ayında Anaokulu
Müdürümüz ENKA Okulları’nda düzenlenen ‘3 – 5 yaş’ adlı PYP çalıştayına katıldı. 25-26 Ocak
tarihlerinde ise tüm öğretmenler okulumuzda gerçekleşen ‘Öğretme ve Öğrenme’ adlı kategori 2 PYP
Çalştayına katıldılar. 22 – 23 Mart tarihlerinde ise 4 öğretmenimiz Işıkkent Eğitim Kurumları’nda
Profesör Kathy Short tarafından yönetilecek olan ‘ PYP’de erken çocukluk ve ilk yıllar’ adlı konferansına
katılmak üzere İzmir’e gidecekler. Bu profesyonel gelişim fırsatları öğretmenlerimizin öğrencilerin
gelişimine destek olmaya yardımcı olması adına çok önemlidir.
PYP İlk Yıllar Programı ile ilgili sorularınız olursa lütfen bizlerle iletişime geçmekte tereddüt
etmeyin.
Saygılarımla,
Karolin Papazyan – PYP Koordinatörü
İSTEK Kemal Atatürk Schools
PYP Coordinator’s Message
Hello everybody and welcome to the fifth PYP newsletter for İSTEK Kemal Atatürk Schools!
It has been a year since we are officially authorized as an IB world School offering the Primary Years
Programme (PYP).
After being awarded with our certificate of authorization, our journey began. We are providing
better education for all our students. Our students have started to become more independent
learners. It is a pleasure for us to watch them becoming internationally minded, active, compassionate
and lifelong learners.
To support our students all school community is working very hard. In October our
Kindergarten Principal attended a PYP workshop at ENKA Schools on ‘ 3-5 year olds’.
On January 25-26 all teachers attended an in-school category 2 workshop on ‘Teaching and Learning’.
On 22-23 March four of our teachers will be travelling to join ‘ PYP Early Years and Primary Years
Conference’ at Işıkkent Schools which will be led by Professor Kathy Short. These professional
development opportunities are very important for teachers to help students develop.
If you have any questions pertaining to the Primary Years Programme, please do not hesitate to
contact us.
Kind Regards,
Karolin Papazyan – PYP Coordinator
İSTEK KEMAL ATATÜRK OKULLARI
2013-2014 PYP SORGULAMA PROGRAMI
ANAOKULU
Sınıf
Disiplinlerüstü Tema
Biz Kimiz
Başlık
Aileler
Ana fikir
Dünyadaki bütün aileler
arasında benzerlikler ve
farklılıklar vardır.
Duygular farklı yollarla ifade
edilebilir
Tarih
11.11.2013
06.12.2013
Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Duygular
Dünyanın İşleyişi
Canlılar
Büyümek ve sağlıklı
yaşamak için canlıların belli
ihtiyaçları vardır
Besinleri bilinçli şekilde
tüketmek bizim
sorumluluğumuzdur
24.02.2014
21.03.2014
Gezegeni Paylaşmak
Besinler
Disiplinlerüstü Tema
Biz Kimiz
Başlık
Kişisel Güvenlik
Ana fikir
Doğru kararlar vererek
güvende olurum
Tarih
11.11.2013
06.12.2013
Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Ses ve Hareketler
30.12.2013
24.01.2014
Dünyanın İşleyişi
Yaşam Döngüleri
Ses ve hareketler yardımıyla
duygu ve düşüncelerimizi
ifade ederiz
Yaşam döngülerden oluşur
Gezegeni Paylaşmak
Su
Su, yaşam ve canlılar için
önemli bir kaynaktır
07.04.2014
02.05.2014
30.12.2013
24.01.2014
K1
Sınıf
K2
Sınıf
Ana fikir
Dengeli seçimler
yapmak sağlıklı bir
yaşam sürmemizi sağlar
Yaşanılan çevreye gore
barınaklar kurulur.
07.04.2014
02.05.2014
24.02.2014
21.03.2014
Disiplinlerüstü Tema
Biz Kimiz
Başlık
Dengeli Seçimler
Tarih
Zaman ve Mekan Olarak Nrerdeyiz
Barınaklar
Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Oyunlar ve
Oyuncaklar
Oyun oynarak yeni
şeyler öğrenip
keşfederiz
23.12.2013
24.01.2014
Dünyanın İşleyişi
Karanlık & Aydınlık
10.02.2014
07.03.2014
Kendimizi Düzenleme Biçmimiz
Ulaşım
Gezegeni Paylaşmak
Çevreyi Koruma
Karanlık ve aydınlık
yaşadığımız dünya
üzerinde etkilidir
Bir yerden bir yere
gitmek için farklı ulaşım
yöntemleri kullanılır
Çevremizi koruma ve
geridönüşüm konusunda
sorumluluklarımız vardır
01.10.2013
01.11.2013
11.11.2013
06.12.2013
K3
24.03.2014
25.04.2014
12.05.2014
06.06.2014
İSTEK KEMAL ATATÜRK SCHOOLS
2013-2014 PYP PROGRAMME OF INQUIRY
KINDERGARTEN
Grade
Transdisciplinary Theme
Who We Are
Tıtle
Families
Central Idea
Families around the world
have similarities and
differences
Feelings can be expressed in
different ways
Date
11.11.2013
06.12.2013
How We Express Ourselves
Feelings
How the World Works
Living Things
Living things have certain
requirements in order to
grow and stay healthy
24.02.2014
21.03.2014
Sharing the Planet
Food
We need to consume food
in a responsible manner
07.04.2014
