Ad Soyad:
Not:
………………………………….…
………
Baharın ilk ışıklarıyla uyanırdı bülbül. Her sa-
Sana sarı laleler aldım çiçek
6.)
pazarından….
bah olduğu gibi yaptığı ilk iş gülün yanına gitmek olurdu. Gülün dalına konar onun güzelliğine
hayran hayran bakıp ona şarkı söylerdi. Gül de
ona eşlik ederdi bazen. Günlerden bir sabah
bülbül yine uyanır uyanmaz gülün dalına uçtu.
Bir de ne görsün birileri gülü köklerinden söküp
alıp gitmiş. Çok üzülmüş bülbül günlerce
Yezda’nın cümlesinde hangi sorunun cevabı
yoktur?
A. kime?
7.)
bülbül. Ama yine de her sabah kalkar gülü
göreceğim umuduyla onun olduğu yere gelir
sonra boynu bükük geri dönermiş....
C. ne?
Hangi cümlede, “göz” kelimesi
farklı bir anlamda kullanılmıştır?
ağlamış gözyaşı dökmüş.
O günden sonra bir daha şarkı söylememiş
B. neden?
A. Doktor gözünün mikrop kaptığını söyledi.
B. İzel 'in gözleri çok güzel.
C. Boya kalemlerini dolabın gözünden aldım.
8.)
Küçük bir masalla başladı her şey.
1.) Bülbül ne zaman uyanırmış?
Acı tatlı ne varsa senle yaşadım.
A. Sabahın ilk ışıkları ile
B. Baharın ilk ışıkları ile
Gece gündüz seni düşünüyorum.
C. Gecenin tam üçünde…
2.) Bülbül, uyanır uyanmaz ilk ne yaparmış?
Yukarıdaki çocukların hangisi, zıt anlamlı
kelimeleri bir arada kullanmamıştır?
A. Gülün yanına gidermiş.
B. Yağmur suları ile yıkanırmış.
A.
C. Elini yüzünü yıkarmış.
3.)Bülbül neden çok ağlamış, gözyaşı dökmüş?
9.)
B. Gülü kökünden söküp alıp gitmişler.
C. Gül, bülbüle küsmüş bir daha konuşmamış.
4.) Bülbül sabah ilk kimin yanına gidermiş?
5.)
B. kuşların
C. annesinin
Hangi kelimedeki ünlü harflerin
tamamı ince ünlü harflerdir?
A. hikaye
B. tebeşir
C.
“Gözlerinin derinliğinde kayboluyorum.”
Cümlesinde kaç tane ünlü harf vardır?
A. Bütün sevdikleri bırakıp gitmiş.
A. gülün
B.
C. kitaplık
A. 20
10.)
B.14
C. 15
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
sebep sonuç ilişkisi yoktur?
A. Bırakıp gittiği için ardından çok ağladım.
B. Bütün saatlerim senin olsun.
C. Zamanı durduramadığı için gecenin
karanlığında kayboldu.
11)
Hasretiyle kuruttuğu çiçeğini
gözyaşlarıyla yeniden canlandırdı.
vatan
16.)
ülke
İzel’in cümlesinde altı çizili kelimenin yerine
hangi sözcük gelirse cümlenin anlamı değişmez?
A. özlem
B. gece
12.)
C. hayat
kalp
lale
hikaye
masal
Eren Emel Eymen
sıraya konulursa hangisi son sırada yer alır?
13.)
kelimeler eş anlamlı kelimelerdir?
A.
B. Emel
B.
C.
“oluruz – çalışırsak – başarılı – çok”
Yukarıdaki sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir
Öğrencilerin söylediği sözcükler, alfabetik
A. İzel
yurt
Yukarıdaki öğrencilerin hangilerinin söylediği
17.)
İzel
millet
C. Eren
cümle oluşturursak 3.sırada hangi kelime olur?
A. başarılı
18.)
B. çalışırsak
C. çok
Soğudu iyice havalar
Dolaptan çıktı kazaklar
Yakında yağar kar
Geliyor işte……………
Ben senden hiçbir zaman gitmedim
Elif’in cümlesinin sonuna hangi noktalama
Yukarıdaki şiirde boş bırakılan yere hangisi
işareti konmalıdır?
gelmelidir?
A. ( . )
B. ( ? )
14.)
C. ( , )
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
A. sonbahar
B. kış
C. ilkbahar
19.)
çoğul bir kelime yoktur?
1. gaste
A. Satırlar uçar gider aklımdan.
C. Sevemezdim bu şehri anlamazdım dilinden.
A. 1.
15.)
20.)
kör
3. yanlız
Kaç numaralı kalem, kelimeyi doğru yazmıştır?
B. Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan.
kir
2. yanlış
kır
B. 2.
C. 3
Hangi cümlede, hece sayısı
diğerlerinden fazladır?
Mert
Emel
Berk
Hangi öğrencinin söylediği kelime sesteştir?
A. Mert
B. Emel
C. Berk
A. Penceremde kuşları sana kurdum.
B. Yürek konuşurken akıl susarmış.
C. Yeniden başlasam bu sefer korkmadan.
Download

Baharın ilk ışıklarıyla uyanırdı bülbül. Her sa