TEMEL KAVRAMLAR-2
TEMEL KAVRAMLAR-2
DOĞAL ve TAM SAYILAR
ARASINDA ANALİZ
1. x, y, x farklı üç pozitif tamsayı olmak
üzere
xyz=6,
xz=3 ve
y=2 ise x1 dir.
Buna göre x, y, z sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1, 2, 3
D) 3, 1, 2
B) 1, 3, 2
E) 2, 1, 3
C) 3, 2, 1
2. a, b, c pozitif tamsayılar olmak üzere
3a=5b
c=2a
olduğuna göre, c nin alabileceği en küçük
değer kaçtır?
A) 60
B) 30
C) 10
D) 6
E) 5
6. a, b, c pozitif tamsayılar,
a-b=1
a-c=5
olduğuna göre, a+b+c toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır?
A) 9
A) 10
B) 9
C) 8
D) 7
E) 5
4. x ve y pozitif tamsayılar olmak üzere
2x+3y=27
koşulunu sağlayan kaç y değeri bulunur?
A) 6
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
C) 13
D) 14
E) 17
7. a, b, c pozitif tam sayılar ve
b 2
a
5 ,

b
c
3
olduğuna göre, a+b+c toplamının en küçük
değeri kaçtır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 30
E) 45
a
 b  8 ol4
duğuna göre, a nın alabileceği en büyük
değer kaçtır?
8. a ve b pozitif tamsayılar ve
A) 16
3. x ve y pozitif tamsayılar ve
3 y