02.05.2014
Transdisciplinary Theme
Who We Are
Tıtle
Personal Safety
How We Express Ourselves
Sound &
Movement
Date
11.11.2013
06.12.2013
30.12.2013
24.01.2014
How the World Works
Life Cycles
Central Idea
I keep myself safe by
making the right decisions
Through sound and
movement, we can express
our ideas and feelings
Life is made up of cycles
Sharing the Planet
Water
Water is an essential
resource for life and living
things
07.04.2014
02.05.2014
30.12.2013
24.01.2014
K1
Grade
K2
Grade
Transdisciplinary Theme
Who We Are
Tıtle
Balanced Choices
Where We Are In Place And Time
Shelters
How We Express Ourselves
Games and Toys
By playing games, we
learn and discover new
things
23.12.2013
24.01.2014
How The World Works
Light and Dark
Light and dark impact
the world we live in
10.02.2014
07.03.2014
How We Organize Ourselves
Transport
To get from one place to
another, different
methods of
transportation can be
used
24.03.2014
25.04.2014
Sharing The Planet
Enviroment
We are responsible for
the protection of our
environment
12.05.2014
06.06.2014
K3
Central Idea
Making balanced
choices helps us to lead
healthy lives
We construct shelters
according to our
circumstances
24.02.2014
21.03.2014
Date
01.10.2013
01.11.2013
11.11.2013
06.12.2013
İSTEK KEMAL ATATÜRK OKULLARI
2013-2014 PYP SORGULAMA PROGRAMI
İLKOKUL
Sınıf
Disiplinlerüstü Tema
Biz Kimiz
Başlık
Arkadaşlıklar
Zaman ve Mekan Olarak Nrerdeyiz
Seyahatler
Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Hikayeler ve
Yaratıcılık
Hikayeler hayal gücü ve
yaratıcılığımızın
ifadesidir
16.12.2013
24.01.2014
Dünyanın İşleyişi
Katı, Sıvu ve Gazlar
Maddeler ve
malzemeler çok farklı
şekillerde kullanılabilir
ve geri dönüştürülebilir
10.02.2014
14.03.2014
Kendimizi Düzenleme Biçmimiz
Çalışma Alanları
Toplumun ihtiyaçlarının
karşılanmasında her
mesleğin bir rolü vardır
17.03.2014
25.04.2014
Gezegeni Paylaşmak
Yaşam Alanları
Farklı yaşam alanları
farklı ihtiyaçlar doğurur
05.05.2014
17.06.2014
Disiplinlerüstü Tema
Biz Kimiz
Başlık
Sağlıklı Yaşam
Biçimleri
Tarih
Zaman ve Mekan Olarak Nrerdeyiz
Kişisel Geçmiş
Ana fikir
Sağlıklı seçimler daha
kaliteli bir yaşam
sürmemizi sağlar
Bireylerin deneyimleri
kim olduklarını ve kim
olacaklarını üzerinde
etkilidir
Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Kutlamalar
İnsanlar değişik
nedenlerle farklı
şekillerde kutlamalar
yaparlar
17.03.2014
25.04.2014
Dünyanın İşleyişi
Binalar ve Yapılar
Farklı malzemeler
kullanılarak binalar
belirli şekillerde inşa
edilir
16.12.2013
24.01.2014
Kendimizi Düzenleme Biçmimiz
Kurum ve Kuruluşlar
Kurum ve kuruluşlar
sosyal ve ekonomik
nedenlerle kurulurlar
10.02.2014
14.03.2014
Gezegeni Paylaşmak
Sınırlı Kaynaklar
Sınırlı kaynakları
korumak için geri
dönüşümde
bulunmalıyız
05.05.2014
17.06.2014
1.Sınıf
Sınıf
2.Sınıf
Ana fikir
Tavır ve davranışlarım
arkadaşlarımla olan
ilişkileirmi etkiler.
Farklı yerlere seyahat
etmek bize farklı
kültürleri ve çevreleri
keşfetme fırsatı verir
Tarih
16.09.2013
01.11.2013
04.11.2013
13.12.2013
16.09.2013
01.11.2013
04.11.2013
13.12.2013
İSTEK KEMAL ATATÜRK OKULLARI
2013-2014 PYP SORGULAMA PROGRAMI
İLKOKUL
Sınıf
3.Sınıf
Sınıf
4.Sınıf
Disiplinlerüstü Tema
Biz Kimiz
Başlık
Vücut Sistemleri
Ana fikir
Vücut sistemleri
yaşamımızı etkiler.
Tarih
Zaman ve Mekan Olarak Nrerdeyiz
Keşifler
Keşifler yeni anlayışlar
geliştirir
04.11.2013
13.12.2013
Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Görsel Betimleme
Görsel betimleme
kendimizi ifade
etmemizi sağlar.
16.12.2013
24.01.2014
Dünyanın İşleyişi
İcatlar
İcatlar bireysel yaşam
biçimlerimizi ve
yaşadığımız dünyayı
etkiler
05.05.2014
17.06.2014
16.09.2013
01.11.2013
Kendimizi Düzenleme Biçmimiz
Pazar Alanları
Yaptığımız seçimler yerel
ve uluslararası ticareti
etkiler
10.02.2014
14.03.2014
Gezegeni Paylaşmak
Ekosistemler
Bütün ekosistemler bir
şekilde birbirleri ile
bağlantılı olup etkileşim
içindedirler
17.03.2014
25.04.2014
Disiplinlerüstü Tema
Biz Kimiz
Başlık
İnançalr ve Değerler
Tarih
Zaman ve Mekan Olarak Nrerdeyiz
Göç
Ana fikir
Milli değerlerimize sahip
çıkarak farklı inançlara
saygı duyarız
Canlılar farklı
nedenlerden dolayı göç
ederler
Kendimizi İfade Etme Yollarımız
Enerji
Gündelik yaşamın
devamı için fiziksel
kuvvetlere ihtiyaç vardır
Dünyanın İşleyişi
Medya
Yerel ve Küresel
iletişimde basın rol
oynar.
Kendimizi Düzenleme Biçmimiz
Devlet Sistemleri
Devlet sistemleri
insanların yaşayışında
etkilidir.
