ÇEMBERDE AÇILAR-1
ÇEMBERDE, TEĞET-KİRİŞ
AÇILARI
4.
1.
Şekildeki OABC dörtgeninin 0 köşesi çemberin
ˆ   , mB
ˆ
merkezidir. mC
3
ˆ  120 0
, mO
2
derece olduğuna göre, A noktasındaki teğet ile
ˆ B açısı
ˆ  100  olduğuna göre DO
Şekilde A
kaç derecedir.
[AB] nin meydana getirdiği x açısının ölçüsü
kaç derecedir?
A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 160
A) 35
B) 40
C) 50
D) 60
E) 75
2.
5.
Şekildeki çemberde
ise BT doğrusu
ˆ C açısı kaç dereceteğet olduğuna göre B A
dir?
A) 45
B) 25
C) 15 D) 30 E) 20
Yukarıdaki şekilde O merkezli çemberin BC ve
CD kirişleri ile A ve D noktalarındaki teğetleri
çiziliyor. Kirişler arasındaki x açısı ile teğetler
arasındaki y açısı arasında nasıl bir bağıntı
vardır?
A) y=x
3.
D) y=900-x
6.
ˆ C açısı kaç dereVerilen şekilde görülen AD
cedir?
A) 110 B) 100 C) 90
D) 70
E) 115
B) y=2x
E) y 
C) y 
900  x
2
x
2
ÇEMBERDE AÇILAR-1
Şekildeki çemberin iki teğeti arasındaki T
ˆB açıaçısının ölçüsü 1200 olduğuna göre, AP
sının ölçüsü kaç derecedir?
A) 30
B) 45
C) 60
D) 75
10.
E) 80
7.
açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 45
B) 40
C) 35
D) 30
E) 25
11.
A) 80
B) 75
C) 70
D) 65
E) 60
8.
A) 65
B) 60
C) 55
D) 50
E) 45
12.
ˆ A açısı kaç derecedir?
olduğuna göre EC
A) 55
B) 50
C) 45
D) 40
E) 35
Yukarıdaki şekilde AB ve AC doğruları çembere
ˆB açısıˆC açısının ölçüsü 500, DC
teğettir. DB
0
ˆ C açısının ölnın ölçüsü 55 olduğuna göre, BA
9.
çüsü kaç derecedir?
A) 50
A) 70
B) 80
C) 100
D) 120
E) 140
B) 45
C) 40
D) 35
E) 30
13. Aşağıdaki şekilde O, çemberin merkezidir.
P noktasından geçen iki doğru çemberi E, A ve
B, F de kesiyor.
TE doğrusu E noktasında teğet
TEA açısının ölçüsü 770
ABF açısının ölçüsü 550
ÇEMBERDE AÇILAR-1
ˆ K) kaç derecedir?
Buna göre m(DA
A) 55
B) 50
C) 45
D) 40
E) 35
17.
APF açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 43
B) 42
C) 41
D) 40
E) 39
14.
ˆ C) kaç dereceŞekildeki verilere göre, m(AD
dir?
A) 60
B) 90
C) 120
D) 135
E) 150
18.
ˆ C açısının ölçüsü kaç
Yukarıdaki şekilde, BA
derecedir?
A) 30
B) 45
C) 50
D) 60
E) 75
15. Aşağıdaki şekilde AT kaç cm dir?
Çemberler, AFC ve BFC üçgenlerinin çevrel
çemberleri
AT, A noktasında teğet BS, B noktasında teğet
ˆ T ) kaç derecedir?
Şekildeki verilere göre m(FA
A) 50
B) 55
C) 60
D) 65
E) 70
19.
A)
2
B)
3
C) 1
D) 2
E) 3
16.Şekildeki ABCD kirişler dörtgeninin köşegenleri K noktasında kesişmektedir.
Yukarıdaki şekilde verilen COD açısının ölçüsü
kaç derecedir?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
E) 80
ÇEMBERDE AÇILAR-1
20.
Şekildeki [AB] çaplı yarı çemberin T noktasındaki teğeti, ABD doğrusunu C de kesiyor.
ˆT )  1200 olduğuna göre, m(Tˆ
m(DC
AB)  
kaç derecedir?
A) 5
ˆ C)  x kaç
Yukarıdaki verilere göre, m(BA
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25
24.
derecedir?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
21.