z
x 2
olduğuna göre, z nin en büyük değeri için x+y+z kaçtır?
B) 12
B) 20
C) 24
D) 28
E) 36
9. x, y, x, sıfırdan farklı birer tamsayı ve
x+y=z olduğuna göre, x+y+z toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) 16
B) 22
C) 24
D) 33
E) 36
10. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve
2x+3y-z=94
olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
5. K ve M pozitif tamsayılar,
K
5
2 
M
2
olduğuna göre, K nın alabileceği en küçük değer kaçtır?
11. x ve y birer pozitif tam sayılar olmak
üzere
x>3 2x+3y=96
olduğuna göre, y nin alabileceği en büyük
değer kaçtır?
A) 1
A) 29
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
B) 28
C) 26
D) 23
E) 22
TEMEL KAVRAMLAR-2
12. a, b, c birbirinden farklı pozitif tamsayılar ve
a
1  c ab  8
b
olduğuna göre, b nin alabileceği değerler
toplamı kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 7
D) 11
E) 15
13. a ve b birer tamsayı olmak üzere,
ab
16<a+b<28,
4
b
olduğuna göre, a-b farkı en çok kaçtır?
A) 8
B) 10
C) 11
D) 12
E) 14
B) [10,12]
E) [1,3]
C) [7,9]
15. Üç basamaklı bir x doğal sayısının
B) 45
C) 48
D) 51
C) 10
D) 12
E) 17
B) 7
C) 6
D) 5
E) 4
19. 1 den 54 e kadar olan tamsayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak
a=1 2 3 4 ... 9 10 11 12 ... 53 54
şekilden 99 basamaklı bir a sayısı oluşturuyor. Buna göre, a nın soldan 50. rakamı
kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 6
E) 9
20. 1, 2, 3, 4 ve 5 rakamları kullanılarak
yazılabilen, rakamları tekrarlı ve tekrarsız
tüm iki basamaklı tek sayıların toplamı kaçtır?
3
7
katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına
eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az
kaç olabilir?
A) 42
B) 8
18. 1, 3, 6, 7, 9 rakamlarını kullanarak yazılan, rakamları birbirinden farklı, beş basamaklı KMPTS sayısında K+M=T+S dir. Bu
koşulları sağlayan kaç tane beş basamaklı
KMPTS sayısı vardır?
A) 8
14. a,b pozitif tamsayılar ve
a.b = 2a+14
olduğuna göre, b nin en küçük değeri
almasını sağlayan a aşağıdaki aralıklardan hangisindedir?
A) [13,15]
D) [4,6]
A) 6
E) 54
A) 495
B) 497
C) 503
D) 515
E) 523
TEK VE ÇİFT SAYILAR
c
a
2
ve a0 olduğuna göre, aşağıdakilerden
hangisi daima doğrudur?
21. a ve c birer tamsayı olmak üzere
16. 1 den 6 ya kadar olan rakamlar kullanılarak yazılan, rakamları birbirinden
farklı, altı basamaklı ABCDEF sayısında
A+B=C+D=E+F dir. Bu koşulları sağlayan en büyük ABCDEF sayısının birler
basamağındaki rakam kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
A) c bir çift tamsayıdır.
B) c pozitiftir.
C) a pozitiftir.
D) a bir çift sayıdır.
E) a bir tek sayıdır.
E) 5
17. a, b, c pozitif tamsayılar ve
a.b=4
a . c =12
olduğuna göre, a + b+ c toplamının en
küçük değeri kaçtır?
22. a doğal sayısı 4 ile bölünebildiğine göre
aşağıdakilerden hangisi tek sayı olabilir?
A) a2
B) a3
C)
a
4
D)
a
2
E) 3a
TEMEL KAVRAMLAR-2
23. a, b, c çift sayılar olduğuna göre,
aşağıdakilerden hangisi her zaman çift
sayıdır?
katının toplamı 107 dir. Buna göre, küçük
sayı kaçtır?
A) 17
abc
A)
2
bc
D) a 
2
bc
B) a 
2
ab
E)
c
2
a.b.c
C)
2
B) 18
C) 19
A) a-1
D) a2-2a+1
B) a2+1
E) a3
C) a2+a
25. a, b, c birer tamsayı ve
a.b=2c-1
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
E) 21
28. Ardışık 15 pozitif tamsayının toplamı
2085 olduğuna göre, bu sayıların en küçüğü kaçtır?
A) 127 B) 129
24. a bir tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle
çift sayıdır?
D) 20
C) 130
D) 132
E) 138
29. Serap bir kitabı her gün bir önceki
günden 5 sayfa fazla okuyarak 6 günde bi1
tiriyor. Serap 3. günün sonunda kitabın
3
ünü okuduğuna göre, kitap kaç sayfadır?
A) 126
B) 129
C) 132
D) 134 E) 135
FAKTÖRİYEL
A) a ve b tek sayılardır.
B) a ve b çift sayılardır.
C) a çift, b tek sayıdır.
D) a-b tek sayıdır.
E) a+b tek sayıdır.
(2n  2)!
aşağıdakilerden hangisine
(2n  1)! 2n
eşittir?
30.
1
2(n  1)(2n  1)
n 1
C)
2n  1
1
E)
(2n  1)(2n  1)
A)
ARDIŞIK SAYILAR
26. Ardışık iki pozitif tek sayının kareleri
farkı 120 dir. Bu sayılardan küçük olanı
kaçtır?
A) 19
B) 21
C) 27
D) 29
E) 31
27. Ardışık iki pozitif tam sayıdan küçük
olanın 3 katı ile büyük ile büyük olanın 2
1-C 1984 ÖSS
6-B 1991 ÖSS
11-D 1995 ÖSS
16-C 1999 ÖSS2
21-A 1982 ÖSS
26-D 1993 ÖYS
31-D 1991 ÖSS
2-C 1985 ÖSS
7-B 1993 ÖSS
12-B 1995 ÖYS
17-B 1999ÖSS2
22-C 1986 ÖSS
27-E 1994 ÖYS
B) 2(n+1)(2n+1)
D) (2n+1)(2n-1)
31. a ve n pozitif tamsayılar,
5!=2n.a
olduğuna göre, n en fazla kaçtır?
A) 6
3-A 1985 ÖSS
8-D 1993 ÖSS
13-D 1996 ÖSS
18-A 2000 ÖSS
23-C 1997 ÖSS
28-D 1995 ÖYS
B) 5
C) 4
D) 3
4-C 1985 ÖSS
9-D 1994 ÖSS
14-A 1996 ÖYS
19-C 2003 ÖSS
24-C 2001 ÖSS
29-E 1996 ÖYS
E) 2
5-A 1991 ÖSS
10-A 1994 ÖYS
15-B 1998 ÖYS
20-A 2003 ÖSS
25-A 2002 ÖSS
30-B 1978 ÜSS
Download

temel sayı.2 - www.omersencar.com