3.SINIF – FEN BİLİMLERİ SEVİYE TESPİT TESTİ – 2
İsim:……………………………………… Soyisim :……………………………………..Sınıf:…………………No:……………….D:…….Y:……..B:…...
1.)
Yandaki adam, aşağıda-
6.)
Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığı-
ki kuvvetlerden hangisini uygulamaktadır?
A. itme
B. çekme
C. sürtme
2.)
Yavaşlama hareketi
Dönme hareketi
Hızlanma hareketi
Yukarıdaki aileden hangisi “ kalkışa geçen bir
uçağın” hareketini söylemiştir?
A. anne
B. baba
3.)
Dil - kulak
C. çocuk
mız için zararlıdır?
A. Televizyonu yakından seyretmek.
B. Çıplak gözle güneşe bakmamak.
C. Bol bol havuç yemek.
7.)
Aşağıdaki hareketlerden hangisi
diğerlerinden farklıdır?
A. Kırmızı ışığa yaklaşan arabanın hareketi
B. Piste doğru inen uçağın hareketi
C. Yokuş aşağı yuvarlanan topun hareketi
8.)
Salıncakta sallanan çocuğun hareketi
Dönmedolaba binen çocuğun hareketi
Göz - kulak
Ağız - kulak
Yerdeki vurulan topun hareketi
Eren Yezda
Eymen
Yukarıda verilen hareketler, hangisinde doğru
“Telefonla konuşurken” kullandığımız duyu
sıralanmıştır?
organlarımızı hangi öğrenci söylemiştir?
A. Eren
4.)
B. Yezda
C. Eymen
Aşağıdakilerden hangisi dil sağlığımız için çok zararlıdır?
A. sigara
B. şeker
dil
İzel
Eren
B.
sallanma
dönme
yavaşlama
C.
sallanma
dönme
hızlanma
9.)
Yandaki çocuklar, hangi
hareketi yapmaktadır?
B. sallanma
C. yavaşlama
Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin
etkilerinden değildir?
fazla görevi vardır?
B. Eren
dönme
10.)
Hangi çocuğun söylediği duyu organının birden
A. Yeliz
hızlanma
A. dönme
kulak
Yeliz
sallanma
C. acı
göz
5.)
A.
C. İzel
A. Kaza yapan arabanın parçalanması
B. Vurulan topun hareket etmesi
C. Uykusu gelen bir çocuğun uyuması
.................., varlıkları
11.)
16.)
hissetmemizi sağlayan duyu organıdır.
hanngisi gelmelidir?
Ailede hangisinin söylediği esnek bir maddedir?
A. anne
B. deri
12.)
lastik
demir
Yukarıdaki cümlede boş yere aşağıdakilerden
A. dil
tahta
C. kulak
B. baba
17.)
C. kız
Aşağıdaki ifadelerden hangisi
Kuvvetle ilgili aşağıdaki ifadeler-
yanlıştır?
den hangisi yanlıştır?
A. Bilmediğimiz hiçbir maddenin tadına
A. Cisimlerin hızını değiştirebilir.
bakmamalıyız.
B. Cisimlerin yönünü değiştirebilir.
B. Her maddenin kokusunu içimize çekmemeliyiz
C. Cisimlerin rengini değiştirebilir.
C. Bütün maddeler bizim için faydalıdır.
13.)
yelkenli
paraşüt
değirmen
18.)
Maddelerin pürüzlü ya da pürüzsüz olduğunu hangi duyu organımızla anlarız?
Eren
Emre
Yeliz
Hangi öğrencinin söylediği “su kuvveti” ile
çalışır?
A. göz
B. deri
C. burun
19.) 1. Dilimizin birden fazla görevi vardır.
A. Yeliz
B. Eren
14.) Cem: su - çay
C. Emre
Ece: şeker- tuz
Ali: ayran - süt
2. Burnumuz sadece koku almaya yarar.
3. Derimiz vücudumuzun her yerinde vardır.
4. Kulaklarımız her türlü sesi rahatlıkla duyar.
5. Ispanak, gözlerimiz için çok yararlıdır.
Yukarıda verilen maddelerden hangileri
doğrudur?
Hangi öğrencinin söylediği maddeleri renkle rine bakarak ayırabiliriz?
A. Ece
15.)
B. Ali
C. Cem
Hangi madde sertlik bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A. 1 – 3
B. 1 – 2 – 3 – 4
C. hepsi
20.)
1.
2.
3.
Yukarıdaki hayvanların hareketleri hızlıdan
A. taş
B. odun
C. sünger
yavaşa doğru sıralanırsa sıralama nasıl olur?
A. 1 – 2 – 3
B. 2 – 3 – 1
C. 1 – 3 – 2
Download

dosyayı indir - okulbahcemiz