Gezegeni Paylaşmak
Barış ve Çatışma
Çatışmalara barışçıl
çözümler bulmak daha
uyumlu bir dünya yaratır
16.09.2013
01.11.2013
04.11.2013
13.12.2013
16.12.2013
24.01.2014
10.02.2014
14.03.2014
17.03.2014
25.04.2014
05.05.2014
17.06.2014
İSTEK KEMAL ATATÜRK SCHOOLS
2013-2014 PYP PROGRAMME OF INQUIRY
PRIMARY SCHOOL
Grade
Transdisciplinary Theme
Who We Are
Tıtle
Friendships
Where We Are In Place And Time
Journeys
How We Express Ourselves
Stories and
Imagination
How The World Works
Solid, Liquid and Gas
How We Organize Ourselves
Work Places
Sharing The Planet
Habitats
Different habitats
provide different needs
05.05.2014
17.06.2014
Transdisciplinary Theme
Who We Are
Tıtle
Healthy Lifestyles
Date
Where We Are In Place And Time
Personal Histories
How We Express Ourselves
Celebrations
How The World Works
Buildings and
Structures
How We Organize Ourselves
Organizations
Central Idea
Healthy choices help us
to have a better quality
of life
An individual’s
experiences affect who
they are and who they
become
People celebrate for
different reasons and in
a variety of ways
Using different
materials, building can
be constructed to a
specific design
Organizations are
established for social
and economic purposes
Sharing The Planet
Finite Resources
Grade
1
Grade
Grade
2
Central Idea
My attitudes and
behaviour can affect my
relationship with friends
Travelling to different
places gives us the
opportunity to discover
other cultures and
environments
Stories are an
expression of our
creativity and power of
imagination
Materials can be used
and recycled in many
different ways
Each job has a role to
meet the needs of
society
In order to conserve
finite resources, we
must recycle
Date
16.09.2013
01.11.2013
04.11.2013
13.12.2013
16.12.2013
24.01.2014
10.02.2014
14.03.2014
17.03.2014
25.04.2014
16.09.2013
01.11.2013
04.11.2013
13.12.2013
17.03.2014
25.04.2014
16.12.2013
24.01.2014
10.02.2014
14.03.2014
05.05.2014
17.06.2014
İSTEK KEMAL ATATÜRK SCHOOLS
2013-2014 PYP PROGRAMME OF INQUIRY
PRIMARY SCHOOL
Grade
Transdisciplinary Theme
Who We Are
Tıtle
Body Systems
Central Idea
Body systems affect our
lives
Where We Are In Place And Time
Explorations
How We Express Ourselves
Visual Imagery
Exploration leads to
discovery and develop
new understandings
Visual imagery provides
us to describe ourselves
How The World Works
Inventions
Grade
3
Grade
Grade
4
Inventions have an
impact upon individual
lifestyles and the world
around us
Date
16.09.2013
01.11.2013
04.11.2013
13.12.2013
16.12.2013
24.01.2014
05.05.2014
17.06.2014
How We Organize Ourselves
Market Places
The choices we make
influence local and
global trade
10.02.2014
14.03.2014
Sharing The Planet
Ecosystems
All ecosystems are
connected and affected
in some way
17.03.2014
25.04.2014
Transdisciplinary Theme
Who We Are
Tıtle
Beliefs and Values
Date
Where We Are In Place And Time
Migration
Central Idea
Upholding our national
values, we can respect
other beliefs
Living beings migrate
due to different reasons
How We Express Ourselves
Media
How The World Works
Energy
16.09.2013
01.11.2013
04.11.2013
13.12.2013
Media plays an
important role in local
and global
communications
Everyday life requires
some unseen physical
forces to function
16.12.2013
24.01.2014
17.03.2014
25.04.2014
How We Organize Ourselves
Governing Systems
Governing systems are
effecive on people’s
lives
Sharing The Planet
Peace and Conflict
Finding peaceful
solutions to conflict
leads to a more
harmonious world
10.02.2014
14.03.2014
05.05.2014
17.06.2014
K1 & K2 & K3
İSTEK KEMAL ATATÜRK SCHOOLS
IB Öğrenen İLKELİ Profili bireye doğruyu göstererek, yeni ve adaletli kararlar
almasına, bir sonraki adımda daha iyi ve doğru ilerlemesinde, yol gösterici
olduğunu düşünmekteyim. Birey ilkeli olduğu sürece kendisine ve insanlığa
yararlı olarak düşünen, duyarlı, iletişim kuran, riski göze alan, dengeli, açık
görüşlü ve diğer profilleri de gerçekleştirmiş olacaktır.
Neslihan Kaplan - Serçeler Sınıf Öğretmeni
IB Öğrenen “İletişim Kuran” profili bilgileri, düşünceleri, yaratıcı
bir şekilde kendimize güvenerek ve çeşitli iletişim yollarıyla ifade
edebildiğimi düşünmekteyim.
Sevim Karaca – Serçeler Sınıf Öğretmeni
Duyarlı
profilini
seçiyorum.
Çünkü
hayvanlara yardım etmeyi, insanlara
yardım etmeyi çok severim. Hayvanlar eğer
hasta olursa onları doktora götürürüm.
Duyarlı olmayı severim.
DURU YUNUSLAR-Serçeler Sınıfı Öğrencisi
Ben ilkeliyim çünkü doğru olmayan
davranışları yapmıyorum.
KARAN GÜNEŞ- Serçeler Sınıfı Öğrencisi
Kendimi en güçlü hissettiğim Profil, ‘Duyarlı’ IB Öğrenen profilidir. Yaşam
boyunca canlıların ihtiyacı olan gereksinim ve değerleri benimseyerek, toplum
içerisinde bu gereksinimleri olumlu bir şekilde karşımızdakilere kazandırmaktır.
Banu Topaloğlu –Martılar Sınıf Öğretmeni
Erken yatıyorum dinleniyorum. Sağlıklı olmak için
spor yapıyorum. Meyve, sebze yiyorum. Kendime
iyi bakıyorum. Dengeliyim.
Öğretmenim soru sorunca arkadaşlarımın
düşüncelerini dinliyorum. Açık görüşlüyüm.
Efe Yılmaz - Martılar Sınıfı Öğrencisi
Kendimi en güçlü gördüğüm IB öğrenen profil özelliği “İletişim Kuran” dır.
Çünkü her zaman duygu, düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla
başkalarına aktarılmasını çok seviyorum. İnsanlar arası empati kurmayı
önemsiyorum.Herkes ile bilgi alışverişi yaparak kendimi bu konuda
geliştirdiğime inanıyorum.
Aslıhan Bozkurt – K2 Leylekler Sınıf Öğretmeni
K
K1 & K2 & K3
İSTEK KEMAL ATATÜRK OKULLARI
Arın Demir İNAN - Martılar Sınıfı Öğrencisi
Kendimi en güçlü gördüğüm IB öğrenen profil özelliği “Açık Görüşlü” dür.
