BİGA ORTAOKULU 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM
YILI 5. SINIFLAR
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ
A- Aşağıdaki tabloda 1.
numaralandırılmış
eşleştiriniz
(20 puan)
DÖNEM 1. bilgileri
YAZILI
SINAVI
Adı:
Soyadı:
Sınıf:
No:
C E V A P
A.
B.
A N A H T A R I
Aşağıdaki verilen cümleleri doğru karşılığı ile eşleştiriniz?
1
PUAN:
( 5*3= 15)
İnsanları diğer canlılardan ayıran
temel niteliği nedir?
İlim sıfatı
3
2
İnsanın yaratılış gayesi nedir?
4
Allah’a şükür ifadesidir
3
Allah’ın her şeyi bilmesine ne denir?
2
Allah’a kulluk etmektir.
4
Elhamdülillah nedir?
5
Farz
5
Allah’ın Kur’an’da kesin bir dille
yapılmasını emrettiği iş ve
davranışlara ne denir?
1
Akıllı olması ve düşünebilmesidir.
Aşağıdaki verilen kelimelerden uygun olanları cümlelerin karışlarındaki kutucuğa yazınız. ( 3*5= 15)
(Semi, Sünnet, Zati sıfat, Teravih, Kudret, Mihrap, Araştırmaya)
1. “Düşünmezmisiniz?, akletmezmisiniz?” Gibi ayetler insanı neye teşvik eder ?
Araştırmaya
2. Ramazan ayında kılınan 20 rekatlı sünnet namazdır.
Teravih
3. Allah’ın sınırsız şekilde her şeyi işitmesi sıfatı
Semi
4. Sadece Allah’a ait olan başka varlıklarda bulunmayan sıfatlar.
Zati Sıfat
Sünnet
C.
D
D
D
Y
D
D
5.Farz ve Vacibin dışında peygamberimizin ibadet niyetiyle yaptığı, bize de yapmamızı tavsiye ettiği
iş ve davranışlara denir
Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise D yanlış ise Y harfini koyunuz?
( 3*5= 15)
Allah’ın varlığına ve birliğine inanmak inanç esaslarının (imanın şartlarının) birincisidir.
Kurban kesmek vacip olan ibadetlerdendir.
Allah geçmişi, geleceği ve şu anda olanı en ince ayrıntılarına kadar bilir.
Allah’ın sürekli bizi gördüğünü bilen insan davranışlarına dikkat etmez.
Tekvin Sıfatı Allah’ın yaratma sıfatıdır.
İslam’ın şartlarını yani İslam’ın beş temel esasını (Temel ibadetleri) yazınız.(15puan)
1-Kelime-i şehadet getirmek
2-Namaz kılmak
3-Oruç tutmak
4-Zekat vermek
5- Hacca gitmek
E.
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(4*10=40)
1)
6)
Allah’ın insanlara verdiği iyi ve kötüyü ayırt edebilme,
düşünme ve tercih edebilme yeteneğine ne denir ?
İnsanın bir işte elinden gelen tüm çabayı
gösterdikten sonra sonucu Allah’a bırakmasına ne
denir ?
a) Farz
a) Akıl
b) Ruh
c) Bilgi
b)Vacip
c)Tevekkül
d) Kudret
d) İşitme
7)
2)
2. Dinimize göre zengin sayılan müslümanların yılda
bir kez zenginliklerinin kırkta birini fakir
müslümanlara vererek yaptığı ibadete ne ad verilir?
a) Namaz kılmak
c) Zekat
b) Fıtır sadakası (fitre)
d) Oruç
3)
Dini sorumluluğun ön şartı nedir? Yani bir kişinin
dinin emirlerinden sorumlu olması için hangi şartı
taşıması gerekir?
a)Erkek olmak b) Akıllı ve ergenlik çağına girmiş
olmak
c)Okumak
d) İyilik yapmak
4)
Allah’ın bir olduğunu, hiçbir şeye muhtaç olmadığını,
doğurmadığını ve doğurulmadığını O’nun denginin
de olmadığını bize bildiren sure hangisidir?
a) Fatiha suresi
c) İhlas suresi
b) Kevser suresi
d) Nas suresi
5)
Nasrettin hoca bir gün ceviz ağacının altında
oturuyormuş. Yanında da karpuz tarlası varmış. Şöyle
düşünür:
Allah’ım şu kocaman ceviz ağacında ufacık cevizler
yetiştiriyorsun ve ufacık zayıf dallarda ise kocaman karpuz
yetiştiriyorsun. Tam bunları düşünürken kafasına ağaçtan
bir ceviz düşmüş ve demiş ki: Allah’ım Sen her şeyi
hakkıyla bilirsin ve yaparsın.Ya şu ceviz ağacında karpuz
büyütseydin ne yapardım.
Bu olayda Nasrettin Hoca aşağıdakilerden hangisini çok iyi
anlamıştır?
a) Yüce Allah’ın kullarına rızık vermesini
b) Kabağın faydasını
c) Bu konularda düşünmemesi gerektiğini
d) Evrende mükemmel bir düzen olduğunu ve her şeyin
mükemmel bir şekilde yaratıldığını
"Yaratmak" ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
a) Yaratmak, yoktan var etmektir.
b) Sadece Allah, yaratıcıdır.
c) İnsan da yaratabilir.
d) İnsan yoktan yaratamaz. Olanı keşfedebilir veya
şekillendirir.
8)
Yüce Allah için bir çiçeği yaratmak ile bütün çiçekleri
yaratmak aynı kolaylıktadır. Yüce Allah için zorluk diye
bir şey yoktur. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde “ol”
demesi yeterlidir. Bu bilgilerden aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
a) Allah’ın her şeye gücü yeter.
b) Allah’ın her istediği olur.
c) Allah için zorluk yoktur.
d) Allah kimseye haksızlık yapmaz
9)
Yüce Allah’ın bizim yaptıklarımızı, konuştuklarımızı hatta
aklımızdan geçenleri bile bilmesi bizim üzerimizde nasıl
bir etki oluşturur?
denir?
a) Günah işlerken rahat oluruz
b) Allah’ı daha çok anarız
c) Davranışlarımızın kontrol altında olduğunu hisseder
ve daha dikkatli oluruz
d) Allah’ın her şeye gücü yettiğini anlarız
10)
Allah'ın varlığını nasıl algılayabiliriz?
a) Aklımızla
c) Kulaklarımızla
b) Gözlerimizle
d) Duyu Organlarımızla
Not: Süreniz 40 dakikadır.
BAŞARILAR …
İbrahim TOMBUL-İrfan KURU-Kemalettin MERDİN
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri
Download