6.SINIF AÇIK ORTAOKULU MATEMATİK SINAV SORULARI 1
1. 10 3 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 30
B) 100
C) 103
10.
Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile
kalansız bölünür?
A) 135
B) 134
C) 132
D) 131
D) 1000
11.
2. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 6 ile kalan-
K
sız bölünür?
A) 11 476 B) 20 262
C) 63 896
D) 99 009
L
M
3. Aşağıdakilerden hangisi bir asal sayıdır?
A) 91
B) 41
C) 39
4. 00,,001
işleminin sonucu kaçtır?
01
A) 10
6.
C) 0,1
A) V
L
%
C) MLK
D) 0,01
1 kesrinde kaç tane 1 kesrinin olduğunu
8
4
bulmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi
yapılır?
A) 1 : 8B) 8: 1 C) 1 : 1 D) 1 : 1
4
4
4 8
8 4
7.
40
K
C
S
o
150
A
D
o
B
P
N
M
U
30
O
o
T
Yukarıda ölçüleri verilen hangi iki açı tümlerdir?
%
%
%
%
A) AKB ile PTU
B) AKB ile DSC
%
%
%
%
C) AKB ile MON
D) DSC ile PTU
8. 12 kız öğrencinin bulunduğu bir sınıfta
toplam 33 öğrenci bulunmaktadır. Bu
sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek
öğrencilerin sayısına oranı nedir?
A) 4
11
B) 7
11
C) 3
7
D) 4
7
9. 64 doğal sayısının üslü nicelik olarak yazılışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 5
B) 2 6
C) 6 4
da 1 kesrine diğerlerinden daha yakındır?
2
A) 2
3
B) 3
4
C) 2
5
D) 1
6
13. Boyutları 4 cm, 8 cm ve 24 cm olan dikdört-
genler prizması şeklindeki tuğlalarla oluşturulabilecek en küçük hacimli küp için en az kaç
tuğla gereklidir?
A) 18
B) 24
C) 32
D) 36
14. Can annesinin yaptığı yaş pastanın çeyreğini
yedikten sonra kalanını 4 arkadaşına eşit olarak paylaştırıyor. Can’ın her bir arkadaşına ne
kadar pasta düşmüştür?
A) 3
16
B) 3
8
C) 4
7
D) 3
15. Erkek öğrencilerin sayısının, kız öğrencilerin
50
o
%
B) KLM
%
D) LKM
12. Aşağıdaki kesirlerden hangisi sayı doğrusun-
2 3 + 3 işleminin sonucu aşağıdakilerden
7
hangisidir?
A) 2 6 B) 2 3 C) 5 3 D) 5 3
7
7
10
10
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5.
B) 1
Aşağıdakilerden hangisi şekilde verilen açının
gösterimlerinden biri değildir?
D) 27
D) 4 6
sayısının iki katı olduğu bir sınıfın mevcudu
36’dır. Buna göre erkek öğrenci sayısının sınıf
mevcuduna oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1
3
B) 2
3
C) 1
4
D) 3
4
16. 10 # (15 + 5) işleminin sonucu aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A)
B)
C)
D)
(10 # 15) + (10 # 5)
(10 + 20) # (10 + 15)
(10 + 15) # (10 + 5)
(10 + 20) + (10 # 5)
17. Ceren’in kütüphanesindeki kitapların sayısı
110 ile 120 arasındadır. Kitapların sayısı 9 ile
bölünebildiğine göre, Ceren’in kütüphanesinde kaç kitap vardır?
A) 119
B) 117
C) 116
D) 111
18. a 32 - 43 k + a 43 - 12 k işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
6
B) 5
6
C) 1
25.Verilen şekle göre aşağıdaki
% ı
noktalardan hangisi MP
N\n n
dış bölgesindedir?
D) 4
19. Ondalık gösterimi 0,24 olan kesir
A) M
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3
25
20.
C) 4
9
B) 6
25
B) S
D) K
N
A) 33
B) 63
C) 93
D) 153
27. 5 # (7 - 3) işlemi, çarpma işleminin çıkarma
işlemi üzerine dağılma özelliğine göre aşağıdakilerden hangisine eşittir?
L
A) (5 # 7) - (5 # 3)
C) (5 # 7) - 3
M
Şekle göre aşağıdakilerin hangisinde verilen
açılar ters açılardır?
%
%
A) KOL ile LOM
%
%
C) MON ile NOK
A) 1
2
B) 1
3
C) 1
4
D) 2
3
22.
B
C
30º
?
O
A
A) 1070
D
A) 1
3
C) 60
D) 90
23. Ahmet aylık geliri olan 1200 liranın 2 \ sini
5
yiyecek için, 3 \ünü giyim için ayırmaktadır.