Çünkü her zaman başka kişilerin düşüncelerine saygı duyarak, onların
görüşlerini de önemsiyorum. Başkalarının düşüncelerini de paylaşarak farklı
düşünceleri dinlememin, kendimi her alanda daha da geliştirmemi sağladığını
düşünüyorum.
K1 & K2 & K3
İSTEK KEMAL ATATÜRK SCHOOLS
Kübra Karaca – Leylekler Sınıfı Öğretmeni
Arkadaşlarıma her zaman yardım ederim.
Hayvanları çok severim. Onlara yemek veririm.
Hayvanlara çok iyi davranırım. Ben duyarlı
biriyim.
Beren Topaloğlu - Leylekler Sınıfı Öğrencisi
Ben
bildiklerimi
arkadaşlarıma
anlatıyorum.
Onlarla
konuşup
öğrenmelerine
yardım
ediyorum.
İletişim kuruyorum.
Eren Karaman – Leylekler Sınıfı Öğrencisi
Kendimi en güçlü gördüğüm IB Öğrenen Profili araştıran ve sorgulayandır.
Nedeni ise; araştırma ve sorgulamayı yaşamımın her noktasında kullanmayı
tercih etmemdir. Araştırma ve sorgulama gerektiren esaslarda tüm becerilerimin
gelişmesine, öğrenmede bağımsız olamama yardımcı olmaktadır. Ayrıca
sorgulama ve araştırmayı etkin olarak kullanmaktan zevk almaktayımlay Tufan.
Kendimi en güçlü gördüğüm IB Öğrenen Profili iletişim kurandır.
Nedeni ise; Bilgi ve düşüncelerimi birden fazla dilde yaratıcı
biçimde, kendime güvenerek, çeşitli iletişim yollarıyla algılayarak
ifade etmeme yardımcı olmaktadır. Başkalarıyla etkin ve istekli
iletişim kurarak çalışmaktan zevk almaktayım.
Gamze Tezbaşaran – K3 Papağanlar Sınıfı Öğretmeni
Kendimi en güçlü gördüğüm IB Öğrenen Profili
İlkelidir. Nedeni ise; derslerimi dinleyerek doğru
olanı yapıyorum.
Nehir Eren – K3 Papağanlar Sınıfı Öğrencisi
Kendimi en güçlü gördüğüm IB Öğrenen Profili
Dengelidir. Nedeni ise; kendimi sağlıklı ve güçlü
hissetmek istememdir.
K
K1 & K2 & K3
İSTEK KEMAL ATATÜRK OKULLARI
Sevilay Tufan – K3 Papağanlar Sınıfı Öğretmeni
Ayça Neval Yalçın - K3 Papağanlar Sınıfı Öğrencisi
İdil Ayyürek – 1A Sınıf Öğretmeni
Grade 1
İSTEK KEMAL ATATÜRK SCHOOLS
Toplumun duyarlı olması bireylerinin duyarlı olmasıyla başlar. Bu bakımdan benim için
duyarlı olmak ve devamında duyarlı bireyler yetiştirmek önemlidir. Topluma karşı nasıl daha
faydalı olabileceğini , etrafındaki sorunları nasıl çözebileceğini düşünmek ve bunun için
araştırma yapmaksa duyarlı olmanın en önemli unsurudur. Hepimiz üzerimize düşen görevi
yaparsak dünyayı içinde yaşanması daha güzel bir yer olarak değiştirme fırsatı
yakalayabiliriz. Bu felsefeye inanan bir birey olarak öğrencilerime örnek olduğumu
düşünüyorum.
Duyarlıyım.Ses olduğunda önce elimi ben kaldırırım; çünkü
arkadaşlarımın dersi dinlemesini ve öğrenmesini istiyorum.
Gün Bilge Işıdı - 1-A
Bilgiliyim; çünkü öğretmeni dinlemek çok güzel bir şey.
Bilgide yarışmayı seviyorum.
Güz Çakmak - 1-A
Riski göze alırım. Harfleri çizerken yanlış
yapmaktan korkmam.
Melis Mert – 1A
İlkeliyim; 39 yıllık meslek hayatımda çok dürüst ve adil oldum.
Çevremdeki insanlara hak ettikleri saygıyı gösterdim ve
göstermeye devam ediyorum.
Yaşadığım her alanda kurallara uymaya gerekli özeni gösteririm.
Şengül Ekinci – 1B Sınıf Öğretmeni
Öğrendiklerimi arkadaşlarımla paylaşmaktan
zevk alıyorum.
Naz Özdağlar – 1B
İletişim Kuran öğrenen profiline kendimi yakın hissediyorum. Çünkü
başkalarının fikirlerine saygı duyup önem vermek gerektiğini ve bunun iletişimin
en önemli parçası olduğunu düşünüyorum.
Kübra Aksu – 1C Sınıf Öğretmeni
Duyarlıyım çünkü arkadaşlarıma
yardım ediyorum.
Araştıran- sorgulayanım. Çünkü, herşeyi
sormayı seviyorum.
K
1.Sınıf
İSTEK KEMAL ATATÜRK OKULLARI
Duyarlıyım. Ben her hayvanı korururum. Çevreyi
temiz tutar ve korurum. BÜtün arkadaşlarıma iyi
davranır ve yardımseverim.
Ben araştıran sorgulayanım. Çünkü devamlı
Zeynep Atalay – 1B
araştırırım. Yeni bilgiler öğrenmeyi seviyorum.
Azra Eren -1C
Berrak Özdemir – 1C
Açık görüşlüyüm. Gerek öğretmenlerle gerekse öğrencilerle olan ilişkilerimde
farklılıklara ve farklı görüşlere her zaman saygı gösteririm. Farklılıkların
hayatımıza çeşitlilik ve renk kattığını düşünüyorum.
Duyarlıyım çünkü doğayı ve herşeyi temiz tutuyorum
ve duyarlı davranıyorum.
Bahar İkizoğulları - 2A
İlkeliyim, çünkü kurallara uyduğum, herşeyi
kurallarına göre yaptığım için.
Grade 2
İSTEK KEMAL ATATÜRK SCHOOLS
Merve Saka – 2A Sınıf Öğretmeni
Ece Sürer - 2A
Öğrenmeye sürekli istek duyduğum için kendimde en
güçlü gördüğüm özellik araştıran – sorgulayan.
