3.SINIF – HAYAT BİLGİSİ SEVİYE TESPİT TESTİ – 2
İsim:……………………………………… Soyisim :……………………………………..Sınıf:…………………No:……………….D:…….Y:……..B:…...
1.)
Bugün sınavdan 100 aldım.
6.)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bugün yeni bir araba aldım.
Bugün kötü bir haber aldım.
A. Kuralsızlık birçok sorunu beraber getirir.
B. Bütün kurallar bir ihtiyaçtan dolayı vardır.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi, farklı bir
C. Kurallara herkes uymak zorunda değildir.
duygu yaşar?
7.)
A.
B.
2.)
C.
Soğuk bir sonbahar gününde
kutladık bayramımızı…..
Buna göre, Ali hangi bayramı kutlamış olabilir?
A. Cumhuriyet Bayramı
B. Zafer Bayramı
müne………………….denir.
Yeliz’in cümlesinde boş yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A. harita
Aşağıdakilerden hangisi kişisel
özelliklerimizden değildir?
A. İyi huylu olmak
B. Güler yüzlü olmak
C. Uzun boylu olmak
4.) Tan: 29 Ekim
B. plan
8.)
sandık
oy
C. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
3.)
Bir yerin yüksekten kuş bakışı görünü-
seçim
Yukarıdaki öğrencilerin söyledikleri, aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir?
A. demokrasi
9.)
B. cumhuriyet
C. krallık
Aynı davranışta bulunan iki kişiye
farklı davranmaya ne denir?
Ece: 30 Ağustos
A. Dürüst olmak
Ali: 19 Mayıs
C. kroki
B. Yanlı davranmak
C. Eşit davranmak
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi “Zafer
10.)
Bayramı’nın” tarihini söylemiştir?
A. Tan
B. Ece
5.)
C. Ali
İçimde bir sızı, boğazım düğüm düğüm. Dokunsan ağlayacağım, dokunma.
Buna göre Mahmut için, hangisi söylenebilir?
A. mutlu
B. şaşkın
C. üzgün
1. Resim
2. Tenis
3. Futbol
4. Bilim
5. Basketbol
6. Müzik
Hangileri, yukarıdaki öğrencilerin ilgi alanlarından değildir?
A. 1 – 6
B. 1 – 2
C. 6 - 4
11.)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
16.)
Aşağıdakilerden hangisi okuldaki
demokratik uygulamalardan değildir?
A. Cumhuriyette söz hakkı milletindir.
B. Cumhuriyette sadece belli bir kısmın dediği
olur.
C. Cumhuriyet milletin kendi kendini idare
etmesidir.
A. Herkesin kendi istediği kulübü seçmesi.
B. Beden eğitimi dersinde oynanacak oyunların
beraber seçilmesi.
C.Sınıf başkanının müdür tarafından seçilmesi
12.)1. yardımsever
4. mızıkçı
2. bencil
3. dürüst
5.kibar
6.uyumlu
17.)
Aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
İyi bir arkadaşta yukarıdaki özelliklerden
hangileri olmamalıdır?
A. 1 – 6
B. 2 – 4
A. Oyunu kaybeden, kazananı tebrik etmelidir.
C. 2 - 3
13.) 1. Konuşanı can kulağı ile dinlemek.
2. Konuşan birisine soru sorup sözünü kesmek.
3. Dinleyenlerin yüzüne bakmadan konuşmak.
4. Kısa, anlaşılır cümleler kurmak.
iletişim kurmanın kurallarındandır?
14.)
B. 1 – 4
C. Oyunu kazanmak için her şeyi yapabiliriz.
18.) Kural : Merdivenlerin sağ tarafını
kullanmalıyız.
Yukarıdaki kuralın sebebi aşağıdakilerden
Yukarıda verilenlerden hangileri sağlıklı bir
A. 1 – 3 – 4
B. Oyunda kazanmak gibi kaybetmek de vardır.
hangisi olabilir?
A. Merdivenlerden düşmemek için.
C. hepsi
Kafamın tasını attırma benim.
B. Merdivenlerde sıkışıp çarpışmamak için
C. Merdivenlerin daha temiz kalması için
19.)
delerden hangisi yanlıştır?
Şimdi elimden bir kaza çıkacak.
Bu konuyu konuşarak çözebiliriz.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi öfkesini
kontrol altına almayı başarmıştır?
A.
15.)
B.
C.
A. Duygularımız gün içinde hiç değişmez.
B. Farklı olaylar karşısında farklı duygular
yaşarız.
C. Duygularımızı çeşitli şekillerde ifade ederiz.
20.)
Bugün cumhuriyetimizin 91. Yaşını
kutladık.
Bir kaza olduğunda aşağıdakilerden hangisini aramalıyız?
A. 112
Duygularımızla ilgili aşağıdaki ifa-
B. 110
C. 155
Buna göre Eren, hangi bayramı kutlamıştır?
A. Cumhuriyet Bayramı
B. Zafer Bayramı
C. Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
Download

dosyayı indir - okulbahcemiz