1 NİSAN 2015
PUANI:
MATEMATİK DERSİ SEVİYE BELİRLEME TESTİ (STS) -1
AD-SOYADI:
1.) 8 onluk + 3 birlik+ 7 yüzlük çözümlenmiş
sayı hangisidir?
A) 837
B) 738
C) 783
11.) Benim yaşım 11’dir. Abimin yaşı benden 5 yaş
büyüktür. Annem ise abimden 20 yaş büyüktür.
Hepimizin yaşları toplamı kaçtır?
A) 13
B) 38
C) 47
2.) 378 sayısının sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 16
B) 18
C) 15
12.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
3.) Üç basamaklı sayıların en küçüğü ile en büyüğü
hangisidir?
A) 325 < 468
A) 99-10
13.) Bir çıkarma işleminde çıkan 120, fark 280 ise
eksilen kaçtır?
B) 100-999
C) 101-990
4.) 289 + 123 Toplamının tahmini sonucu kaçtır?
A) 410
B) 290
B) 241
B) 576
B) 160
C) 380
14.) Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden farkı en büyük
olan işlem hangisidir?
A) 200 - 190
B) 378 – 365
C) 593 – 581
C) 250
6.) ★ + 280 = 296 Toplama işleminde ★ kaçtır?
A) 16
C) 496 < 572
C) 120
5.) 256, 241, 250, 265 Sayılarını büyükten
küçüğe sıralandığında en sonda yer alan sayı
kaçtır?
A) 265
A) 400
B) 622 > 715
C) 280
15.) 3, 7, 6 rakamlarını bir kez kullanarak
oluşturulacak en büyük sayının en yakın onluğa
yuvarlanmış hali kaçtır?
A) 670
B) 760
C) 380
7.) Saat 3’te akrep ve yelkovanın oluşturduğu
açının türü nedir?
A) Dik açı
B) Dar Açı
C) Geniş Açı
8.) “Bütün açıları diktir. Dört köşesi vardır. Kısa ve
uzun kenarları vardır.” Özellikleri verilen
geometrik şekil aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kare
B) Dikdörtgen
C) Üçgen
9.) Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinde dik
açı yoktur?
A) Daire
B) Kare
C) Dikdörtgen
10.) Aşağıdaki Romen rakamlarından en büyük
olan hangi şıkta verilmiştir?
A) XIII
B) XIX
C) XVIII
16.) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1 gün = 24 saattir.
B) 1 hafta = 5 gündür.
C) 1 ay = 30 gündür
17.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) 1 kilogramda 4 tane 250 gram vardır.
B) 5 tane 100 gram, 1 kilogram eder.
C) 1 kilogramda 3 tane 500 gram vardır.
18.) Tanesi 2 TL ‘den 2 deste kalem kaç lira eder?
A) 4 TL
B) 48 TL
C) 40 TL
19.) 800’den küçük en büyük üç basamaklı çift sayı 26.) Kalanlı bir bölme işleminde BÖLÜNEN 69, BÖLEN 4
aşağıdakilerden hangi sayıdır?
ise KALAN aşağıdakilerden hangisi sayıdır?
A) 799
B) 798
20.)Aşağıdaki
doğrudur?
çarpma
C) 797
işlemlerinden
A) 0
B) 1
hangisi 27.)
Aşağıdakilerden
göstermektedir?
A) 25 X 10 = 260
hangisi
C) 4
3/5
kesrini
A)
B) 33 X 22 = 726
C) 18 X 13 = 236
B)
21.) Her gün 12 sayfa kitap okuyan Aslı, bir C)
haftada kaç sayfa kitap okumuş olur?
A) 13 sayfa
B) 74 sayfa
C) 84 sayfa
28.) Aşağıdaki kesirlerden hangisi BÜTÜNÜ ifade eder?
A) 4 / 5
B) 7 / 7
C) 1 / 6
22.) Başlangıç noktası belli ve bitiş noktası belli
olmayan aynı doğrultudaki noktalara ne ad 29.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
verilir?
A) Bir bütünde 4 tane ÇEYREK kesir olan 1/4 vardır.
A) Işın
B) Doğru
C) Doğru parçası
B) 5 tane 1/5 bir araya gelirse bütün olur.
23.)Her iki yöne de sonsuza giden
doğrultudaki noktalara ne ad verilir?
A) Işın
B) Doğru
aynı C) 6/8 Kesrinde PAY 8, PAYDA ise 6 ‘dır.
C) Doğru parçası
30.) 24 yumurtanın 1/ 4 ‘ü kaç yumurta eder?
A) 8 yumurta
B) 6 yumurta
C) 4 yumurta
İŞLEMLER İÇİN BOŞ KISIM
24.) Aşağıdakilerden hangisi eğik doğrudur?
A)
B)
Sorulardaki işlemlerinizi aşağıdaki boşluğa yapabilirsiniz.
C)
25.) Aşağıdaki bölme işlemlerinden doğru olan
işlem hangisidir?
A) 72 ÷
9= 7
B) 32 ÷ 8=
C) 45 ÷
4
9= 5
www.egitimhane.com
Download

matematik değerlendirme