Şahinde Köksal – 2A Sınıf Öğretmeni
Ben 2-B Sınıfından Ege SÜREL.Temaları işlerken AraştırıpSorguluyorum .Öğrenirken araştırmanın bizim için çok zevkli
ve gerekli olduğunu görüyorum.
Ege Sürel – 2B
Ben temaları işlerken Açık görüşlüyüm.Çünkü
başkalarının önerilerine,fikirlerine ve eleştirilerine
saygı duyuyorum.
Ben dönüşümlü düşünen profiline yakınım; çünkü önceki öğrenmelerin yeni
öğrenilecekler üzerinde son derece kolaylaştırıcı olduğuna inanıyorum. Yeni
karşılaştığım bir kavramla ilgili olarak da “Bu kavrama yakın anlamlarda başka
neler biliyorum?” diye düşünmeden edemiyorum. Bu öğrenmeyi keyifli hale de
getiriyor!
İlkay ÇAKMAK – 2C Sınıf Öğretmeni
Ben ilkeli bir öğrenciyim. Her görevimi zamanında yerine
getiririm. Getirmeyen arkadaşlarımı da uyarırım. Anasınıfına
giderken “ilkeli” ödülü almıştım.
Ayşe Naz ADANUR – 2C
Ben araştıran ve sorgulayan öğrenen profiline yakınım.
Mesela dinozorlar konusunu anaokulundan beri merak
ediyordum. Okuma yazma öğrenince hemen
dinozorlarla ilgili araştırma yapmaya başladım.
K
2.Sınıf
İSTEK KEMAL ATATÜRK OKULLARI
Meliha Melis YUNUSLAR - 2B
Umay ÖZGÜNER – 2C
Ömür boyu öğrenmeye inanırım. Daha iyi bir dünya yaratmaya
katkıda bulunmak isterim. Araştıran – sorgılayanım.
Evdeki ayakkabı boya sandığımda, gelen misafirlerin ayakkabılarını
boyayarak para alıyorum.Biriktirdiğim paralarla ihtiyacı olan insan ve
hayvanlara yardım ederek duyarlı davranıyorum.
Alp Duras – 3A
Riski göze alanım ,çünkü cimnastiğe başlarken çok
tehlikeli hareketler olduğunu bildiğim halde riski göze
alarak yapıyorum.
Grade 3
İSTEK KEMAL ATATÜRK SCHOOLS
Nevin DÜNDAR – 3A Sınıf Öğretmeni
Deniz Bayçın – 3A
Benim kendimi en güçlü hissettiğim öğrenen profilim ''
Araştıra- Sorgulayan'' bir kişi olmam. Gerçekten çok meraklı
bir insanımdır. Bilmediğim şeyleri hemen araştırırım.
Okuduğum kitapları,yazıları makaleri sorgular,üzerinde çok
düşünürüm.
Serpil SANCAK – 3B Sınıf Öğretmeni
Dengeli biriyim.sağlıklı beslenirim,düzenli spor yaparım.ÇÜNKÜ
SPORU VE SAĞLIKLI OLMAYI SEVİYORUM.
Derin Ada Bozyayla – 3B
Arkadaşlarımın yaptığı kötü eleştirilere üzülmem. Açık
görüşlüyüm.
Ben dönüşümlü düşünen biriyim. Yaptığım her işin sonucunu düşünür,
eksiklerim varsa tamamlar, daha iyi bir sonuç almak için gerektiğinde
herşeyi yeniden planlarım.
Mehtap AĞIRMAN – 3C Sınıf Öğretmeni
Ben iyi bir iletisim kuranim cunku sorunlarimi kolayca anlatip,
arkadaslarimin sorunlarini onlari uzmeden cozebiliyorum.
Berfin Ustabaş – 3C
Bence ben duyarli biriyim çünkü herkesi yardim
ediyorum ve kurallara uyuyorum.
Melis Tuntaş – 3C
Bence ben arastiran sorgulayan biriyim.Her seyi arastiriyorum
ve aileme soruyorum.
Zeynep Dila Kibar – 3C
K
3.Sınıf
İSTEK KEMAL ATATÜRK OKULLARI
Orhun Ergün – 3B
Doğruluk,dürüstlük,adalet duygusunu barındıran ilkeli profili kendi kişiliğime
uymaktadır. Bulunulan ortamın kurallarına uymak önce kendimize, sonra
çevremizdekilere saygı göstermektir. İlkeli olmak; tarafsızlığı ,paylaşımcılığı,
adalet duygusunu, verimli çalışmayı beraberinde getirir.
Grade 4
İSTEK KEMAL ATATÜRK SCHOOLS
Canan YORULMAZ – 4A Sınıf Öğretmeni
Ben “RİSKİ GÖZE ALAN “ım.Çünkü yeni şeyleri denemeye korkmam.Mesala
görev almaktan çekinmem.Yeni yemekleri denemeyi severim.Risk aldığımda
olmazsa üzülmem.
Kendimi en yakın hissettiğim IB profili “DÜŞÜNEN”dir.Çünkü
sorunlara çözüm bulmayı seviyorum.Onları anlamaya çalışıp
İdil İRA – 4A
çözüm üretirim.
Duru DARILMAZ - 4A
Bir değirmen misali, pek çok yaşantımı bir diğer ürüne
dönüştürüp, yeni ürünler ve fikirler vermesi için hayatıma eklerim.
Yaşadığım ve yaşattığım her durumu akıl ve mantık süzgeçimden
geçiririm. Yenilenerek devam ederim. Ben dönüşümlü düşünen bir
öğretmenim.
Margrit YEŞİLTEPE – 4B Sınıf Öğretmeni
Bence benim en güçlü yönüm ilkeli oluşum
çünkü tanıdığım ve tanımadığım kişilere yalan
söylemem, adaletli davranırım.
Evde annem yorgun, hasta vb.
İbrahim Ege ÇETİNKAYA – 4B
durumlarda kardeşim Poyraz’ın ödevlerini
yaptıramaz. Ben de anneme yardımcı olup Poy
raz’a ödevini yaptırırım. Ben duyarlı biriyim.
