3.SINIF – MATEMATİK SEVİYE TESPİT TESTİ – 2
İsim:……………………….………………….Soyisim:………………….…………………………..Sınıf:……………….No:……………..D:……….Y:………..B:……….
1.)
Yandaki halı ile ilgili
435
6.)
aşağıdaki ifadelerden
449
453
hangisi yanlıştır?
A. Halının desenleri, düzlemsel şekle örnektir.
B. Halı, düzleme örnek olarak verilebilir.
Eren Erol Yeliz
Öğrencilerin söylediği
sayılar büyükten
küçüğe sıralanırsa
sıralama nasıl olur?
A. Eren – Erol – Yeliz
B. Eren – Yeliz – Erol
C. Erol – Yeliz – Eren
C. Halı, düzlem parçasına bir örnektir.
2.)
7.)
Yukarıdaki geometrik cisimlerde farklı olan
Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?
aşağıdakilerden hangisidir?
A. Ayrıt ve köşe sayıları
B. Yüz sayıları
C. Yüz şekilleri
0
3.)
A. 539
B. 593
8.)
C. 549
Benim üç yüzüm var, köşem yok.
Benim iki yüzüm var, ayrıtım yok.
5
3
Benim bir yüzüm var, köşem yok.
Yukarıdaki öğrencilerin söylediği sayılardan
Yukarıdaki bilgilere göre hangisi doğrudur?
elde edilecek en büyük ve en küçük sayıların
farkı kaçtır?
A.180
B. 225
4.) 305: Üç yüz beş
C. 235
260: İki yüz altı
A.
silindir
küre
koni
B.
silindir
koni
küre
C.
koni
küre
silindir
9.)
452:Dört yüz elli iki
123: Yüz otuz iki
Yukarıdaki öğrencilerden kaç tanesi verilen
sayıyı doğru yazmıştır?
A. 4
5.)
B. 3
265
………
387
297
……….
A
A. 849
C. 2
A : Üç basamaklı en büyük çift sayı
B : Üç basamaklı en küçük tek sayı
10.)
Yandaki
işlemlere göre A
kaç olur?
B. 949
C.939
389
+245
265
+412
476
+158
428
+167
1
2
3
4
Sonuçları aynı olan balonları patlatırsak
Buna göre A – B işleminin sonucu kaç olur?
hangi balonları patlatmamız gerekir?
A. 897
A. 1 – 3
B. 899
C. 898
B. 2 – 4
C. 1 – 4
(16., 17. ve 18. Soruları grafiğe göre cevaplayınız.)
11.)
294
306
Yeliz
Eren
284
297
313
Eymen Yezda
İzel
Yukarıdaki öğrencilerin hangilerinin söylediği
sayı, aynı onluğa yuvarlanır?
A. Yeliz – Eymen
B. Eren – Yezda
C. Eren - İzel
12.)
A 8 B
+ 5 4 7
. 8 C 3
A. 11
16.) Grafiğe göre manavda toplam kaç kg
Yandaki işlemlere göre
A+B+C
kaç olur?
B. 12
meyve vardır?
A. 55
C. 10
3. 534 : 5 yüzlük + 3 onluk + 4 birlik
B. 20
C. 15
18.) Manavdaki meyvelerin 45 kilosu
4. 985 : 9 yüzlük + 8 onluk + 5 birlik
satıldığına göre kaç kg meyve kalmıştır?
Yukarıda çözümlemesi verilen sayılardan hangi
ya da hangileri doğru olmuştur?
B. 3 – 4
546
17.) Grafiğe göre, elma ve armutların
A. 25
2. 480 : 4 yüzlük + 8 onluk
14.)
C. 60
toplamı, muzdan kaç kg fazladır?
13.) 1. 706 : 7 yüzlük + 6 onluk
A. 1 – 2
B. 65
C. 2 – 3
A. 15
B.25
C. 20
(19. ve 20. Soruyu çeteleye göre cevaplayınız.)
556
560
564
Yezda Eren Yeliz Emre
Hangi çocukların yerleri değişirse, söyledikleri
sayılar büyükten küçüğe doğru sıralanmış olur?
A. Eren – Emre
Rakamları birbirinden farklı üç
basamaklı en büyük çift ve en küçük
tek sayının farkı kaçtır?
A. 885
A. 49
B. 48
C. 50
B. Yezda – Yeliz
C. Yeliz - Eren
15.)
19.)Çeteleye göre toplam kaç kg meyve vardır?
B. 883
C. 897
20.) Çeteleye göre en fazla ve en az meyve
arasında kaç kg fark vardır?
A. 11
B. 10
C. 12
Download

dosyayı indir - okulbahcemiz