ÇEMBERİN UYGULAMASI
tartıldığında ibre 00 den ibaret kaç derece döner?
1.
A) 225
B) 210
C) 190
D) 180
E) 165
5.
Şekildeki düzenekte A makarası hareketli, B
ve C makaraları sabittir. C makarasına bir
tam dönme yapıldığında A makarası b ye
teğet A durumuna geldiğine göre C nin çevresi kaç cm dir?
A) 40
B) 60
C) 80
D) 120
E) 160
2. Bir çiftlikte 1800 koyun, 1200 inek ve
600 manda vardır. Bu hayvanların tümü bir
daire grafikle gösterilirse, ineklerle ilgili dilimin merkez açısı kaç derece olur?
A) 60
B) 90
C) 120
D) 150
Sanayi
: Merkez açısı 2500
Resmi Daireler
: Merkez açısı 200
Ev-Ticarethaneler
: Merkez açısı 840
Yukarıdaki dairesel grafik bir ülkede tüketilen
elektrik enerjisi miktarının tüketim alanlarına
göre dağılımını göstermektedir. Buna göre tüketilen enerjisinin kaçta kaçı sokak aydınlatması için kullanılmaktadır?
A)
1
15
B)
1
30
C)
1
45
D)
1
60
E)
1
90
E) 160
6.
3.
ABC ile gösterilen taralı dilimlerin alanları
birbirine eşittir. ABC açısının ölçüsü 300 olduğuna göre DEF açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 60
B) 90
C) 100
D) 120
E) 150
Firmaların toplam üretim içindeki payları sırasıyla, hangi sayılarla orantılıdır?
A) 1, 2, 3
D) 4, 5, 6
B) 2, 3,4
E) 5, 6, 7
C) 3, 4, 5
7.
4.
Yeryüzündeki denizlerin alanları toplamının,
7
karaların alanları toplamına oranı
olarak ve3
riliyor. Buna göre, yeryüzünün toplam alanında denizlerle karaların payını gösteren bir dai-
ÇEMBERİN UYGULAMASI
resel grafikte karaların alanı kaç derecelik
bir merkez açı ile gösterilir?
A) 95
B) 100
C) 105
D) 106
8.
1-C 1981 ÜSS
6-D 1989 ÖSS
E) 108
A, B, C ve D bir düzlemin dört noktası olmak
üzere, merkezleri bu noktalar olan 3 cm yarıçaplı dört makara, şekildeki gibi bir iple sıkıca
çevrelenmiştir. ABCD dörtgeninin çevresi 47 
cm olduğuna göre, ipin uzunluğu kaç cm dir?
A) 50 
D) 56 
2-C 1982 ÖSS
7-E 1995 ÖSS
3-D 1984 ÖSS
8-C 1999 ÖSS2
B) 51 
E) 60 
4-B 1985 ÖSS
C) 53 
5-D 1988 ÖSS
Download

çember uyg. - www.omersencar.com