10
Ahmet’in yiyecek için ayırdığı para, giyecek
için ayırdığı paradan kaç lira fazladır?
B) 160
C) 240
D) 360
24. Ercan matematik sınavında sorulan 20 sorunun
13 tanesini doğru yapmıştır. Ercan bu sınavda
soruların yüzde kaçını doğru yapmıştır?
B) 33
C) 65
D) 75
C) 2066
D) 3003
D) 4
9
C) 2
5
B) 8
45
31. Sevgi’nin parasının Mehtap’ın parasına oranı
3 \tü r . İkisinin toplam 21 TL parası olduğuna
4
göre, Sevginin kaç lirası vardır?
A) 6
B) 9
C) 11
D) 15
32.
Aşağıdakilerden hangisi 126 sayısının
asal çarpanlarından biridir?
A) 5
B) 7
33.
C) 11
C
Şekilde A, O, D noktaları doğrusal ve
%
7OB = 7OC 'tir. m (COD) = 30º olduğuna göre,
%
m (AOB) kaç derecedir?
B) 45
B) 1908
4 : 2 işleminin sonucu kaçtır?
15 3
30.
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
futbol oynamaktadır. Futbol oynayanların sınıf
mevcuduna oranı nedir?
B) (7 - 5) # (5 - 3)
D) (7 - 3) # 5
29. Aşağıdakilerden hangisi 9 ile kalansız bölünür?
%
%
B) NOM ile MOL
%
%
D) KON ile LOM
21. Mevcudu 24 kişi olan bir sınıfta 8 öğrenci
A) 13
C) P
K
derecedir?
O
A) 120
P
26. Ölçüsü 27º olan açının tümlerinin ölçüsü kaç
D) 24
25
K
A) 30
M
S
D
B
P
A
D) 13
E
Aşağıdakilerden hangisinde verilen iki açı
komşu bütünlerdir?
%
%
%
%
A) APB ile BPD
B) APD ile DPE
%
%
%
%
C) APB ile BPC
D) BPC ile CPD
34. Aşağıdakilerden hangisinde ölçüleri verilen
açılar tümler açılardır?
A) 18º, 36º
C) 40º, 30º
B) 36º, 54º
D) 45º, 90º
35. 10 3 sayısının değeri aşağıdakilerdenhangisidir?
A) 13
B) 30
C) 103
D) 1000
6.SINIF AÇIK ORTAOKULU MATEMATİK SINAV SORULARI 2
1. Aşağıdaki sayılardan hangisi 6 ile tam bölünür?
A) 4300
B) 3318
C) 2012
11.
6 ile tam bölünebilen her sayı için,
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
D) 1210
A) 2 ve 3 ile tam bölünebilir.
B) 2 ve 4 ile tam bölünebilir.
C) 3 ve 4 ile tam bölünebilir.
D) 3 ve 5 ile tam bölünebilir.
2. Ali üç farklı ilacı 4, 6 ve 9 saatte bir almakta-
dır. Bu üç ilacı bir arada en az kaç saat sonra
alacaktır?
A) 96
B) 72
3.
C) 36
12. Uzunlukları 36 m ve 48 m olan iki ip, en az
D) 24
A
B
0 1
2
7
2
kaç eş parçaya ayrılabilir?
A) 5
B) 5
C) 4
Buna göre, bu sınıfta kaç öğrenci voleybol
oynamaktadır?
D) 3
A) 16
yakındır?
C) 1
3
5. Bir A açısının tümleri ile bütünlerinin toplamı
170 derece ise, A açısı kaç derecedir?
A) 90
B) 80
C) 50
D) 10
6. 71a4 dört basamaklı sayısının 3 ile kalansız
bölünebilmesi için, a yerine kaç farklı rakam
yazılabilir?
A) 5
B) 4
C) 3
D) 2
7. 50 ve 54 litrelik iki çeşit meyve suyu birbirine
karıştırılmadan eşit hacimli en büyük şişelere
hiç artmayacak şekilde doldurulacaktır. Bunun için, en az kaç şişe gerekir?
A) 27
B) 35
C) 52
D) 104
8. 2 4 : 2 işleminin sonucu kaçtır?
9 3
A) 2
3
B) 2 2
3
C) 3 2
3
9. 7 3 üslü sayısı aşağıdakilerden hangisine
eşittir?
A) c 1 a 1 b
B) a 1 b 1 c
C) b 1 a 1 c
D) c 1 b 1 a
15. Şekilde; A, B, C noktaları doğrusaldır.
D
CBD açısının ölçüsü,
bütünleri olan açının
ölçüsünün 5 katı ise,
x kaç derecedir?
