Ad Soyad:
Not:
………………………………….…
………
Köylünün biri, iki eşekten birisine tuz, diğerine de
sünger yükleyip pazarın yolunu tutmuş. Tuz yüklü
eşek yükünün ağırlığı ile zor yürüyor, nerede ise yere
düşecekmiş gibi oluyormuş. Oysa sünger yüklü eşek
rahatmış. Üzerinde efendisi olduğu halde zorluk
çekmeden yürüyebiliyormuş. Dağlar aşıp sonunda
bir nehre varmışlar. Tuz yüklü eşek yorgun olmasına
rağmen nehri kolayca geçmiş. Çünkü suya girince
üzerindeki tuzlar eriyip yok olmuş. Karşıya geçtiğinde ise keyfine diyecek yokmuş. Bunu gören sünger
yüklü eşek de girmiş suya. Ama oda ne? Sırtındaki
süngerler suyu çektikçe eşeğin yükü ağırlaşıyormuş.
Eşek giderek batmaya başlayınca üzerindeki efendisi
“İmdat” diye bağırmış. Yoldan geçen birisinin
yardımıyla eşek de, efendisi de zor kurtulmuşlar.
Yolculuğun geri kalanında ise tuz yüklü eşek rahat
rahat yürürken sünger yüklü eşek sıkıntı çekmiş.
Gözleri uzaklara dalanın, yakınlarda
6.)
bir hikayesi vardır.
Eymen’in cümlesi için hangisi söylenemez?
A. Zıt anlamlı kelimeler beraber kullanılmıştır.
B. Öykü kelimesinin eş anlamlısı vardır.
C. Sebep sonuç ilişkisi vardır.
7.)
“kırmak” kelimesi hangi cümlede
“üzmek” anlamında kullanılmıştır?
A. Arkadaşımın kalbini çok kötü kırdım.
B. Balkondan düşünce kolunu kırdı.
C. Şiddetli fırtına, ağaçların dalını kırdı.
8.)
Hangi cümlede yapılan iş, olay, duygu
sebebi ile beraber verilmemiştir?
1.) Köylü eşeklere hangisini yüklememiş?
A. tuz
B. şeker
C. sünger
B. göl
C. deniz
3.) Eşeğin sahibi, onları nereye götürüyormuş?
A. satmaya
B. pazara
B. Özür dileği halde bir türlü affetmiyordu.
C. Yaptığı hatadan dolayı defalarca özür diledi.
2.) Eşekler, nereden geçmişler?
A. nehir
A. Onu kaybettiği için her gece ağlıyordu.
C. köye
9.) Bir ipi koptuğu yerden bağladığımızda en güçlü
ve en sağlam yeri orası olur. Arkadaşlıklar da
öyledir. Ayrılıklardan sonra tekrar barıştığı mızda çok güçlü bir arkadaşlığımız olur.
Bu metinde hangi sorunun cevabı yoktur?
4.) Tuz yüklü eşek neden zor yürüyormuş?
A. Ayağı ağrıdığı için B. Yükü ağır olduğu için
C. Çok yaşlı olduğu için
5.)
A. Bir ipin en sağlam yeri neresidir?
B. Arkadaşlıklar ne zaman daha güçlü olur?
C. Arkadaşımızla barışmak için ne yapmalıyız?
10.)
Aşağıdakilerden hangisi bir cümle
çok
tok
yol
kıl
1
2
3
4
değildir?
A. Ben seni bir ömür beklerim
B. Senden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim.
C. Bir yarım hep
Sesteş olan balonları patlatmak istersek,
hangi balonları patlatmalıyız?
A. 3 – 4
……Egitimhane.com…
B. 1 – 2
C. 1 - 3
Gün biter gülüşün kalır bende.
11)
16.)
B. Neden?
12.)
C. Ne?
Eren: fakir
Emre: boş
Yezda: soru
Hangi öğrencinin söylediği kelimenin hem eş
Senindir benden kalan ne varsa.
Düşlerimdesin, düşüncemdesin ne
Ali’nin cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?
A. Ne zaman?
Aldığım her nefesin yarısı senin.
yapsam da kovamadığım bir türlü.
Yukarıdaki metinde aşağıdaki kelimelerin
hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A. soluk
17.)
B. fikir
Günler ( ) aylar ( ) yıllar geçse bile
anlamlısı hem de zıt anlamlısı yoktur?
A. Yezda
13.)
B. Emre
bu kalp seni unutur mu ( )
C. Eren
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde
karşılaştırma yapılmamıştır?
Yezda’nın cümlesinde boş yerlere hangi
noktalama işaretleri gelmelidir?
A. ( , ) ( , ) ( . ) B. ( , ) ( , ) ( ? ) C. ( , ) ( , ) ( ! )
18.)
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
A. Yeşim’in gözleri, seninkinden daha güzel.
yazım yanlışı yoktur?
B. Bu kitap öbürüne göre daha uzun.
C. Bütün bir gün sadece seni düşünüyorum.
14.)
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde
kalın ünlü harflerin tamamı yoktur?
A. Masmavi denizi özlüyorum senden uzakta.
B. Allah de ötesini bırak kitabını okudun mu?
C. Seni düşündüğüm gibi beni düşünüyormusun?
19.)
A. Yıllar geçse de beni unutma ne olur….
B. Bir tek yokluğuna alışamadım bunca zaman.
C. Adını dua gibi dilimden düşürmem her gece.
15.)
her
ümit
vardır
Yandaki
kapı
kelimeleri
kedi
kurt
alfabetik sıraya
koyarsak sıralama
keçi
zaman
C. hayal
nasıl olmalıdır?
A. kapı – kedi – keçi – kurt
B. kapı – kurt – keçi – kedi
Yezda
Mert
İzel
Berk
Yukarıdaki kelimelerden kurallı ve anlamlı bir
cümle olması için çocuklar nasıl sıralanmalıdır?
A. Yezda – Mert – İzel – Berk
B. İzel – Mert – Yezda – Berk
C. İzel – Mert – Berk – Yezda
C. kapı – keçi – kedi - kurt
20.)
Hangi cümlede, 4 harfli bir
hecesi olan, bir kelime vardır?
A.Öyle bir sana geldimki ne yapsam dönemedim.
B.Senden uzakta hep bir şeyler eksik.
C.Bütün harflerimi tükettim senin yolunda.
Download

çok tok yol kıl ……Egitimhane.com…