Ad Soyad:
Not:
………………………………….…
………
1.)
baş
gövde
eller ve
ayaklar
Yezda
Elif
Size karşı bir hata yapan
6.)
arkadaşımıza nasıl davranmalıyız?
A. Onu kesinlikle affetmemeliyiz.
Eren
B. Onunla bir daha asla konuşmamalıyız.
Yukarıdaki çocuklardan hangisinin söylediği
C. Arkadaşımız hatasını anlayıp özür
vücudumuzun bir bölümü değildir?
dilediğinde onu affetmeliyiz.
A. Yezda
2.)
B. Eren
C. Elif
7.)
Sağlığımızı korumak için aşağıdaki-
Bütün insanlar fizik ve duygusal olarak
birbirine benzerler.
Herkesin yetenekleri farklı farklı olabilir.
lerden hangisini yapmamalıyız?
İnsanları oldukları gibi kabul edip öyle
sevmeliyiz.
A. Açıkta satılan ürünleri almamalıyız.
B. Terli terli soğuk su içmemeliyiz.
C. Tuvaletten sonra ellerimizi su ile yıkamalıyız
3.)
Yezda, trafik lambasının
yandığını görünce karşıya
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği
yanlıştır?
A.
8.)
geçmeye başladı.
B.
C.
Ailece arabayla Kapadokya’ya
gittik. Orada balona binip eğlendik.
A. Kırmızı ışık yanmaktadır.
Buna göre Yezda, aşağıdaki ulaşım yollarından
B. Yeşil ışık yanmaktadır
hangisini kullanmamıştır?
C. Sarı ışık yanmaktadır.
4.)
Yandaki resme göre en çok
organ hangi bölümümüzde
A. Kara yolu
9.)
B. Hava yolu
C. Deniz yolu
Benim babam bir kaptandır.
bulunmaktadır?
Buna göre, İzel’in babası hangisini kullanmaktaA. kollar ve bacaklar
5.)
B. baş
C. gövde
Çok büyük bir hata yaptım. İnsan
sevdiğini kaybedince anlıyor kıymetini.
dır?
A.
10.)
B.
C.
Aşağıdaki çocuklardan hangisinin
trafikteki davranışı yanlıştır?
Buna göre Mahmut için aşağıdaki duygulardan hangisini yaşadığı söylenemez?
A. pişmanlık
B. üzüntü
C. mutluluk
A.
B.
C.
11.)
Hangi organımız vücudumuzun baş
16.)
bölümünde yer almaz?
A. beyin
B. göz
İrem
C. kalp
Ebru
Erol
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi okul eşyasını
güzel kullanmamaktadır?
12)
Aşağıdakilerden hangisi kişisel
özelliklerimizden değildir?
A. iyi huylu olmak
B. uzun boylu olmak
A. İrem
B. Ebru
17.)
C. Erol
Ali: peynir –yumurta
Cem: tost - kola
Nil: bal – zeytin
C. güler yüzlü olmak
13.)
1.A
1.B
Yukarıdaki öğrenciler kahvaltıda neler yedik -
3.A
lerini söylemiştir. Buna göre hangi çocuk
sağlıksız beslenmiştir?
2.A
2.B
A. Nil
Yezda’nın sınıfı, tuvalete en yakın sınıf
18.)
14.)
B. 2.sınıf
C.3.sınıf
C. Ali
Bu kuralın olmasının sebebi düştüğü-
müzde bir yerimize bir şey olabilir.
olduğuna göre Yezda kaça gitmektedir?
A. 1.sınıf
B. Cem
Yukarıda söylenen okul kuralı aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin
ilgi alanı diğerlerinden farklıdır?
A. Koridorlarda koşmamak.
B. Parmak kaldırmadan konuşmamak.
C. Kantinde sıraya girmek.
A.
15.)
B.
C.
19.)
diğerlerinden daha sonra yaparız?
Günde üç öğün yemek yemek.
Her besinden eşit olarak yemek
Yukarıdaki ifadelere göre hangisi doğrudur?
A.
dengeli beslenme
düzenli beslenme
B.
düzenli beslenme
dengeli beslenme
C.
sağlıklı beslenme
dengeli beslenme
Aşağıdakilerden hangisini
A. kahvaltı yapmak
B. okula gitmek
C. akşam yemeği yemek
20.)
Yandaki resme göre, Yeliz
hangi alanda daha başarılıdır?
A. müzik
B. spor
C. resim
Download

Hayat Bilgisi – Seviye Tespit Testi