İlkeliyim. Herkese karşı adilim ve haksızlığa karşı dururum. Kuralların insanların
yaşamını kolaylaştırdığını , ilişkileri saygı çerçevesine taşıdığını savunurum. Adil olmanın
en büyük erdem olduğuna inanırım.
Füsun SIRMACI – 4C Sınıf Öğretmeni
Ben riski göze alanım. Bir şeyi yapmayı kafama
koyduğumda asla vazgeçmem. İstediğimi elde etmek için
denemeye devam ederim.
Ben ilkeliyim. Çevremdeki herkese karşı dürüst ve
Berk GÜDEN – 4C
adilim.Her türlü kurala uyar, saygı gösteririm.İlkeli
olmaktan ve ilkeli davranmaktan zevk alırım.
K
4.Sınıf
İSTEK KEMAL ATATÜRK OKULLARI
Didar Azra Nur – 4B
Selin YÜCEL – 4C
İSTEK KEMAL ATATÜRK KİNDERGARTEN K1 & K2 & K3
I think Principled profile attribute helps people to find the right way, to take fair
decisions and take better steps forward. As long as you are principled you can
show the other IB learner profile attributes like thinker, caring, communicator,
risk taker, balanced and open minded.
Neslihan Kaplan – Sparrows Class Teacher
I am communicator. I think I can express my ideas and
knowledge confidently by various communication ways.
Sevim KARACA – Sparrows Class Teacher
I am caring because I like helping animals
and people. If the animals get ill, I take
them to vet. I like being caring.
I am principled because I don’t do bad
behaviours.
KARAN GÜNEŞ- Sparrows Student
DURU YUNUSLAR - Sparrow Student
The IB Learner Profile that I feel the strongest is ‘Caring’. It is to make people
gain the requirements positively by adopting those requirements and values
that living things need during life.
Banu Baran – Seagulls Class Teacher
I go to sleep early and have a rest. I exercise to be
healthy. I eat fruits and vegetables. I look after
myself.
I listen to my friends’ ideas when my teacher
asks a question.
Efe YILMAZ – Seagulls Student
Arın Demir İNAN – Seagulls Student
.
My strongest IB Learner Profile is ‘Communicator’. Because, I like to transfer
Efe Yılmaz (öğrenci)
all types of feelings, thoughts and knowledge to people in this respect. I care
to have empathy between people I think I improve myself more by sharing
knowledge and ideas with everyone.
Aslıhan BOZKURT – Storks Class Teacher
İSTEK KEMAL ATATÜRK KİNDERGARTEN K1 & K2 & K3
My strongest IB learner profile attribute is open minded. Because I always
repect other people’s ideas. I think listening to different ideas than mine
helps me to improve myself in all aspects.
Kübra Karaca – Storks Class Teacher
I tell what I know to my friends. I talk
to them and help them learn.
EREN KARAMAN - Storks Student
I always help my friends. I love animals. I feed
the animals. I am nice to animals. I am caring.
Beren Topaloğlu - Storks Student
IB Learner Profile that I feel strongest is Inquirer, because I prefer to use
inquiryin every step of my life. Inquiry helps to develop my skills and to be
independent on learning. Also , I like to use inquiry actively.
Sevilay Tufan – Parrots Class Teacher
IB Learner Profile that I feel strongest is communicator, because
it helps me to express my thoughts and knowledge in other
languages creatively with various communication ways.
Gamze Tezbaşaran – Parrots Class Teacher
IB Learner Profile that I feel strongest is
principled, because I do my best by listening to
my teachers.
Nehir Eren – Parrots Student
IB Learner Profile that I feel strongest is balanced,
because I want to feel myself healthy and strong.
Ayça Neval Yalçın – Parrots Student
İSTEK KEMAL ATATÜRK PRIMARY SCHOOL GRADE 1
A caring community comes with caring people. At this point being caring and training
children to be caring is important to me. The primary matter of being caring is thinking and
inquiring on how to be more helpful to community and how to solve problems .We can have
the opportunity to create a better world if everybody carries out their own responsibilities.
As a person who believes in this philosophy I think that I set a good role model to my
students.
İdil Ayyürek – 1A Class Teacher
I am caring. I am the first one to raise my hand when it is
noisy, because I want my friends to concentrate on their
learning.
I am knowledgeable because listening to the teacher is
something very nice. I like competing in knowledge.
Gün Bilge Işıdı - 1-A
Güz Çakmak 1-A
İdil Ayyürek – 1A Class Teacher
I am a risk taker. I don’t have fears when I draw
the letters.
Melis Mert – 1A
I am principled.I have been fair and honest for 39 years in my
professional life. I respect people. I try to follow the rules in all
areas I live.
I am caring. I protect all animals. I
Şengül Ekinci – 1B Class Teacher
Keep the enviroment clean and I protect it.
I am nice to my friends. I am helpful.
I am inquirer because I always inquire things . I
Zeynep Atalay – 1B
like learning new things. I enjoy sharing the
things I’ve learned with my friends.
Naz Özdağlar – 1B
I feel myself closer to communicator attribute of the learner profile. Because
we need to respect other people’s ideas and I think this is the most important
element of communication.
Kübra Aksu – 1C Class Teacher
I am caring because I help my
friends.
I am inquirer because I like asking everything..
Berrak Özdemir – 1C
Azra Eren -1C
İSTEK KEMAL ATATÜRK PRIMARY SCHOOL GRADE 2
I am open minded. I repect different ideas in my relations with both teachers
and students. I believe that diffences give a novel touch to our lives..
Merve Saka – 2A Class Teacher
I am caring because I keep the enviroment and all
other things clean. I
I am principled because I follow the rules.
Bahar İkizoğulları 2A
Ece Sürer 2A
IB Learner profile that I feel the strongest is İnquirer
because I always have a desire to learn.
Şahinde Köksal – 2A Class Teacher
I am Ege Sürel from 2B. I inquire things when I am working
on a theme. I think inquiry is fun and it is necessary to learn.
Ege Sürel – 2B
I am open minded because I respect other people’s
suggestions, ideas and criticisms.
Meliha Melis YUNUSLAR - 2B
I feel myself closer to reflective attribute of the learner profile because I believe that
things I’ve learnt before helps new learnings to be easier.When I come across with
something new I can’t stop thinking ‘ what similar things do I know about this
concept’ and this questioning makes learning more joyous.