Şekildeki kirişler dörtgeninde, işaretli dört açının ölçüleri verilmiştir. Buna göre, dikdörtgenin ABC açısının ölçüsü kaç derecedir?
A) 90
Şekildeki O merkezli ve [AB] çaplı yarı
çember üzerinde C ve D noktaları alınmıştır.
Buna göre, CD=x kaç birimdir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 5 2
B) 80
C) 75
D) 70
E) 60
25.
E) 5 3
22.
Yukarıdaki verilere göre, çemberin yarıçapı
kaç birimdir?
A) 6
B) 6 2
C) 3 2
D) 4 3
E) 8 3
26.
Şekildeki çemberde, kesişen [AB] ve [CD]
kirişlerinin oluşturduğu dört yayın derece
türünden ölçüleri verildiğine göre,  açısı
kaç derecedir?
A) 32
23.
B) 35
C) 36
D) 40
E) 45
Şekilde, O merkezli çemberin [AB] çapı ile birbirine eşit [BC] ve [CD] kirişleri çizilmiştir.
ˆC)   kaç derecedir?
Buna göre, m(AB
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
E) 80
ÇEMBERDE AÇILAR-1
27. O merkezli [AB] çaplı yarım çember
Şekildeki [AC ışını, O merkezli çembere C nokˆB)   kaç
tasında teğet olduğuna göre, m(AC
derecedir?
A) 115
Yukarıdaki verilere göre, m(OCB)= kaç derecedir?
A) 30
B) 35
C) 40
D) 45
B) 116
C) 117
D) 118
E) 119
31.
E) 50
28.
Şekilde AD=a cm, AB= 2a cm olduğuna göˆC)   kaç derecedir?
re, m(DB
A) 120
Şekildeki [TE ışını O merkezli çembere A
noktasında teğettir. [AC]//[OB] olduğuna
göre, m(Aˆ
TC)  x 0 kaç derecedir?
A) 50
B) 60
C) 65
D) 70
B) 110
C) 100
D) 90
E) 80
32.
E) 75
29. O merkezli, [AB] çaplı yarım çember D,
C çember üzerinde,
Yukarıdaki şekilde KL doğrusu O merkezli
çembere T noktasında teğet olduğuna göre,
m(Lˆ
TB)  x kaç derecedir?
Yukarıdaki verilere göre, m(Dˆ
EC)  x derece
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45
türünden aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 
D) +900
30.
B) 2
E) 2+450
C) +450
33. Bir saat kulesindeki saatin akrebinin uzunluğu 72 cm dir. Bu akrebin ucu 1 saatte kaç
cm yol alır?
A) 12 
34.
B) 10 
C) 8 
D) 6 
E) 4 
ÇEMBERDE AÇILAR-1
A, B, C, D noktaları çember üzerinde
ˆD)  m(AD
ˆ B)  m(CA
ˆD)
m(AB
35.
ˆD)  x
ˆ C)  300 m(AC
m(BA
ˆD)  x kaç
Yukarıdaki verilere göre, m(AC
derecedir?
A) 40
B) 50
C) 60
D) 70
E) 80
Şekildeki verilere göre,  kaç derecedir?
A) 45
1-E 1966 ÜSS
6-A 1982 ÖSS
11-B 1984 ÖYS
16-B 1987 ÖYS
21-D 1992 ÖSS
26-B 1994 ÖSS
31-A 1998 ÖSS
2-D 1967 ÜSS
7-A 1983 ÖYS
12-E 1985 ÖSS
17-C 1988 ÖSS
22-C 1992 ÖSS
27-B 1994 ÖYS
32-B 1998 ÖYS
3-A 1979 ÜSS
8-B 1983 ÖYS
13-B 1986 ÖYS
18-A 1988 ÖYS
23-C 1992 ÖSS
28-E 1996 ÖSS
33-A 1999ÖSS2
B) 36
C) 34
4-C 1980 ÜSS
9-E 1984 ÖSS
14-D 1986 ÖSS
19-D 1989 ÖSS
24-A 1993 ÖSS
29-C 1997 ÖSS
34-B 2000 ÖSS
D) 32
E) 30
5-B 1981 ÖYS
10-B 1984 ÖYS
15-D 1987 ÖYS
20-E 1991 ÖSS
25-D 1993 ÖSS
30-E 1997 ÖYS
35-B 2002 ÖSS
Download

çember açı.1 - www.omersencar.com