Adı Soyadı:
Sınıfı:
No:
ÜSLÜ SAYILAR KAZANIM DEĞERLENDİRME SINAVI-1
1. Aşağıdaki üslü ifadelerin sonuçlarını bulunuz.
2-3=
3.Aşağıdaki çarpma işlemlerin sonuçlarını
bulunuz.
3-2=
a. 27 . 2−10 . 28 =
4-3=
3-3=
b. 24 . 4−10 . 88 =
(-7)-2=
(-5)-2=
c. 35 . 310 . 38 =
ç. 97 . 27−1 . 813 =
(-8)-1=
(-9)-2=
(-4)-1=
(-5)-3=
(-10)-3=
-(-6)-2=
2 −3
3
4 −3
5
=
1 −2
4
4.Aşağıdaki bölme işlemlerin sonuçlarını
bulunuz.
a.
=
c.
=
ç.
57
5
3=
87
16 3
b.
=
4 10 .32 3 .16 4
852
=
2. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulunuz.
(0,2)2=
(0,5)3=
(-0,3)2=
(0,4)-2=
(-1,3)-2=
(-0,1)4=
-(-0,7)-2=
(1,25)-1=
d.
e.
 7 ÷ 3
 4 . 3
=
5−10 .25 −3 .125 4
25 −2
57
5−3
=
5. Aşağıdaki sayıların bilimsel gösterimini
yazınız.
9. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu
1200000=
A) 2-12.2-18
13500000=
230 'dur?
C)
B) 2-38.28
240
D)
2−10
2−18
2−48
0,000007=
10. Aşağıdakilerden hangisi 0'dan büyük
1'den küçüktür?
0,000000547=
A) 5-3
25.10-12=
B) 53
C) (-5)-3
D) (-5)3
8
11. 2 tane elma 8 kişi tarafından eşit sayıda
paylaşıldığında her bir kişiye kaç elma düşer?
6.
A) 2
B) 22
C) 24
D) 25
27. 3−2 − 32 + 5 işleminin sonucu kaçtır?
A) -7
B) -1
C) 5
D) 20
12. 7-1+70+71 işleminin sonucu kaçtır?
7. Bir kuş tüyünün kütlesi 0,000005
gramdır. Bu kuş tüyünün kütlesinin
kilogram olarak bilimsel gösterimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5.10-9
B) 0,005
C) 5.10-8
D) 50.10-10
A) 1
B)
8
7
C)
50
7
1
∙
1
∙
1
∙
1
∙
1
∙
1
∙
1
işleminin
10 10 10 10 10 10 10
sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
B) b>a
C) a bir doğal sayıdır.
A) 10-7
B)
C) 7.10-1
D)
1
10 −7
1
7
57
7
13. 0,000018 sayısının bilimsel gösterimi
a.10x ve 0,005 sayısının bilimsel gösterimi
b.10y dir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) y<x
8.
D)
D) x bir doğal sayıdır.
∙ 10−1
www.aksiyom.com
Download

8.Sınıf Üslü Sayılar Konu Kavrama Sınavı İndir