İlkay ÇAKMAK – 2C Class Teacher
I am a principled student. I fullfill my responsibilities on time and I
warn my friends who don’t. When I was in kindergarten I got a
prize for being principled.
Ayşe Naz ADANUR – 2C
I feel myself closer to inquirer attribute. I was
wondering about the dinosaurs since I was in
Kindergarten. I started researching on dinosaurs as I
learnt how to read and write.
Umay ÖZGÜNER – 2C
İSTEK KEMAL ATATÜRK PRIMARY SCHOOL GRADE 3
I believe in lifelong learning. I want to help to create a better
world. I am an inquirer.
Nevin DÜNDAR – 3A Sınıf Öğretmeni
I polish the shoes of guests who visit us and I collect the money I get
from them. With the money I collect I help people and animals who
need . I think that I am caring..
I am a risk taker.I take risk. When I started gymnastics I
Alp Duras – 3A
knew that there are some dangerous movements. I take
the risk and I do gymnastics althouhgh I know the risk.
Deniz Bayçın – 3A
My strongest IB Learner Profile attribute is inquirer. I am
really a very curious person. I search for things I don’t know.
I think on the books, articles I read.
Serpil SANCAK – 3B Class Teacher
I am balanced. I eat healthy and exercise regularly because I love
sport and being healthy.
I am not sad about my friends’ negative criticisms. I am
open-minded.
Derin Ada Bozyayla – 3B
Orhun Ergün – 3B
I am reflective.I consider the consequences of everything I do, I
provide what is necessary and I plan everything again if it is necessary
to take a better result.
Mehtap AĞIRMAN – 3C Class Teacher
I am a good communicator because I can tell my problems
easily and solve my friends’ problems without making them
sad.
I think I am caring because I help everyone and I
Berfin Ustabaş – 3C
follow the rules.
Melis Tuntaş – 3C
I think I am an inquirer. I inquire everything and ask my
family.
Zeynep Dila Kibar – 3C
İSTEK KEMAL ATATÜRK PRIMARY SCHOOL GRADE 4
Being principled means being honest and fair and it fits my personality.
Following the rules is showing respect first to ourselves then to others.
Being principled brings objectivity, sharing, being fair and working
effectively.
Canan YORULMAZ – 4A Class Teacher
I am a risk taker because I am not afraid of trying new things. For example I
like taking responsibility. I like trying new food. If I am not successful When I
take a risk and try something new, I don’t get sad.
İdil İRA – 4A
I feel myself closer to ‘Thinker’ attribute of the IB Learner
Profile. Because I like finding solutions to problems. I try to
understand them and find solutions.
Duru DARILMAZ – 4A
I add new experience to my background to create new ideas and new
views. I strain my experience and living situation and go on renewing. I
am a reflective teacher.
My mum can not help my brother Poyraz with
his homework when she is tired, sick, etc. I can
help Poyraz with his homework when my mum
can not. I am a caring person.
Margrit YEŞİLTEPE – 4B Class Teacher
The IB Learner Profile that I feel the closest is
principled; because I do not lie to people. I am
fair.
İbrahim Ege ÇETİNKAYA – 4B
Didar Azra Nur – 4B
I am principled. I am fair to everybody and I resist on injustice. I claim that rules
make life easy for people and put relations within the framework of respect. I
believe that being fair is the biggest virtue.
Füsun SIRMACI – 4C Class Teacher
I am a risk-taker. I do not give up what I had decided to do.
I try to get what I want.
Berk GÜDEN – 4C
I am principled. I am honest and fair to everybody. I
follow the rules and respect. I enjoy being principled and
acting in a principled way.
Selin YÜCEL – 4C
Kendimi en güçlü gördüğüm IB Öğrenen Profili Araştıran Sorgulayan’dır.
Bilgisayar öğretmeni olarak araştırma ve sorgulama olmazsa teknoloji çağının
gerisinde kalınacağını düşünüyorum.
Okşan Şendil – Bilgisayar Öğretmeni
Doğru ve etkili iletişim kurarak insanların her türlü sorununun çözülebileceğini
düşünüyorum. Bu nedenle Kendimi en güçlü gördüğüm IB Öğrenen Profili
Özelliği iletişim kuran dır.
Emine Deveci – Beden Eğitim Öğretmeni
Baska insanlarla oldukca rahat bir sekilde iletisim kurabilirim, kendimi, iletisim
becerilerim sayesinde ifade edebilir ve fikirlerimi paylasabilirim. Muziksel
kimligimin iletisim kurmamda etkisi oldugunu dusunuyorum, sanat insanlari daha
iyi anlamamı ve iletisim kurmamı sağlıyor.
Garip Mansuroğlu – Müzik Öğretmeni
Kendimde gördüğüm en güçlü öğrenen profili özelliği iletişim kuran ; her girdiğim
sosyal ortam yada birebir ilişkilerde sıkıntı çekmeden iletişim kurabiliyorum ve
karşımdakileri iyi gözlemleyebiliyorum.
Nagihan Adaş – Resim Öğretmeni
The IB learner profile that I feel the strongest is inquirer , because i think that we
get out of date without inquiry.
Okşan Şendil – IT Teacher
I think people can solve the problems with accurate and effective
communication. Therefore, I feel my strongest IB Learner Profile is
communicator.
Emine Deveci – PE Teacher
I can communicate with people very easily,I can express myself and share my
ideas with my communication skills. I think that my musician identity has an
effect on my communication. Art helps me to understand and communicate with
people better.
Garip Mansuroğlu – Music Teacher
My strongest learner profile attribute is communicator. I can communicate easily
in all social mediums and personal relationships. I can observe people well.
Nagihan Adaş – Art Teacher
Ben açık görüşlüyüm çünkü başkalarının görüşlerine saygı duyarım. Farklılıkların
dünyamızı zenginleştirdiğine inanırım. Bilirim ki insanlar farklıdır ve farklı
görüşlere sahiplerdir. Bu da bizim olaylara farklı bakış açılarıyla bakmamıza,
keşfetmemize ve yaratmamıza tardımcı olur.
