www.egitimhane.com
Ad Soyad:
Not:
………………………………….…
………
1.)
kalem – ağaç
Yanda verilenlerden
kitap – direk – ev
kaç tanesi “metre”
tren
ile ölçülür?
A. 2
B. 4
2.)
C. 3
Yandaki aile, salonun boyunu
adımlayarak ölçerse, hangisi
daha fazla adım atar?
A. anne
3.)
B. baba
6.)
Yezda
maklı en küçük sayının farkını bulayım.
İzel
Eren
kısaltmasını söylemiştir?
A. Yezda
B. İzel
C. Eren
7.)
Eren : Koni
Eymen : küp
Yezda: Silindir
Hangi öğrencinin söylediği geometrik cisim ile
bir yuvarlak çizilmez?
Buna göre Yezda, hangi işlemi yapmalıdır?
A. Eren
A. 99 – 10 = 90
8.)
B. 99 – 10 = 89
sm
Yukarıdaki çocuklardan hangisi “santimetre”nin
C. çocuk
İki basamaklı en büyük sayı ile iki basa-
m
cm
B. Eymen
C. Yezda
C. 99 – 10 = 98
4.)
Birler basamağında 8; onlar
Yukarıdaki görselde hangi işlem yapılmıştır?
basamağında 5 olan sayıdan, 2
düzine çıkarırsak kaç kalır?
A. 61
B. 34
C. 46
A.45 – 23
B. 23 + 22
C.23 – 22
9.)
5.)
Benim üç yüzüm var, köşem yok.
Yukarıdaki kalemin boyu kaç cm’dir?
Benim iki yüzüm var, ayrıtım yok.
A. 6 cm
Benim bir yüzüm var, köşem yok.
10.)
Yukarıdaki bilgilere göre hangisi doğrudur?
A.
silindir
küre
koni
B.
silindir
koni
küre
C.
koni
küre
silindir
.
B. 5 cm
C. 4cm
89
-50
97
-47
85
-40
79
-34
1.
2.
3.
4.
Bu balonlardan sonuçları aynı olanları patlatırsak, hangi balonları patlamamız gerekir?
A. 3 – 4
B. 2 – 3
C. 1 – 4
11.) Pil - boru
Misket - elma
Kazım
Asiye
Havuç külah
Alperen
Yukarıdaki görselde aşağıdaki işlemlerden
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi, koniye örnek
vermiştir?
A. Asiye
hangisi gösterilmiştir?
A. 45 – 37
B. Kazım
12.)
16.)
C. Alperen
B. 37 + 45
C. 72 – 45
17.)
3 düzine kalemimin 20 tanesini
İzel’e verdim. Kaç kalemimim kaldı?
Asiye
A. 10
B. 16
C. 14
Kazım
Yukarıda Asiye ve Kazım’ın paraları verilmiştir.
Buna göre Kazım’ın parası, Asiye’nin parasından
13.) 1. Elli sekiz diye okunur.
ne kadar fazladır?
2. 50 tane onluk vardır.
3. Onlar basamağında 5 vardır.
A. 20
4. 8 tane birlik vardır.
B. 30
18.)
5. Birler basamağında 5 vardır.
Benim yaşım 12’dir. Yezda
benden 7 yaş büyüktür.
“58” sayısı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
A. 1 – 3 – 4
14.)
B. 1 – 2 – 3 – 4
Buna göre Yezda’nın yaşında kaç onluk ve
C. 1 – 3 – 5
45
AA
Yandaki işlemlere
+43
-33
göre A + B kaç
.AA
.BB
yapar?
birlik vardır?
A. 1 onluk + 7 birlik
B. 1 onluk + 9 birlik
C. 2 onluk + 0 birlik
19.)
45
A. 8
B. 13
C. 12
15.)
23
Eren ile Elif’in çöpe attığı sayıların toplamı ve
farkı kaçtır?
A. 68 ve 22
Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden
hangisidir?
A. 79
C. 25
20.)
B. 86 ve 22
C. 68 ve 32
A6, iki basamaklı bir sayıdır. A’nın
basamak değeri 50 ise bu sayı kaçtır?
B. 11
C. 69
A. 56
B. 65
C. 55
Download

m cm sm