A) 30
B) 50
A
x
C) 60
B
C
D) 80
16. 52a8 dört basamaklı sayısı üç ile
bölünebilmektedir. a yerine yazılabilecek
rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
B) 12
C) 15
D) 18
17. 2 4 # 4 2 işleminin sonucu kaçtır?
7
3
A) 18
C) 8 8
21
B) 12
D) 8 3
5
%
dir. AB = EF ve s (DOE) = 48º olduğuna göre,
%
s (BOC) kaç derecedir?
E
10. 3 saatte 165 km yol alan bir aracın
sürati kaç km/h’tir?
B) 45
D) 26
18. Şekildeki üç doğru O noktasında kesişmekte-
A) 73
B) 7x3
C) 7x7x7
D) 3x3x3x3x3x3x3
A) 40
C) 24
a, b, c kesirlerinin küçükten büyüğe doğru
sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9
D) 4 2
3
B) 20
1 olduğuna göre;
14. a = 13 , b = 34 , c = 12
D) 1
6
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
B) 2
5
D) 12
kalanı ise voleybol oynamaktadır.
4. Aşağıdaki kesirlerden hangisi yarıma daha
A) 4
3
C) 9
13. 36 kişilik bir sınıfın 49 \u basketbol, geriye
Yukarıdaki sayı doğrusu üzerindeki A ve B
noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir?
A) 6
B) 7
A
C) 50
D) 55
C
48º
O
?
F
D
B
A) 96
B) 126
C) 132
D) 138
19. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi 3 ile
5 1 a 1 3 olduğuna göre, a aşağıdakiler26. 40
80
20
kalansız bölünür?
A) 433
B) 512
C) 1075
den hangisi olabilir?
D) 1176
A) 4
20. Aynı büyüklükteki pastalar 10 arkadaş ara-
B) 4
C) 5
A) 9
20
D) 6
21. Şekilde 7OD = AB ve 7OE = 7OC dir. Aşağıda-
A
B
B) 140
110°
C) 180
D) 220
23.Üç basamaklı 5a2 sayısı 6 ile bölünebildiğine
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
%
kesişmektedir. s _ BOC i = 110º olduğuna göre,
%
%
s _ AOB i + s _ DOC i kaç derecedir?
C
B) 33
A) 5632
C) 8916
%
%
B) AOE ile EOD
%
%
D) DOE ile DOC
O
D) 33
40
C) 63
D) 153
3 ile tam bölünür?
22. Şekilde AC ve BD doğruları O noktasında
D
C) 4
5
29. Aşağıdaki sayılardan hangisi hem 2 hem de
B
%
%
A) COD ile COB
%
%
C) EOC ile BOC
A) 130
A) 18
C
O
B) 8
15
derecedir?
D
A
D) 12
28. Ölçüsü 27º olan açının tümlerinin ölçüsü kaç
kilerden hangisinde verilen açılar tümler açılar
değildir?
E
C) 11
27. d 2 + 1 n: 2 2 işleminin sonucu kaçtır?
5
3
sında eşit olarak paylaşıldığında her birine 2
5
pasta düşüyor. Paylaşılan pasta sayısı kaçtır?
A) 3
B) 10
B) 6093
D) 9465
30. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış
biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 2 x3 2 x5
C) 2 3 x3x5
B) 2 4 x3x5
D) 2 3 x3 2 x5
32. İki farklı tenekede bulunan 30 L ve 48 L yağ,
birbirleriyle karıştırılmadan ve hiç artmayacak
şekilde eşit hacimli şişelere dolduruluyor. Bu
şişelerin hacmi en fazla kaç litre olabilir?
A) 2
B) 3
C) 6
D) 12
33. Bir öğrenci, 20 soruluk bir testteki soruların
4 ’ünü çözerse, geriye çözemediği kaç soru
5
kalır?
A) 16
B) 14
C) 5
D) 4
göre, a nın en büyük değeri kaçtır?
A) 5
B) 7
C) 8
D) 9
24. Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi
doğrudur?
1
2
2
A) 2 1 1
0
0
C) 2 1 5
35. c 3 - 1 m: c 3 + 1 m işleminin sonucu kaçtır?
3
3
A) 4
5
sayi kaçtir?
C) 1400
D) 80
9
kaç derecedir?
25. Asal çarpanlarına ayrılmış şekli 2 3.5 2.7 olan
B) 560
C) 12
5
36. Bütünlerinin ölçüsü 142º olan açının ölçüsü
4
B) 5 1 2
3
4
D) 4 1 3
A) 26
A) 420
B) 5
6
D) 2000
B) 38
C) 52
D) 71
Download

açık orta okulu matematik6 sınava hazırlık çıkmış sorular