Karolin Papazyan – PYP Koordinatörü / İlkokul İngilizce Zümre Başkanı
Ben araştıran sorgulayanım. Her zaman öğrencilerimi meşgul kılacak yeni
yollar ararım. Onları etraflarındaki dünya hakkında meraklı olmaya teşvik
ederim. Neden? Nasıl? Ne zaman? Nerede? gibi soruları kendi kendilerine
sorarak öğrenciler eleştirel düşünme becerilerini geliştirirler ve bu da
onların hayat boyu öğrenen bireyler olmalarına olanak sağlar.
Claire Jones – İngilizce Öğretmeni
Kendimi IB Öğrenen Profillerinden dönüşümlü düşünen
olarak görüyorum; çünkü her zaman yapmış olduğum
şeyleri geriye dönüp düşünürüm.
Pelin Nigiz – İngilizce Öğretmeni
Kendimi
en güçlü gördüğüm IB Öğrenen Profil özelliği
Claire Jones – English Language Teacher
düşünen’dir. Çünkü sorunların çözümü için farklı bakış
açılarını bulmaya çalışırım.
Betül Kırım – İngilizce Öğretmeni
Açık görüşlü olduğumu düşünüyorum çünkü kendi
kültürümüe değer verdiğim gibi başka insanların
değerlerine ve bakış açılarına da saygı duyarım.
İyi iletişim kuran bir kişi olduğumu
düşümüyorum çünkü kendimi birden fazla
dilde, kendimden emin olarak ifade
edebiliyorum. Ayrıca iyi bir dinleyiciyimdir.
Eleonoura Tynaz – İngilizce Öğretmeni
Farzaneh Khakzad – İngilizce Öğretmeni
İlkeli biriyim. Kurallara uyarım ve disiplinliyim. Adil ve
dürüst olduğumu düşünüyorum. Başkalarına saygı
gösteririm.
Özlem Selen – İngilizce Öğretmeni
Duyarlıyım. İnsanlara yardımcı olmayı severim.
Doğaya ve insanlara karşı sorumluluğumuz olduğunu
bilirim.
Pınar Eker – İngilizce Öğretmeni
I am open minded because I respect other’s ideas. I believe that differences make our
world richer. I know that people are different and they have different ideas. This helps
us to look from different points of views, to discover and to create.
Karolin Papazyan – PYP Coordinator / Head of Primary School English Department
I am an inquirer. I’m always looking for new ways to engage students, I try
to encourage students to be curious about the world around them. By
asking themselves questions such as How? Why? Where? When? students
develop their critical thinking skills and this enables them to become
lifelong learners.
Claire Jones – English Language Teacher
The IB learner profile that I feel the strongest is
Reflective; because I always think about what I
have done before.
Pelin Nigiz – English Language Teacher
Kendimi en güçlü gördüğüm IB Öğrenen Profil özelliği
düşünen’dir. Çünkü sorunların çözümü için farklı bakış
açılarını bulmaya çalışırım.
Betül Kırım – English Language Teacher
I think I am an open-minded person because at
the same time as I appreciate my own culture, I
respect the perspectives and values of other
people.
Eleonoura Tynaz – English Language Teacher
I think I am a good communicator, because I
can express myself quite confidently in more
than one language and I am also a good active
listener.
Farzaneh Khakzad – English Language Teacher
I am principled. I follow the rules and also I’m
disciplined. I think that I’m fair and honest. I respect
others.
Özlem Selen – İngilizce Öğretmeni
I am caring. I like helping people. I know that we
have responsibilites to people and nature.
Pınar Eker - English Language Teacher
İSTEK KEMAL ATATÜRK OKUL İDARECİLERİ
Öğrenen profillerinden kendimi en güçlü hissettiğim ‘duyarlı’
profilidir. Herkesin düşüncesini dinlerim ve saygı gösteririm.
Yaşadığımız dünyaya ve insanlara karşı duyarlı olmamız gerektiğine
inanırım.
Zeynep Belendir – İlkokul Müdürü
Öğrenen profillerinden kendimi en güçlü hissettiğim ‘ Araştıran –
Sorgulayan’ profilidir. Kendi adıma kişisel ve mesleki anlamda araştırma
ve sorgulamanın ömür boyu sürdüğüne inanırım.
Bahar Çalışkan – Anaokulu Müdürü
Ben dengeliyim çünkü düzenli spor yapmanın, sağlıklı beslenmenin
önemini bilirim. Bu konuda etrafımdakilere örnek olurum.
Osman Kır – İlkokul Müdür Yardımcısı
Kendimi en güçlü hissettiğim öğrenen profili özelliği araştıran sorgulayan’dır.
Eğer içinizde merak duygusu varsa, herzaman öğrencilerin öğrenmesi için yeni
yollar ararsınız. Eğer araştıran sorgulayansanız , içinizdeki merak duygusunu
öğrencilerinize aktarır onların daha yaratıcı ve atılgan öğrenenler olmalarına
yardımcı olursunuz.
Kathleen Tillie – Kındergarten Foreign Principal
İSTEK KEMAL ATATÜRK SCHOOL ADMINISTRATION
The IB learner profile I feel the strongest is being caring. I listen
to everyone’s ideas and respect them. I believe that we have to
be caring about people and the world we live in.
Zeynep Belendir – İlkokul Müdürü
The IB Learner Profile I feel the strongest is ‘inquirer’. On my behalf, I believe
that inquiry in the personal and professional field lasts for a lifetime.
Bahar Çalışkan – Anaokulu Müdürü
I am balanced because I know the importance of doing regular
exercise and having a heakthy diet. In this respect I always set a
model .
Osman Kır – İlkokul Müdür Yardımcısı
The IB learner profile I feel the strongest about is being an inquirer. If you have
natural curiousity you are always looking for new ways for the students to
learn, if you are an inquirer you pass this curiousity on to the students andhelp
them to be creative and adventurous learners.
Kathleen Tillie – Kındergarten Foreign Principal
IB LEARNER PROFILE
–
IB ÖĞRENEN PROFİLİ
Inquirer
Araştıran – Sorgulayan
Communicator
İletişim Kuran
Thinker
Düşünen
Caring
Duyarlı
Open – minded
Açık Görüşlü
Risk Taker
Riski göze alan
Knowledgeable
Bilgili
Balanced
Dengeli
Principled
İlkeli
Reflective
Dönüşümlü Düşünen
Download

2014 - İSTEK Okulları